Alþýðublaðið - 04.04.1931, Blaðsíða 3

Alþýðublaðið - 04.04.1931, Blaðsíða 3
ALÞÝÐUBLAÐIÐ þar til fóðrunin er greidd. Sýni fjáreigandi mótþróa gegn fyrir- mælum hreppsnefndar um fækk- un fénaðar, geti hún látið fram- kvæma þau með aðstoð fógeta. Frv. um tilbúirin áburð og um úrskurðarvald sáttanefnda voru bæði endursend efri deild. 1 Frumvörpunum um lendingar- bætur á Eyrarbakka og um hafnargerðir á Akranesi, Sauðár- króki og Dalvík, var öllum vís- að til 3. umræðu, og var sam- komulag um að geyma þeirri um- ræðu frekari umræður um þau. í efri deild var frv. um inn- flutning sauðfjár til sláturfjár- bóta afgreitt til neðri deildar og frumvörpum þeim, sem nú skal greina, vísað til 2, umr.: Um bú- fjárrækt, vísað til landbúnaðar- nefndar, um veitingu ríkisborg- araréttar visað til allsherjarnefnd- ar (bæði i síðari deild) og um | .-¦ hreytingu á helgidagalöggjöfinni, vísað til mentamálanefndar., Það frv. er. uiri, að sömu • ákvæði gildi um skírdag og nú gilda um fyrri dag stórhátíðannia þriggja og föstudaginn langa, — að bann- aðar séu almennar skemtanir á skírdagskvöldi o. s. frv. Flutn- ingsmaður er Guðrún Lárusdóttir. 1 dag var enginn þingfundur haldinn. Um dafflnn qg vegliiB- W. Dí ÖNUFÉLAGAR! Enginn fund- ut um páskana. Gœzlum. VÍKINGS-fundur á mánudaginn (annan í páskum) kl. 8V2 síðd- St. „Esja" á Álafossi heimsæk- ir. M. V. Jöh. sér um hag- nefndaratriði. Unglingastúkan UNNUR. Fundur ". annan páskadag kl. 10 f. h. , Þá verður sagt frá hvenær af- mælisfagnaðurinn verður. Mæt- ið stundvíslegæ SVAVA nr. 23. Félagar! Enginn fundur um páskana. En munið heimsóknina til Framtíðarinnar á mánudagskvöld kl. 9 ;og til ..íþöku á miðvikudagskvöld kl. 9. Unglíngastúkan BYLGJA heldur fund annan páskadag á venju- legum stað og tíma. Fjölmenn- ið! GœzlumadiU?. St DRÖFN nr. 55. Inntaka og hátíðarfundur kl. 4 á morgun. Á dagskrá alþingis « þriðjudaginn eru þingsálykt- unartillaga Erlings' Friðjónssonar tim, að stjórnin leggi fyrir þing- ið skiMki þau, er sýna tildrögin að lokun íslandsbanka, og stjó-m- arskrárbreytingin 4. og 5. mál i efri deilid og frumvarp Haralds Guðmundssonar um dragnóta- veiðar 1. má\ í neðri deild. Fund- irnir byrja kl. 1, eins og venju- lega. Þingmannafjöldíi Reykjavikur Ihaldsblaðið Vísir flutti nýlega grein þar sem sagt er, að í- haldsmönnum sé ekki að treysta til þess að koma því réttlætis- máli fram, áö Rcykjavik hafi full- trúa á þingi í réttu hlutfaili við íbúatölu hennar, því að þeir séu hrœddir — og geri sér jafnvel^ vonir um að komast aftur til vaida'* í krafti þeirrar ranglátu kjördæmaskipunar, sem rikt hef- ir undanfarið. Ef þetta" er rétt — og Vísir ætti að vera kunnug- ur í herbúðunum, þá er varla þess að vænta, að íhaldið hjálpi til að fá frumvarp Héðins og Sigurjóns um 9 þingmenn fyrir Reykjavík samþykt.- - — Þeir fylgdu því 'þó til 2? umræðu. — Reykjavík á að hafa 9 þingmenn, annað er ranglæti, en vel getui verið að hræðsla íhaldsins varni því, að sú réttlætiskrafa jafnaðar- manna nái fram að ganga. Við bíðum óg ,sjáum hvað setur. Ari. Áhrifarikasti flokkminn. „Tíminn" kom út í nokkurskon-1 ar húrra-útgáfu 1. apríl. Skrifar ritstjórinn þar skjall mikið , un. hina svoköiluðu fulltrúa bjarg- ráðafundarins, en forsætisráð- herra'lætur.birta ræðu, er hann flutti um leið og hann setti bjarg- ræðisfundinn. I grein sirini segir ritstjórinn, að Tímaflokkurinn sé nú áhrifamesti stjörnmálaflokkur- inn og ráði yfir flestum þingsæt- unum ^- og er mikið hlakk yfir þessu í manninum. Má segja um Tímamenn eins bg sagt var um karlinn, er stærði sig af því að hafa lagt sterkan mann að velli í fangbrögðum, er hrasað hafði um hnullung: Þú gerðir það nú ekki sjálfur, Gvöndur minn, það var helyítis hnullungurinn, sem lagði hann. — Því allir vita að þingfulltrúafjöldi Tímamanna er í röngu hlutfalli við fylgi- þeirra meðal þjóðarinnar. Þeir hafá að minsta kosti 8 þingmönnum fleira en þeir ættu að hafa, ef rétt- læti ríkti í kjördæmaskipuninni.. R. Stefntibreyting „FramséknarM 1. þ. m. barst hingað svohljóð- aridí símskeyti frá Akureyri: Bæjarstjórnin samþykti í gær að bærinn veitti ábyrgð fyrir 110000 króna láni til skipa- og' veiðarfæra-kaupa fyrir samvinnu- félag sjómanna hér, Var sams konar ábyrgð samþykt í bæjar- stjórninfti fyrir rúmu ári, en yar þá því skilyrði bundin, að ríkis- ábyrgð fengist líka. Þingið sam- þykti að heimila ríkisstjórninni að veita ábyrgðina, en ríkis- stjórnin neitaði þegar til hennar kasta kom. Fói- félagsstjórnin nú fram á, að bæjarstjórnin félh frá skílyrðinu tim rikisábyrgð, og gerði hún það. Það er tvent í þessari fregn, sem gerir hana mjög athyglis- vgrða. 