Morgunblaðið - 10.05.1984, Blaðsíða 9

Morgunblaðið - 10.05.1984, Blaðsíða 9
MORGUNBLADID, FIMMTUDAGUR 10. MAl 1984 84433 HLÍÐAR SÉRHÆÐ + 2 AUKAHERB. 4ra herb. elri hasö ásamt 2 aukaherb. í kjall- ara. Ibuöin sem er viö Barmahltð er sjálf um 120 fm. Verð 2.6 millj. RAUÐALÆKUR 150 FM HÆÐ + BÍLSKUR 7 herb. íbúö á efri hæð í þnbylishusi. Ákv. sala. Verð 3.2 millj VESTURBÆR 2JA HERB. — MJÖG RUMGÓD ca. 65 fm i fjölbýlishúsi. Suðursvalir. Stórt og gott eldhús meö miklum Innréttlngum. Skáp- ur í holl. Varð 1390 þú*. EINBYLISHÚS 200—300 FM ÓSKAST fyrir kaupanda sem getur keypt strax. Staö- setn.: vestan Elliðaáa. Full útborgun fyrir góða eign. Óskaö er eftir eign i .luxus"- klassa. EINBYLISHUS 150—200 FM ÓSKAST í nálægð miöbæjarins eða vesturbænum, má þarfnast standsetningar Æskilegt væri aö húsið byði upp á skiptlngarmöguleika, í t.d. tvær misstórar ibuðir. þó ekki skilyröi. HÆD MEÐ BlLSKUR VÖNDUD ÍBÚÐ ÓSKAST Höfum góöan kaupanda að ca. 5 herb. íbúd, gjarnan sérhæð, en má vera i (jolbýlishúsi, t.d. nýlegu í vesturbænum. Bílskúr skityröt. FJÖLDI GÓDRA EIGNA Á SKRÁ ¦ ¦ tíS FASTEIG.NASALA X/AÍ^ Af JÓNSSON LÖGf=RÆÐIiSK3UR ATU VPGNSSON SIMÞ84433 Fasteignasalan Hátún 'totúni 17, s: 21870, 20998 Asparfell Falleg 2ja herb. íbúð á 4. hæö. Ákv. sala. Verð 1250—1300 þús. Hraunbær 2ja herb. 65 fm falleg íbúö á 3. hæð, suöursvallr. Laus í júlí. Verð 1350 þús. Blönduhlíö 3ja herb. 100 fm falleg risíb., stórar suðursvalir. Ákv. sala. Verð 1700 þús. Njálsgata 3ja herb. 90 fm íbúö í steinh. Parket á gólfum. Góö íbúö, suðursvalir. Ákv. sala. Verö 1550 þús. Blönduhlíö 4ra herb. 130 fm falleg íbúö á 2. hæö. Tvennar suöursvalir. Ákv. sala. Verö 2,7 millj. Laugarneshverfi 4ra herb. 130 fm vðnduð sér- hæð, suðursvalir. Stór bílskúr. Ákv. sala. Verö 2650 þús. Hraunbær 137 fm raöhús á einni hæö. 4 svefnherb. Blómaskáli. Góður bílskúr. Falleg eign. Ath.: Búið að lyfta þakinu. Ákv. sala. Verö 3,1 millj. Ath.: mikið af góðum eignum á skrá. Leitið upplýsinga. m Hilmar Valdimarsson, *. 687225. Ólatur R. Qunnartton, vioak.tr. Helgi MUr Haraldsaon, a. 7805«. Höföar til .fólksíöllum starfsgreinum! 26600 allir þuria þak yfír höfudid ALFASKEIÐ 4ra herb. suóurenda ibúö á 2. hæö i blokk Bilskur. Laus strax. ASPARFELL 2ja herb. ca. 665 fm íbúð á 4. hæð í háhýsi Þvottaherb. á hæoinni. Suður- svalir Verö 1.350 þús. Vorum að fé til «ölu myrtilega ein- staklmgtibúð á 5. h»ð I hihýtl. Lau* •trax. Varo 1.250 þú*. ENGJASEL Raöhús á tveim hæðum samt. ca. 150 fm. 4 sv.herb. Bílgeymsla. Verö 3 millj. FAGRABREKKA KÓP. Endaraöhús á tveim hæðum samt. ca. 260 fm auk 28 fm bilskúrs. 