Morgunblaðið - 21.09.1980, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 21.09.1980, Blaðsíða 11
MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 21. SEPTEMBER 1980 11 OPIÐ I DAG 2—4 NJÖRVASUND— SÉRHÆÐ 4ra herb. íbúð á 2. hæð 100 fm. 4 svefnherb EFSTALANO Einstaktingsíbúð á jaröhæð. araíbúð í sama húsi ca 60 ferm. KRUMMAHÓLAR 3ja herb. íbúð. ca. 90 fm. VESTURBERG 4ra til 5 herb. íbúö. HJALLABRAUT HF. 3ja herb. íbúð, ca. 90 fm. á 3. hðBÖ ÖLDUSLÓÐ HAFNARF. Hæð og ris (7 herb.). Sér inngangur. Bílskúr fylgir. AUSTURBÆR — SÉRHÆÐ 130 ferm. sérhæð á Teigunum. Stór bílskúr fylgir. Nánari upp- lýsingar á skrifstofunni. DVERGABAKKI 4ra herb. íbúð á 1. hæö. Verö 40 millj. BERGÞORUGATA Hæð og ris. Kjallaraíbúö í sama húsi, ca. 60 ferm. GAUKSHOLAR 2ja herb. íbúö, ca. 60 ferm. ÁLFTAHÓLAR 4ra—5 herb. íbúö, 117 ferm. Innbyggöur bflskúr. SELVOGSGATA HF. 2ja herb. íbúö á 2. hæö, ca. 60 ferm. SUÐURHÓLAR BERGÞÓRUGATA Hæð og ris, 2x65 ferm. Kjall- araíbúö í sama husi ca. 60 ferm. SELTJARNARNES — RAÐHÚS Fokhelt raöhús, 200 ferm. á tveim hæöum. Pípulagnir og ofnar komnir. Hurðir, glerjað. Skipti á 4ra—5 herb. íbúö koma til greina. Laufvangur Hafnarf. 3ja herb. íbúö ca. 90 fm. á 1. hæð. Verð 36 millj. HÖFUM FJÁRSTERKA KAUPENDUR AÐ 2ja, 3ja og 4ra herb. ibúðum, •érhæéum, raðhUsum og ein- býlishúsum í Reykjavík, Hafn- arfiröi og Kópavogi. VANTAR EINBÝLISHÚS í HVERAGERÐI Pétur Gunnlaugsson. lögfr. Laugavegi 24, slmar 28370 og 28040. liUSEIGNIN &.... 28370 £2S Fasteignasalan Hátúni Nóatúni 17, s: 21870,20998 Opið í dag 1—3 Viö Drápuhlíö 3ja herb. risíbúö. Viö Hraunbæ 2ja herb. íbúð á 1. hæö. Viö Gaukshóla Falleg 2/a herb. 65 ferm íbúö á 2. hæö. Gott útsýni. Viö Háaleitisbraut Mjög falleg 2ja—3ja herb. 87 ferm íbúö á jaröhæö. Allt sér. Bílskúrsréttur. Við Snorrabraut 3ja —4ra herb. 96 ferm íbúð á 3. hæö. Suöursvalir. Við Kleppsveg 4ra herb. 115 ferm íbúö á 2. hæö, aukaherb. í kjallara. Laus nú þegar. Við Meistaravelli 4ra herb. 115 ferm íbúð á 3. hæö. Suöursvalir. Við Vesturberg 4ra herb. 100 ferm íbúö á 4. hæö. Qott útsýni. Laus fljót- lega. Viö Tjarnargötu 4ra herb. 10 ferm íbúð á 2. hæö. Sér hiti, Danfoss kerfi. Nýleg teppi. Laus 1. október. Við Álfaskeið 4ra herb. endaíbúö á 3. hæö. Bflskúrsréttur. Við Ölduslóö Falleg sérhæö í þríbýlishúsi. Nýr bflskúr. Við Samtún Hæð og ris í parhúsi, samtals 140 ferm. Allt mikiö endumýj- aö. Við Hrauntungu Glæsilegt raðhús á 2 hæðum, meö innbyggðum bflskúr. 2|a herb. íbúð í kjallara. Við Kvistland Glæsilegt einbýlishús með góö- um bftskúr. Samtats um 205 ferm. í smíðum Kambasel 3ja herb. 100 fm íbúö t.b. undir tréverk. Fokheld rað- hús viö Bollagaröa og Brúarás. Fokhelt parhús viö Ásbúö. Fok- held einbýlishús viö Deildarás, Fjarðarás og Eyktarás. Hilmar Valdimarsson fasteignaviðsklpti Jón Bjarnarson hrl. Brynjar Fransson sölustj. Heimasími 53803. Skúlatún 6 lönaöar- eöa skrifstofuhúsnæði 950 fm. iðnaoar- eða skrifstofuhúsnæði á tveimur