Morgunblaðið - 29.02.1980, Blaðsíða 35

Morgunblaðið - 29.02.1980, Blaðsíða 35
MORGUNBLAÐIÐ, FÖSTUDAGUR 29. FEBRUAR 1980 35 þeirra tillagna sem nú lægju fyrir, taldi Þorbjörn vera aukið öryggi aldraðra, en margir þeirra búa viö erfiðar aðstæður að hans sögn. Hinn ávinninginn taldi Þorbjörn vera að gömlu hverfin fengju „blóðgjöf frá ungu fólki, sem dreifast myndi í þær íbúðir sem losnuðu þegar rosknir eigendur þeirra flytjast yfir í leiguíbúðir af því tagi sem hér er rætt um. Þorbjörn taldi að það hefði komið fram að hér væri einungis um byrjunarframkvæmdir að ræða, en síðan yrði haldið áfram af fullum krafti. Hann sagði að að vísu væri þetta ekki hið algera valfrelsi sem boðað hafi verið, enda hefði meirhlutinn ekki ráðið ferðinni nema á annað ár. Er Þorbjörn hafði lokið máli sínu, steig Björgvin Guðmundsson í pontu. Björgvin sagði það rétt, sem Magnús L. Sveinsson segði, að ekki væri nýtt að viðræður færu fram milli verkalýðshreyfingar- innar og borgarinnar um sam- vinnu á sviði húsnæðismála, en hins vegar hefði ekki verið rætt sérstaklega um þessi mál fyrr. Björgvin sagði, að það væri skýrt tekið fram í tillögunni, að athuga ætti sérstaklega hvort lífeyris- sjóðir verkalýðsfélaganna í Reykjavík væru reiðubúnir til að lána til íbúðabygginga í Reykjavík. Þetta vildi meirihlut- inn gjarnan kanna í viðræðum, en því væri ekki að leyna „og er ástæðulaust að draga fjöður yfir það, að eins og fjárhagsástand Reykjavíkurborgar er í dag, þá er ekki unnt að gera stórt átak í húsnæðismálum nema til komi aðstoð aðila eins og verkalýðs- hreyfingarinnar í Reykjavík", sagði Bjórgvin. Björgvin sagðist ekki telja að verið væri að byggja upp nýtt kerfi við hliðina á verkamannabústaðakerfinu með því að taka upp samvinnu við verkalýðsfélögin. Það væri alger- lega opið hversu víðtæk þessi samvinna yrði og hversu mikið fé verkalýðsfélögin treystu sér til að lána borginni* Byggja má þrjár til sölu á móti einni til leigu Er Björgvin hafði lokið máli sínu tók til máls Magnús L. Sveinsson (S). Hann kvaðst sakna þéss úr ræðu Björgvins, að hann svaraði þeirri spurningu sem hann beindi til hans fyrr í umræðunum. Magnús sagðist hafa gert ráð fyrir því, að ekki stæði á svarinu. Magnús sagði það athyglisvert, að þegar þessi tillaga hefði verið flutt, hefði meirihlutinn ekki gert sér grein fyrir því hvaða fé yrði lagt í framkvæmdina. Hins vegar sagði Magnús það æskilegast að aðstoða það fólk, sem byggi í leiguíbúðum á vegum borgarinnar, til að eignast eigin íbuðir. Hann sagðist sannfærður um, að stór hluti af leigjendum borgarinnar vildi keppa að því að eignast eigin íbúðir, og það þyrfti að hjálpa þessu fólki að eignast húsnæði hið fyrsta. „Þá vil ég vekja athygli á því," sagði Magnús, „að það er miklu meira fjármagn sem Reykjavíkurborg þarf að leggja að mörkum fyrir hverja eina leigu- íbúð en íbúð sem byggð er sam- kvæmt kerfi verkamannabústaða vegna lánakerfisins sem í gildi er. Það má segja að fyrir sama fjármagn sem borgin leggur að mörkum sé hægt að byggja þrjár íbúðir samkvæmt kerfi verka- mannabústaða á móti