Morgunblaðið - 11.09.1980, Blaðsíða 8

Morgunblaðið - 11.09.1980, Blaðsíða 8
8 MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 11. SEPTEMBER 1980 SOGAVEGUR 115 FM Mjög góð íbúö á efri hæö í 4býlishúsi viö Sogaveg 115. íbúöin er tilbúin undir tréverk, meö giæsilegu útsýni til norö- urs. Aukaherbergi í kjallara fylgir. FURUGRUND 3ja herb. íbúö á 3. hæö í nýrri 7 haeða blokk. Eiguleg íbúð. Laus strax. Verð: 33.0 millj. LOKASTÍGUR 75 FM Vinaleg 3ja—4ra herb. íbúð á 2. haeð í þríbýlishúsi. Parkett á stofu. Nýjar hitalagnir. Getur losnað strax. Verð: 26—27 millj. HRAUNBÆR Skemmtilega innréttuð 3ja herb. íbúð á 3ju hæö. Sameign öll til sóma. Verð: 34.0 millj. BERGÞÓRUGATA 3ja herb. íbúð á 1. hæö í þríbýlishúsi. Laus skv. sam- komul. Verð: 26.0 mill). BJARNARSTÍGUR Vinaleg 3ja herb. efri hæö ásamt helmingi af risi. Mjög rólegur staöur í hjarta borgar- innar. Verð: 28—30 millj. HÓFGERÐI KÓP. 3ja—4ra herb. efri hæð í tvíbýl- ishúsi. Sér inngangur, sér hiti. 50 ferm. bílskúr. Verð: 36—37 millj. FLÚÐASEL 110FM Rúmgóð 4ra herb. íbúð á 1. hæö. Frágengiö bílskýli. Laus skv. samkomul. Verð 37—38 millj. 50 HA: Höfum til sölu 59 ha lands í Grímsnesinu. Uþpl. á skrifstof- unni. LAUFÁS GRENSÁSVEGI22-24 (UTAVERSHÚSINU 3.HÆÐ) juömundur Reykjalin. viðsk fr 31710 31711 Hraunbœr Góö 2ja herb. íbúö, ca 70 ferm. á 2. hæð. Suöursvalir. Góö sameign. Verö 26 millj. Kríuhólar Vðnduö 2ja herb. íbúð, ca. 65 ferm. á 3. hæö í lyftuhúsi. Verö 25 millj. Dalsel Glæsileg 2ja herb. íbúð ca. 75 ferm. á 3. hæð. Bílskýli Verö 28 mlllj. Hólahverfi Mjðg góö 3ja herb. íbúó ca. 70 ferm. íbúðin er á jarðhæð í tvfbýlishúsi. Mikiö útsýni. Verö 32 millj. Kríuhólar Falleg 3ja herb. íbúð, ca. 86 ferm. á 2. hæö. Miklar innrétt- ingar. Verö 34 millj. Vesturberg Mjög góö 4ra herb. íbúð, 110 ferm. á 1. hæö. Sér garöur. Mjög góö sameign Verö 38 millj. Hofteigur Góö 4ra herb. risíbúö, 100 ferm. Falleg lóö. Verð 35 millj. Vesturberg Falleg 4ra herb. íbúð, ca. 100 ferm. á 2. hæö. Lagt fyrir þvottavél á baði Verö 36 millj. Hraunbær Mjög falleg 4ra herb. íbúö, ca. 110 ferm. á 3. hæð. Suöursval- Ir. Verö 40 millj. Vantar Okkur vantar 3ja og 4ra herb. íbúð í Neðra-Breiöholti og Haaleítishverfi. Fasteigna- ^^^ Seíið Fasteignaviðskipti: Guðmundur Jónsson. sími 34861 Garðar Jóhann Guðmundarson. sími 77591 Magnus Þórðarson. hdl. Grensasvegi 11 Al '(il.VslNtiASIMINN KR: 22480 Jflorömibfnoto Q Sjávarlóð Til sölu EINBÝLISHÚS, ca. 220 fm á SJÁVARLÓÐ viö SUNNUBRAUT í Kópavogi. Húsiö er forstofa, WC, skáli, saml. stofur. Inn af skála er stórt eldhús og búr. Á svefnherbergisgangi (meö sérinngangi) er tvískipt baö og 4—5 svefnherbergi. Undir