Morgunblaðið - 14.05.1983, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 14.05.1983, Blaðsíða 10
10 MORGUNBLAÐIÐ, LAUGARDAGUR 14. MAÍ 1983 911 Opíð 1—3 VEGNA MIKILLAR EFTIR SPURNAR VANTAR 2ja herb. íbuö í austurbaenum. Góöar greióslur fyrir rétta eign. VANTAR 2ja herb. íbúö miösvæois VANTAR 3)a — 4ra herb. íbúö við Hraunbæ. VANTAR 3ja og 5 herb. ibúöir í vesturbænum. VANTAR 3ja herb. ibúö í Bökkunum í BreiöhoHI. VANTAR góoa ibuð i Álfheimum meö 4 svefn- herb., ca. 150 fm alis VANTAR hús meo Iveimur ibúöum, ca. 120 fm ao grunnfleli. MAKASKIPTI Skipti á 150 fm nýlegri sérhæö meo bilskúr viö Sogaveg. Skipti á minni eign meö bifskúr á góoum stað. SKIPTI á 130 fm íbúö viö Kársnesbraut á minni íbúð / lyftublokk Höfum góðar ibúoir og hús viö: Njaröargötu. efri hæö og ris. ca. 136 fm alls Viö Overgabakka 6 herb íbúö, ca. 140 fm. Við Háageröi raðhús, ca. 153 fm á 2 hæðum. Viö Réttarbakka raðhús, ca. 215 fm. Eign i sérflokki. Vlð Fljótasel endaraöhús, að grunnfleti 96 fm á 3 hæöum. i Hafnar- firði einbýli, alls 160 fm, með 48 fm góðum bílskúr. M MARKADSWÓNUSTAN INGÓLFSSTRÆTI 4 . SIMI 26911 Róbort Arni Hreiðirsson iidl. Halldór HJartarson. lounn Andrétdóltir. Anna E. Borg. 28611 Opid í dag kl. 2—4 Hofgaröar Fokhelt einbýlishús á einni hæð. 230 fm gr.fl. meo bílskúr. Rauðagerði Eldra parhús á þremur pöllum. Bílskúrsréttur. Töluvert endur- nýjað. Réttarholtsvegur Raðhus sem er kjallari, hæö og efri hæð, gr.fl. um 50 fm. Húsið er allt endurnýjað. Sörlaskjól 110 fm aöalhæö í þríbýlishúsi. Nýtt gler. Endurnýjaö bað. 3 svefnherb. Skipti á eldra einbýli eða raöhúsi í vesturbæ eða miöbæ æskilegt. Klapparstígur Einbýlishús sem geta veriö 2—3 íbúöir ásamt áfðstu versl- unarhúsnæöi. Asparfell Stórglæsileg 140 fm íbúö á tveim efstu hæöunum. 4 svefn- herb., 2 svalir. Sér inng af svöl- um. Bílskúr. Austurberg Falleg 4ra herb. íbúð á efstu hæö (4. hæö) ásamt bílskúr. Suöur svalir. Laugarnesvegur 3ja herb. íbúö á 3. hæö í járn- vöröu timburhúsi. Ibúöin er laus nú þegar. Bergstaðastræti 3ja herb. íbúð á 2. hæö í stein- húsi ásamt geymsluskúr. Bjarnarstígur 4ra herb. 115 fm ibúð á 1. hæö í steinhúsi. Hús og Eigmr, Bankastræti 6 Lúðvík Gizurarson hrl., kvöldsími 17677. Hafnarffjörður Opíöfrá 1—4 ídag Til sölu m.a.i Arnarhraun 7 herb. fallegt einbýlishús með stórri hraunlóö. Bílskúr fylgir. Ákv. sala. Laust strax. Verð 2,7 millj. Mávahraun 6—7 herb. fallegt 200 fm ein- býlishús á einni hæö. Bílskúr fylgir. Falleg lóö. Skipti á minni eign koma til greina. Brattakinn 160 fm fallegt einbýllshús á 2 hæöum. Góöur bílskúr. Ræktuð lóð. Verð 2,4—2,5 millj. Smiðjustigur 4ra herb. timburhús á rólegum staö. Laust strax. Verð kr. 1050 þús. Breiövangur 4ra—5 herb. góð íbúð á 3. hæð í fjölbýlishúsi. Verð kr. 1,4 millj. Ákv. sala. Álfaskeið 4ra herb. endaíbúö á 4. hæð i fjölbýlishúsi. Bílskúr fylgir. Verö kr. 1,4 millj. Ákv. sala. Fagrakinn 5 herb. aöalhæð, 125 fm, með góöum bílskur og stórum svöl- um. Ákv. sala. Hólabraut 4ra herb. íbúð á 1. hæð í fjölbýl- ishúsi. Gott útsýni. Bílskúrsrétt- ur. Verð 1350 þús. Vogar Nýlegt, steinsteypt einbýlishús á einni hæö. Bílskúrsréttur. Skipti á eign á höfuöborgar- svæðinu koma til greina. Glæsilegur og vandaður sum- arbústaður í nágrenni Meðal- fellsvatns í Kjós, rúmlega fokheldur, steinsteyptur að hluta, ca. 55 fm að stærö. 