Morgunblaðið - 03.05.1984, Blaðsíða 8

Morgunblaðið - 03.05.1984, Blaðsíða 8
8 MORGUNBLADID, FIMMTUDAGUR 3. MAÍ 1984 Atvinnuhúsnæði óskast Til kaups eöa leigu óskast 300 fm atvinnuhúsnæöi, með lofthæö, ca. 5 metrum. xjsaLvei FLÓKAGÖTU 1 SÍMI24647 Helgi Ólafsson, löggiltur fasteignasali, kvöldsími: 21155. KAUPÞING HF STÓRKOSTLEGT TÆKIFÆRI 25 MÁNUDIR OG 10 ÁR ef þú átt 250.000 kr. 3ja og 4ra herbergja íbúdir í miðbæ G ARD ABÆJAR - stór- kostlegt utsýni - tvennar svaiir - þvottahús og búr í hverrí íbúð sameign fullirágengin. Útborgun dreiíist á 25 mán. og eftirstöðvar til 10 ára. ibúðirnar afhendast tilbúnar undir tréverk eftir 14 mánuði. Nýi miöbærinn — í byggingu 2ja, 3ja, 4ra og 5 herb. íbúöir í litlu fjölbýli við Ofanleiti með eöa án bílskúrs. Afh. tilbúnar undir tréverk eftir 16 mán. Ath.: Aöeíns 1 íbúð af hverri stærö. NÆFURAS STORGLÆSILEGAR 2JA 3JA OG 4RA HERBERGJA ¦ ÍBÚDIR íbúdirnar afhendast innan árs rúmlega tilbúnar undir tréverk. jmI__3HL. KAUPÞING HF Husi Verzlunarinnar, 3. hæd simi 86980 Solunrnn. SKjuiðm Daghjartsson hs 8313^) Margir*. Grftðats hs 29542 Guðtun Eggetts viðskfr QÍMAR 711Rn-?n7n S0LUSTJ LARUS Þ VALDIMARS OiiVIHn ÍII3U CIÚIU i ogm JOH Þ0ROARS0N HDL Til sýnis og sölu auk annarra eigna: Glæsilegt timburhús í byggingu á vinsælum staö í Garðabn. Husiö erum 98 fm á hæö og um 71 fm á þakhæð. Nú fullfrágengiö aö utan með gleri í gluggum, einangraö innan. Bílskúr 30 fm fylgir. Óvenju hagstæö greiöslukjör. Góö íbúð viö Fífusel 4ra herb. á 1. hæö um 110 fm. Danfoss-kerfi, góö teppi, sér þvottahús i íbúðinm. Sanngjarnt verð. Úrvals íbúð viö Engihjalla Kóp. Á 6. hæö i háhýsi um 100 fm. Tvennar svalir. Útsýni. Mjög góö sameign. Með bílskúr í Hólahverfi Höfum á skrá 2Ja herb. og 4ra herb. ágætar íbúöir við Blikahóla og Orrahóla með bílskúrum. Góðar íbúðir í Árbæjarhverfi 3ja, 4ra og 6 herb. Vinsamlegast leitiö nánari uppl. Ódýrar einstaklingsíbúðir við: Hraunbæ, Karlagötu og Seljaland. Verð Iré kr. 500 þús. Einbýlishús í Vogum, Heimum eða Sundum Þurfum aö útvega fjársterkum kaupendum, einbýlishús í þessum hverf- um. Sérstaklega óskast gott einbýlishús fyrir fjársterkan ríkisstarfs- mann, sem er aö flytjast til borgarinnar. Uppl. trúnaðarmál. Helst í Heimum eða nágrenni Þurfum að útvega góða 3ja herb. íbúð á jarðhæö eða 1. hæð sem hentar fötluöum. Læknir nýfluttur til landsins óskar eftir góðu einbýlishúsi vel staðsettu í borginni eða næsta ná- grenni. í Háaleitishverfi eða nágrenni Þurfum að útvega góða 4ra herb. íbúö. Skipti möguleg á 6 herb. íbúö viö Fellsmúla. Fjöldi annarra eigna á skrá. Ný söluskrá heimsend. ALMENNA fASTEIGNASALAN LAUGAVEG118 SÍMAR 21150-21370 lillIrJlillNiUIrllllll FASTEIGNAMIÐLUN FASTEIGNAMIÐLUN Skodum og verdmetum eignir samdægurs Einbýlishús og raðhús GARDABÆR. 