Morgunblaðið - 06.08.1982, Blaðsíða 9

Morgunblaðið - 06.08.1982, Blaðsíða 9
MORGUNBLAÐIÐ, FÖSTUDAGUR 6. ÁGÚST 1982 9 £% HÚSEIGNIN Sími28511 Verömetum eignir samdægurs SÉRHÆÐ KÓP. — 4 HERB. VERÐ 1,1 MILLJÓN 3 svefnherb. og stór stofa á miöhæo i þríbýli. Suöursval- ir, bílskúrsréttur, garöur. íbúöin er 100 fm. Verö 1,1 millj. BARMAHLIÐ — 4 HERB. Tæpa 90 fm, 4ra herb. íbúö í kjallara. Sér inngangur. ibúöin er í góöu ástandi. Verö 900—950 þús. DALSEL — 7—8 HERB. 160 fm á tveim hæöum. 6 svefnherb. Verö 1,6—1,7 millj. STÓRHOLT — 7 HERB. 4 svefnherb. á tveim hæöum. Verð 1,4—1,5 milljónir. JÁRNKLÆTT TIMBUR- HÚS — EINBÝLI HAFN. 2x55 fm nýstandsett. Verö 1,0 milljón. RAÐHÚS — ÁSGARÐI 120 fm, kjallari og tvær hæöir. 3 svefnherb. Verö 1.200 þús. NEÐRA-BREIÐHOLT — 4 HERB. 4 herb. 110 fm vio Kóngsbakka á 1. hæö. Verð 1 — 1,1 milljón. ÁLFASKEIÐ HAFN. — 5 HERB. 3 svefnherb., stofa og vinnu- herb. Sökklar aö bílskúr. Verö 1.200 þús. BREIÐVANGUR HAFN. — 5 HERB. — Bílskúr 120 fm, 3 svefnherb., stofa og sjónvarpsherb. á 2. hæö. 22 fm bílskúr fylgir. Verö 1,3 milljónir. FÍFUSEL — 4 HERB. 4ra herb. íbúö, 104 fm. Auka- herb. í kjallara fylgir. Verð 1.050 þús. GAMLI BÆRINN — JÁRNKLÆTT TIMBUR- HÚS — 4 HERB. 4ra herb. 75 fm efri hæð í vönd- uðu járnklæddu timburhúsi viö Njálsgötu. Litlar svalir og tre- gólf. Verö 750 þús. HRAUNBÆR — 4 HERB. 110 fm, 3 svefnherb., stofa, vandaðar innréttingar. Verð 1,050—1,1 milljón. HLÍÐARNAR — 4 HERB. BÍLSKÚR 117 fm, 4ra herb. á 2. hæö við Drápuhlíö, ásamt 45 fm bílskur. Verð 1350 þús. KOPAVOGUR — 3JA HERB. 70 fm 3ja herb. við Þverbrekku. Verð 750 þús. VESTURGATA — 3JA HERB. 80 fm, 3ja herb. é 2. hæð í þrí- býli. Járnklætt timburhús. Verö 800—850 þús. LAUGARNES — 3JA—4RA HERB. 3ja—4ra herb. risíbúð í þríbýli, 85 fm nýstandsett. Vandaöar viöarinnréttingar. Verö 830 þús. SUNDLAUGAVEGUR — 3JA HERB. 70 fm á jaröhæö í steinhúsi. Verö 700 þús. GRUNDARSTÍGUR — 3JA HERB. 3ja herb. 90 fm á 2. hæö í stein- húsi. Laus strax. Verð 770 þús. GNOÐARVOGUR — 3JA HERB. 3ja herb. á 1. hæð, 76 fm. Verð 800 þús. KLEPPSVEGUR — 3JA HERB. 90 fm á 5. hæö í lyftuhúsi. Verð 950—1,0 milljón. BAKKARNIR — 3JA HERB. 83 fm, vönduö íbúö á 1. hæö. Verö 900 þús. 26600 allir þurfa þak yfír höfudid DALSEL 6—7 herb. ca. 150 fm góð íbúö á 1. hæð í blokk, stórar suöur svalir, vandaöar innréttingar, þvottahús í íb. Verð kr. 1400 þús. SUÐURVANGUR 4—5 herb. ca 115 fm íbúð á 1. hæö í blokk, vandaöar innrétt- ingar, suöur svalir. Verö 1150 þús. BREIÐVANGUR Glæsileg sérhæö ca 150 