2 lóðir, hvor 2500 fm, geta selst saman. Höfum kaupendur að 2ja og 3ja herb. íbúðum. Fasteignasala Árna Gunnlaugssonar Austurgötu 10, Hafnarfírði. Símí 50764. Valgeir Kristinsson hdl. 29555 29558 Opiö í dag 1—3 Hamraborg. Einstaklingsíbúö, 45 fm, á 1. hæö. Verð 700 til 750 þús. Vesturberg. 3ja herb. íbúö, 90 fm, á 2. hæð. Sér þvottahús í íbúöinni. Verö 1220 þús. Furugrund. 4ra herb. íbúö 100 fm á 6. hæð. Bílskýli. Verö 1500 þús. Dunhagi. 5 herb. 120 fm íbúö á 2. hæð. Verö 1600 þús. Háaleitisbraut. 4ra herb. 110 fm íbúð á 1. hæð. Verð 1600 þús. Skipholt. 5—6 herb. íbúö, 128 fm, á 1. hæð. Aukaherb. í kjall- ara. Verð 1700 til 1750 þús. Hléskógar. 265 fm einbýlishús á tveim hæðum. Verð 3,4 millj. Kópavogur — Raðhús. 150 fm í Hjöllunum á tveimur hæöum. Æskileg skipti á 4ra til 5 herb. íbúö í vesturborginni. Selás. Ca. 350 fm fokhelt ein- býlishús á tveimur hæöum á besta staö í Selásnum. Stór lóð. Innbyggöur bílskúr. Teikn. og uppl. á skrifstofunni. Eignanaust Skipholti 5. Símar 29555 og 29558. Þorvaldur Lúövíksson hrl. Opiö í dag 1—5 Útb. 1 m. v. kaups Vantar eign á svæöinu frá Lauf- ásv. aö Kringlumýrarbr. Má kosta 2 til 3 millj. Um staögr. getur veriö aö ræða. 2ja herb. íbúðir á ýmsum stööum í Reykjavik, Kópavogi, eöa Hafnarfiröi. Verö 900—1,1 millj. 3ja herb. íbúöir Um 60 fm 2. hæð í parh. viö Skólageröi. 85 fm 2. hæö viö Kjarrhólma. S.svalir. Skipti á 4ra til 5 herb. íb. í Hafnarf. æskileg. 90 fm 3. hæö viö Kríuhóla. 95 fm endaíbúö viö Álftamýri. Bílskúrsréttur. Suöursvalir. 85 fm 3. hæð viö Asparfell. Laus strax. 90 fm 3. hæö viö Laugarnesv. 4ra herb. íbúðir 120 fm íbúö v. Álfheima. Skipti á raö- eða einbýlish. i Mos. eða annars staöar koma til greina. Má vera í smíöum. 100 Im 7. hæð við Furugrund. Suöursvalir. Laus fljótlega. 120 fm íbúö viö Hraunbæ. 110 fm 3. hæö viö Austurberg. Laus fljótlega. 110 fm 6. hæð við Engihjalla. Suöursvalir. 115 fm 1. hæð viö Breiövang. Sér þvottahús í íbúöinni. 5—6 herb. íbúdir 135 fm 5 herb. endaíb. í 3ja hæöa blokk (8 íb. í húsi) viö Valshóla. Þvottah. og búr inn af eldh. 4 svefnh. Vönduð eign. Gott útsýni. Bílskúrsr. 150 fm íbúð 4. hæð ásamt 2 herb. í risi við Grenimel. 140 fm íbúð 4. hæð ásamt 1 herb. í risi við Kaplaskjólsveg. Suöursvalir. Raðhús Fullbúð raðhus á 2. hæöum við Hagasel. Endaraðhús á þremur hæðum í austurborg- inni í Reykjavík. Sér íbúö í kjall- ara. Raðhús á 2 hæðum viö Stórahjalla í Kópavogi ásamt 40 fm innbyggöum bíl- skúr, samtals um 250 fm. Vand- aöar innréttingar. St. s.svalir. Vantar raðhús og einbýlishús fyrir fjár- sterkan kaupanda í Háaleitis- eða Fossvogshverfí. Einbýlishús eða raðhús i Smáíbúðahverfi. Vantar 2ja og 3ja herb. íbúöir í Háaleit- is- og Fossvogshverfi. Hlíöun- um eða þar í grennd. Vantar fyrir fjársterkan kaupanda sér- hæð í Heimahverfi eða Lækjun- um. Vantar 2ja og 3ja herb. íbúðir í vestur- borginni i Reykjavík. Um staö- greiöslu getur veriö aö ræöa. truTHU.ii AUSTURSTRÆTI 10 A 5 HÆÐ Helgi V. Jónsson hrl. Kvölds. sölum.: 38157, 42347. 