Morgunblaðið - 18.10.1978, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 18.10.1978, Blaðsíða 2
MORGUNBLAÐID, MIDVIKUDAGUR 18. OKTÓBER 1978. llaiina við störf sín á Orkustofnun í gær. Ljósmynd Kristján. ..ÉG man það vel að cftirvæntingin vai mjög mikil því Wojtyla biskup átti aí fcrma okkur. hann var svo þckktur og vinsæll hcima í Kraká. 0« nú 15 árum síðar cr hann orðinn páfi. ég trúi þessii varla." sagði Ilalina Guðmundsson jarðeðlisfræðingur þegar hlaðamaður spjallaði við hana í Orkustofnun í gær. Tilefnið var kjör nýs páfa, Pólvcrjans Karol Wojtyla. cn hann var þiskup í Kraká. hcimabæ Halinu. og fcrmdi hana cinn fagran maídag 1963. þegar Halina var 11 ára gömul. Halina gengur í fyrsta skipti til altaris hcima í Póllandi 8 ára gömul. Páfinn fermdi hana SpjaJlað vid Halinu Guðmundsson, pólskan jardedlisfræðing, sem búsett er á íslandi Halina er nú búsett á íslandi, tíift Atla Frey Guðmundssyni, fulltrúa í viðskiptaráðuneytinu. Sjálf starfar Halina sem sér- fræðingur í sínu fagi hjá Orku- stofnun og nafn hennar hefur ósjaldan borið á góma í sambandi við rannsóknir á Kröflusvæðinu. „Ég man ákaflega vel eftir fermingardeginum mínum," segir Halina. „Við vorum um 100 krakkarnir, sem Wojtyla fermdi í St. Florian-kirkjunni, en ég átti heima við sömu götu og kirkjan stóð við. Presturinn okkar bjó okkur undir ferminguna en Woj- tyla fylgdist vel með undir- búningnum og hann spurðí okkur ýmissa spurninga áður en hann fermdi okkur. Fermingin sjálf fór fram með hefðbundnum hætti, Wojtyla gerði krossmark á enni okkar með olíu og hann gaf okkur myndir. Fermingin var mjög hátíðleg og á eftir ræddi Wojtyla við okkur fermingarbörnin." Halina sagði að 98% pólsku þjóðarinnar væru kaþólskrar trúar. Hún sagði að trúaráhugi væri mjög mikill í Póllandi og kirkjur væru fullar alla sunnu- daga. Væri trúaráhuginn meðal fólks miklu meiri en hér á Islandi jafnvel þótt kristinfræði væru ekki kennd í skólum. Halina sagði að samstarf kirkju og ríkisvalds hefði löngum verið stirt í Pól- landi en færi batnandi. „Ég er viss um öll pólska þjóðin hefur glaðst mjög við fréttirnar um kjör Karol Wojtyla sem páfar Hann er ákaflega vinsæll maður í Póllandi og alltaf þegar hann hefur messað heima í Kraká hafa þúsundir manna komið og hlýtt á hann. Ég vona svo sannarlega að hann verði farsæll páfi," sagði Halina að lokum. Líðan Akureyringanna sæmileg eftir spreng- inguna í Krossanesi Akurcyri. 17. október. MENNIRNIR tveir. sem brcnnd- ust við sprcnginguna í Krossancs- verksmiðjunni í gærkvöldi. Jón Kristjánsson og Magnús Lórcntz- son. liggja cnn í Sjúkrahíisinu á Akurcyri og cru mikið brcnndir í andliti. á höndum og handlcggj- um. beir cru ckki í lífshættu og var líðan þcirra sæmileg eftir atvikum í dag. Ilörður Her mannsson verkstjóri. sem fckk væjía rcykcitrun. fékk að fara hcim af sjúkrahúsinu 1 dag. Ljóst er nú að stífla var í röri, sem liggur frá þurrkara í mjölsíló og þeir Jón og Magnús voru að vinna við að Josa þessa stíflu þegar sprengingin varð. Hún var mjög öflug og meðal annars þeyttist Magnús út í vegg við þrýstinginn. Jóni tókst að kæla sig nokkuð með vatni fljótlega, en það dróst hjá Magnúsi, því að hann fór strax að skrúfa fyrir olíuleiðslur og gera aðrar ráðstafanir til að eldurinn breiddist ekki út. Strax og slökkvi- liðið og lögregla komu á staðinn voru þeir í skyndi fluttir í sjúkrahús, en Hörður fór þangað nokkru síðar, eftir að hafa verið gefið súrefni á slysstað. — Sv.P. Gisela Depakt einleik- ari með Sinfóníunni SINFÓNÍUHLJÓMSVEIT ís- lands heldur tónlcika í Há- skólabíói fimmtudag 19. okt. kl. 20.30. Þetta eru aðrir á.skriftartónleikar hljómsveit- arinnar á þessu starfsári. Efnisskráin á þessum tón- leikum veröur sem hér segir: Leifur Þórarinsson — JÓ. Dmitri