fm á 1. hæö t tvíbýlishúsi, 4 svefn- herb. 75 fm rými í kjallara fylgir, góður bílskúr. Verö 1950 þús. FLÓKAGATA Efri hæö og ris í tvíbýlis stein- húsi ca. 153 fm samtals. Suöur svalir. Bílskúrsréttur. Verð 1850 þús. LANGHOLTSVEGUR Hæö og ris í tvíbýlishúsi meö 6 svefnherb. Gæti verið tvær ibúöir. Verö 1350 þús. SUNNUVEGUR HF. 5 herb. neöri hæö í tvíbýlis steinhúsi, ca. 120 fm. Nýlegar innr. Verö 1350 þús. RAUÐALÆKUR 5 herb. sérhæð ca. 115 fm á 1. hæð í fjórbýll, góöar innr. Suöur svalir, stór bílskúr. Verö 1600 þús. MOABARD HF. 5 herb. ca. 130 fm efri hæð i tvíbýlishúsi. Furu innr., suöur svalir, bílskúrsr. Mikið útsýni. Verð 1100 þús. LOKASTÍGUR 5 herb. efri hæö og ris í tvíbýl- ishúsi, sér hiti og inng. Samþ. teikn af stækkun hússins. Verö 900 þús. VESTURBERG 4ra herb. ca. 100 fm íbúð á jaröhæö í blokk, ágætar innr., sér garöur. Verð 1 millj. SELVOGSGRUNNUR 4ra herb. ca. 104 fm jaröhæö í tvíbýlishúsi. sér hiti og inng. Verð 1100 þús. SAFAMÝRI 4ra herb. ca. 125 fm íbúð á 4. hæö í blokk. Verð 1100 þús. LEIRUBAKKI 4—5 herb. ca. 110 fm íbúð á 2. hæð í blokk, góö íbúö. Verð 1200 þús. LEIFSGATA 3—4 herb. ca. 92 fm íbúö á 3. hæö í fjórbýli, glæsileg íbúð. Verö 1250 þús. KLEPPSVEGUR 4—5 herb. ca. 110 fm íbúð á 3. hæð í blokk, góöar innr. Verð 1200 þús. c£$k Fastekjnaþjónustan Austuntræti 17,$. 26600 Ragnar Tómasson hdl 1067-1082 tSAR 82744 HAGAMELUR — SÉRHÆÐ Björt 5 herb. sérhæö í fjórbýli. Íbúöin sem er á 3. hæö. Skiptist í tvær saml. stofur, þrjú svefn- herb., rúmgott eldhús, bað og snyrtingu. Auk þess fylgir gott geymsluris. Verð 1600 þús. MARÍUBAKKI Rúmgóö 4ra herb. íbúö á 3. hæð ásamt 16 fm aukaherb. í kjallara. Verð 1100 þús. NESVEGUR 4ra til 5 herb. efri hæö í tvíbýli (timbur). Bílskúrsréttur. Mögu- leg skipti á minni eign í vestur- bæ. T.d. 3ja herb. íbúö. Verö 1100 þús. HAFNARFJ. 116 fm efri sérhæö viö Flóka- gðtu. Sér inng. Sér hiti. Bíl- skúrsréttur. Möguleg skipti á 3ja til 4ra herb. íbúö. Verð 1100 þús. KLEPPSVEGUR Rúmgóö 4ra herb. íbúö á 3. hæð.Verö 1050 þús. KRUMMAHÓLAR Mjög rúmgóö 2ja herb. 75 fm íbúö, þvottahús og búr innaf eldhúsi. Möguleg skipti á 3ja herb. íbúð í sama hverfi. Verö 750 þús. ÞINGHOLT Höfum ca. 30 fm húsnæöi á góöum stað í Þingholtunum hentar fyrir versl. eöa léttan iönaö. Laust strax. Verö 300 þús. IAUFÁS SÍÐUMÚLA 17 Magnús Axelsson ^narne"6 oV*ar AUCLYSINCASTOFA MYNDAMÓTA HF Hús til brottflutnings Til sölu í Hafnarfiröi lítiö timburhús um 40 fm aö grunnfl., hæð og ris. Húsið má staösetjast á lóð á góöum stað