Morgunblaðið - 24.05.1984, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 24.05.1984, Blaðsíða 11
MORGUNBLADID, FIMMTUDAGUR 24. MAl 1984 11 16767 Vitastígur Hffj. Eldra steinhús. hæö og kjallari, samtals 115 fm.' Miktö endurnyjaö, tallegur garöur Verð 2.500 þús. Skólavöröuholt Fallegt steinhús, 100 fm aö grunnfleti, — einstaklega falleg ibúöarhæö og tvær neöri hæöir hentugar fyrlr skrlf- stofur eöa verslun Selst saman eöa hvor i sinu lagi Hraunbær — garöhús Ca. 145 fm garðhus á elnni hæö. F|ögur svefnherb. og stórar stofur. Btlskurs- réttur. Verð 3.100—3.200 þús. 3ja—4ra herbergja Krummahólar 3ja herb. íbúð á 4. hæö i lyftuhusi. Þvottahús á hæðinni. Verö 1.550 þús. Kjarrhólmi 3ja herb. íbúð á 4. hæö. Falleg ibuð i göðu ástandi Þvottahús i ibúðinni Verö 1.600 þús. Kjarrhólmí Mjög falleg 4ra herberb|a ibuð á 2. hæö. Bein sala. Verö 1800 þús. 2ja herbergja Laugavegur Mikið endurnyiuö íþúö á jarðhæð. Bilskúr. Laus tljotlega. Verð 1200 þús. Klapparstígur Snotur 2ja herb. ibúð á 2. hæð i stein- husi Stórt eldhús. sér hlti. Verö 1.200 þús. Vegna aukinnar eftir- spurnar vantar okkur allar tegundir fasteigna á söluskrá. Einar Sigurðsson, hri. Laugavegi 66, *írtii 16767. 85009 85988 Stelkshólar, 70 fm 2ja herb. íbúð á jarðhæð. Laus strax. Vönduð eign. Verö 1400—1450 þús. Holtsgata, 2ja herb. rúmgóð íbúð á 4. hæð. Svalir. Gott gler. Afh. 1.7. Verð 1350—1400 þús. Hraunbær, 2ja herb. rúmgóö íbúð á 2. hæö (efstu). Laus í júlí. Suöursvalir. Verö 1350 þús. Dalsel, m. bílskýli 85 fm íbúö á 3. hæð. Vönduö eign. Bílskyli Verö 1,7 millj. Hraunbær, 3ja herb. sérstak- lega rúmgóö íbúð á efstu hæð. Herb. er á sérgangi. Laus í júni. Verð Umillj. Furugrund, vðnduö ibúö í ný- legu lyftuhúsi. Góö og mikil sameign. Akv. sala. Bilskyli Verö aöeins 1,8 millj. Hraunbær, 4ra—5 herb. íbúö á efstu hæö. Aukaherb. á jarö- hæð. Akv. sala. Verð 2,1—2,2 millj. Dalsel, 4ra—5 herb. 120 fm endaíbúð. Sérþvottahús. Bíl- skýli. Ákv. sala. Verð 2,1—2,2 millj. Flúdasel, 4ra—5 herb. íbúö á 2. hæð. Rúmgóö herb., vandaöar innréttingar. Bílskýli. Verð 2,1 millj. Skaftahlíð, 4ra herb. góð ris- íbúð. Svalir. Eign í góöu ástandi. Akv. sala. Losun sam- komulag. Kópavogur, endaraöhús á 2 hæöum meö innb. bilskúr. Hag- stæöir skilmálar. Eignaskipti möguleg. Uróabakki, vandaö raöhús ca. 190 fm. Innb. bílskúr. Möguleg skipti á einbýlishúsi í Mos- fellssveit á einni hæö. Yrsufell, gott raöhús á einni hæö ca. 135 fm. 4 svefnherb. Fullbúinn bílskúr. Verö 3,2 millj. Seljahverfi, einbýlishús. Grunn- flötur 146 fm. Jbúöin nær full- búin. 50 fm séríbúö á jaröhæö. Góð staösetning. Verð 1,3 millj. Hafnarfjörður, einbýlishús á einni hæö á góðum staö. Út- sýni. Stærö húss ca. 140 fm auk þess bílskúr ca. 24 fm. Verö 3,8 millj.' KjöreignVi Ármúla 21. Dan. V.S. Wiium logtr. Ólafur Guðmundsson sölustjóri. Kristján V. Kristjánsson viöskiptafr. Frakkastígur — bílskýli Falleg 2ja herb. íbúö á 1. hæö í nýju húsi viö Frakka- stíg. Svefnherb., stofa meö suöursvölum. Bráöa- birgðainnrétting í eldhúsi. Máluö gólf. Fullkomiö bíl- skýli. Sauna í sameign og sólarlampi. Utborgun 60%. Verö 1,4 millj. Séreign, Baldursgotu 12, símar 29077 — 29736. 