4 sv.herb. Fallegt útsýni. Verð 4 millj. FOSSVOGUR Pallaraðhús samt. um 200 fm auk 24 fm bilskurs á góöum staö i Fossvogi. Verð 4.2 millj. LÆKJARHVAMMUR HAFN. EndaraÖhús á tveim hæðum samt. 150 fm meö ca. 40 fm innb. bilskur. Verö 3,5 millj. MOSFELLSSVEIT 2ja og 3ja herb. raðhús á göðum staö i Mosfellssveit. Verð frá 1.450—1.750 þús. LAUGARNESHVERFI Raöhús sem er kj. og tvær hæðir ca. 67 fm að grunnfl. auk bílskúrs. 5 sv herb. Snyrtilegt hús. Verð tilboð. RÉTTARHOLTSVEGUR Raðhús, tvær hæöir með kj. undir hálfu húsinu. M)ög snyrtileg 4ra herb. ibúð, meðal annars nýleg eldhúsinnr. Verð 2.2 mlll). STÓRITEIGUR MOS. Raöhús sem er kj. og tvær hæðir 3x80 fm auk 27 fm bilskúrs. Vantar Innr. Verð 3 millj. TORFUFELL Ca 130 fm raðhús á 1. hæð, auk þess fylgir ófrág. kjallari undir öllu husinu 2|a ára gamlar innr. Bilskúr fylglr. Verð 3.2 millj. TUNGUBAKKI Pallaraöhús ca. 130 fm auk bilskúrs. 4 sv.herb. góöar innr. VerÖ 4 millj. GARÐABÆR Glæsilegt einbýllshús á tveim hæöum, samt. um 270 fm. Tvöfaldur bilskur Vandaöar innr. Verð 5.8 millj. KRÍUNES Svo til fullbúið einbýlishús á tveim hæö- um samt. um 320 fm. Tvöfaldur innb. bilskur á jarðhæö, getur verið 2ja herb. ibuð. MOSFELLSSVEIT Einbýlishús á tveim hæöum um 140 fm að grunnfl. á góoum stað í Mosfells- sveit. Ca. 40 fm innb. bílskúr. A jarö- hæo er 2ja herb. íbúó meo sér inng. Verö 4 millj. HAFNARFJÖRÐUR Einbýlishús sem er kj. hæö og ris, tlmb- urhús á steyptum kj. ca. 60 tm að grunnfl. Mikiö endurnýjuð hús. Stör og góo lóö. Bílskúrsréttur. Verö 2,8 millj. SELJAHVERFI Einbýlishús sem er kj., hæö og ris, timburhús á steimtum kj. samt. um 250 fm. Bílskúrssökklar. Verð 3.5—3.7 mltl|. SKÓGAHVERFI Glæsilegt einbýlishús á tveim hæöum samt um 290 fm. Tvöfaldur Innb. bíl- skúr. Ræktaöur garöur Verð 5.6 millj. SMAIBUOAHVERFI Embyhshus, steinhus sem er hæo. hátt ris og kj. udnir hluta samt. um 280—200 fm 50 f m bílskúr fylgir innr. aö hluta sem einstaklingsíbuo. Hugsanl. skipti á 3ja—4ra herb. íbúö í Háaleit- ishverfi. SOGAVEGUR Einbylishus sem er k|.. hæö og ris ca. 65 fm að grunnfl. auk 50 fm bilskúrs. Nýleg eldhúsinnrétting. Stór og góð lóð. Verð 3.5 millj. SELÁS