Morgunblaðið - 16.11.1978, Blaðsíða 8

Morgunblaðið - 16.11.1978, Blaðsíða 8
8 MORGUNBLAÐIÐ. FIMMTUDAGUR 16. NÓVEMBER 1978 Furugrund — tilbúiö undir tréverk Vorum aö fá eftírfarandi eignir á söiuskrá 2ja, 3]a og 4ra herb. íbúöir, sem afhendast tilbúnar undir tréverk í október-nóvember 1979, greiösfukjör allt aö 18 mán; fást-yerö. .......4i>"«l ................4ii ' "~S 'i'Í 'X" 'í'f'íí...... I-M2M- I«M90.*M-4*-+- iíxij -j- l-0'*jf-r_« —{h-(-3 TÍ**t|j ?- ttV "-'T^* fe j5f% Söí__4_'j_i__Xls í i . ! i [*- —. »4™-_™,__s__« , ^ssiniM;;.7g, JjifM W-glll I iTwn -¦¦¦ - »¦-;.! --.($4 lLí^í—l.'s £__*_ ;.:;« ____. PE_-i_ _-„._ J-L Jí .« saSWÍ I.__. _f 3*~—V. 3 i f " - .11 C-Hli -v-Jt ~\s . ¦ -_..-"" : '.- 1 .-. 41 -3- 4 "í -1 __ f .j>_.Tt.. '.;;f3 ..¦_¦¦ ¦¦ .-^ _„.;_-_-£-___-_&..., r srji.- :6C-H—"»4 ,4---—750 -----(jH----- ;í le 40____iö;_ 10 15 ___il Fasteignasabn EIGNABORG sf. Hamraborfl 1 ¦ 200 Kópavogur • Sfmar 4341 Sölustj.: Hjörtur Qunnarsson SðlU-T.. Vlthíálmur Bnarsson Pétur Einarsson Igf. LAUFÁS S^ÍMI 82744 SERHÆÐ — KAUPANDI Við leitum að sérhæö á svæöinu milli Snorrabrautar og Elliðaáa. (Ekki Breiöholt) Hæðin þarf að vera minnst 130 ferm. og með 4 svefnherbergj- um. Bílskúr er ekki skllyröi og rýming má dragast fram í apríl '79. Utborgun gæti oröið 20 milljónir og þar af 6,5 fyrir áramót og 6,5 í vlöbót fyrir marslok. SÓLVALLAGATACA230 FM Glæsilegt nýtt endaraöhús (parhús) ásamt sökklum fyrir bílgeymslu. Húsið er ekki full- kláraö en hurðir og innréttingar eru komnar aö hluta og 'miðstöðvarlögn er frágengin. Allt múrverk er tilbúiö að utan og innan. HVERFISGATA 3 hæðir og kjallari, sem er hentugt fyrir t.d. verslun, lager, skrifstofur og íbúð, í góöu steinhúsi. Húsiö er 150 ferm að grunnfleti og selst í einu lagl eða hlutum. í húsinu er vöru- lyfta. Upplýsingar á skrifstofunni. SNÆFELLSNES Vel staðsett jörð meö aMri áhöfn. Nánari upplýsingar á skrifstofunni. SELJAHVERFI 125 FM Vorum að fá í sölu fokhelt raöhús á tveim hæðum með innbyggöum bílskúr. Teikning- ar á skrifstofunni Æskileg skipti á stórri 3ja herbergja íbúð í Reykjavík. Má þarfnast lagfæringa. HAMRABORG 60 FM 2ja herbergja íbúð á 7. hæö meö frábæru útsýni. Sameigin- legt þvottahús á hæöinni og bílageymsla í kjallara. Lyftur. Verð: 11,5 milljónir og útborgun 8 milljónír. NESVEGUR 2x50 FM Lítið einbýlishús á tveim hæðum á 400 fermertra eignar- I ð _ .mt hugsanlegu leyfi til '^ bVS9Ía v'ð. Verð: 14—14,5 miiljórrif. EINBYLISHUS SELTJARNARNES Vorum aö fá í sölu óvenju fallegt hús sem veröur afhent fokhelt eftir.2 mánuði. Heildar flatarmál er 258 ferm á tveim hæöum ásamt bílskúr. Teikningar á skrifstofunni. SELÁSHVERFI LÓÐ Lóö undir einbýlishús ásamt teikningum. Verö: 6 milljónir. SELÁS LÓÐ Lóö undir raöhús. Byggingarhæf nú þegar. MARKHOLT MOS.78 FM 3ja herbergja íbúö í 