einni íbúð í leiguhúsnæði. Þannig að fjármagn borgarinnar nýtist miklu betur með því að byggja verkamanna- bústaði. Ég tel að það sé númer eitt og við eigum að stuðla að því að losa sem flestar leiguíbúðir borgarinnar, og að fá þá, sem ráða við það, til að kaupa íbúðir á vegum verkamannabústaða. Þá losna leiguíbúðir Reykjavíkur- borgar fyrir þá sem ekki ráða við að kaupa eigin íbúðir." Verkamannabústaða- kerfið leysir ekki öll vandamál Að máli Magnúsar loknu tóku til mals Markus Örn Antonsson (S). Hann sagði að hin síðari ár hefði verið lögð megináhersla á verkamannabústaðakerfið, enda ætti það kerfi fullkomlega rétt á sér. Hins vegar leysti það kerfi ekki öll vandamálin. Hins vegar væri það þannig að viss hópur fólks gæti ekki eignast eigið hús- næði, ekki einu sinni með þeim kjörum sem verkamanna- bústaðirnir byðu. Markús taldi ástæðu til að velta fyrir sér í ljósi þeirrar reynslu, sem fengist hefði, hvort ekkí væri tímabært að gera átak til þess að leysa úr brýnustu félagslegu vandamálunum með uppbyggingu leiguhúsnæðis. Síðan sagði Markús: „Ég tel tvímæla- laust að grundvallarreglan eigi að vera sú, að fólk leysi úr þessum brýnu þörfum sínum á eigin spýt- ur, eins og hefur verið gert hingað til. Hins vegar getum við ekki horft fram hjá knýjandi félagsleg- um vandamálum, sem gera vart við sig og hafa verið leyst á þennan hátt áður fyrr, en ekki er langt síðan gert var stórfellt átak í þessum efnum. Það er bara kominn tími til þess aftur að 'við beinum athyglinnni að þessum vandamálum og grípum til þeirra úrræðá og þeirra ráða sem tiltæk eru." Kanna, athuga skoða og rannsaka... Síðasti ræðumaðurinn sem kvaddi sér hljóðs undir þessum lið var Davíð Oddsson. „Ég get ekki orða bundist vegna þeirrar tillögu sem Björgvin Guð- mundsson mælti hér fyrir, fyrir hönd þess, sem hann kallar „hinn nýja meirihluta", sagði Davíð. „Það er nú dálítið skemmtilegt orð, en hann notar það jafnan þegar hann ræðir um hinn virðu- lega samsetning — kallar hann „hinn nýja meirihluta". Ég verð að segja það, að mér finnst að Magnús L. Sveinsson borgarfull- trúi hafi sýnt fram á það á mjög skýran og ótvíræðan hátt, að þessi tillaga, sem hér er flutt og hér var mælt fyrir og slegið var upp í blöðunum fyrir þennan fund, er nánast hrein sýndartillaga. Stór jólapakki í kringum þá staðreynd að hinn nýi vinstri meirihluti treystir sér ekki til þess að verða við óskum aðila sem standa að byggingum verkamannabústaða um aukinn stuðning við það fram- tak. Þetta er aðeins reykmökkur laskaðs vinstri orrustuskips „hins nýja meirihluta" til að dylja þessa óhagstæðu staðreynd fyrir al- menningi. Hins vegar kallaði borgarfulltrúinn fram í þegar á þetta var bent, að það myndi verða bætt úr fjárvöntun, sem hér blasir við í sambandi við endanlega afgreiðslu fjárhagsáætlunar. Eftir þessum orðum var tekið og með þeim verður fylgzt, hversu ríflega verður nú staðið við þetta frammí- kall og hversu dýrt frammíkallið kann að verða „hinum nýja borg- arstjórnarmeirihluta". Þegar farið er yfir þær tillögur, sem talsmenn „hins nýja meirihluta" hafa