Glæsileg raöhús á tveim hæöum um 200 fm með innb. bílskúr. Seljast fok- held aö innan en tilbúin undir máln. aö utan. Mjög góö greiöslukjör. Verö 2,2 mill). LEIRUTANGI MOS. Fokhelt einbýlishús sem er hæð og lágt ris samt. um 180 fm auk 40 fm bilskúr. Til afh í júní meö pappa á þaki og plast í gluggum. Pípulögn komin. Verö 2,2 millj. GARÐABÆR 300 fm einbýlishús. Husið selst fokhelt til ath strax. Teikn. og nánari uppl. á skrifstofunni. Verö 3.1 millj. ENGIMÝRI GARÐABÆ Fallegt timburhús sem er hæð og ris samt. 187 fm auk 30 fm bílskúrs. Selst fokhelt fullfrág. að utan. Glerjaö og meö útihuröum. Til afh. nú þegar. Góö greiðslukjör (£t\ Fasteignaþjónustar, 117, Sími: 26600. C", Ípi1540 Einbýlishús við Akrasel Vorum að fá til sölu ca. 180 fm einbýl- ishús. Húsið skiptist m.a. í saml. stofur, sjónvarpsstotu. vandað eldhús meö þvottaherb. innaf, 3—4 svefnherb., rúmgott baðherb. og gesta-wc. Ófull- gerour kjallari undir húsinu. Gefur ýmsa nýtingarmöguleika. 26 fm bílskúr. Frá- genginn garður. Varð 43—5 millj. Einb.hús í Garðabæ Til sölu er glæsilegt tvilyft einbylishus við Hrisholt Stærð 340 fm auk bilskúrs. Glæsilegt úttýni. Ekki alveg fullgert. Til greina kemur að taka minni eign uppi kaupveröið. Nánari uppl. i (krittt. Einb.hús v/Sogaveg Vorum aö fá til sölu 150 tvilyft einbýlis- hús ásamt 50 fm bilskúr. Verð 3,8 millj. Einb.hús v/Faxatún Gb. 140 fm einlyft einbýlishús ásamt 50 fm bilskur. 4 svefnherb. Þvottaherb. innaf eldhusi Gengið úr stofu út i fallegan garö Verð 2,6 millj. Einbýlishús í Hafnarfirði Til sölu ca. 110 fm tvilyft eldra einbýl- ishus við Vitastig Húsiö er mikiö endur- nýjaö. Fallegur garöur. Verð 2,9—3 miltj. Endaraðhús við Frostaskjól Fallegt 300 fm endaraöhús. Húsið er 2 hæöir og kjallari. Innb. bílskúr. Vönduð eign Verð 4,5 millj. Sérhæð v/Blómvang Hf. 142 fm vðnduö efri sérhæö i tvibylis- húsi. 30 fm bílskúr. Eign í aérflokkl. Uppl. á skritst. Við Kjartansgötu 4ra herb. 120 fm neðri hæð. Laus 1. júlí. Verð 2,4—2,5 millj. Hæð á Seltjarnarnesi 4ra herb. 105 fm íbúð á efri hæð, nýleg eldhúsinnrétting. Nylegt baðherb. Bil- skursrettur Verð 2,1—2,2 millj. Viö Hvassaleiti 4ra herb. 110 fm ibúð á 2. hæð. 25 fm bilskúr. Verð 2,4 millj. Við Hörðaland 4ra herb. 95 fm ibúö á 2. hæð (efstu). 