Morgunblaðið - 10.05.1984, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 10.05.1984, Blaðsíða 12
o r 12 MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 10. MAl 1984 Bújörð í Árnessýslu Til sölu landstór jöro í Árnessýslu. íbúöarhús, fjós fyrir 30 kýr og fjárhús fyrir 400 fjár. Hlööur, turn og hesthús. Ennfremur 300 fjár, 30 gripir í fjósi og allar helstu búvél- ar. Ræktun 500 hektarar og jaröhiti. Uppl. veitir aöeins Sigurður Sveinsson lögfræðingur, Selfossi sími: 99- 1884. Fasteignir sf. Austurvegi 19. 29555 Einbýli óskast Höfum veriö beönir aö útvega fyrir mjög fjársterkan kaupanda einbýli eða raöhús á Reykjavíkursvæðinu. Mjög góöar greiöslur í boði fyrir rétta eign. fMttignasftUn Símatími 1—3 í dag ErGNANAUST Skipholti S - 10S Raykjavik - Simar 29SSS ¦ 29SM [7R FASTEIGNA LuJ HÖLUN FASTEIGNAVIÐSKIPTI MIÐBÆRHÁALEITISBRAuT 58-60 SÍMAR-353004 35301 m Agnar Ólafason, Arnar Sigurosson og Hreinn Svavaraann Stekkjarsel Glæsilegt einbýlishús, fullfrá- gengio. Skiptist i stórar stofur, 4 svefnherb., bað og eldhús. Tvöfaldur bílskúr, fullfrágengin lóö. Eign í sérflokki. Ákv. sala. Kvistland Glæsilegt einbýlishús á einni hæö, stórar stofur 4—5 svefnh. arinn í stofu, innbyggöur tvö- faldur bílskúr. Frágengin lóð með gróðurhúsi. Hálsasel Mjög vandað parhús, 5 svefn- herb., og stofur 2x100 fm að grunnfleti, innbyggður bílskúr, ákv. sala Hlíðarbyggð Gbæ Glæsilegt raöhús, 143 fm aö grunnfleti, 2 herb. og bílskúr í kjallara. Mjög falleg frágengin lóö. Ákv. sala. Seltj.nes — Raóhús Glæsilegt raðhús á tveimur hæðum. Efri hæð: stofur, eld- hús og snyrting. Neðri hæð: 4 svefnherb., bað, bilskúr og geymsla. Frágengin og ræktuð lóö. Skipti á góðri sérhæð með bílskúr koma til greina Ekki skilyrði. Torfufell Glæsilegt raöhús á einni hæö, 140 fm að grunnfleti. Góður bílskúr. Fossvogur Glæsilegt endaraöhús á 2 hæð- um. 100 fm grunnflötur. Upphit- aöur bílskúr. Blönduhlíö Glæsileg sérhæð, 130 fm ásamt bilskúr. 90 fm íbúð í risi. Eign- irnar seljast saman eða hvor í sínu lagi. Goðheimar — Jaröhæö Góð 4ra herb. jarðhæð. Sér- inng. Gróðurhús. Akv. sala. Súluhólar Mjög falleg 4ra herb. íbúð á 2. hæö. Laus strax. Ákv. sala. Gooheimar — Þakhæö Vorum aö fá i sölu eina af þess- um vinsælu þakhæöum. Hæðin er 4ra herb. 120 fm með stórum svölum. Mikiö útsýni. Engjasel 5 herb. íbúð á 4. hæð. Bíl- geymsla. Furugrund Mjög falleg 3ja herb. íbúö á 3. hæö i lyftuhúsi. Vandaðar inn- réttingar. Stórar suöursvalir. Skipti á 4ra herb. íbúð koma til greina. Hrafnhólar Góð 4ra herb. íbúö á 6. hæð í lyftuhúsi. Suöursvalir. Engihjalli 4ra herb. íb. á 6. hæð, suður svalir. Akv. sala. Hraunbær Falleg 3ja herb. íbúð á 1. hæð í nýlegri blokk. Ákv. sala. Skipasund 3ja herb. jarðhæö. ítvíbýlishúsi, 90 fm að grunnfleti. Dalsel Stór 2ja herb. íbúð á 3. hæö. Bílskýli. ibúöin er laus. Krummahólar Glæsileg 2ja herb. ib. á 3. hæö. Frábært útsýni. Asparfell Góð 2ja herb. ibúö á 1. hæö. Mikið útsýni. Akv. sala. Rofabær Mjög góð 2ja herb. íbúð á 3. hæö. Ákv. sala. Hrafnhólar Einstaklingsíbúð 2 herb. og eld- hús. Ákv. sala. Snæland Einstaklingsíbúö á jarðhæð. Laus strax. í smíðum Rauðas 4ra herb. endaíbúö tilbúin undir