viö Suöurgötu. Árni Gunnlaugsson hrl., Austurgötu 10, Hafnarfirði. Sími 50764. Raðhús í Nýkomiö til sölu 2ja hæöa endaraöhús viö Öldutún. Á neðri hæð eru tvær samliggjandi stofur, sjón- varpsherb., eldhús og salerni. A efri hæö, 4 herb., baö og þvottaaðstaða. Bílskúr. Árni Gunnlaugsson hrl., Austurgötu 10, Hafnarfiröi, sími 50764. Fossvogur — raðhús 196 fm gott endaraöhús m/ bilskúr. Suður svalir. Góöur garöur. V.rð 2,5 millj. VIÐ ESPIGEROI Ein af þessum eftirsóttu ibúöum á tveimur hæðum. Neori hæd: Saml. stol- ur, eldhús og snyrting Uppi: 3 herb. baö. sjonvarpshol og þvottaherb. Tvennar svalir. Bílastaaoi í bílageymslu. HÆÐ VIÐ BLONDUHLÍO 150 fm efri hæð meö bílskúr. 3 saml stofur, 2 rúmgóö herb., stórt eldhus. hol og baðherb. m/glugga. Bilskúr 28 fm. Vero 1650 þú». RAÐHÚS VIÐ HRAUNBÆ 139 fm raöhus 5—6 herb. ásamt bil- skú'r. Goö stofa, hol, rumgott eldhús, 4 herb. o.fl. Teppi og parket á golfum Verð 1800 þú» EINBÝLISHÚS VIÐ GOÐATÚN 4ra—5 herb. einbýlishús á einni hœð. Bilskur Stór og falleg lóð. Verð 1975 þús. VIÐ ÁLFHEIMA 4ra—5 herb. 110 fm ibúð. 2 saml. stot- ur, 3 svefnherb. Þvottaherb o.fl. Gott herb. á jaröhæð Verð 1150 þú». VIÐ SKAFTAHLÍÐ 5 herb. vönduö ibúö í f|ölbylishusi (Sigvaldablokk). Ibúöin er m.a. 2 saml stofur og 3 herb. Tvennar svalir. Goðar innréttingar. Verð 1350 þú». VIÐ BÓLSTAOARHLÍD 4—5 herb. íbúö í fjölbýlishusi með bilskúr. Mjög skemmtileg íbúö i góðu ásigkomulagi. Laus strax. Veöbanda- laus Verð 1350 þú». BREIÐVANGUR HAFNARFIRÐI 5—6, 137 fm ibuð á 1. haað i f/ölbylis- húsi (endaibúö). íbúöin er 4 herb , stofa, hol, búr og þvottaherb. olfl. Suöur sval- ir I kj. fylgja 3 herb. og snyrting. 70 fm m. sér inngngi, tengt ibúðinni. Ibuöin er vönduö og vel meö farin. Akveðln sala. Vtro 1600 þú. VIÐ MIKLATÚN 115 tm 4ra herb. efri haaö m. suöur svölum. j risi fylgja 4 herb. snyrting o.fl. Skiptf á 2)a—3|a herb íbúö kœmu vel tll greina. í AUSTURBORGINNI 6 herb. vönduö sérhæð (etst hæö) i þri- býlishúsi. ibúðin er m a. 2 saml. stofur, 4 herb. o.fl. Bílskúrsréttur. Verð 1600 þú.. SÉRHÆÐ VIÐ MÁVAHLÍÐ Höfum i einkasölu 130 fm vandaöa neöri sérhæð. Ibuöin er 2 saml. stofur sem mætti skipta i 3 herb. Bilskur. Bein sala. wro 1500 þús. ÍBÚÐIR M. VINNUADSTOÐU Höfum til sölu 2 ibúöir, 3ja og 4ra herb. viö Laugarnesveg. 