340 fm glæsilegt einb. + 60 fm bílsk. Glæsil. útsýni. Falleg eign. V. 6,8 millj. FLJÓTASEL. Glæsilegt endaraðh. á tveimur hæöum. Bílsk.réttur. Ákv. sala. V. 4,1 millj. MOSFELLSSVEIT. 130 fm fallegt raöhús , kj. og hæð. Ræktuð lóö. Ákv. sala. V. 2 millj. FOSSVOGUR. 220 fm glæsilegt einb. ásamt 40 fm bílsk. Falleg ræktuö lóð. Ákv. sala. KLEIFARSEL. 250 fm fallegt raöhús, innb. bílsk. Suðursv. V. 3,9—4 millj. GARÐABÆR. 145 fm fallegt raðhús + 65 fm kj. Innb. bilsk. Ákv. sala. V. 3,9 millj LINDARGATA. 111 fm einb., kj. + tvær h. V. 1.8 millj. UNUFELL. 125 fm fallegt raðhús. Bilsk. Falleg suður- loð. Bein sala. V. 2950 þús. GRETTISGATA. 125 fm kj., hæö og ris, V. 1,8 millj. SELJABRAUT. 210 fm, endaraöh. á 3 h. V. 2,8 millj. MOSFELLSSVEIT. 330 fm + 50 fm bilsk. Arinn í stofu. Gert ráð fyrir sundl. Fráb. útsýni. V. 4,5 millj. NÚPABAKKI. 216 fm endaraöh. Innb. bilsk. V. 4 millj. HAMRAHLÍD. 250 fm parhus + bílsk. Séríb. i kj. BORGARHOLTSBRAUT. 190 fm einb. ásamt 72 fm iðnaðarh Ákv. sala. 3,1 millj. MOSFELLSSVEIT. 180 fm endaraðh. Innb. bilskúr. Gróöurhús. Sundlaug. V. 3,5—3,6 millj. DIGRANESVEGUR. 100 fm einb. á einni hæð. Ákv. sala. V. 1,7—1,8 millj. ÁLFTANES. 155 fm fallegt einb. á einni hæö ásamt 56 fm bílskúr. Sjávarlóð. V. 3 millj. ÁSGARDUR. 130 fm raöhús á tveim hæðum ásamt bílskúr. Suðursv. Ræktuö lóð V. 2,7 millj. HVANNHÓLMI. 220 fm einb. á tveim hæöum ásamt bílskúr. Góöar svalir. Ræktuö lóð. V. 4,9—5 millj. ENGJASEL. 220 fm endaraöhús. 3 hæðir + bílskýli. Falleg ræktuð lóö. V. 3,5 millj. SELASHVERFI. 325 fm einbyli á 2 hæðum + 30 fm bílskúr. Tilb. undir trév. V. 3,7—3,8 millj. ÁLFTANES. 150 fm fallegt einbýlishús ásamt 45 fm bílskúr. Fráb. útsýni. Ákv. sala. V. 3,3 millj. GARÐABÆR. 250 fm fokhelt einb., kj. hæö og ris. + 32 fm bílskúr. V. 2,7—2,8 millj. SELJAHVERFI. 220 fm raðhús á 3 hæöum ásamt fullb. bílskýli. Ræktuð lóö. V. 3,4 millj. ESJUGRUND. 145 fm einb. + 53 fm bílsk. og 50 fm rými í kj. Ákv. sala. V. 2,5 millj. 5—6 herb. íbúðir KOPAVOGUR — VESTURB. 130 fm falleg sérhæð ásamt 30 fm bílskúr. V. 2,6—2,7 millj. HAFNARFJÖRÐUR. 140 fm falleg efri sérhæð. Suð- ursvalir. Ákv. sala. V. 2,8 millj. DUNHAGI. 167 fm falleg sérhæð í fjórbýli ásamt herb. í kj. og bílskús. V. 3,3 millj. SELJAHVERFI. 130 fm endaíbúö á 3. hæö + bílskýli. Fallegt útsýni. V. 2,1—2,2 millj. GNODARVOGUR. 145 fm falleg hæð. Suöursvalir. Fallegt útsýni. V 2,4 millj. SÓLVALLAGATA. 