svefnálmu er ca. 40 fm kjallari (hobbý). Viö húsiö er byggt ca. 30 fm herbergi meö sérinngangi og WC. Mjög hentugt sem skrifstofa, læknastofa o.fl. Bílskúr. Ræktuö lóð. Til greina kemur aö taka minni eignir upp í. Tilboö merkt: „SJÁVARLÓÐ — 4082" sendist afgreiöslu Morgunblaösins fyrir 13. sept. n.k. TIL SÖLU: Arni Einarsson logfr. Olafur Thóroddsen togfr AUSTURBRUN 2JA HERB. Vorum að lé f einkasölu 2ja herb. íbúð á 2. hseð við Austurbrún. Laus 1. október n.k. Hröð útborgun nauösynleg. SKERJAFJÖRÐUR 3JA HERB Vorum að fá ( einkasölu 3ja herb. íbúð é 1. haso (ekki jarðhasð) í sexbýlishúsi við Reykjavíkurveg f Skerjafirði. Ibúöin er laus nú þegar. EYJABAKKI 3JA HERB. Vorum aö fá í einkasðlu 3ja herb. ibúð viö Eyjabakka. Mjög falleg •ign. Sér þvottahús og búr. Vagna mikillar sölu undanfarið vantar allar gerðir eigna á sMuskrá. {^IFIGNAVER 5r l"_"_jy Suðurlandsbraut 20, símar 82455 — 82330 jkV FASTEIGNASALAN ^SkálafeU 29922 Borgarholtsbraut einbýlishús 75 ferm. á einni hasö, mikið endurnýjuö eign Bílskúrsréttur. Marfubakki 2]a herb. 70 ferm. á l.hæð. Langholtsvegur 2ja herb. 55 ferm. kjallaraíbúö. Kaplaskjólsvegur 2|a herb. 65 ferm. fbúö til afhendingar strax. öldugata 2|a herb. risíbúð í járnvörðu timburhúsi. Laugarnesvegur 2ja herb. 55 ferm. öil nýstandsett, jaröhæö ásamt 60 ferm. bílskúr. Lyngmóar Garöabæ 3ja herb. fullbúin, vönduö, ásamt bílskúr, meö stórkostlegu útsýni. Til afhendíngar strax. Vesturbasr 3ja herb. 75 ferm. risíbúð. Endurnýjuö eign. Þinghólsbraut K6p. 4ra herb. 100 ferm. efsta hæð í nýlegu tvíbýlishúsi. Hjallabraut Hf. 3ja—4ra herb. 100 ferm. íbúð á 3ju hæð. Bílskúrssökklar fylgja. Laus fljótlega. Mosfellssveit 3ja herb. 85 ferm. fokheld neðri hæö í tvíbýl- Ishúsi. Álfheimar 3ja herb. nýstand- sett endaíbúö á 3. hæö. Nasvegur Soltjarnarnes 3ja herb. jaröhæö meö sér inn- gangi. S jávarlóð. Asbraut Kópavogi 3ja herb. 90 ferm. íbúð á 3. hæð. Móabarö Hf. 3ja—4ra herb. íbúö á 1. hæö. Sér inngangur. Alfhólsvegur 3ja herb. íbúð á 1. hæö í nýlegu húsi. Hamraborg 3ja herb. íbúð á 6. hæð. Framnesvegur 3ja herb. íbúö á 4. hæö, auk herb. í k jallara Eskihlið 4ra herb. endaíbúð á 4. hæð. Kjarrhólmi 4ra herb. rúmgóö og vönduð íbúö á 2. hæð. Asparfell 4ra herb. íbúö á 4. hæð. Suöurhólar 4ra herb. íbúö á 3. hæð. Vandaöar innréttingar. Grettisgata 4ra herb. 100 ferm. íbúð á 1. hæö í nýlegu stein- húsi. Vesturberg 4ra herb. íbúö á 2. hæð. Hafnarfjörður Sérhæö 6 herb. 140 ferm. + bflskúr. Laugarnesvsgur 4ra—5 herb. hæö og ris f blokk Hrafnhólar 4ra—5 herb hæö og ris f blokk. Bólstaðahlíð 5 herb. endafbúö á 4. hæö meö tvennum svðlum, nýjum eldhúsinnréttingum, 4 svefnherb., bílskúr, í