tréverk. Afh. um m.m. maí/júní. Reykás Mjög rúmgóð 5 herb. íbúð á 2 hæðum. Mikiö útsýni. ibúðin afh. tilb. undir tréverk í ágúst. Sameign frágengin. Reykás Raðhús á 2 hæöum. Grunnflöt- ur samtals 200 fm. Innb. bil- skúr. Húsin seljast frág. undir málningu aö utan meö gleri og útihurðum. Fokhelt að innan. Mjög góð kjör. 35300 — 35301 — 35522 • * • 29077-29736 Raðhús og einbýl' FROSTASKJOL 300 fm glæsilegt endaradhús á tveimur hæoum. Einnig kjallari svo til fullgerö eign. Vantar innthuröir, ómálao aö utan. Ákv. sala. Verö 4,5 millj. NÝLENDUGATA 140 fm snoturt einbýlishús. Möguleiki á ser íbúo i kjallara. Verö 2 millj. LINDARGATA 111 fm timburhús, hæo, ris og kjatlari. Ákv. sala. VÍKURBAKKI 200 fm glæsilegt suöurendaraohús. 25 fm innbyggöur bílskúr. Vandaöar in- nréttingar. Veró 4 millj. HÓLABRAUT HF. 230 fm glæsilegt, nytt parhús. Tvær hæöir og kjallari. Möguleiki á séribúö i kjallara. Verö 3.7 millj. Sérhæðír HJALLABREKKA — KÓP. 130 fm glæsileg efri serhæð i tvíbýli asamt bilskúr. 4 svefnherb. Þvottahús + búr inn af eldhúsi. Arinn. Allt sér. ÁkveÖin sala. Verö 3 millj. 4ra herb. íbúðir LOKASTIGUR — BÍLSKÚR 105 fm falleg íbúð í þribýll. Mikiö endur- nýjuð. 37 fm bilskúr. Verð 2,4 millj. HRAUNBÆR 114 fm falleg endaíbúð á 3. hajð. 3 svefnherb. á sérgangi. Einnig herb. í kj Verð 1900 þús. FELLSMÚLI 130 fm falleg endaíbúð á 1. hasð. 3 svefnherb., á sér gangi, 2 stofur. Verð 2,3 millj. VESTURBERG 100 fm falleg íbúð á jarðh. 3 svefnherb., nýtt parket. Verð 1,7 millj. HOLTSGATA Tvær fallegar íbúðlr báðar í mjög góöu standi. Mikið endurn. Verð 1750—1900 þús. ROFABÆR 110 fm falleg íbúö á 2. hæð. 3 svefn- herb. Suöur-stofa. Suöursvalir. Ákveðin sala. Laus í sept Verð 1850 þús HRAUNBÆR 130 fm. Glæsileg ibuö á 3. hæö 3 svefnherb., einnig herb. i kjallara. Stór stofa, tvennar svalir. 3ja herb. íbúðir LINDARGATA 90 fm snotur sérhæð í þríbýlishúsi. Sér inng. Sér hiti. Verð 1,5 millj. SKERJAFJÖRÐUR 100 fm snotur ibúö á 2. hæö i steinhúsi. Laus strax. Verö 1,4 millj. LYNGMÓAR GB 100 fm falleg ibuö á 2. hæó i nyiegu húsi. Bílskúr. Tvö rúmgóö svefnherb. 20 fm suöursvalir. Verö 1950 þus. MELGERÐI — KÓP. 75 tm snotur risíb. í tvíb. 2 svefnh., rúmg. eldh , búr innaf eldh Verð 1,5 millj. MÁVAHLÍÐ 70 fm kj.t'b. í þríþ. 2 svefnherb , stofa m. nýjum teppum, nýtt gler, sérinng., sér- hiti. Verö 1.4 millj. 2ja herb. íbúðir HRINGBRAUT 65 fm falleg ibúð á 2. hæö. Nyir gluggar og nýtt gler, ný teppi. Verð 1250 þús. ROFABÆR 79 fm falleg endaíbúð á 1 hæö. Rúm- góö ibúö. Verð 1400—1450 þús. GRETTISGATA 50 fm snotur íbúð á jaröh., ósamþ. Öll endurn. Verð 850 þús. SÓLVALLAGATA 75 fm falleg ibuð á jaröhæö, turuklætt bað. 1—2 svefnherb. Rúmgott eldhús. Verð 1,3 millj. ÓÐINSGATA 50 fm snotur íbúð í tvibýli, ósamþykkt. Sér inng. Sór hiti. Verö 850 þús. LAUGAVEGUR 55 fm snotur íbúö á 2. hæð í steinhúsi. Laus strax. Verð 1,1 millj. SÉREIGN Baldursgötu 12 — Sími 29077 Viðar Fridriksson sölustjóri Eínar S. Siguriónsson viotk.fr. 82744 Langholtsvegur Mjög glæsilegt og mikiö endur- nýjaö tæplega 150 fm einbýli (timbur). Nýjar innr. 40 fm bíl- skúr. Góð vinnuaöstaöa. Æski- leg skipti á 4ra herb. t'búö í sama hverfi. Fellsmúli