3 svefnherb. Suöursvalir. Laua itrax. Verð 2,2—2,3 millj. Við Rofabæ Til sölu 4ra herb íbúð á 2. hæð. Verð 1850—1900 þú*. Útb. 50%, eftir.t lin- aðar til 10 »ra Við Engjasel 4ra herb. 112 fm mjög falleg íbúð á 2. hæö. Ðilastæði i bílhýsi. Mikil sameign. Sérstaklega talleg lóö með leiktæk)um. Verð 2,1—2,2 millj. Við Kársnesbraut Kóp. 3ja—4ra herb. 95 fm íbúð á efri hæð. Þvottaherb. innaf eldhúsi. Útiýni út i sjoinn. Verð 1950 þú*. Viö Eyjabakka 4ra herb. ca. 110 fm ibúö á jaröhæð. Sérlóð. Verð 1800 þús. Við Ljósheima 4ra herb. 100 fm ibúð á 5. hæö í lyftu- húsi. Varð 1800 þú*. Viö Álfaskeiö Hf. 3)a herb. 97 fm ibúö á 2. hæö. Þvotta- herb. innaf eldhúsi. Sökklar aö 30 tm bílskúr. Verð 1.650—1.700 þú*. Við Fálkagötu 2)a herb 65 fm íbúð á 3. hæð. Suður- svalir. Verð 1500 þúa. Við Arahóla 2ja herb. 65 fm íbúð á 4. hæð. Fagurt útsýni. Varð 1450 þúa. Viö Kríuhóla .2ja herb. 50 fm mjög falleg ibúð á 4. hæö i lyftuhusi. Lau* fljótlega. Verð 1.250 þú«. Við Austurbrún 2)a herb. 55 fm falleg ibúð á 7. hæð. Fagurt útsýni. Verö 1250—1300 þúa. Við Álfheima 2ia lierb. 50 fm góð ibúö á )aröhæð. Ekkert niðurgrafln. Laus 1.7. Verð 1200 þú*. Við Víöimel 2)a herb. 50 fm rlsíbúö. Lau* strax. Varð 800—850 þús. Jörð Til sölu er grasgefin jörð i Gaulverja- bæjarhreppi (9 km trá Selfossi). stærö ca. 87,5 ha. Nýlegt 155 fm ibuöarhus Sæmileg útihús. Uppl. á skrifstofunni. Sumarbústaöur í Grimsnesi 40 fm fullbúinn vandaðar sumar- bústaöur í Hraunborgum á 1/4 ha lyngivöxnu landl. Til afh. strax. Verð 600 þú*. Ljosmyndir á skrifst. (<5^, FASTEIGNA l±S\ MARKAÐURINN [ .-----' Óðinsgötu 4, símar 11540 —21700. Jón Guðmunduon, *ðlu*tj., Laó E. LÍSve lögfr.. Ragnar Tómaaaon hdl. . jáfám Einbýlishús í Stekkja- hverfi neðra Breiðholti 140 fm 6 herb. einbýlishús á einni hæö. 30 fm bilskúr. Falleg lóö Gott útsýnl. Verð 4.2 millj. Einbýlishús í Kópavogi Tvílyft fallegt einbýli samtals 170 fm ásamt 37 fm bilskúr. Falleg lóð. Akveð- in sala. Verð 3,3—3,5 millj. Staðgreiðsla 50—100 fm verslunarpláss við Lauga- veg eöa annar staöar við miöborgina óskast. Staögreiðsla i boöi. Við Ægisgrund Gbæ 140 fm gott einingahús á frábærum stað. Gott rými í kjallara. Skipti á minni eign möguleg. í Selási 340 fm tvílyft einbýli. Efri hæð sem er 170 fm er ibúöarhæf, en ekki fullbúin. Neðri hæðin er glerjuð og m. hitalögn. Raðhús í Fossvogi 200 fm vandaö raöhús i góöu standi. Bilskur. Ákveðin sala. Parhús viö Skólagerði 125 fm parhus á tveimur hæöum. Bil- skúr. Góð lóð. Raðhús