83000 Einbýlishús viö Noröurbrún Laugarási _________0____Jl 3.IOl!L Vandað einbýlishús, 130 fm aö grunnfleti, hæo og jaröhæo. Húsiö skiptist í rúmgóða stofu með arni, boröstofu, sjón- varpsstofu, skála og eldhús. Úr stofu er fallegt útsýni yfir sundin og fjallahringinn. I svefnálmu hjónaherb., baöherb., stórt herb., (hægt aö hafa 2), sólarsvalir. Á jaröhæö vönduö og stór 2ja herb. íbúö, fallegt eldhús og bað, þvottahús og innbyggður bílskúr. Fallegur garöur, hornlóð. Ákveðin sala. (Einkasala). 100 fm við Æsufell Vönduð og falleg 100 fm ibúö á efstu hæð. Stórkostlegt útsýni. Hagstætt verö. FASTEICNAÚRVALID SilfurteigM Solustióri: Auðunn Hermannsson. Kristján Eiríksson hæstaréttarlögmaður JLj K1Í FASTEIGNASALAN SKÓLAVÖROUSTlO 14 2. hæð Einbýli — Dynskógar Einbýlishús í Seljahverfi 250 fm aö stærö. Húsiö stendur í halla og er á tveimur hæöum. A 1. hæð eru 4 herb. og snyrting ásamt rúmg. bilskur. A 2. hæö eru 4 svefnherb., stór stofa með arni, stórt og velbúiö eldhús. Allar innr. sérsmíöaðar. Lóð frágengin, sérteiknuö. Akv. sala. Verö 5,9 millj. Hafnarfjöröur — vantar Bráövantar sérhæð eöa 4ra—5 herb. íbúð. Fjár- sterkur kaupandi sem er að flytja i bæinn. Laugarnesvegur Einbýlishús, kjallari. hæö og ris 3x50 fm auk 35 fm bíl- skúrs. Æskileg skipti á 3ja—4ra herb. íbúð mið- svæöls í bænum. Verö ca 2,6 millj. Vesturbær Sænskt timburhús, hæö og ris ca. 100 fm á grónum stað við Nesveg. Bílskúrsréttur. Verö 2 millj. Mosfellssveit I byggingu á besta staö í Mos- fellssveit. Uppsteyptur kjallari ásamt plötu fyrir einbýlishús. Til afh. strax. Skipti á sérhæö eða einbýll. Leitum að sérhæð fyrir fjársterka kaup- endur við Safamýri, Fossvog, Háaleiti, Hlíöar eöa Heima. Vantar 2ja, 3ja og 4ra herb. íbúöir á Reykjavíkursvæöinu. Fjár- sterkir kaupendur. Kársnesbraut Kóp. Gullfalleg 150 fm sérhæö með bílskúr. Glæsilegt útsýni. Æski- leg skipti á einbýlishúsi á Reykjavíkursvæöinu. Verö 2,9 millj. Álftahólar Mjög góð 4ra herb. íbúö 117 fm á 3. hæö, efstu. Tvennar svalir. Stór og góöur bílskúr með hita- veitu. Laus strax. Akv. sala. Verö 2 millj. Sörlaskjól Gullfalleg 3ja herb. kj.íbúö. Æskileg skipti á stærri eign í vesturbænum. Verð ca. 1600 þús. Lítiö áhv. Ljósheimar Mjög snyrtileg eign á 1. hæö í blokk við Ijósheima. 2 herb., 2 stofur. Æskileg skipti á stórri sérhæö í vesturbæ, miöbæ eða austurbæ. Krummahólar 3ja herb. 80 fm íbúö á 2. hæö. Ákv. sala. Spóahólar 3ja herb. íbúð á 3. hæð. Góöar nýlegar innr. Verö 1650 þús. Dalsel 3ja herb. íbúö 85 fm á 4. hæö. Allar innr. vandaöar. Akv. sala. Laus strax. Verö ca. 1800 þús. Njálsgata 3ja herb. íbúð 90 fm á 4. hæð. Akv. sala. Mjög lítiö áhv. Keiluland F. 2ja herb. íbúö á jarðhæð 60 fm með sérgaröi. Mjög snyrtileg eign. Verð 1450—1500 þús. Hjallavégur 2ja herb. kjallaraíbúö 50 fm í tvíbýlishúsi. 27080 15118 Helgi R. Magnússon. 26933 IBUÐER0RYGGI 2ja herb. Hrafnhólar i algjörum sérflokkl 2ja herb. 65 tm ibúo á 1. hæö Sameign nýlega yfirfarin. Bein ákv. sala. Verð 1350 þús. Asparfell Mjög faileg 65 fm íbúð á 2. hæo. Hnotu innréttingar. Svalainngang- ur. Verö 1350 þús. 3ja herb. Dalsel Glæsileg 95 fm 3ja herb. ibuð ásamt bilskyh Stór stofa. Ný eldhúsinnréttlng. Verö 1850 þús. 4ra herb. Lyngmóar Mjög góð 100 fm íbúð ásamt bilskur Furu innréttingar. Akveðin sala. Möguleiki á að taka 2|a herb. íbúð upp í kaup- verð. Verö 1950 þús. Austurberg Falleg 4ra herb ibuð með bílskúr. Úvenjulega vel skipulðgö. Mikiö I skápapláss. Fallegar innréttingar. Verö 1950 þús. 5—6 herb. íbúðir Flúöasel Stórglæsileg 4 svefnherb.. stór stofa, fallegt bað, rúmgott eldhus. Bílskýli. Ákv. sala. Verð 2,2 millj. IDalsel Glæsileg 120 fm íbúð ásamt bíl- skýli. 