1 fyrsta lagi jiað, að rík- anra. 5© aœra. cioarettur Lláfifemgar &q kaldar. Fást-alls staðar, I heildsela li|á Tðbaksverzlnn Islaods h.!. isstjórnin neitar og sýnir með þeirri framkomu sinni, að hún vill ekki stuðla að þvi, að sjó- mennirnir geti skipulagt atvinnu- veg sinn á samvinnugrundvelli. Og hitt, að hér er því um mikla stefnubreytingu hjá hinum syo- nefnda „Framsóknar"-f lokki að ræða, og er ekki víst :að allir flokksmennirnir séu ánægðir með slíkt háttalag. J. Hrafnarnir rifa augun, hvor úr ððrum, 1. apríl segir Mgbl. að annar- hver fulltrúi á bjargræðisfundi Tímamanna gangi með þingmann í maganusm. Er nú skörin farto að færast upp . í bekkinn þegar hrafnarnir fara að kroppa aug- un hver úr öðrum, því vitanlegt er að það er jafnt um litla og stóra íhaldið, að hinir svokölluðu fulltrúar •hallærisfundarins og bjargræbisfundarins sækja þá að eins til að reyna að krafsa til sín eitthvað af kræsingum flokk- anna, því að pólitík beggja flokk- anna snýst ekki um þurftarmál þjóðarinnar, heldur eigin hag 'flokkanna. Þáð er. flokkapólitík, sem þeir reka. Ks. Hótel Súðin. Súðin liggur nú hér sem fljðt- andi hótel fyrir Framsóknarmenn. Gista fulltrúar. bjargræðisfinndar- ins þar. Ekki verður þáð um „Framsókn" sagt, að hún kunni ekki að nota sér aðstöðuna sem st jórnarf lokkur. L. F. U. J á ísafírði. ' Félag ungra jafnaðarmanria var stofnað á Isafirði í fyrra dag. Stofnendur voru 30. Framhalds- stofnfundur verður haldinn- á annan í páskum. Litla-ihaldið fœr ofanigjöf. Bjargráðafundur. Tímamanna hafði farið þess á leit við Helga Briem hagfræðing og banka- stjóra, að hann flytti erindi um -skatta- og tolla-mál. Varð hag- fræðingurinn við þéssari beiðni, en er hann kom á fundinn mun stjörn fundarins hafa verið orðin smeik um að skoðanir hans myndu ekki í einu og öllu sam- rýmast íhaldspólitík Framsóknar- manna á þingi, og ákvað því að gefa honum ekki nema 10 mín- útna ræðutíma, en hagfræðingur- inn neitaði að byrja á erindi sinu ef hann fengi ekki lengri tíma. Fundurinn samþykti þá'að láta hann hafa 45 mín. til umráða. Briem flutti svo erindið, og var það frá upphafí til enda harðoró ofanígjöf við' „Framsókn" fyrir pólitík hennar í tolla- og skatta- málum. Helgi Briem er eini hag- fræðingurinn í Framsóknar- flokknum. .** Kúban-kósakkarnir sem væntanlegir hafa verið um skeið, koma með „Lyru" 6. þ. m., og syngja þeir í Gamla Bíó 8., 9., 10. og 11. þ. m. Leikur mörgum hugur á að heyra þá, c% er alt uppælt að fyrstu hljóm- leikum dg farið að selja að öðr- um. Blaðið „Aust i" hermir 18. marz., að hinn kunni konsúll, stórrididari og fetyrktar- maður, Jóh. Jóh., fyrv., hafi far- iið í voldugan leiðangur tíl hinna sólríku Miðiarðarhafslanda í þeim tilgangi að endurnýja andlega og efnalega krafta sína fyrir kosn- ingarnar 1. júlí í sumar. Og segja svo íhaldsfregnir, að hann muni einnig hafa í hyggju að freysta gæfunnar á hinum mislitu knatt- borðum spilavítisins i Monte Car- lo og þannig að greiðá hinar fortöþuðu milljónir Mns danska og dauða hluthafabanka. En hvers vegna fékk ekki Fjarðar-jón að vera ábyrgur i þessa skemti- för!! og hver borgar leiðangur riddarans? Seyðf. Manntal á Bretlandseyjum. London, FB., í marz: 26. april. n. k. fer fram allsherjarmann- tal í Stóra-Bretlandi og Norður- Mandi. Tíu ár eru liðin siðan allsheriarmanntal fór fram. í framtíðinni fer allsherjarmianntal fram á fimm ára fresti. Árið 1921 reyndist mannfjöldi Bretlands og Norður-Irlands að vera 37 887 000, en búist er viö, að manntalið i ár muni leiða í ljós, að íbúatalan hafi aukist upp í 39290000.. — I aðalmanntalsstofunni í London vinna 500 manns, en starfsmenn manntalsstofunnar á maniitals- svæðunum öllum eru 40 000. Hafa þeir með/ höndum að útbýta manntalseyðublöðum, sjá um, að þau séu rétt útfylt og safna 'þeim saman aftur. Þegar þvi verki er

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.