flutt hér frá upphafi, þá eru þær reyndar allar, ef það er athugað í þessum dúr, það er talað um viðræður, skoða og kanna, það _á að kanna barnaár, það á að athuga með iðnþróun, sem er síðan sett upp í hillur, og það á að hefja viðræður um að einn eða annar aðili sjái nú um að bæta úr því sem aflaga fer hjá „hinum nýja meirihluta". Tillögurnar eru allar á þessa lund. Það stendur ekkert á bak við þær. Það er reyndar sláandi að fylgjast með því, hversu hugmyndalaus „hinn nýji meirihluti" með allt hið nýja í kringum sig hefur verið síðan hann kom hingað sem meirihluti í þennan sal. Það er ekkert nýtt frá honum komið annað en að kanna, skoða og rannsaka. Ekkert annað, — það stendur ekkert eftir. Og ég hygg að það verði nú raunin þegar hann fer frá — við fögnuð flestra — að þá standi æði lítið eftir en að kanna, athuga og skoða, og þá verður rétt að kanna, athuga og skoða hversu lítil afrek hins nýja meirihluta verða." Nýtt bæjarblað í Kópavogi, Kópavogstíðindi: Vilja lif ga og ef la bæjarlif ið segir ritstjórinn, Herbert Guðmundsson í nóvember sl. hófst í Kópavogi útgáfa bæjarblaðsins Kópa- vogstíðinda og hafa nú komið út þrjú tölublöð, en áform útgefanda gera ráð fyrir tveim blöðum í mánuði. Blaðaútgáfa hefur lengi verið talsverð í Kópavogi á snær- um stjóramálaflokkanna og sam- taka um bæjarmálaþátttöku, en Kópavogstíðindi eru fyrsta al- menna frétta- og málefnablaðið í bænum, frjálst blað að sögn þeirra sem að því standa, og jafnframt fyrsta blaðið sem ætlað er að gefa út reglulega aðra hvora viku. Kópavogstíðindi hafa sérstöðu meðal bæjar- og héraðsblaða að því leyti, að blaðinu er dreift ókeypis innan bæjarins í hverja íbúð og hvert fyrirtæki, en á hinn bóginn selt til annarra. Upplag þess er því stórt eða 6.000 eintök þegar frá upphafi. Bæði hugsjón og erlend hugmynd Útgefandi Kópavogstíðinda er samnefnt firma en eigandi þess er Heimir Br. Jóhannsson, sem er Kópavogsbúi en hefur lengi rekið Bókamiðstöðina í Reykjavík. Rit- stjóri er Herbert Guðmundsson, sem til skamms tíma gaf út tímaritið Hús og híbýli og rit- stýrði því en var áður ritstjóri Frjálsrar verslunar um skeið og þar áður íslendings-ísafoldar á Akureyri í 4 ár. Hann hóf þó ritstjóraferil sinn í Kópavogi þar sem hann annaðist útgáfu bæjar- blaðsins Voga „eitt kjörtímabil" og er því kominn aftur á fornar slóðir. „Útgáfa Kópavogstíðinda er gömul hugmynd útgefandans", sagði Herbert aðspurður um til- drög og tilgang blaðsins, „og eftir að hann stakk hugmyndinni að mér gerðum við hana eiginlega að sameiginlegri hugsjón og ákváð- um að láta á hana reyna. Ég er gamalkunnugur útgáfu af þessu tagi og hef verið í meiri og minni snertingu yið bæjarlífið í Kópa- vogi rúma tvo áratugi, svo að verkefnið er að þessu tvennu leyti að mínu skapi. En frumkvæði Heimis réði þó úrslitum og sá háttur sem hann hafði í huga varðandi tilhögun útgáfunnar. Raunar er hugmyndin erlend en jafn góð fyrir það og nýstárleg hér." Herbert GuAmundsson tílfcí Lausatjérataða bæ/arsjóðs mtórbmtt — framk vasmdir minnkaðar um þriðjung Saar—— 4Ö0MÍLUÖNA MINNIS-yAR«...E0AHVAÐ? phsiis S3^£siS?