Morgunblaðið - 29.02.1980, Blaðsíða 16

Morgunblaðið - 29.02.1980, Blaðsíða 16
16 MORGUNBLAÐIÐ, FÖSTUDAGUR 29. FEBRÚAR 1980 Frá Skeifukeppninni í fyrra. Engin hross á Hvanneyri í vetur á vegum nemenda? ALLAR líkur eru nú til þess að nemendur Bændaskólans á Hvanneyri verði ekki í vetur með hross þar á staðnum. Undanfarna vetur hafa miili 30 og 40 nemendur skólans verið með hross þar á húsi í um tvo mánuði. Hafa skólayfirvöld annast útvegun á fóðri og lagt nemendunum til hús undir hrossin. Kostnaður við hestahaldið hafa nemendur sjálfir greitt. í haust tilkynntu skólayfirvöld nemendum að þau sæju sér ekki fært að útvega hey. þar sem erfitt væri að fá það til kaups. Tilraunir nemenda sjálfra til að fá keypt hey í vetur hafa ekki borið árangur. Helgi Eggertsson, formaður hestamannafélags nemendánna á Hvanneyri, Grana, sagði í samtali við þáttinn, að nemendur hefðu ekki haft aðstöðu til að kanna möguleika á því að fá hey keypt fyrr en liðið var á haust. Þá hefði hins vegar verið lítið framboð á heyi og enn sem komið væri hefðu þeir ekki getað fengið hey keypt. Helgi sagði að við lauslega könnun meðal nemenda hefðu milli 20 og 25 nemendur haft áhuga á að hafa hross á Hvanneyri í vetur og miðað við að þau yrðu í um tvo mánuði eins og venja væri þyrftu þeir að fá um 8 tonn. Venjulega hafa nem- endur komið með hross sín að Hvanneyri í fyrstu viku febrúar. Gísli Karlsson, sem nú starfar sem skólastjóri á Hvanneyri, sagði í samtali við þáttinn að hesthúsið á staðnum stæði nemendum til boða en þeir, sem til þekktu vissu þó hversu lélegt það væri. Gísli sagði að fram að þessu hefði skólinn útvegað nemendunum fóður, en þeir hefðu sjálfir greitt kostnaðinn við fóðrunina. Að sðgn Gísla hefur heyið ýmist verið frá búinu á Hvanneyri eða það hefur verið keypt að. „Við hefðum getað orðið okkur út um hey í sumar, ef skólayfirvöld hefðu gert okkur viðvart í tíma. Enn höfum við þó ekki gefið upp alla von, þó að mestar líkur séu á að við verðum ekki með hross hér á Hvanneyri í vetur og er það miður," sagði Helgi Eggertsson. Frá Bændaskólanum á Hólum er það helst að frétta að formlegt skólahald liggur þar niðri í vetur vegna dræmrar aðsóknar. Könnun á aðstöðu hesta- manna á höfuðborgarsvæðinu VORIÐ 1979 hófst Einar E. Sæ- mundsen landslagsarkitekt handa við könnun á aðstöðu hestamanna á höfuðborgarsvæð- inu. Upphaf þessarar könnunar var ósk Landssambands hesta- mannafélaga til skipulagsstjóra rikisins um. hvort ekki mætti tengja betur reiðleiðir milli at- hafnasvæða hestamanna á höfuð- borgarsvæðinu. Fól skipulags- stjóri Einari að vinna að fram- kvæmd þessarar könnunar. Hestar Umsjónt Tryggvi Gunnarsson Að sögn Einars hefur öllum hestamannafélögunum á svæðinu frá Hafnarfirði og upp á Kjalarnes verið sendur spurningalisti, þar sem óskað er upplýsinga um ýmis atriði varðandi hestahald á svæð- inu og starfsemi hestamannafélag- anna. Einnig hefur verið haft samband við skipulagsaðila hvers sveitarfélags fyrir sig á svæðinu. Er nú beðið eftir því að hesta- mannafélögin skili svörum sínum. Einar sagði að þó upphaflega hefði verkefnið eingöngu lotið að því hvernig mætti tengja betur reiðleiðir milli svæða á höfuðborg- arsvæðinu, mætti hugsa sér frek- ari úrvinnslu á væntanlegum gögnum. Gera mætti drög að áætlun fyrir hvert félag þar sem reynt yrði að gera sér grein fyrir þróun mála t.d. næstu 20 árin, sérstaklega með tilliti til uppbygg- ingar á aukinni aðstððu. Þá mætti gera sér grein fyrir, í samráði við hestamenn og sveitarfélögin á hverjum stað, hvaða reiðleiðir henti til frambúðar sem reiðgötur innan hvers sveitarfélags eða sem tengsl milli félagssvæða og tengsl út frá svæðunum. Einar nefndi að sem sérstakt verkefni mætti nefna að finna góða og varanlega leið Ferðalög á hrossum STJÓRN Landssambands