160 fm falleg hæð. 4 svefnherb. Tvennar svalir. V. 2,5—2,6 millj. GRENIMELUR. 170 fm glæsileg hæö og ris í 3-býli. Skipti mögul. á minni íbúð. 4ra til 5 herb. ALFHEIMAR. 110 fm glæsileg íbúð á 2. hæö. Ný- standsett. V. 2 millj. KRÍUHÓLAR. 125 fm falleg íbúð á 2. hæö. V. 1900—1950 þús. GUNNARSSUND HF. 110 fm 1. hæö. V. 1500—1600 þús. SELJABRAUT. 110 fm íbúö á 2. hæö ásamt bilskýli. Suðursv. V. 1950—2000 þús. ÁSBRAUT. 110 fm falleg íbúð á 1. hæð. Suðursv. V. 1800—1850 þús. VÍFILSGATA. 100 fm hæð og ris í þri'b. Ákv. sala. V. 1850—1900 þús. FÍFUSEL. 110 fm falleg íbúð á 2. hæö. Suö-austursv. V. 1950—2000 þús. LOKASTÍGUR. 110 fm glæsileg rishæö i 3-býli. Öll nýslands. Ákv. sala. V. 1850 þús. VESTURBERG. 110 fm falleg jaröhæö. Sérlóö. Falleg íbúð. V. 1750—1800 þús. LAUGAVEGUR. 100 fm falleg endurnýjuö íbúö á 3. hæð, aukaherb. í kj. V. 1600—1650 þús. HAFNARFJÖRDUR. 120 fm falleg i búð á 1. hæö í 3-býli. V. 1850 þús. BLIK AHÓLAR. 110 fm falleg ibuð á 2. hæö í lyftuhúsi. Vestursv. Ákv. sala. V. 1850—1900 þús. ORRAHÓLAR. 110 fm falleg íbuð á 3. hæö ásamt bílskúr. Vestursv. Ákv. sala. V. 2,1—2,2 millj. FLÚÐASEL. 110 fm falleg íbúð á 1. hæö ásamt auka- herb. í kj. V. 1950 þús. LINDARGATA. 116 fm falleg ibúð á 2. hæö. Öll ný- standsett. Laus strax. V. 1,9—2 millj. SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR. 115 fm falleg íbúð á 2. hæö. V. 2—2,2 millj. HAFNARFJÖRDUR. 80 fm risíbúö. Laus strax. V. 1300—1400 þús. ENGJASEL. 110 fm falleg ibúö ásamt bílskýli. Þvottah. í ib. Suö-austursvalir. V. 2 millj ENGIHJALLI.110 fm falleg íbúð á 4. hæö í lyftuh. Tvennar svalir. V. 1850 þús. HÓFGERÐI KÓP. 90 fm risib. í tvíb. ásamt bílskúr. Suðursv. V. 1750 þús. MÁVAHLÍÐ. 115 fm risíb. í fjórbýli. V. 1,7—1,8 millj. KAMBASEL. 115 fm jaröhæð. Ný íbúö. Stór lóö. Ákv. sala. V. 2,2 millj. SPÍTALASTÍGUR. 70 fm íbúö á 2. hæð, 4ra herb. Suðursvalir. V. 1300 þús. VESTURBERG. 110 fm íbúö á 2. hæö. Vestursvalir. Sjónvarpshol. Laus strax. V. 1,8 millj. ENGIHJALLI. 110 fm glæsileg ibúö á 7. hæö. Fráb. útsýni. Ákv. sala. V. 1950 þús. HVERFISGATA. 100 fm /búö á 2. haeö. Falleg íbúð. V. 1750 þús. 3ja herb. íbúðir 1800 Sér- HRINGBRAUT HAFN. 85 fm efri hæö i tvíbýli. V. þús. VESTURBERG. 85 fm jarðhæð. Sérlóð. V. 1550 þus. LEIFSGATA. 105 fm glæsileg íbúö á 3. hæö. Arinn. Suðursv. Nvleg íbúö. V. 2 millj. STELKSHOLAR. 86 fm falleg íbúð á 1. hæö. Vestur- svalir. V. 1650 þús. BREIÐVANGUR HF. 92 fm glæsileg ibúð á 2. hæð. Suöur-svalir. Sérþvottah. Ákv. sala. V. 1700—1750 þús. KRUMMAHÓLAR. 85 fm falleg íbuð á 4. hæö í lyftu- húsi. Suðursvalir. V. 1500—1550 þús. ÁLFTAMÝRI. 