Alþýðublaðið - 04.03.1931, Blaðsíða 3

Alþýðublaðið - 04.03.1931, Blaðsíða 3
AmpmmmmMM&iB SO aiis*»* 50 aura. Ljtiffengar ©g kaldar. Fást alls staoar, í heildsölm h|á HbaksYerdnn Is Og að til séu menn þegar valda- tími alþýðunnar kemtur, sem hafi reynslu og kynningu af embætt- iis- og sýslunar-störfum þjóðfé- lagsins. Jafnaðarmehn hafa hér í Rvík kosið 5 fulltrúa í bæjarstjórn kaupstaðarins. Með hlutfallskosn- iingum í bæjaristjórn hefir jafnað- armönnuim skapast sá réttur, að geta skipað sjálfstætt, eða í sam- vinnu við aðra flokka, í ýmsar þær stöður og störf, sem tilheyra stjórn kaupstaðarins. — Þetta hafa jafnaðarmenn notað og eiga að -gera samfcvæmt stefnuskrá sinni. Sama gera þingmenn Al- þýðufL á þingi. Þeir telja það mikilsvert fyrir Alþýðuflokkirr að menn hans eigi sem víðast sætí í nefndum þeim, sem und- iirbua löggjöfina, t. d. í milli- þinganefndum og öðrum þeim störfum, sem alþingi hefir á að skipa. Um þetta eru allir Alþýðu- flokksmenn sammála. Það hrellir því ekki jafnaðlarmenn þótt Mg- bl. og dilkar þess tali um „bitl- inga" og „beih" jafnaðiarmanna, heldur gleð/ur þá að vita af þvl að flokksmönnum þeirra og skoð- anabræðrum veMist tækifæri til þess á sem flestum sviðum að vinna að áhugamálum alþýðunn- ar. < En það er eðliiegt að Morgun- blaðið geri alt sem það getur til að gera foringja alþýðunnar tor- tryggilega, því að það er líka á stefnuskrá íhaldsmanna að hafa sína menn í öllum störfum og trúnaðarstöðum, alt frá hinu minsta starfi til hins æðsta. .011 þessi völd hafa ihaldsmenn haft til skamms tíma. En fyrir vöxt og viðgang al- þýðustefnunnar hafa þeir verið aðmissa bein sín. Þesa vegna er nú hallæri í Hallærisflokknum. Mvinnnleplð ! Enelandi, Lundúnum, 3. marz^ Unirted Press. FB. Tala atvinnuleysingja í landinu var 23. febr. 2 617 658, sem er 13554 minna en vikuna á undan og 1078 393 meira en á sama tíma 1930. Aipla^i. Það hefir komið í ljós er bank- ar hér hafa tekið. hlutabréf til tryggingar lánum, að hömlur á meðferð bréfanna hafa verið sett- ar í samþyktum félagsins, svo sem um forkaupsTétt félagsins eða annara. Og hafa svo aðiljar gert sig líklega til þess að vé- fengja heimild bankans til veð- réttarins og til sölu á veðinu. — Til þess að slík bréf verði veð- hæf fyrir banka, sveitabanka og sparisjóði, sem oft er eigendum bréfanna tii mikils hagræðis, og til þess að bánkar og sparisjóð- ir verði ekki sviknir með yfir- skinsveði í þess konar bréfum, flytur Jön Baldvinsson frumvaTp á alþingi um þá breytingu á lög- um um, hlutafélög, að slíkar hömlur á meðferð hlutabréfa. sem hamla veðgi-ldi þeirra, skulj ógildar gagnvart banka, sveita- banka eða sparisjóði, er fær þau sem veð eða eignast pau við nauðúngarsölu eða á annan hátt. 1 gær fór fram 1. umr. um frumvarp þetta í efri deild, og var því vísað til allsherjarnefnd- ar. Um þingsályktunartillögu Erl- ings Friðjónssonar og Jóns Bald- vinssonar um ábyrgð ríkissjóðs fyrir víþskiftum viö Rússland höfðu verið ákveðnar tvær inn- íræður í efri deild áður en máiiö fari til neðri deildar. Hófst fyrri umræðan í gær. Var tillögumni v'ísað til fjárhagsnefndar, en umr. heldur áfram síðar. 1 neðri deild fór í gær fram 1, umr. um frumvarp Sigurjóns Á. Ölafssonar og Haralds Guð- mundssonar um afnám viínis- burðagjafa i sjóferðabókum (breyting á lögum um atvinnu við siglingar), og var því vísað til sjávaTútvegsnefndaT. — Eftir það var talsvert ræti um vaxta- lœkkunarmálíðj og var tillö^un- um um það vísað til fjárhags- nefndar, en frh- umTæðunnar frestað. Togaramir. Ólafur kom frá Englandi í nótt. Hann er nú stöðvaður og legst hjá hinum togurunum. Geir. og Bragi komu af veiðum í gær. Þeír eru farnir til Englands. Útsalan í verziian Ben. S. Þóflrarinnssonar faeld- ur áiram fyrst nm sinn. Afsláttur 10e/o—50% og þar á milli. Fjöldi vara seldar með 15%, 20%, 25% og 30%. Hvergi í borginni iást jafn góð kaup. — Vöf- nrnar áðr. ódýrari en í öðraœ verzlnnnm. „Reynsl- an sannleikr. á lÍIÍSPlllÖFIIl. Afoði slaíís af lágtekjnm og lækkonskatts af m iliMptekjEiÐi. 