3 svefnherb., þvottahús og búr i ibúöinni, furubaðherb. Rýja- teppi, íbúð í sérflokki. Möguleikl á að taka 2ja herb. ibúð upp í kaupin. . Verð 2,2 millj. Sérhæöir Guörúnargata I sórflokki 130 fm sérhæd. ðll endurnýjuö. Bilskúrsréttur. Verð 2.9 millj. Básendi 136 tm m)ðg góð sérhæo. Stórar ' stotur Glæsil. baðfierb. Topp eign. Verð 2.7 millj. Sólbaöstofa i fullum rekstri 14 bekkir. M|ög göð | aðstaða. Goð kjðr. Nanan upplys- ingar á skrifst. Vantar 3|a og 4ra herb. ibúðir i austur- og 4 vesturbæ. Fjársterkir kaupendur Fjöldi annarra eigna á söluskrá — Hafiö samband við sölumennl Kœ unnn H«fn**«tr 20. «. 3W13 (Hj>|a hutinu vk) L«t|«Mofg| J*A Usgnuitoft hdf 2ja herb. ibúðir Stelkshólar, 60 fm. 2. hæö. Dvergabakki, 55 fm. 1. hæö. Fálkagata. 65 fm. 2. hæð. Hringbraut. 65 fm. 2. hæö. Hraunbær. 65 fm. 3. hæö. 3ja herb. íbúðir Hverfisgata, 95 fm. 1. hæö. Spóahólar, 80 fm. 1. hæö. Hraunbær. 95 fm. 1. hæö. Granaskjól. 80 fm. Samþ. kj.it> Engjasel. 95 fm. 3. hæö. Hofteigur. 90 fm. Samþ. kj.ib. Furugrund. 80 fm. 3. hæð. 4ra herb. íbúöir Seljabraut, 120 fm endaíbúö á einni og hálfri hæð. Ákv. sala. Laus fljótlega. Vesturberg, 110 fm jaröhæö. Sér lóö. Kambasel, 114 fm jaröhæð í tvibýlishúsi. Allt sér. Skipti á ódýrari eign eöa bein sala. Barmahlið. 110 fm. 2. hæð. Irabakki. 115 fm. 2. hæð ásamt herb. í kjallara. Laus fljótlega. Engihjalli. 100 fm. 5. hæö. Flúoasel. 120 fm. 3. hæö. Full- frág. bilskyh. Sérhæöir Á eftirtöldum stööum: Digranesvegur. Granaskjól. Skipholt Borgartún, 140 fm á einni og hálfri hæö ásamt 45 fm iönaö- arhúsnæöi í sama husi. Hlíðarvegur. Raðhus — einbýlishús Sogavegur, einbýllshús, kjall- ari, hæð og ris ásamt 50 fm bílskúr. Möguleiki á aö taka uppi ódýrari íbúð. Stóriteigur — Motf., enda- raöhús ásamt bilskur. Einníg á eftirtöldum stöðum: V» Yrsufefl, 140 fm á einni hæö.. Viö Torfufell. 140 fm á einnii hæö. Við Völvufell, 140 fm á einni. hæö. Hulduland 200 fm á 4 pöllum, ákveöin sala eöa skipti á ódýr- ari eign, má vera i smíöum. I smíðum Höfum í sölu eignir á ýmsum byggingarstigum á Stór- Reykjavíkursvæðinu Allskonar skipti möguleg eða bein sala. 18 éra reynsla í fasteignaviðskiptum ininniu AUSTURSTRÆTI 10 A 6 HÆD Slmi 24860 og 21970. Helqi V. Jónsson, hrl. KvöMs. solum. 78314 — 3« 157 Granaskjól — sérhæð 4ra—5 herb. falleg sérhæö á 2. hæö í þríbýlishúsi ca. 145 fm ásamt bílskúr. 3 svefnherb. á sérgangi, þvottaherb. á hæöinni, gestasnyrting, baðherb., tvær stofur. Tvennar svalir. Sérinng. Sérhiti. Verð 3,2—3,3 millj. Séreign, sími 29077 — 29736, Baldursgötu 12. 3ja herb. íbúð óskast Höfum verið beönir að útvega fyrir mjög fjársterkan kaupanda góöa 3ja herb. íbúö í austurbæ Rvík. Hugsanlegt aö greiða allt kaupverð út á einu ári, ef rétt eign fæst. f»st*tgr»*s*la\n EKSNANAUST Skipholti S - 105 Reykjavik - Simar 29555 ¦ 29558

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.