85 fm 4. hæö. Suöursv. Fallegt útsýni. V. 1700 þús. ÖLDUGATA HF. 80 fm 2. hæð 3-byli. V. 1550 þús. SORLASKJÓL. 70 fm í risi + bílskúr. V. 1500 þús. HELLISGATA HF. 70 fm falleg íbúö á 1. hæö. Ný- stands. V. 1550—1600 þús. VESTURBERG. 80 fm falleg íbúö á 1. hæö i lyftuhúsi. Suð-austursv. V. 1500—1550 þús. ÁLFASKEIÐ. 96 fm falleg ibúð á 1. hæö ásamt bíl- skúrspl. Suöursv. V. 1750 þús. VESTURBERG. 90 fm falleg íbúö á 3. hæö. þvottah. Tvennar svalir. V. 1600—1650 þús. HVERFISGATA. 85 fm 3. hæð. V. 1250—1300 þús. SKERJAFÖRDUR. 60 fm í risi. V. 1300—1350 þús. FLÚDASEL. 100 fm falleg þakíbúð á 2 hæðum. Suð- ursvalir. Ákv. sala. V. 1800 þús. MÁVAHLÍD. 85 fm í kj. Sérinng. Sérh. V. 1400 þús. HOFTEIGUR. 95 fm íb. í kj. Sérinng., -hiti. V. 1500 þús. ORRAHOLAR. 90 fm falleg íbúð á 2. hæö í lyftuhúsi. Suðursv. V. 1550—1600 þús. VESTURBERG. 85 fm jarðhæð. Sérlóð. V. 1550 þús. HVERFISGATA. 75 fm íbúð á 2. hæð ásamt auka- herb. í kj. Sérinng. V. 1050 þús. HRAUNBÆR. 75 fm falleg ibúð á 3. hæð. Vestursval- ir. Laus fljótl. V. 1600 þús. SPÓAHÓLAR. 85 fm 2. hæð. Suðursv. V. 1650 þús. LANGABREKKA KÓP. 100 fm sérhæð. Sérinng. Sérhiti. V. 1750 þús. LAUGARNESVEGUR. 90 fm ibúð í risi. Sérhiti. Sér- inng. Ekki súð. Ákv. sala. V. 1650—1700 þús. BRATTAKINN, HF. 65 fm í kj. Sérinng. V. 1100—1150 þús. HRINGBRAUT. 90 fm 4. hæö. V. 1450—1500 þús. LANGHOLTSVEGUR. 90 fm íb. í kj. V. 1350 þús. 2ja herb. íbúðir BLÖNDUHLÍD. 70 fm í kj. V. 1200—1250 þús. FURUGRUND. 50 fm 3. hæð. V. 1350—1400 þús. FOSSVOGUR. 30 fm einstakl.íþ. V. 850—900 þús. KRÍUHÓLAR. 50 fm 4. h. Suð-austursv. V. 1250 þús. HVERFISGATA. 50 fm risib. V. 1100 þús. DALSEL. 80 fm falleg íbuð á 3. hæö + ris. Suð- austursv. Laus strax. V. 1650—1700 þús. HRAUNBÆR. 55 fm í kj. V. 950—980 þús. DALSEL. 70 fm 4. hæð + bílskýli. V. 1550 þús. EYJABAKKI. 65 fm 3. hæð. Vestursv. V. 1400 þús. BLIKAHÓLAR. 65 fm 1. hæð. Suöursv. V. 1300 þús. KRUMMAHÓLAR. 60 fm 3. hæð. V. 1300—1350 þús. LAUGAVEGUR. 70 fm 2. hæö. V. 1200 þús. KRUMMAHÓLAR. 55 fm falleg íbúö 3. hæö + bilskýli. V. 1200—1250 þús. LAUGAVEGUR. 50 fm + bílsk. V. 1150—1200 þús. LANGHOLTSVEGUR. 65 fm í kj. V. 1200—1250 þús. VIO APAVATN. Til sölu 2 sumarbústaðir á eins ha eignarlandi. HVERAGEROI. 140 fm einbýli, fokhelt timburhús. V. tilboð. TEMPLARASUNDI 3 (EFRI HÆÐ) (Gecjnt Domkirkjunni i SÍMI 25722 (4 línur) Magnús Hílmarsson, solumaður Óskar Mikaelsson, loggiltur fasteignasali OPID KL 9-6 VIRKA DAGA TEMPLARASUNDI 3 (EFRI HÆÐ) (Gegnt Domkirkjumii) SÍMI 25722 (4 línur) Magnús Hilmarsson, solumaður Óskar Mikaelsson, loggiltur fasteignasali OPID KL. 9-6 VIRKA DAGA

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.