60 fm vandaður bil- skúr m. 3 f. rafmagnl og vaski getur fylgt annarri hvorrl ibúðinnl. Verö: 3j» herb. ib. 600 þú» 4r. h.rb Ib. 1 míllj. Bil.kúr 400 þú» VIÐ HRAUNBÆ 4—5 herb. sérlega vönduð íbúö. Ibuðin sklptist þannig: Hol, rúmgott eldhus, boröstofa, 2 barnaherb. og gott baö- herb Suður svalir. Herb. á jaröhæð. Litið ahvilandi Útb. 660 þús. HAFNARFJÖRÐUR — SÉRHÆÐ 4ra herb. 120 fm efri sérhæð viö Flóka- götu. 2 saml. stofur, eldhús og bur, 2 herb. o.ll. Bilskúrsréttur. Verð 1200 þús. VIÐ HRAFNHÓLA 3ja herb. glæsileg 90 fm endaibuö á 2. hasð. Suöursvalir Bílskur Mikið útsýni V.ro 1050 þús. VIÐ DVERGABAKKA 2ja—3ja herb. vönduð íbúö á 1. hæð m. svölum Ibuðin er stofa, herb. og fl. Aukaherb i kjallara Verð 750 þús. VIÐ KAPLASKJÓLSVEG 2ja herb. 40 fm kjallaraibuö Verð 625 þús, SKIPTI — VESTURBÆR 3ja herb. íbúð á 4. hæð við Hjarðarhaga fæst i skiptum tyrir 2|a herb. ibuð á 1. eöa 2. hsso, gjarnan i vesturbænum. EicnflmiDLunin ÞINGHOLTSSTRÆTI 3 SÍMI 27711 Sölustjóri Sverrir Kristinsson. Valtýr Sigurösson lögfr. Þorleifur Guðmundsson sölumaður Unnsteinn Bech hrl. Simi 12320 ÍSLANDS Lestun í eriendum höfnum AMERÍKA PORTSMOUTH Mare Garant 9 ágúst Goðafoss 20. ágúst Fjallfoss 23. ágúst Mare Garant 3. sept. NEW YORK Mare Garant 11. ágúst Goðafoss 23. ágúst Mare Garant 3. sept. HALIFAX Hofsjökull 13. ágúst Goðafoss 27. ágúst BRETLAND/ MEGINLAND ROTTERDAM Álafoss 12. ágúst Eyrarfoss 16. ágúst Alafoss 23. águst Eyrarloss 30. ágúst ANTWERPEN Álafoss 10. ágúst Eyrarfoss 17. ágúst Álafoss 24. ágúst Eyrarfoss 31. ágúst FELIXSTOWE Alafoss 11. agust Eyrarfoss 18. agust Alafoss 25. ágúst Eyrarfoss 1. sept. HAMBURG Alafoss 13. águst Eyrarfoss 19. agust Alafoss 26. ágúst Fyrarfoss 2. sept. WESTON POINT Helgey 17. agust Helgey 6. sept. NORÐURLÖND/ EYSTRASALT BERGEN Mánafoss 16. ágúst Mánafoss 30. águst KRISTIANSAND Irafoss 18. ágúst Laxfoss 1. sept. MOSS irafoss 17. águst Ðettifoss 24. águst Laxfoss 31. águst Dettifoss 7. sept. GAUTABORG Oettifoss 11. ágúst Mánafoss 18. agust Oettifoss 25. ágúst Mánafoss 1. sept. KAUPMANNAHÖFN Dettifoss 12. ágúst Mánafoss 19. ágúst Oettifoss 26. ágúst Mánafoss 2. sept. HELSINGBORG Dettifoss 13. agust Mánafoss 20. ágúst Dettifoss 27. ágúst Mánafoss 3. sept. HELSINKI Irafoss 11. ágúst Laxfoss 24. ágúst Irafoss 8. sept Laxfoss 22. sept. GDYNIA Iratoss 13. ágúst Laxfoss 27. ágúst irafoss 10. sept. Laxfoss 24. sept. HORSENS irafoss 16. agust Laxfoss 30. agust irafoss 13. sept. Laxfoss 27. sept. THORSHAVN Dettitoss 19. agúst VIKULEGAR STRANDSIGLINGAR -framogtil baka 1 i AUGLÝSINGASÍMINN ER: píp>22480 frá REYKJAVÍK alla mánudaga frá iSAFIRDI afla þriOfudaga fri AKUREYRI alla fimmtudaga EIMSKIP SÍMI 27100

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.