skiptum fyrir 4ra herb. íbúð. Grettisgata einbýlishús, sem er kjallari og rls að grunnfleti 50 ferm. Laus strax. Akranes endurnýjaö einbýlis- hús. Flúðasel Nærri fullbúið raöhús. Rjúpufell Endaraðhús á einni hæð. Hlíðarnar Einbýlishús, sem er tvær hæðir og kjallari, auk bílskúrs. til afhendingar í nóv- ember. Bollagarðar Seltj. Endaraöhús tæplega tilb. undlr tréverk. Til afhendingar strax. Bein sala eöa skipti á 4ra—5 herb. fbúö. Lambastaðahverfi Seltjarnarn. Eldra einbýlishús, sem er tvær hæöir og kjallari ásamt 35 ferm. bílskúr. Mikiö endurnýjuð eign. Stórkostlegt útsýni. Sauna í kjallara. Möguleikar á einstakl- ingsíbúö í kjallara. Bein sala eða skipti á sérhæö. Hafnarfjörður Gamalt einbýlls- hús sem nýtt. Allt gegnumtekiö og endumýjaö. Bein sala eöa skipti á 4ra—5 herb. fbúö í Breiöholti. Mosfellssveit Nær fullbúiö 210 ferm. elnbýlishús á tveimur hæöum ásamt innbyggöum bflskúr. Bein sala eöa skipti á minni eign í Mosfellssveit. Við Elliðavatn — Sumarhús. Stokkseyri — Sumarhús. Ij/V FASTEIGNASALAN ^Skálafell MJÓUHLID 2 (VIO MIKLATOF1G) Sölust) Valur Magnússon. Viðskiptafr Brynjóltur Bjarkan /^^y *^:til& Símar Qa&ffifr 20424 vrftetfi0*. 14120 itW^ A Eftir lokun Gunnar B|örns. 38119 Slg. Sigfús. 30008 ¦vusturstræti 7 Barmahlíö 4r herb. sérhæö með bílskúrsrétti. Vðnduö íbúö á 1. hæö. Stelkshólar 4ra herb. nýtískuíbúö meö bílskúr Vesturberg 4r herb. fbúöir í mjög góöu lagi Krummahólar 2ja og 3ja herb. íbúðir, mjög glæsilegar. Hraunbær 2|a og 4ra herb. mjög góöar íbúöir. M >^SvHlJSVAMÍUR FASTEIGNASALA LAUGAVEG 24 SÍMI 21919 — 22940. Raöhús — Mosfellssveit Ca 155 ferm. stórglæsilegt raöhús. fullbúiö með 25 fsrm. bílskúr Húsiö er á tvelmur hæöum og sklptist í 4 herb., bað og þvottaherb. á efrl hæð. Stofa, sjónv.herb., eldhús og geymsla á neörl hæö Lóð og steypt plðn tullfrágengin. Verð 75 millj., útb. 55 mlll| Einbýlishús — Hafnarfiröí Ca. 136 ferm. einbýllshús á þremur hæðum, sem sklptlst (4 herb., stofu, eldhús, bað o.fl. Verö 65 millj., útb. 45—50 millj. Einbýlishus — Mosfellssveit 2x110 term. einbýllshús á tveimur hæöum Innbyggöur bílskúr. Tll greina kemur að sel|a sér 75% af neðrl hæö sem góða samþ. 2ja herb. íbúð. Neðrl hæðin er á fokheldu bygg.stlgl. Verö é öllu huslnu 60—65 millj. Neðri hæöin 75%. Verð 18—20 mlll|. Einbýlishús — Vogum — Vatnsleysuströnd Ca 136 ferm. glæsilogt einbýlishús á elnnl hæö. 4 herb. saml. stofur. Rúmgóður bílskúr. Hltavelta. Teikn. og myndir af húsinu á skrlfstofu. Verð 50—55 millj. Hraunbær — 4ra herb. Ca. 120 ferm. íbúö á 3. hæð í fjölbýlishúsi. Suðursvalir. Verö 40 milllj. Vesturberg — 4ra herb. Ca. 105 ferm. falleg íbúð á 1. hæð (fjölbýllshúsl. Gætl