Kabalevsky — Cellókonsert nr. 1 Alexander Glasunow — Árstíðirnar. „Einleikari á tónleikunum verður Gisela Depkat, en hún er íslenskum tónleikagestum góð- kunn frá því hún starfaði með Sinfóníuhljómsveit íslands vet- urinn 1973—74. Hún hefur þegar öðlast alþjóðlega frægð sem framúrskarandi cellóleik- ari og fengið verðlaun í mörg- um tónlistarkeppnum síðan hún vann fyrstu verðiaun í alþjóðlegri tónlistarkeppni í Genf árið 1964. Gísela Depkat hefur leikið með mörgum 800 fjár skorið niður á einum bæ á Austurlandi? SAUÐFJÁRSJÚKDÓMANEFND sendir í dag landbúnaðarráðherra endanlcgar tillögur sínar um til hvaða aðgerða verði gripið nú vegna riðuveiki í sauðfé. Ekki var í gær hægt að fá upplýsingar um tillbgur ncfndarinnar cn rætt hcfur vcrið um að skcra niður allt fc á 4 bæjum á Austurlandi sem á eru milli 1200 til 1300 fjár, en bæir þeir. sem hér um ræðir. eru Brú á Jökuldal. þar sem er þríbýli og alls um 800 f jár og á þrem bæjum í Fáskrúðsfjarðarhreppi en bæirnir standa í Reyðarfirði. Annars staðar á Austurlandi þar sem vart hefur orðið við riðuveiki hafa komið fram tillögur um að farga aðeins þeim kindum, scm einkenni um riðuveiki sjást á. bá er ætlunin að grípa til aðgerða vegna riðuvciki, sem fundist hefur í kindum í Fjárhorginni í Reykjavík og þrem stöðum í Ölfusinu. Eins og kom fram í frétt blaðsins í gær hefur riðuveiki nú á allra síðustu árum breiðst út á Austfjörð- um og dreifist hún þar hraðar en annars staðar. Hefur riðuveiki fundist í kindum á bænum Brú á Jökuldal, á um 7 bæjum á Breiðdal, flestum bæjum í Norðfirði, öllum bæjum nema einum í Borgarfirði eystra en fjárbændur þar eru 27, auk þess hefur riðuveiki fundist á einum bæ í Mjóafirði og bæjunum þremur sem áöur hafa verið nefndir í Reyðarfirði. Er talið að um 10 þúsund fjár sé á þeim svæöum austanlands, þar sem riðuveikinnar hefur orðið vart. Allt fé skorið niður á einni stærstu jörð landsins Bændur í Vopnafirði hafa sent Sauðfjársjúkdómanefnd áskorun, sem samþykkt var á bændafundi þar um að fé á bænum Brú á Jökuldal verði skorið niður og einnig verði varnargirðingum komið upp á svæðinu. Sigvarður Halldórsson, einn þriggja bræðra sem búa á bænum Brú á Jökuldal, sem er ein stærsta jörð landsins, sagði í samtali við Morgunblaðið í gær, að staðfest væri að riðuveiki hefði.fundist í kind úr einu fjárhúsinu á bænum í fyrravetur. „Það var nefnt í haust að það þyrfti að grípa til niðurskurðar á fé hér á bænum en við höfum ekki fengið neinar upplýsingar þar um eða óskir frá opinberum aðilum," sagði Sigvarður „og ég get því eiginlega ekki úttalað mig neitt um þennan hugsanlega niðurskurð á öllu fé hér. Hins vegar er allavega Ijóst að ákvörðun um það verður að taka mjög fljótt hvort til þessa ráðs verður gripið en við vitum ekki enn hvaða bætur okkur standa til boða. Við erum búnir að búa okkur undir veturinn og afla heyja fyrir bústofn- inn og ef hann verður nú skorinn niöur, því við erum bara með fé, sjáum við illa hvernig við eigum að standa við þær fjárhagsskuldbind- ingar, sem á okkur hvíla. Ef ekki. kemur til einhver fyrirgreiðsld vegna þess er alveg Ijóst að byggð hér leggst í eyði, því að hér búa menn ekki með annað en kindur." Sigvarður sagði að vissulega þætti þeim illt að þurfa að skera niður heilbrigt fé og einnig hlyti að verða að huga að því hvort rétt væri að taka einn bæ út úr stóru svæði með þessum hætti því að ýmislegt væri óljóst með útbreiðslu þessarar veiki. Skiptir mestu máli að lóga sjúku fé Jón Pétursson dýralæknir á Egils- stöðum sagði að það gæti verið viturlegt að skera niður fé á Brú en þá þyrfti að ganga úr skugga um að riðuveiki væri ekki í fé annars staðar á Jökuldalnum og ef sú leið yrði valin að skera niður fé á Brú þyrfti að gera það í haust. „Ég hef lagt til að það sem