hæöum. t.b. undir tréverk. Húsnæöiö selst í einu lagi eöa smærri hlutum. Byggingarréttur ofan á hluta húsnæðisins. Nánari upplýsingar á skrifstof- unni. Högun fasteignamiðlun Templarasundi 3 símar 25099 — 15522 — 12920. Seltjarnarnes 43466 Opið 13—15 Hamraborg — 2 herb. góð íbúð. Verö 26 m. Furugrund — 2 herb. verulega góð íbúð á 1. bæð, suður svalir. Laus fljótlega. Verð 29 m. Vallartröð — 2 herb. 65 fm. (kjallara, sér inng. Kópavogsbraut 2—3ja herb. íbúö á jarðhæð, sér inngangur. Verð 28 m. Hólar — 3 herb. 86 fm. á einni hæð, suður svalir. Vesturvallagata 3ja herb. jaröhæð i 3býli, laus fljótlega. Hóf geröi — rís 3—4ra herb. 85 fm. sér inng. Kársnesbraut — 4 herb. 118 fm. efri haso í 2býti, ásamt bíiskúr. Verö 45 m. Krummahólar — penthouse 130 fm. á tveimur hæðum, 3 svefnherb. 2 stotur, stórar suö- ur svalir, sér fnngangur. Einbýli eigum nokkur einbýli f Reykja- vík og Kópavogi. Fasteignasabn EIGNABORGsf. 200 Kip.«>gur . saw «WM«««05 Sölum.: VHhjálmur Eínarwon. Sigrún Kroyer. Logfr.: Pétur linamon S \ >n f* 27750 i /fasteiona> lr<gólf«str»ti 18 s. 27150 í Noröurmýri Standsett 2ja herb. efri hæö auk 50% í kjallara. Við Skeggjagötu 3ja herb. erfi hæð í þríbýlis- húsi. Kleppsvegur — Sæviðarsund Úrvais einstaklingsíbúö á hæö. Laus fljótlega. Við Kleppsveg Rúmgóö 2ja herb. íbúö á 3. hæð. Þvottah. í íbúöinni. Við Sléttahraun Hf. 3ja herb. m. bflskúr. Falleg 3ja herb. fbúö á 3. hæö, ca. 97 fm. Þvottahús og búr Inn af eldh. Við Gaukshóla Qóö 3ja herb. suöurfbúö. Við Asparfell Glæsileg 3ja herb. íbúð. Vesturbær Standsett 95 fm. kj. íbúö. Á Seltjarnarnesi Standsett 4ra herb. íbúö. í Seljahverfi Vönduð 4ra herb. íbúð. Við Hveríisgötu Snyrtileg 4ra herb. íbúö. í Hveragerði Nýlegt einbýlishús, ca. 120 fm. Utb. 20 til 25 m. Laus strax. Smáraflöt Garðabæ Til sölu einbýlishús, ca. 152 fm. m. bflskúr og fallegri lóð. Benedikl Halldóreson sólustj. HJalti Steinþðrsson hdl. Gústaf Þor Tryggvason hdl. Opið frá kl. 1—3. • Bergstaðastræti Huseign, timburhús, meö möguleika á þremur 2]a og 3ja herb. íbúðum og verslunar og iönaöarplássi á 1. hæö, nálægt Laugavegi. Húsiö selst í einni eða fleiri einingum. * Bárugata 4ra herb. íbúö á 2. hæö ca. 133 ferm. íbúöin er 2 stofur, húsbóndaherb., svefnherb., eldhús, bað. Góö íbúö. * Mosfellssveit Elnbýlishús ca. 130 ferm. + 38 ferm. bflskúr. Húsið er 2 stofur, sjónvarpsherb., 3 svefnherb., bað. eldhús, þvottahús. Fallegt útsýni. * Hafnaríjörður — N.bær Iðnaðarhús 1000 ferm. Selst í einu eöa tvennu lagi. Einnig byggingarréttur fyrir öörum 1000 ferm. HÍBÝLI & SKIP Garöastræti 38. Sími 26277. Sölustjóri Gísli Ólafsson, heimasími 20178. Lögm. Jón Ólafsson. Eigum til sölu eina 2ja herb., eina 3ja herb., eina 4ra herb. og þrjár 5 herb. íbúðir viö Eiðistorg (Eiðisgranda). Seljast tilbúnar undir tréverk, með sameign fullfrág. Uppl. á venjulegum skrifstofutíma, Hjálmholti 5, s. 85022. Oskar og Bragi sf. byggingafólag. Parhús — Seljahverfi Vorum aö fá ísölu parhús