Morgunblaðið - 06.08.1982, Blaðsíða 16

Morgunblaðið - 06.08.1982, Blaðsíða 16
16 MORGUNBLAÐIÐ, FÖSTUDAGUR 6. ÁGÚST 1982 ptofgtus&Iftfcffe Utgefandi Framkvæmdastjóri Ritstjórar Fulltrúar ritstjóra Fréttastjórar Auglýsingastjóri hf. Árvakur, Reykjavík. Haraldur Sveinsson. Matthías Johannessen, Styrmir Gunnarsson. Þorbjörn Guömundsson, Björn Jóhannsson. Freysteinn Jóhannsson, Magnús Finnsson, Sigtryggur Sigtryggsson. Baldvin Jónsson. Ritstjórn og skrifstofur: Aðalstræti 6, sími 10100. Auglýsingar: Að- alstræti 6, sími 22480. Afgreiösla: Skeifunni 19, sími 83033. Askrift- argjald 120 kr. á mánuöi innanlands. I lausasölu 8 kr. eintakiö. Lúalag fjár- málaráðherrans Atímabilinu frá 1977 til 1982, er vinstri menn hafa ráðið skattastefnu, hefur skattbyrði eignarskatta hjá einstak- lingum hækkað um 100% en tekjuskattbyrði um 50%, ef miðað 'er við tekjur þess árs, sem fólk er að greiða skattana. Skattar til ríkisins vóru 25% af þjóðarframleiðslu 1977. Fjár- lög 1982 spanna 28,4% hlutfall. Þetta er hækkum sem nerrrur um 3,4% af þjóðarframleiðslu eða tæpum 1000 milljörðum g.króna. Það, að herða skattaróðurinn í launaumslög fólks á sama tíma sem þjóðartekjur dragast saman, þýðir einfald- lega, að kaupgildi ráðstöfunartekna almennings skreppur mun meira saman en sem nemur rýrnun þjóðartekna. Þessu til viðbótar liggur núverandi fjármálaráðherra á því lúalagi að leggja tekjuskatta á fólk langt umfram tekjuáætl- un og heimildir fjárlaga. Þetta er gert með því að láta skatt- vísitölu ekki hreyfast til samræmis við tekjubreytingu milli ára. Hvert skattvísitölustig, sem er lægra en tekjubreyting milli ára, er talið gefa ríkissjóði 15—16 m.kr. Þannig var skýrt frá því í fjölmiðlum í gær að tekjuskattur einstaklinga við álagningu 1982 verði um 130 m.kr. hærri en gert var ráð fyrir í fjárlögum! Þrátt fyrir það að nýir og hækkaðir beinir og óbeinir skatt- ar hafi hækkað um 20 þúsundir nýkróna á hverja fimm manna fjölskyldu í landinu frá hausti 1978, hefur hlutfall lána í heildarráðstöfunarfé fjárlaga hækkað úr 6,9% í 13,5% frá 1978 til 1982. Það er því ekki verið að sníða ríkisútgjöldun- um stakk eftir þróun þjóðartekna. Þegar þjóðartekjur rýrna um 3—6%, eins og nú er, þarf ríkisvaldið að ganga á undan með góðu eftirdæmi og draga saman segl í ríkisútgjöldum og skattheimtu. Óverjandi er að ríkisstjórnin taki af skattgreiðendum 130 m.kr. í tekjuskött- um umfram fjárlagaheimildir með skattvísitöiubrellum. Kaupmáttur ráðstöfunartekna er nógu bágborinn fyrir. Þess- ari umframskattheimtu á að skila til þeirra, sem oftekið er af. Það gæti mildað efnahagsráðstafanir, sem nú er verið að sjóða saman — að sögn. Utanaðkomandi vandi gerður að skattstofni Frá því í ársbyrjun 1978 hefur benzínverð á íslandi hækkað um liðlega 870%. Hér er langhæsta benzínverð í Evrópu. Kaupverð benzíns, flutningskostnaður og dreifingarkostnað- ur spanna þó samtals innan við helming af sóluverði. Stærst- ur hluti þess eru ríkisskattar, sem leggjast prósehtvís ofan á kostnaðarverð. Því