á Flötunum 145 fm 5—6 herb. raðhús á einni hæð. Tvöf. bílskúr. Við Reykjavíkurveg Hafnarfirði 140 tm 6 herb. góð efri sérhæð i þribýl- ishúsi. Verð 2,8—2,9 millj. Hæð m.bílskúr í Hllíðunum 120 fm efri sérhæö m bilskúr. Verð 2,5 millj. Hæð við Rauðalæk 150 fm 7—8 herb. hæð við Rauðalæk. ibúöin er m.a. saml. stofur og 6 herb. Bílskúr. Fallegt útsýni. Góð lóð Verð 3,2 milli Við Egilsgötu 4ra—5 herb. 120 fm falleg ibúö á 2. hæð asamt 30 fm bilskur. Við Hvassaleiti 4ra herb. 110 fm góð íbúð á 3. hæö. Suðursvalir. Bilskur Verð 2,2 millj. Við Engihjalla Glæsileg 4ra herb. 110 fm ibúö á 6. hæð. Parket á góftum Tvennar svalir. Övenju gott útsýni. Verð 1800 þú*. í Bökkunum 4ra herb 100 fm góð ibuð á 2. hæð Varð 1.8 míllj. Við Kjarrhólma 4ra herb. 100 fm góo ibúö a 2 hæð Varð 1800 þú*. Við Lyngmóa, Garðabæ, bílskúr 3ja herb. vönduð íbúð á 2. hæð. Bil- skúr. Verö 1950 þús. Við Stelkshóla 4ra herb. vönduö 110 fm ibuð ásamt bilskur Varð 2,1 mill). í nágrenni Háskólans 117 fm 4ra herb. góö íbúö á jaröhæö. Verð 1850 þús. ibúöin veröur laus i júni nk. Við Blöndubakka 4ra—5 herb. stórglæsileg 115 fm íbúö á 3. hæö (efstu). Aukaherb. i k)allara. Verð 1950 þú*. Raðhús í austurborg- inni óskast Traustur kaupandi óskar eftir 150—180 fm raðhúsi i austurborg- inni. Góðar greiöslur i boöi. Ibúð í lyftuhúsi óskast 130 fm ibúð óskast i Heimum eöa nágrenni. Góðar greiðslur i boði. Við Laugarnesveg 4ra herb. m)ög goð endaibuö á 4. hæð Gott útsýni. Verð 1,9—2 millj. Nærri Hlemmi 5 herb. 117 fm góð ibuð á 2. hæö Verð lilboð. Við Engihjalla Falleg 4ra herb 110 fm ibúð á 8. hæð. Tvennar svalir Parket. Verð 1800 þú*. Við Kaplaskjólsveg 3ja herb. glæsileg ibuö á 2. hæö. Ný eldhúsinnr. Verð 1800 þú*. Við Stelkshóla 3ja herb. 85 fm mjög góö ibúó á 2. hæð. Varð 1650—1700 þús. Við Kársnesbraut 3ja—4ra heb.96 fm ibúð á 1. hæð Bílskúr V*rð2mill|. 26 ára reynsla í fast- eignaviðskiptum EicnflmioLunin ÞINGHOLTSSTRÆTI 3 SlMI 27711 i Sðtustjóri: Sverrir Kri*tins*on. Þorleifur Guðmundsson, sðlum. Unntteinn Beck hrl. *imi 12320. Þórólfur Halldórlton, lögfr EIGINiASALAIM REYKJAVIK HAALEITISBRAUT 4RA—5 HERB. LAUS FLJÓTLEGA Hötum i sölu 4ra herb. ibuð i fjölbýlish. á góðum stað vlð Haal braut. Ibuðin skiptist i 3 svherb.. stofu og hof m.m. Ibuðin er i goöu ástandi. Storar svalir. Ibuóin er i ákv. sölu og getur losnað mjög fljótlega ef þðrf kretur. SELÁS — EINBÝLf Á EINNI HÆÐ SALA — SKIPTI Hötum j sötu 190 fm einbylishus á einni hæð á goðum slao i Selásnum. 