losnaö mjög fljótlega. Verö 38 millj., útb. 27—28 millj. Grundarstígur — 4ra herb. Ca 100 ferm. fbúö á 3. hæö Í3ja hæða húsl. Verö 32 mlllj., útb. 22 millj. Grettisgata — 4ra herb. Ca. 100 ferm. íbúð á 1. hæð. Sér hltl. Nýjar raflagnlr og hitalagnlr. Verö 32—33 mill). Hringbraut — 4ra herb. Ca. 90 ferm. glæsileg rlsíbúð. Mjög miklð endurnýjuð. Sér hiti. Fallegur garöur. Verð 38—39 mlllj., útb. 28 millj. Vegna mikillar eftirspurnar og sölu á íbúðum, vantar okkur allar tegundir fasteigna á skrá. Bústaoavegur — 3ja herb. Ca 97 ferm. fbúð á )aröhæð. Sér Inngangur. Sér hitl meö Danfoss. ibúðin er mlklö endurný)uö. Laus nú þegar Verð 39 mlllj. Hrafnhólar — 3ja herb. Ca 87 ferm. fbúð á 7. hæö í fjölbýlishúsi. bilskúr. Verö 36 mllfj. Álfheimar — 3ja herb. Ca 90 ferm. fbúö á 3. hæð f fjöibýllshúsi. Suour svallr. Mlklö endurný|uð fbúð. Verö 35 mlllj Hagamelur — 3ja herb. Ca. 75 ferm. fbúð á 2. hasð. Suður svallr. Mlkið útsýnl. Verö 39 mlll)., útb. tllboð. írabakki — 3ja herb. Ca 86 ferm. fbúð á 2. hæð f f)ðlbýlishúsi. Tvennar svalir. Sér þvottaherb. Verö 34 mlllj., útb. 25 millj Ásbraut — 3ja herb. — Kópavogur Ca 75 ferm. endaíbúð á 2. hæð t f|ölbýlishúsl. Suðvestursvallr. Frábært útsýni. Verö 31—32 mlllj., útb. 22—23 mlll). Kársnesbraut — Kópavogur — 3ja herb. Ca. 100 ferm. fbúö á |arðhæö f fjórbýllshúsl. Sér Inng. Sér þvottaherb. Nýleg ekfhúslnnr. Verð 33 millj. Krummahólar — 2ja herb. Cs. 65 ferm. íbúð í f]ölbýlishúsi a 5. hæö Gott útsýnl. Þvottaherb. 6 sömu hæð. Laus 1. des. Verð 26 mlllj. útb., 19 mlll). Hofsvallagata — 2ja herb. Ca. 70 fsrm. glæsileg kjallaraíb f þríbýlishúsi Sér Inngangur. Sér hltl Sér þvottahús. Fallegur garour. Verö 28 mlllj.. útb. 20—21 mlll). Krummahólar — 2ja herb. Ca. 45—50 ferm. íbúð f fjðlbýlishúsl á 8. hæð. Stórar suðursvallr Þvottaherb á sömu hsaö. Verö 23—24 mill).. útb. 18 mlllj. Efstasund — 2ja nerb. Ca 50 ferm. ósamþykkt risíbúð. Teiknlngar af kvlstum samþ. af bygg.fulltrúa tylglr. Verð 16 mlllj sem rriá greiðast á 14 mánuðum. Hverfisgata — 2ja herb. Ca 55 ferm. kjallarafbúð. M|ðg þokkaleg fbúð f bakhúsi. Verð 21 mlll). útb., 16 mlll). Æsufell — 2ja herb. Ca. 60 ferm. fbúð á 1. hæö f fjölbýllshúsi. Laus 1. október Verö 25 mlllj. útb., 18 miii). Rofabær — 2ja herb. Ca 60 ferm. fbúð á 2. hæð f fjölbýlishúsi Suöur svsllr. Laus 1. október. Verð 26 mlllj. útb., 19—20 millj. Kvöfd- og helgarsímar: Guömundur Tómasson sölustjóri, heimasimi 20941. Viöar Böðvarsson viðsk.fræðingur, heímasími 29818. j__fy EFÞADERFRÉTT-S^f NÆMTÞÁERÞAÐÍ j, MORGUNBLAÐINU A VI (,l,VSIN(i\ 1 SIMIW BR: 1 22480 1 CS/^ 4V

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.