yrði gert á svæðum eins og á Breiðdal, í Norðfirði og í Borgarfirði eystra, er að allt fé, sem riðuveiki finnst í, verði skorið niður, því að ég tel það skipta mestu máli að lóga sjúka fénu en almennur niðurskurður fjár á þessum svæðum kemur ekki til mála að mínu áliti. Við verðum að athuga að veikin kom fyrst upp í Norðfirði og í Borgarfirði eystra um 1970 og þá hefði verið hægt að skera niður ef vilji hefði verið fyrir hendi hjá Sauðfjárveiki- vörnum en nú er það of seint," sagði Jón. í'Fjárborgunum ofan við Reykja- vík eru um 1000 fjár í eigu nær 30 aðila og hefur riðuveiki fundist í fé hjá 6 fjáreigendum. „Við í Fjáreigendafélaginu höfum ekki fengið í hendur endanlegar tillögur Sauðfjársjúkdómanefndar," sagði Gísli Jensson, formaður Fjár- eigendafélags Reykjavíkur," afstaða okkar i þessu máli er sú, að yið viljum að sem innst af fénu sé drepið nema hvað við teljum rétt að lóga sýktu fé. Hins vegar viljum við vinna að útrýmingu veikinnar með öllum tiltækum ráðum nema aö ráðast á heilbrigt fé og skera það niður." Slíkar aðgerðir eru tóm vitleysa Riðuveiki hefur fundist í fé hjá tveimur fjáreigendum i Hveragerði og þá'hefur riðuveiki fundist í fé á bænum Hjarðarbóli í Ölfusi. Halldór Guðmundsson á Hjarðarbóli sagði að hjá sér hefði riðuveiki fundist í 4 kindum á þremur árum en alls væri hann með rúmlega 100 fjár. „Ég tel að þær aðgerðir sem nú eru nefndar séu tóm vitleysa og þar þurfi að koma til mun víðtækari aðgerðir" sagði Halldór. „Það er rætt um að skera niður fé á þessum þremur stöðum í Ölfusinu og hjá þeim sex aðilum, sem veikin hefur fundist hjá í Fjárborgunum, en við verðum að hafa í huga að allt í landnámi Ingólfs eða á svæðinu frá Ölfusá að Hvalfjarðarbotni gengur og getur gengið saman og það sér hver maður að veikin getur breiðst um allt svæðið enda geta kindurnar víst gengið með smit í 8 og upp í 30 mánuði. Við höfum lagt á það áherslu að varnargirðingar yrðu styrktar og kannað yrði hvað veikin er hjá mörgum bændum, því að þetta er veiki, sem menn þekkja ekki, enda hefur ekkert verið gert til að kynna bændum þessa veiki," sagði Halldór. helstu hljómsveitum Ameríku og Evrópu og hvarvetna hlotið mikið lof gagnrýnenda. Óþarfi er að kynna Pál P. Pálsson íslenskum tónleika- gestum. Hann hefur starfað með Sinfóníuhljómsveit íslands frá því hann kom hingað til lands árið 1949, fyrst sem hljóðfæraleikari og síðar sem hljómsveitarstjóri. Hann er afkastamikið tónskáld og þekktur fyrir afburða góðar útsetningar fyrir kóra og hljómsveitir. Ákærdur fyrir að draga sér fé úr sjóðum Landakirkju RÍKISSAKSÓKNARI hcfur gefið út ákæru á hcndur Einari Hauki Eiríkssyni fyrrvcrandi skatt- stjóra í Vcstmannacyjum fyrir að draga sér fc úr sjóðum Landa- kirkju í Vcstmannacvjum á árun- ujn 1970 til hausts 1977. I>cnnan tíma var Einar gjaldkcri safnaðarins og nokkur ár cinnig formaður. I ákæru er Einari gefið að sök, að hafa dregið sér 6.485.570.00 krónur á umræddu tímabili. Málið hefur verið sent bæjarþingi Vest- mannaeyja til dómsmeðferðar. Vinnuveitendur og VR f unda um launaflokka á mánudaginn SÉRSTÖK nefnd Verzlunarmanna- félags Reykjavíkur og vinnuveit- enda félagsmanna þess hefur verið sett á laggirnar til að endurskoða launaflokka í kjarasamningum VR. Kjararáð verzlunarinnar var á fundi í gær til að fjalla um þessa endurskoðun en fundur hefur verið boðaður um þetta mánudaginn 23. október nk. Þar vænta fulltrúar VR að vinnuveitendur leggi fram sjónarmið sín í málinu, að því er talsmenn VR skýrðu Mbl. frá í gær. Upplýstu 21 innbrot RANNSÓKNARLÖGREGLA ríkisins hefur nýlega upplýst innbrot fjögurra ungra pilta sem framin voru í sumar og haust, alls 21 innbrot. Samanlagt þýfi var um 300 þúsund krónur í peningum.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.