^r,rrSt£ 'MsMM ¦^^z—-—--------» ™— Allir geta náð til allra Hvernig nýstárleg? „Jú, Kópavogstíðindi eru prent- uð í stóru upplagi og annars vegar dreift ókeypis um allan Kópavog síðan seld út fyrir bæ^nn á kostn- aðarverði sem kynning á Kópavogi út á við. Aðalatriðið er að með þessu móti geta allir talað við alla innan bæjarins; við segjum öllum það sem við vitum að er að gerast í bænum og bæjarmálunum, og allir geta komið sinum málum á fram- færi, t.d. félög og verslanir og þjónustufyrirtæki, auk þess sem blaðið er umræðuvettvangur Kópavogsbúa um þau margvíslegu mál sem líf þeirra snýst um. Þessi tilhögun á útgáfunni á sem sagt að geta lífgað og eflt allsherjar hringrás innan bæjar- ins, sem okkur satt að segja finnst ekki vanþörf á, að ógleymdri kynningu Kópavogsmála út á við. Ef blaðið væri gefið út með gamla laginu og selt jafnt innan bæjar og utan, myndum við aldrei ná nema til brots af öllum þeim sem við náum til með þessum hættí." Sjálfsögð þjónusta viða erlendis Hvernig er þetta hægt fjár- hagslega? „Það að gefa blaðið innan bæj- arins og tryggja þannig tengsl þess við alla í bænum skapar auðvitað áhugaverðan möguleika fyrir auglýsendur og það eru því þeir sem borga. Þessi tilhögun er mjög mikið tíðkuð erlendis í minni bæjum og jafnvel úthverfum borga, og miðar að því að efla innbyrðis samskipti og viðskipti fyrst og fremst. Það eru auðvitað augljósir hagsmunir í bæ eins og Kópavogi. Við gerðum okkur eftir fðngum grein fyrir því, hvort Kópavogur væri af heppilegri stærð svo að þetta mætti takast þar. Og niður- staða okkar varð sú, að bæði væri bæjarstærðin hæfileg miðað við aðstæður hér á landi og svo væri varla nokkurs staðar á landinu önnur eins þörf fyrir svona sam- bandsmiðlun en í Kópavogi, sem er tiltölulega ungur bær en þó stór á okkar mælikvarða, með mikla vaxtarverki og að mörgu leyti ómótaður. Bæjarbúar eru það margir og tilflutningar svo miklir, að þeir þekkjast fremur lítið og vita allt of lítið um eigið samfélag. Hugsjónin snýst um að bæta úr þessu að því marki sem í okkar valdi stendur." Frábærar viðtökur Hvernig hefur blaðinu verið tekið? „Frábærlega, miklu betur en okkur óraði fyrir. Við erum strax komnir inn í hringiðuna í bænum. Og hrifnastur er ég af því hve viðbrögðin eru almenn og feimnis- laus, allt önnur en þegar ég ritstýrði flokksbundnu blaði í Kópavogi hér á árum áður. Og þó hafði ég nákvæmlega sömu skoðun þá og nú um algeran aðskilnað frétta og stjórnmálaumfjöllunar. Fyrirtækinog opinberar stofn- anir hafa einnig strax fengið nasaþef af því, að með þessu blaði hefur þeim opnast nýr aðgangur heim á hvers manns gafl í bænum. Ég sé því ekki am.að en okkur muni heppnast tiltækið," sagði Herbert að lokum. Verksmiðjusala Buxur denim, flaueli, kakí og flannel. Góö efni, fjölbreytt sniö, fallegir litir, gott verð. Úlpur Geríö góð kaup í úrvalsvöru. Opiö virka daga kl. 9—18. Föstudaga kl. 9—22. Laugardaga kl. 9—12. Margar stærðir og geröir. Gott verð. AM¥ Skipholti 7. Sími 28720.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.