Sérlega vönduö og vel um gengin 5—6 herb. endaibúö á 3. hæö ca 130 fm. Gott búr og þvottahús innaf eldhúsi. íbúð í sérflokki. Bílskúrsréttur. Verö 2500 þús. Asparfell Góö 4ra herb. ibúö á 3. hæö. Þvottahús á hæöinni. S-svalir. Verð 1700 þús. Austurberg Rúmgóð 4ra herb. íbúð á 2. hæö. Vandaöar innréttingar. Stórar s-svalir. Bein sala. Verö 1700 þús. Seljabraut Falleg 110 fm 4ra herb. enda- íbúð á 1. haeð. Vandaðar innr. Fullbúiö bílskýli. Bein sala. Verö 2,1 millj. Grenimelur Sérlega falleg 3ja herb. ibúö á efstu hæð í 3-býli. S-svalir. Mik- ið útsýni. Verö 1650—1700 þús. Flókagata Rúmgóð 3ja herb. efri sérhæö i 3-býli. Sérhiti. Laus 1. júli. Verö 1800 þús. Hrafnhólar Falleg 3ja herb. íbúö á 3. hæö (efstu) í litilli blokk. Góöar inn- réttingar. 25 fm bílskúr. Laus 1. apríl. Austurberg Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efstu hæð ásamt bílskúr. Verð 1650 þús. Nýlenduvöruverslun Traust verslun á góöum stað í austurbæ Reykjavíkur. Mikil og jöfn mánaöarvelta. Rúmgóð verslun meö góðum tækjum og innr. Hentar vel t.d. fyrir hjón sem vilja stunda sjálfstæöan at- vinnurekstur. Uppl. aöeins á skrifst. IAUFÁS SIOUMÚLA 17 fjt Magnús Axelssor Þú svalar lestrarþörf dagsins ájjíöum Moggans! EIGNAÞJONUSTAN FASTEIGNA- OG SKIPASALA HVERFISGÖTU 98 (horni Barónstigs). SÍMAR 26650—27380. Allar eignir i ákv. sölu: Vífilsgata. Stórglæsileg 65 fm 2ja herb. ibúö i kjallara. Verö 1150 þús. Barónsstígur. Einstaki- ingsíb. í kj. Verö 750 þús. Engihjalli. Ca. 100 fm mjög góð íbúð á 5. hæö. Verö 1650 þús. Möguleiki á 55% á árinu. Ljósheimar. Mjög faiieg 4ra herb. íbúð á 6. hæð. Verð 2 millj. Mögul. aö taka 2ja herb. upp í. Engíhjalli. Sérstaklega góö 117 fm 4ra herb. íbúð á 8. hæð. Tvennar svalir. Verð 2 millj. Mögul. aö taka 2ja herb. upp i. ÁlftahÓlar. Góö 4ra herb. íbúö á 3. hæð ásamt bílskúr. Tvennar svalir. Verð 2 millj. Ljósvallagata. 8 herb. ca. 210 fm hæð og ris. Sauna-baö. Möguleiki á 2 íbúöum. Parhús, í hjarta borgarinnar, 100 fm, + kjallari. Skipti á 4ra herb. mögul. Verð 2,4 millj. VÖIVUfell. Sérstaklega gott 140 fm raðhús og bílskúr. Verð 3,2 millj. Hvannhólmi — einbýli, 196 fm ásamt innb. bílsk. Möguleiki á tveim íbúöum. Heiðarás. 330 fm einb. tilb. u. trév. Bein sala eöa skipti á minni eign. Verð 3,8 millj. Vantar allar stæröir og gerdir eigna á söluskrá okkar. Skodum og verd- metum þegar óskad er. Sölumenn Örn Scheving. Steingrimur Steingrimsson. Gunnar Þ. Árnason. Lögm. Högni Jonsson, hdl. Sterkurog hagkvæmur auglýsingamiöill! Flyðrugrandi 2ja herb. Vorum aö fá í sölu mjög rúmgóöa, glæsilega 2ja herb. íbúö á 1. hæö í fjölbýlishúsi viö Flyorugranda. Parket á gólfum. Góoar innréttingar. Góö sameign. Eionshöllin Fas,ei9na- °g skipasao Skúli Ólafsson Hilmar Victorsson viöskiptafr. HverfisgöluTB Hulduland — Fossvogur Glæsilegt 200 fm raðhús á fjórum pöllum ásamt 28 fm bílskúr. 4—5 svefnherb., vandaöar innréttingar. Arinn í sjónvarpsherbergi. Fallegur garöur meö gosbrunni. Mjög ákveöin sala. Verö 4,3 milljónir. Skipti möguleg á sérbýli meö stórum bílskúr. Má vera á byggingarstigi. Austurstræti sf., fasteignasala, sími 26555.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.