hesta- mannaféJaga skipaði á sfðasta fundi sínum þriggja manna nefnd til að fjalla um ýmsar tillögur, sem samþykktar hafa verið á síðustu ársþingum L.H. um ferðalög á hrossum. í nefnd- ina voru skipaðir Árni Þórðar- son, fyrrverandi skólastjóri Reykjavík, Björn Sigurðsson, iögregiuþjónn Kópavogi og Sveinbjörn Dagfinnsson ráðu- neytisstjóri Reykjavík. Nefndinni verður sérstaklega falið að kanna og gera tillögur um með hvaða hætti megi bæta að- stöðu til ferðalaga á hrossum og fjalla sérstaklega um rétt hesta- manna til ferðalaga um landið. í umræðum um þessi mál hafa ýmsir bent á að brýnt sé að komast að samkomulagi við land- eigendur á ýmsum stöðum um áningarstaði hestamanna á ferða- iögum þeirra um landið. Er ekki að efa að það verður eitt þeirra mála, sefn nefndin tekur til um- fjöllunar. milli Reykjavíkur og byggðanna sunnan hennar annars vegar og Mosfellssveitar og Kjalarness hins vegar. Ekki sagðist Einar geta sagt neitt til um það nú, hvenær niðurstöður kðnnunarinnar lægju fyrir en viðbrögð stjórna hesta- mannafélaganna og þeirra aðila, sem að skipulagsmálum starfa fyrir sveitarfélögin við þessari vinnu hefðu í alla staði verið mjög jákvæð og ánægjuleg. Tillögur um f élags- réttindi Á FUNDI stjórnar Landssam- bands hestamannafélaga i síðustu viku lagði vinnuhópur, sem að undanförnu hefur unnið að gerð tillagna að reglum um félagsréttindi innan hesta- mannafélaganna, fram frum- drög að tillögum sínum. Sem kunnugt er lagði stjórn L.H. fram á síðasta ársþingi L.H. tillögur um þetta efni en þeim var vísað á ný til stjórnarinnar. Verða tillögur vinnuhópsins nú sendar til hestamannafélaganna og óskað umsagnar þeirra um þær. Að því loknu leggur nefndin fram endan- legar tillögur sínar. I vinnuhópnum eru Guðmundur Ólafsson, Fáki, Hreinn Ólafsson, Herði, Sverrir Hallgrímsson, Andvara, Birgir Guðmundsson, Sleipni og Albert Jóhannsson, formaður L.H. Hrafn Pálsson: Betra er seint en aldrei? New York. 16. feb. 1980. Loksins fréttist það yfir hafið, að mynduð hefði verið stjórn á íslandi. Veðuröflin fögnuðu þessu með skæðadrífu og slyddu á víxl. íslendingar með og án kosninga- réttar í norðri tóku upp símatól og hófu að skeggræða okkar nýju stjórn. Mæltust þessar nýjungar mismunandí fyrir, enda erum við mannskepnurnar vanafastar og kunnum því oft illa, að rótað sé til um of í hlutunum. Þeir á fram- sóknarvængnum kunna sér ekki læti á meðan að sjálfstæðisfólkið lítur á átökin innan flokks síns eins og endalok velmegunar á íslandi séu í nánd. Kratar eru kátir yfir því að hafa ekki þurft að skila inn öllu fylgi sínu aftur og séu hér einhverjir enn meira til vinstri, þá glotta þeir sennilega, þar eð menntamálin, og þar með uppeldismálin, eru í næsta húsi ennþá. Mest er þó um það hugsað af óllum hér, hvort hvatinn að þess- ari stjórnarmyndun sé ábyrgðar- tilfinning eða framagirnin sem svo oft áður. Mestan áhuga sýndi Stefán, kunningi minn frá Akur- eyri, Jónsson, sem hringdi til mín fjórum sinnum frá áramótum, þar eð blöðin berast til hans svo seint. Þegar hann hringdi síðast og fékk ráðherralistann mátti hann varla vera að því að kveðja, þar eð hann hafði loíað að koma þessum frétt- um áfram frá Ohio til Kaliforníu. Slíkur áhugi íslendings, sem hér hefur búið í tíu ár, kemur manni til að hugsa, hvernig væri ástand- ið á íslandi í dag, ef áhuginn væri sá sami varðandi stjórnmálin heima fyrir. Ástandið hér Átökin í íran hafa átt allan áhuga fólks hér á fjórða mánuð. Carter er á mikilli uppleið hjá þegnunum vegna „óeigingirni" hans varðandi málið. í stað þess að fara út um landsbyggðina og brúka munn í útnefningarkapp- hlaupinu við Ed Kennedy hefur hann setið í Hvíta húsinu og safnað hrukkum. Edward er alveg af göflunum að ganga vegna þessa sinnuleysis hnetubóndans við sig. Flestir spá nú Carter sigri í