85009 85988 Símatími í dag 1—4 2ja herb. íbúðir Boðagrandi, rúmgóö fullbúin ibúð á 3. hæð. Suðursvalir. Út- sýni. Hrafnhólar, rúmgóö 2ja herb. íbúö á 1. hæö í 3ja hæöa húsi. Ljósheimar, snotur íbúð á 6. hæð. íbúö í góðu ástandi. Los- un samkomulag. Rofabær, snyrtileg íbúö á 2. hæö. Laus 1. sept. 3ja herb. íbúðir Hjallabraut, rúmgóö ibúö á 2. hæö. Sér þvottahús og búr. Allt nýtt í eldhúsi. Hraunbær, rúmgóö íbúö á 1. hæð. Vel með farin íbúð. Spóahólar, nýleg íbúð i 3ja hæöa húsi. Verö 1.150 þús. Kjarrhólmi, rúmgóö íbúö á 1. hæð. Sér þvottahús. Suöur svalir. Miðtún, rúmgóð kjallaraíbúö. Sér inng. 4ra—5 herb. íbúðir Alfheimar, snyrtileg íbúö ' á efstu hæö. Suður svalir. Út- sýni. Álftamýri, 5 herb. íbúð á efstu hæö í góöu ástandi. Norðurbær, nýleg fullbúin íbúö á 3. hæö. Sér þvottahús. Inn- byggður bilskúr. Austurberg, nýleg snotur íbúö á 3. hæö. Suður svalir. Hag- stætt verð. Fossvogur, íbúö á 2. hæö ca. 140 fm. Stórar suður svalir. Sér hiti. Bílskúr. Seljabraut. Góö íbúð á 3. hæö. ibúðin verður laus fljótlega. Dunhagi, 5 herb. íbúð á 2. hæö. Laus strax. Ekkert áhvílandi. Efra-Breiðholt, m. bílskúr. Rúmgóö falleg íbúö á efstu hæö. Stórar suður svalir. Bilskúr. Hagstæö útb. Stærri eignir Hlíðar, sérhæö ca. 130 fm. Mik- iö endurnýjuö. Bílskúr. Reynihvammur, neöri sérhæö ca. 120 fm. Sér hiti. Bílskúrs- réttur. Snekkjuvogur, neöri hæö í tví- býlishúsi. Sér hiti. Sér inng. Bílskúrsréttur. Erluhólar. Eign á glæsilegum útsýnisstað ca. 160 fm 100 fm rými á jaröhæö sem gæti veriö sér ibúö. Bilskúr. Kjöreign? Ármúle 21. 85009 — 85988 Dan V.S. Wiium, lögfræðingur. Ólafur Guðmundsson sölum. 4r*&& Sterkurog hagkvæmur auglýsingamióill! Til sölu vel hirt jörö í Mývatnssveit 13 km í verslun og sund- staö. Silungsveioi og gott berjaland. Hentar vel fyrir félagasamtök sem sumardvalarstaöur. Fleiri mögu- leíkar. Uppl. veittar á skrifstofunni, ekki í síma. Lögmannsstofa Ingvars Björnssonar hdl. og Péturs Kjerúlf hdl. Strandgötu 21, Hafnarfirði. AAAíiAAAAAfiAAiíiAAAi i 26933 ! 1 Opiö 1—4 ; i Dvergabakki $ 2ja herb. 70 fm á 1. hæð. ' A Falleg íbúð. , * Skólavördu- § stígur | A 3ja herb. 90 fm íbuð á 3. ( § hæð. Mikið endurnýjuö og ' & góð íbúð. Laus strax. J & • M II a Asparfell & 3ja herb. íbúð á 6. hæð. k & Góð eign á góöu verði. § Laus strax. g Eyjabakki * 3ja herb. 90 fm íbúö á 1. §j hæð. Laus strax. t Grettisgata ^ 3ja herb. 60 fm á 2. hæð í ' £, tvibyli. Góð íbúð. , & Krummahólar Á í X 3ja herb. ibúð 105 fm. , A Bilskýli. Laus 1. ágúst. i $ Háaleitisbraut & 4ra herb. 104 fm á 2. hæð. A Bílskúrsréttur. Skipti á 3ja ¦ § herb. m/ bílskúr nær bæn- ' A um. | Fljótasel A Nýtt raðhús 240 fm 4—5 , A herb. m/ bílskúr. Ákv. sala. $ Kelduhvammur ft 4ra—5 herb. sérhæð á 1. g hæð. 135 fm. Bílskursrétt- 55, ur. Skipti á 2ja herb. í Hafn- , Á arfirði. cv i § Þverbrekka rV i S| 5 herb. 120 fm ibuð á 7. i | hæð. Frábært útsýni. Gott ^ 5 verð. Laus í itíní. & * Vantar - vantar « s> , ^ 6 Allar gerðir fasteigna á A 5| söluskrá. Sérstaklega 2ja, $ J5, 3ja herb. fyrir fjársterka ^ i kaupendur. A iðurinn P 'Mf'« iisc cti ?d Símt: 26933. I ?* (Nýja húsinu við LaBkjartorg) * Jón Magnússon hdl. FUJIKA STEINOLIU- OFNAR Ar7\RHAGS17ETTVERD Skeljungsbúðin Síðumúla33 Símar 81722 og 38125 Ferinn á lang flest 5 heimili landsins!

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.