4-býlishúsi Sér inngangur og sér hiti. Bílskúrsréttur. Verð 11,5 m. Útborgun 7,5 m. HRAUNTUNGA KÓPAVOGI 90 FM 3ja herbergja íbúð á neöri hæð í tvíbýlishúsi. Endurnýjuð að öllu leyti fyrir 3 árum. Verð: 14—15 millj. Leitað er að 4—5 herbergja íbúöarhæö í Reykja- vík, Kópavogi eða Hafnarfirði. HRAUNBÆR 35 FM Samþykkt einstaklingsíbúö á jarðhæð. Verö: 6,5 millj. Útb.: 7,5 millj. HVERFISGATA HAFNARFIRÐI Járnklætt timburhús sem er tvær hæðir og rís. Saman- lagöur gólfflötur er yfir 100 ferm. í húsinu eru 4 herbergi og 2 samliggjandi stofur. Það þarfnast lagfæringar og hentar vel fyrir laginn mann. Steyptur skúr fylgjr. Æskileg skiptl á 4ra herb. íbúð. Verö: 13 millj. Útb.: 9 millj. ATHUGIÐ — MAKASKIPTI HJÁ OKKUR ERU FJÖL- MARGAR EIGNIR Á SKRÁ. Sem fást eingöngu í skiptum. ALLT FRÁ 2JA HERBERGJA OG UPP í EINBÝLISHÚS HAFIO SAMBAND VIO SKRIF- STOFUNA. Hafnarstræti 15, 2. hæö símar 22911 19255 Sigvaldahús viö Hrauntungu Þetta er fallegt raðhús og mjög vel staösett. Skipti óskast á minna raöhúsi eöa einbýlishúsi. Miöbœr 3ja herb. 90 ferm. í mjög snyrtilegu standi. Nýleg eldhús- innrétting. Söluverö 13 millj., útb. 9 millj. Viö miöbæinn Sérlega björt og skemmtileg um 100 ferm. hæö í fallegu steinhúsi. Lækir 4ra herb. um 100 ferm. á 2. hæð. Tvö svefnherb. og tvær samliggjandi stofur m.m. Þetta er skemmtileg íbúð með tvenn- um svölum og upphituöum bílskúr. Söluverð 19 millj., útb. 13 millj. Höfum kaupanda að vönduöu einbýlishúsi meö útb. 35 millj. Ath. Mikiö er um makaskipti hjá okkur. Vinsamlegast hafiö samband við skrifstofu okkar sem fyrst. Fagmaður metur (veröl.) samdægurs. Jón Arason lögmaöur. Sölustj. Kristinn Karlsson. Heimasími 33243. Fasteignasalan Norðurveri Hátúni 4 a Símar21870og 20998 Viö Flyörugranda 2ja herb. íbúö á 1. hæö tilbúin undir tréverk. Við Lynghaga 3ja herb. 80 ferm. íbúð. Viö Hamraborg 3ja herb. íbúð. Vandaðar inn- réttingar, stórar svalir. Bílahús. í Smáíbúöahverfi Hús, sem er tvær heilar hæöir auk kjallara með 2ja herb. íbúö. í smíöum Fokhelt tvíbýlishús í Hafnar- firði, fokheld raöhús í Selja- hverfi, einnig tilbúin undlr tréverk. Raðhús við Ásgarö íbúð á tveim hæöum auk kjallara meö herb., geymslum pgfl. í Mosfellssveit Einbýlishús í smíðum. Óskum eftir öllum stæröum íbúða og húsa í sölu. Jón Bjarnason, hrl., Hilmar Valdimarsson, fasteignaviöskipti. Óskar Þ. Þorgeirsson, sölustjóri. S: 34153. Sjá einnig fasteignir á bls. 10 Skrifstofuhúsnæöi til leigu viö Laugaveg 2 samliggjandi stofur ásamt baði og ytri forstofu, 3 símar fylgja ásamt þremur skrifborðum og stólum. Upplagt fyrir fasteignasölu eöa svipaöan rekstur. Upplýsingar í síma 85855. Iðnaðarhúsnæði Til sölu er iönaöarhúsnæöi viö Lyngás í Garöabæ (stutt frá skipasmíðastöðinni Stálvík h.f. og Hafnar- fjaröarvegi). Húsið er 2 hæöir, tæpir 600 fermetrar hvor