á 2 hæöum m/innbyggöum bílskúr á fallegum staö í Seljahverfi. Húsin eru um 190 ferm. og skiptast þannig. Á efri hæö eru stofur, sjónvarpshol, eldhús, búr, þvottaherb., snyrting og 1 svefnherb. Á neöri hæö eru 4 herb., hol, baöherb., geymsla og bílskúr. Húsin veröa tilbúin til afhend- ingar í maí 1981 og veröur skilao fullfrágengnu aö utan þ.e.a.s. múruöum, máluöum, glerjuöum og meö öllum útihuröum. Einnig veröur lóö frágengin og bílastæöi matbikuö. Opið í dag 1—3 Fasteignasalan Hátún Nóatúni 17, símar 21870 og 20998. SÖRLASKJÓL Ljómandi góö sérhaeð á einum eftirsóttasta staö í vesturborg- inni, ásamt bflskúr. 2 stofur, 2 svefnherb., hol, baö og eldhús. Mög. skipti á 2ja herb. íbúð t.d. við Flyðrugranda. LAUFÁSVEGUR Björt og rúmgóö efríhæö í fallegu járnklæddu timburhúsi, gott útsýni. Þarfnast standsetn- ingar. Laus strax. Verð 37.0 millj. HÓFGERÐI KÓP 3ja—4ra herb. efrihæö í tvíbýl- ishúsi. Sér inngangur sér hiti 50 fm. bílskúr. Verö 36.0—37.0 millj. SKÓLABRAUT Ágæt efri sérhæö á Seltjarnar- nesi. Stór tvöfaldur bflskúr (90 fm) Allt sér. Verð 67.0 millj. ENGJASEL CA220FM. 2ja hæöa raöhús meö 1/2 kj. Húsiö er tilb. aö utan, hitalögn frág. bflskýli fullfragengiö. Mikiö útsýni. Til afhendingar strax. Verö 52—54 millj. FELLSMÚLI 6 HERB. Ágæt íbúð á 1. hæö í blokk. Ca. 140 ferm. Stór stofa og 4—5 svefnh. Endaíbúö. Möguleg skipti á minni íbúð og milligjöf. HVERFISGATA Rúmgóð 3ja herb. íbúö á 2. hæð í þríbýlishúsi neðarlega viö Hverfisgötu. Sameign öll ný. Laus strax. Verö 30.0 millj. LYNGHAGI 37 ferm. einstaklingsíbúö í kj. viö Lynghaga. Getur losnað strax. HRAUNBÆR 2JA HERB. Ca. 55 ferm. íbúð á jaröhæö. Tvöf. verksm.gler, góð sam- eign. Til afhendingar strax. Verð 23.0 mill), útb. 17.0 millj. HRAUNBÆR 4 HERB. Sérlega falleg og rúmgóö íbúö í enda á blokk. Glæsilegt útsýni. Verö 42 millj. BERGÞÓRUGATA 3ja herb. íbúð á 1. hæö í þríbýlishúsi. Laus skv. samkl. Verö 26.0 millj. MARÍUBAKKI 3JA HERB. Sérstaklega snyrtileg íbúð á 3ju hæö í blokk. Góö sameign. Þvottahús og búr inn af eldhúsi. Góö eign. Verö 35.0 millj., útb. 26 millj. EYJABAKKI 2ja herb. íbúö á 1. hæö. Þvottahús innaf eldhúsi. Verö 26.0 millj. BORGARVÍK BORGARNESI Sigluf jaröarhús til sölu. Húsiö er ca. 125 ferm. og meö bflskúrs- rétti. Lóð er frágengin. 4 svefn- herbergi. i húsinu eru vatnsofn- ar svo að létt verður aö tengja húsiö viö hitaveituna. Möguleg skipti á 2ja—3ja herb. íbúð í Reykjavík. JORO VIÐ BREIÐAFJÖRÐ Til sölu er jörö á góöum staö við Breiðafjörð. Jörðin er husa- laus en henni fylgja silungs- og laxveiðihlunnindi. Jörðin llggur aö s]ó. Upplýsingar eru aöeins veittar í síma okkar eöa á skrifstofunni. ÞORLAKSHOFN Einbýlishús úr timbri meö steyptum bflskúr viö Lísuberg. Möguleg skipti á húsi í Stór- Reykjavík. Verð 33.0—35.0 millj. LAUFÁSI IAUFÁS GRENSASVEGI22-24 (UTAVERSHÚSINU 3.H/EÐ) GRENSASVEGI22- (LITAVERSHÚSINU 3.HÆÐ) lli'iHt'iÍÉi llili S8

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.