meira sem benzín hækkar í verði á heims- markaði — þeim mun fleiri krónum smyrja skattapostularnir ofan á söluverðið hér. Þannig gera þeir utanaðkomandi vanda að skattstofni. Þeir eru á góðri leið með að gera rekstur heimilisbifreiðar að forréttindum hinna betur megandi. Stefnir verðbólgan í 80%? Irúman áratug viðreisnar, 1959—1971, varð verðlag á ís- landi stöðugt að kalla, verðbólga um og innan við 10%. í lok viðreisnartímabilsins 1971 var verðbólga komin í um 5% ársvöxt. Á ferli viðtakandi vinstri stjórnar, 1971—1974, varð óðaverðbólgan til og náði yfir 50% ársvexti. Þessi verðbólga náðist niður í 26—27% í byrjun árs 1977, á stjórnarárum Geirs Hallgrímssonar, en tók snöggan vaxtarkipp á síðari hluta þess árs, í kjölfar óraunhæfra kjarasamninga, sem þá vóru knúðir fram. Frá 1978 hefur verðbólgustig hér verið frá 45—60%. I forsíðufrétt Þjóðviljans í fyrradag segir, að hér stefni í 80% verðbóigu á næsta ári, að öllu óbreyttu. Hvað varð af ákvæði stjórnarsáttmálans um 10% verðbólgustig þegar árið 1982? Komið úr róðri við Dyrhólaey ÚTI fyrir Suöurlandi eru víða gjöful fískimið og ekki þarf langt að sækja til að ná í soðninguna. Sjósóknarar í Mýrdal hafa róið til fiskjar í sumar og afíi á tíðum verið ágætur. Er meðfylgjandi myndir voru teknar voru tveir bátar úr Mýrdal að koma úr róðri og sigla inn í Dyrhólaós austan við Dyrhólaey. Afli í þessum róðri á handfæri var 1200 kíló á öðrum bátnum og 1450 á hinum. Tveir menn voru á hvorum báti og höfðu farið út 8 stundum áður. Nú er unnið að lendingarbótum á Dyrhólaey og vonast menn til að aðstaða til sjósóknar verði orðin betri á næsta vori. — R.R. Aflanum landað. Siglt inn rennuna að Dyrhólaós, farið Skattstjórinn í Reykjavík: Mun meira um áætl- anir á lögaðila en áður ÞEGAR álagning skatta var kunn- gerð nú í vikunni vakti það sérstaka athygli hvað skattar lögaðila (fé- laga) hækkuðu mikið í Reykjavik og fleiri skattumdæmum. Til dæmis hækkuðu heildarskattar lögaðila í Reykjavík um 101,9%, þar af hækk- aði tekjuskattur um 183,8%, aðstöðugjald um 85,5% og lífeyris- tryggingagjald um 82,8%. Aftur á móti hækkuðu heildarskattar ein- staklinga „aðeins" um 66,9%. Á Suðurlandi hækkuðu heildarskattar lögaðila um 95,3%, þar af hækkaði tekjuskattur um 173,8% en heildar- skattar einstaklinga „aðeins" um 52,6%. Tekjuskattur lögaðila á Reykjanesi hækkaði um 112,5% á meðan tekjuskattur einstaklinga í sama skattumdæmi hækkaði „að- eins" um 66,2%. Gestur Steinþórsson skatt- stjóri í Reykjavík sagði í gær, í samtali við Mbl. þegar hann var spurður um ástæður þessarar hækkunar, að stærsti hluti hækk- unarinnar væri vegna þess að mun fleiri lögaðilar hefðu ekki verið búnir að skila skattframtöl- um sínum þegar álagning fór fram en í fyrra og hefðu skattar þeirra því verið áætlaðir. Margir þessara aðila ættu engan tekju- skatt að bera og væri heildar- skattálagningin því of há. Gestur sagði að þetta væri aðalskýringin en einnig væri um 10% fjölgun lögaðila á skattskrá. Sagði Gestur að skattstjórum bæri