40 fm bilskur (irmb.) fylgir Mikið utsyni. Husið er ekki fullbuið Mjög skemmtlleg teikn- ing Bein sala eða skipti i minni eign, gjarnan í Selásnum aða Árbamum, t.d. rumgoð ibuö f f jölbylish Teikn á skrifst. EIGIMASALAISi REYKJAVIK Ingólfsstræti 8 IfSími 19540 og 19191 Maqnus Einarsson. Eggert Eliasso 28444 2ja herb. íbúðir ESPIGERÐI ca. 68 fm ibúð á 1. hæð. Laus fljott. SNÆLAND, ca. 30 fm einstakl- ingsibúð á jarðhæð, Hr. 1100 þús. ENGIHJALLI, ca. 60 fm á jarö- hæö í blokk, kr. 1300 bús. GRETTISGATA, ca. 60 fm á 2. hæð í steinhúsi, kr. 950 þús. . JÖRFABAKKI, ca 65 fm á 2. hæð í blokk, kr. 1350 ús. HRAUNBÆR, ca. 55 fm á jarð- hæð í biokk, kr. 950 þús. SELVOGSGATA HF, ca. 60 fm hæö. Sér inng. Falleg ibúð. 3ja herb. íbúöir HRAUNBÆR, ca. 90 fm á 1. hæö i blokk, kr. 1700 þús. LYNGMÓAR, ca. 92 fm á 2. hæð. bilskúr, kr. 1850 þús. ENGJASEL, ca. 95 fm á 3. hæð bilskýli, kr. 1900 þús. KJARRHÓLMI, ca. 90 fm á 3. hæð i blokk, sér þv.hús kr. 1650 þús. Skipti á staerri fb. i Kóp. og milllgjöf. 4ra—5 herb. íbúðir HRAUNBÆR, ca. 110 fm á 2. hæð, mjög góð, kr. 1900 þús. JÖRFABAKKI, ca. 100 fm á 3. hæð (efstu). kr. 1750 þús. FLÚOASEL, ca. 110 fm á 1. hæð i blokk, kr. 1900 þús. KÓNGSBAKKI, ca 110 fm á 3. hæð (efstu), kr. 1975 þús. SPÓAHÓLAR, ca. 124 fm á 2. hæð, bilskúr, kr. 2,4 mill}. Sk. á minni eign. Sérhæðir DIGRANESVEGUR, ca. 130 fm á 1. hæð í þríb., kr. 2,8 millj. SKIPHOtT, ca. 130 fm á 1. hæð, bilskúr, kr. 3 millj. SKAFTAHLÍD, ca. 140 fm á 2. hæð í fjórb. kr. 2,7 millj. Raðhús GILJALAND, ca. 218 fm, gott hús, bilskúr, kr. 4,3 millj. HRAUNBÆR, ca. 145 fm á einni hæð, bilskúr, kr. 3,3 mill). OTRATEIGUR, ca. 204 fm á 2 hæðum auk kj. bilsk. kr. 3,8 miilj. HLÍDABYGGÐ, ca. 147 fm glæsil.. hus, staðsett ofan gðtu, bílsk. kr. 3,8 milfj. REYNIMELUR, ca. 117 fm parhús á einni hæö, kr. 2,7 miHj. Einbýlishús KVISTALAND, ca 270 fm á einni hæð, bílskúr, kr. 6,5 millj. DIGRANESVEGUR, kj. hæð og ris auk bilsk , kr. 3,9 millj. ÁSBÚÐ, ca. 450 fm glæsil. hús, bílsk., kr. 7 millj. KVISTALAND, ca. 200 fm gott hús, bilsk., kr. 6,5 millj. VESTURBORGIN, ca. 400 fm frábært hús, bílsk. uppl. á skrifst. HUSEIGNIR &SKJP VELTUSUNDI1 SIMI 36 «44 Oaniel Arnaion lögg last. Ornóltur Órnólfnon, töluslj.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.