hæö. Lofthæö er 3 metrar. Húsið selst uppsteypt. Húsið selst í einu lagi eða smærri einingum. Teikning til sýnis á skrifstofunni. Árni Stefánsson, hrl., Suðurgötu 4. Sími: 14314. HOGUN FASTEIGNAMIDLUN Verzlunarhúsnœöi v. Miöborgina Til sölu verzlunarhæð ca. 150 ferm. ásamt 120 ferm. plássi í kjallara. Tilvallö undir lager. Vörulyfta á milli hæöa. Nánari uppl. gefnar á skrifstofunni. Gnoöavogur — 5 herb. hœö Falleg 5 herb. íbúö á 3. hæð (efstu) í fjórbýlishúsi. Ca. 120 fm. Stofa, boröstofa, 3 svefnherb., endurnýjað eldhús og bað. Stórar suðursvalir. Verö 23 millj. Rauðalækur — 4ra herb. hæö Góö 4ra herb. íbúö á 3. hæð í fjórbýlishúsi, tvær skiptanlegar stofur og tvö svefnherb. Verö 17.5—18 millj., útb. 11.5—12 millj. Kjarrhólmi — 4ra herb. Góð 4ra herb. íbúð á 3. hæö ca 105 fm. Stofa og 3 svefnherb., þvottaherb. á hæðinni. Laus nú Þegar. Verö 16—16.5 millj. Útb. 11 millj. Vesturberg — 4ra herb. Glæsileg 4ra herb. íbúö á 4. hæö. Ca 110 fm. Þvottaaöstaöa á hæðinni, flísalagt bað, svalir ( suöur og vestur. Frábært útsýni. Verö 16.5 millj., útb. 11.5 millj. Irabakki — 3ja herb. Falleg 3ja herb. íbúð á 1. hæð ásamt herb. í kjallara. Flísalagt bað og vandaðar innréttingar. Verö 14.5—15 millj. Útb. 10.5 til 11 millj. Eskihlíö — 3ja herb. Falleg 3ja herb. risíbúð (lítiö undir súö) í fjölbýlishúsi. Nokkuö endurnýjuö íbúö. Nýleg teppi. Verö 12 millj., útb. 8 millj. Ásendi — 3ja herb. — sér hæö Falleg 3ja herb. íbúð á jarðhæö ca 80 fm. Sér inngangur, sér hiti. Verð 13—13.5 millj., útb. 9 millj. Kríuhólar — 3ja herb. 3ja herb. íbúö á 4. hæö í lyftuhúsi, rúmgóð stofa með vestursvölum og tvö svefnherb. Þvottaaöstaöa í íbúöinni, Rýjateppi, góö sameign. Verð 13.5—14 millj., útb. 9.5 millj. Hrauntunga Kóp. — 3ja herb. — sér hæö Falleg 3ja herb. íbúð á 1. hæö í tvíbýlishúsi. Ca 95 fm. Nýjar innréttingar og tæki. Mikiö endurnýjuð íbúð. Sér inngangur, bílskúrsréttur. Verö 15 millj., útb. 10 millj. Austurbrún — 2ja herb. Falleg 2ja herb. íbúö á 1. hœð. Ca 55 fm. Stofa og tvö svefnherb. Góöar innréttingar. Þvottaaðstaöa á hæöinnl. Vestursvalir. Verð 10 millj., útb. 7.7 millj. Bergbórugata — 2f a herb. Góð 2ja herb. fbúö á 3. tiæð. Ca 65 fm í steinhúsi. Ný teppi, sér hiti, tvöfalt gter. ibúðin er í mjðg göðu ástandi. Verö 10 millj., útb. 7.5 mittj. Álfheimar — 2ja herb. Falleg 2ja herb. íbúð á jarðhæc í fjórbýlishúsl. Ca 70 fm. Góöar innr. Sér hiti. Tvennar geymslur. Falleg ræktuð lóö. Verð 11.5—12 millj., útb. 9 millj. Skrifstofuhúsnæði í Miðborgtnni Höfum til sölu tvær hæðlr í steinhúsi nálægt Miðborglnni. Ca 140—150 ferm. hvor hæð. Lyfta í húsinu. Nánari uppl. gefnar á skrifstofunni. TEMPLARASUNDI 3(2.hæð) SÍMAR 15522,12920 Óskar Mikaelsson sölustjóri heimasími 44800 Árni Stefánsson viöskf r.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.