3. Tekju- og elgna-skattur. í frumvarpi Haralds Qað<- mundssonar um tekjuskatt og eignaTskatt er persónufrádráittur hækkaður að mun frá því, sem nú er, en mismunandi mikið í Reykjavík, öðrum kaupstöðum og annars staðaT á landinu, sökum þess, að eins og kunnugt er er langdýrast að framfleyta sér og sínum hér í Reykjavik. — Út- koman verður sú, eins og sýnt er xram á í greinargerð frumvarps- ins, að auk annara breytmga frá gildandi lögum og stjórnarfrum- varpi „Frams6knar" og íhalds flokkanna um tekju-. og eignar- skatt, er í frv. Haralds lagt til. að' tekjuskattur á öllum fjöl- skyldumönnum með "miðlungs- tekjur lækki mjög 'veruiega og að lágtekjumenn með stórar fjöl- skylduT losni alveg við að greiðia hann. TekjuskattuT á 5 manna fjölskyldu í Reykjavík lækk'ar t. <d. frá því, sem nú er, þangað til um yfir 7 þús. kr. árstekjur er að ræða. „Vegna hækkunarmnar á per- sónufrádrættinum verða t. d. skv. frv. 4000 kr. árstekjur manns í Reykjavík, sem hefir fyrir konu og þremur börnum að sjá, sikatt- frjálsar með öllu. Séu börnin 6, eru 5800 krónur skattfrjálsar. Um 36"/o þeirra, sem samkv. gildandi lögum ber að greiða tekjuskatt, eða um 9000 lágtekjumanna, verða leystir undan skattskyldú. ef frv. verður að lögum. Hins vegar ct gert ráð fyrir, að skatt^ ur af hátekjum og einkum stór- eignum hækki mjög verulega, svo að tekjur ríkissjóðs af skattinum í heild sinni hækki um 70—75o/0." Frá tekjum verkamanna og iðnlærðra . manna og annara þeirral sem eru félagar í stétta- félögum, skal draga félagsiðgjöld þeirra.áðuren skattuT erreiknað- ur af tekjunum. Einnig skal draga frá iðgjöld til sjúkrasjóða, styrkt- aTsjóða og * atvinnuleysissjóða, enda hafi iðgjöldin verið greidd að fullu á réttu gjaldari. Þá er og til þess ætlast í frum- varpinu, að gjaldendum sé gerð skattgreiðslan auðveldari með því, að fjármálaráðherra ákveði i reglugerð, að gjalddagar skuli véra fleiri en einn á ári, þar sero það þykir henta, og að gerð séu skattmerkii, svo sem víða tíðkast erlendis, sem menn geti keypt mikið eða lítið af í emu eftjr vild, líkt og menn kaupa fri- merki, og greitt síðan skattinn með merkjunum þegar hann fell- to í gjalddaga; en það er sama og að gjalddagar væru daglega þegar hver vildi á þeim hlute upphæðarinnaT, sem hann sér sér í hvert sinn fært að greiða, þar til lokagjalddaginn rennur upp. Varasjóðstillög samvinnufélaga séu skattfrjáls, og það sé lög- fest, að þeim beri ekki að greioa skatt af viðsMftauppbót til fé- lágsmanna, hvorki af útlenduim né innlendum vörum, — svo að uppbótip verði aldrei tvísköttuðl* — Nú greiða hlutafélög með lítiði hlutafé .margfaldan skatt á við hlutafélög með mikið hlutafé af jafnmiklum tekjum. Það misrétti er aftekið í frumvarpi H. G, — Þetta ætti að vera nðg til að sýna öllum, sem vilja sjá, að1 breyting sú, sem leiddi af sam- þykt frumvarps Haralds, myndi færa skattalöggjöfina íslenzkui stórum í réttlætisáttina. XEcfa.)_ SaJa ísleszfíra alsiða íil Við fyrri umræðu í efri deild alþingis um þingsályktunartillög- una um ábyrgð ríkissjóðs fyrir viðskiftum við Ríissland , benti Erlingur Friðjónsson á það i flutningsræðu sinni, að hagurinn af því að selja Rússum 200 þiis. tunnur af saltsíid næsta súmar myndi nema hátt á aðra milljóo kr., ^sennilega um 1700 þus. kr.. þ. e. kr. 8,50 'af tunnu. ¦— Jón Porláksson hélt, að Erlingur hefði hlaupið þarna á sig og hugði nu gott til glóðarinnar að geta náð sér niðri á honum fyrir það, að Erlingur sannaði hérna um árið á alþingi, a,ð Jón Þorl. margfald- aði ramvitlauist þegar hann hætti sér út í að nota stóru töfluna. Nú varð Jón Þorl. því næsta kampakátur og kvað æskilegt, að Erlingur útskýrði það fyrir nefnd þeirri, sem málinu yrði vísað tiJ, hvemig unt yrði að græða kr. 8^50 á tunnunni miðað við bræðsluverð með þvf að selja

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.