að áætla skatta þeirra sem ekki skiluðu skattframtölum sín- um innan tiltekins frests það ríf- lega að ekki væri hætta á að þeir væru það lágir að menn sæu sér hag í því að sleppa skattframtali. I flestum tilvikum liggja fyrir einhverjar upplýsingar í gögnum skattstjóra sem hægt er að styðj- ast við, en þegar svo væri ekki gæti áætlun verið erfið viðfangs. Aðspurður sagðist Gestur Steinþórsson ekki telja að meira hefði verið um áætlanir á ein- staklingum nú en í fyrra. Formaður félags lögg. endurskoðenda: Vegna lagabreytinga hafa uppgjör dregist „ÞETTA á sér tveggja ára aðdrag- anda. Kftir að skattalagabreytingarn- ar voru gerðar 1978 þá gerðum við fyrst upp samkva-mt þeim fyrir rek.strarárið 1979. Þá áttu sér start langt fram á árið 1980 veigamiklar breytingar á skattalögum sem töfðu mikið alla vinnu endurskoðenda, þetta átti sér stað aftur árið 1981, þá var verið að breyta lögum alveg fram i mai 1981, þannig að uppgjör fyrir 1980 voru einnig mjög seint á ferðinni mörg hver. Þetta óhagræði var viður- kennt af skattyfirvöldum á þann hátt að þau felldu niður »11 viðurlög, ekki bara af lögaðilum, heldur einnig af óllum skattþegnum þó framtól ka-mu seint fram. Þetta hafði þær afleið- ingar að við sem vinnum við þessi framtöl byrjum miklu seinna á að vinna arið 1981 heldur en venja hafði verið áður." Þetta voru svör Sigurðar Tómas- sonar, formanns Félags löggiltra endurskoðenda, þegar hann var í gær spurður um ástæður þess að fleiri lögaðilar en áður skiluðu ekki inn framtölum sínum á tilsettum tíma, þannig að skattar þeirra voru áætlaðir. Sigurður sagðist telja að megn- inu af framtölum, sem Iöggiltir endurskoðendur sæu um, hefði ver- ið skilað en sagðist þó vita til að eitthvað hefði verið eftir. Sigurður sagði einnig: „Þessi seinkun kom mjög greinilega fram í konnun, sem félagið gerði meðal fé- lagsmanna sinna í maí/júní, á því hvernig menn væru staddir vinnu- lega séð. Menn voru miklu seinna á ferðinni en verið hafði áður en skattalagabreytingarnar tóku gildi. Menn kenndu því fyrst og fremst um hversu langt fram eftir árinu 1981 þeir voru að ganga frá upp- gjörum ársins 1980. Við teljum því að vinnan við rekstraruppgjör 1980 hafi komið niður á rekstraruppgjöri lögaðilanna 1981 og þetta sé frum- orsök þess að mikið sé um áætlanir á lögaðila að þessu sinni. Það hvað þetta er seint á ferðinni í ár kemur sér ekki einungis illa fyrir okkur sem að þessu störfum, heldur einnig skattyfirvöldin. Þó þetta sé svona seint í ár erum við þó vinnulega talsvert á undan því sem við vorum í fyrra og erum við að vona að við náum þessu á réttum tíma á næsta ári. Þessa seinkun má ekki eingöngu rekja til skattalagabreytinganna, það er einnig komin ný hlutafélaga- löggjöf sem gerir vinnu við uppgjör á hlutafélögum meiri og erfiðari, nú er t.d. gerð krafa til endurskoðunar á hlutafélögum af vissri stærðar- gráðu. En aðalástæðan er samt skattalagabreytingin sem skapaði meiri vinnu við uppgjör."

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.