Morgunblaðið - 26.07.1984, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 26.07.1984, Blaðsíða 11
MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 26. JÚLl 1984 11 O I IOO SÓLBRAUT LÓO FYRIR EINBÝLISHÚ8 Til sölu er lóðin Sólbraut 6, Seltjarnarnesi. Verft: THboö. FOSSVOGUR 4RA — TILB. U. TRÉVERK Til sölu ca. 120 fm ibúð á efrl hæö f 2ja hæöa husi, vlo Kjarrvog Bilskúr fyigir HAUVALÆKUH 6 HERB. M. BÍLSKÚR Efri hæö i 4bylishusi ca. 155 fm. M.a. 2 stofur, 4 svefnherb , eldhús m. þvottaherb.. baö- herb , gesta wc. Ser htti. Bilskúr. Laus fljót- lega Verft 3 milli. SNORRABRAUT 2JA HERBERGJA — LAUS STRAX Ibuö ca 60 fm á 2. hæð (fjölbýlishúsi. Verð HUNAVATNSSYSLA JÖRÐ — VERZL. — IÐNAÐUR Til söki jörð sem á er tbuöarhús, gripahús. verkstæði og söluskáli. Kjoriö atvinnutæki- tæri tyrir duglegt lólk Verð ca 4,5 millj Skipti á eign í Reykjavik koma til greína. HAMRABORG 2JA HERBERGJA Ibuð á efstu hæð meö stórkostlegu utsyni og suðursvðlum. Þvottaherb. á hæöinrtl. Bilskýli. Verð 1700 bús. SKIPASUND 150 FM M. BÍLSKÚR Mikiö endurnýjuð fyrsta flokks ibúð á 2 hæð- jm I tvibylishusi A neðri hæð er m.a. 2 stofur, eldhús og baðherbergí. A efri hæð eru 5 svefnherb. og baðherberb 40 fm bilskur m. úrvals vinnuaðslöðu. Stór garður. I aus fljót- lega. KOPAVOGUR EINBÝLISHÚS Til sölu ca. 140 fm hús á taliegn loð og bezta útsynisstað vlð Digranesveg. Verö ca 3,7 millj. HJARÐARHAGI 4RA HERB. + BÍLSKÚR Rúmgóö efsta heeft i fjoibýUshúsi, sem skiptist i 2 samligg/andi stofur og 2 svefnherbergi. Bílskur Verðca. 2mill|. VESTURBÆR 2JA HERB. — MJÖG RÚMGÓÐ Ca 65 fm I Ijölbylishúsi. Suðuisvalir. Stört og gott etdhús meö míklum innréttlngum. Skép- oi i holi Verft 1390 þúm. EINBYLISHUS AUSTURBORGIN Glæsilegt, ca 156 fm einbýlishús á einni hæð nrt. 32 fm rúmgóðum bilskúr. Innréttlngar og frágangur er allt tll fyrirmyndar Stór ræktuö IAA ÍMIÐBÆNUM STUDÍÓ ÍBÚÐIR TN sðlu nokkrar elnstaklingsibúðir meö utsýni fil Esjunnar i Hamarshúsinu við Tryggvagötu Verð frá kr. 880 bus. Langttmalán seljanda 370 bús. ÍMIDBÆNUM 2JA HERBERGJA Til sölu þrjár 2)a herbergia íbúðtr, í Hamars- húsinu viö Tryggvagötu Verö frá kr. 1180 þus. FJÖLDIANNARRA GÓDRA EIGNA Á SKRÁ I FASTBGNASALA SUÐURLANOSBRAUT ,B VAGN JÓNSSON ÍJOGFRÆOINQUR ATU VAGNSSON SMVIf 84433 Cterkurog k-# hagkvæmur auglýsingamiöill! 26600 allir þurfa þak yfír höfudið HEIMAR Ca. 150 fm efri hœð i fjórbylissteinhúsi. 4—5 svefnherb. Sérhiti. Fallegt utsyni. Bilskúr. Verö 3,2 millj. Sklptl koma tll greina á minni eign á svipuðum slóðum. DIGRANESVEGUR Ca. 130 fm miöhæð i þribylishúsi byggftu 1967. Sérhttl og sérlnng. Bfl- skursréttur og teikn. Fallegt útsýni. Verð 2,8 mlllj. Utb. ca. 50—60%. AUSTURBORGIN Ca 117 fm á 2. hœð í 5 íbúða blokk. 