forsetakosningunum og kvenfólkið af Islandi hér í grenndinni þakkar hamingjunni fyrir málakunnáttu Vigdísar Finnbogadóttur, þar eð næmt málaeyra þykir oft þurfa til að skilja þennan Suðurríkjamann. Kvikmyndahetjan Ronald Reag- an, jafnaldri Gunnars Thor- oddsens, er sprækur mjög og ætlar sér stóra hluti fyrir hönd Repu- blikanaflokksins í áratuga baráttu við yfirvöld Demókrataflokks Carters. Samt er Reagan ekki alveg öruggur um útnefningu sína ennþá, þar eð lítt þekktur George Buch gæti orðið honum skeinu- hættur. Síðan Rússar tóku til við að „bjarga" Afganistan hefur talið um tilfærslu Ólympíuleikanna verið ofarlega á baugi. Sumir vilja jafnvel, að þeir verði lagðir niður með öllu, enda hafa þeir verið vettvangur morða og stjórnmála- glæpa um árabil. Þegar átökin hófust milli Bandaríkjamanna og írana vildu margir hér, að Bandaríkjaher legði olíuríkið undir sig, en slíkar hugmyndir hurfu um skeið. Nú eru þessar sömu raddir komnar upp aftur og telja, að Rússum liði ekki eins vel í Afganistan væru Bandaríkjamenn fyrir í íran. Þó eru það langtum flestir, sem telja að friðarstefna Carters sé heilla- vænlegri og bíða nú spenntir eftir að gíslarnir komi heim. Mútu- þægni nokkurra þingmanna og annarra stjórnsýslumanna virðist ekki koma svo mjög við kaunin á bandarískum borgurum, þar eð glæpastarfsemi hefur alltaf verið daglegt brauð í öllum þrepum metorðastigans hér í landi, a.m.k. á þessari öld. Samt er hlutfalls- lega ekki meiri hætta á því að verða fórnardýr glæpamanna hér en annars staðar í heiminum, nema þá í alveg sérstökum borg- arhlutum eins og Harlem eða Bronx. Ekki verður þó fram hjá því litið, að hetjurnar úr síðari heimsstyrjöldinni, sem héldu sig enda öll stríð með fórnum sínum, telja heimsmenninguna á tor- tímingarleið. Þessi hugsmíð hefur smitast út til yngri kynslóða, þannig að unga fólkið vill ekki fara í herina, því það telur til lítils barist, ef allt fer skolla til hvort eð er. Þar að auki erum við ábyrg fyrir þeim heimi, sem unga fólkið hefur fæðst í, a.m.k. að ungviðis- ins áliti. Nýlegar hugmyndir Það er öllum ljóst, að stjórn- málaleg þróun hefur svo til staðið í stað á meðan tækninni hefur fleygt fram. Þetta er að sjálfsögðu skiljanlegt, ef við sjáum þróun tækni í opnu kerfi en stjórnmála í lokuðu. Þar sem allt er meira og minna þróun undirorpið má ætla, að þingmenn, sem sitja öll sín manndómsár í lokuðum þinghús- um víðsvegar í veröldinni, komi ekki til með að sjá langt yfir næstu hæðir eða aukast yfirsýn og skilningur á stærra kerfi. Þessu til viðbótar sitja þeir fast og fáar nýjar raddir með nýjar hugmynd- ir fá tækifæri til að ýta við hinu lokaða kerfi þeirra. Á "sama tíma situr kynslóð kreppunnar og stríðsáranna í gömlu vonleysishugarfari og skil- ur ekki, að afkvæmin eru börn rafeindatækninnar, geimferð- anna, diskódansins og eiturlyfj- anna. Fjölskyldan hefur ekki lengur tíma til þess að gegna hlutverki sínu vegna lífsgæðakapphlaups- ins. Ást og hamingja er metin í peningum. Er það hugsanlegt, að næsta skrefið sé: Ráðherrar verða ráðn- ingastjórar fyrir ríkisstofnanir og ráðuneytin. Þingmenn verða boð- berar byggðarlaganna til ráðu- neytanna? Verða prófessorar gerðir að prófdómendum fjórða hvert ár ásamt meðdómendum úr öðru landi til þess að gefa flokkun- um einkunnir varðandi frammist- öðuna? Byggist endurkjör þá á slíkum niðurstöðum? Erfitt er um slíkt að spá. Hitt er annað, að í stað þess að segja þjóðunum að herða sultarólina í hvert sinn, sem þingmenn með fullar hendur fjár og mat í hverri kirnu vilja segja eitthvað ábyrgð- armikið, væri alls ekki úr vegi að hvetja fólk til að stunda meiri hugsun og fyrst og fremst að gera það sjálft og nota til þess þá jákvæðu orku sem í öllum býr, einhvers staðar.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.