3 svefnherb. 2 stofur, þvottahús, suöur- svalir. Laus fljótlega Verð 2 millj. Otb. 50%., HOLTSGATA Ca. 130 fm á 2. hæð i 5 ibuða steinhusi. Verö 1900 þus. HAFNARFJÖRÐUR Ca. 157 fm efri hæö i tvibýlissteinhúsi. 3 svefnherb. og baðherb. é sér gangl. Stórar stofur, gott eldhus. búr, þvotta- hús. Allt sér, auk þess ca. 30 fm rými i kjallara sem hœgt er aö nota sem íbúö- araöslööu Bílskúr. Fallegt umhverti. Verö 3,2 millj. MIÐTÚN Hœö og ris, ca. 140 fm í tvíbýlisstein- húsi. Mjög góöar Innr. 5 svefnherb. 28 fm bilskúr. Allt sér. Verð 3,9 millj. Útb. 50%. SKIPASUND Ca. 150 Im ibúð á tveimur hœöum i tvibýlissteinhúsi. 5 svetnherb. ibúðin er ðll nýgegnumtekin Vandaðar innr. Nýr 40 fm bilskur. Qóö aökoma. Verö 4.150 þús. Til greina kemur aö taka minni eign uppí hluta kaupverðs AKRANES/AKRANES Hssð og ris ca. 360 fm i steinhúsi á besta stað í bænum Húslö hentar vel fyrir t.d. skrifstofur eöa jafnvel skemmtistað Mögulelki á aö hafa 2—3 íbúðir. Til afh. nú þegar. Góö greiðslu- kjör, t.d. 50% út og eftirst. á 6—8 árum eða að taka 1 eða 2 eignir uppi kaup- verö. Teikn og nánari uppl. á skrifstof- unni. Raöhús HEIMAHVERFI Endaraöhús sem er ca. 210 fm. Kjaltari og tvœr hæðir 4 svefnherþ.. góðar innr. Lltsyni. Bitskursréttur Verð 3,8 millj. FELL Endaraðhus ca. 135 fm á goðum staö i hverfinu. Vel umgengið og fallegt hús. Bilskur Laust fljótlega. SELJAHVERFI Ca. 240 fm raðhús sem er kjallari, hæö og ris á einum besta staö i Seijahverfi. auk bílskúrs. Hægt er aö hafa sér ibúö i kjallara. Góö staðsetning Glæsilegt út- syni Verð 3.9 millj MOSFELLSSVEIT Raöhús ca 85 fm á einni hæð á góöum stað. Laust fljótlega. Verð 1750 þús. HRAUNBÆR Ca. 147 Im raðhus á einni hæð. 3—4 svelnherb. Góðar innr. Möguleiki á aö gera skemmtilega garöstofu. Bilskúr meö gryfju Goö aðkoma. LANGHOLTSVEGUR Raðhús sem er jarðhæð og tvœr hæðir ca 216 fm með innb. bílskúr. Suður- svalir Gott hús. Laust fljotlega. Verö 3.5 millj FOSSVOGUR Ca 200 fm pallaraöhús á einum besta stað i hverfinu. Mðguleiki á 6 svefn- herb , stórar suðursvalir. Bilskur. Fal- legt útsýni. Verð 4,2 mitlj SELÁS Endaraöhús sem er kjallari, tvœr hæðir og bílskúr, samtals 256 Im. Mðgleikl á séribúð i kjallara. Góðar innr., garöhús, ræktuð kjð Verö 4,5 millj. Sklpti á ein- bylishusi í Mosfellssveit koma til greina. TEIGAR Raöhús sem er kjallari og tvssr hæðir, ca 200 fm. Möguleiki á sérfbúð i kjall- ara. Góöar innr. Bilskúr. Verö 3,8 millj. SELTJARNARNES Raöhús sem er tvær hæðir ca. 157 fm á einum besta staö á Nesinu. Bilskúr, út- sýni. Stórar svalir sem er möguleiki é aö byggja yfir. Verð 4,5 millj. Útb. 50—60%. Til greina kemur að taka minnl eign uppi i Vesturbæ. NEÐRA BREIÐHOLT Pallaraðhús ca. 130 fm auk bílskúrs. 4 svefnherb. Gott hús á góöum staö. Út- sýni Verð 4 milj Til greina koma skipti & 4ra herb íbúö m/bílskúr, á góðum staö. Embýlíshús GARÐABÆR Einbýlishús (pallahús) ca. 360 fm m/innb. bilskúr. 5—6 svefnherb. Óvenju glæsilegar innr. Fullbúlö vandað hús á góðum stað. Mikið útsýni. Verö 6.8 milij KÓPAVOGUR Einbýtishús sem er kjallari og hæö ca. 210 tm, byggt 1964. Fallegt og vel um- gengið hús. Mikið ræktuö lóð. Gott út- sýni. Verð 4,8 mHIJ. Fasteignaþjónustan Auttvrstrmti 17, $. 2UÚ0. Þorsteinn Stetngrimsson lögg. fasteignasali. cS>. 81066 Leitib ekki langt yfir skammt SK0ÐUM 00 VERDMETUM EIGNIR SAMDÆGURS GEITLAND 65 fm falleg 2ja herb. íbúó á besta stað í Fossvogi. Sérgarð- ur. Ný eldhúsinnrétting. Ákv. sa/a. Verð 1500 þús. VALSHÓLAR 80 fm 2ja—3ja herb. glæsileg ibúö á 1. hæð með suðursvðl- um. Bilskúrsréttur. Ákv. sala. Verð 1.500 bús. ENGIHJALLI 90 fm 3iaT herb. góð íbúð á 3. hæð. Þvottah. á hæóinni. Ákv. sala. Verð 1700 þús. ÁLFTAMÝRI 80 fm 3ja herb. íbúð meö suð- ursv. Akv. sala. Ekkert áhv. Verð 17000 þús. GOÐHEIMAR 66 fm 3ja herb. ibúð á jarðhæð með sérinngangí. Ákv. sala. Verð 1.550 til 1.600 þús. LANGABREKKA 80 fm 3ja herb. ibúð á jarðhæð með 30 fm bílskúr. Verð 1700—1800 þús. HLÍÐARVEGUR 100 fm 4ra herb. endurnýjuó ibúð með sérinng. Útb. allt niður í 50—60%. Ákv. sala. Verö 1750 þús. DALSEL 117 fm 4ra—5 herb. íbúð með sérþvoitahúsi. Fullbúið bilskýli, skipti möguleg á 2ja herb. Verð 2050—2100 þús. FLÚÐASEL 115 fm 4ra herb. ibúð á 2. hæð með fultbúnu bilskýli. Laus 1/8. Ákv. sala. Verð 2050—2100 þús. LUNDARBREKKA 117 fm 4ra—5 herb. góð íbúð á 3. hæð með tvennum svölum. íbúöarherb. i kj. fylgir. Verð 1.950—2.000 þús. BLONDUBAKKI 118 fm falleg 4ra herb. íbúð með aukaherb. ikj. Miklð útsýni yfir Rvik. Skipti mögul. Verð 2.050 þús. FLÚÐASEL 125 fm sérlega falleg 5 herb. ibúö meó suðursvölum, full- búnu bilskyii. 4 svefnherb., ákv. sa/a. Getur losnað fljótlega. Verð 2150—2250 þús. HEIMAHVERFI 110 fm efri hæð i fjórbýlishúsi, ibuoin er öll endurnýfuð á fal- legan hátt, 30 fm svalir. Verð 2,3 millj. HAGAMELUR 150 fm efri hæð og ris, sérhiti, sérinng., suðursvalir, bilskúrs- réttur. Ákv. sala. Verð 3.2—3,3 millj. BORGARHOL TSBRAUT Vorum að fá í sölu 90 fm snot- urt einbýlíshús á skemmtilegum sað. Húsið er mikið endurnýjað en biður upp á mikla mögu- leika. Stór lóð. Ákv. sala. Verð 2,1—2,2 millj. BAKKASEL 240 fm raðhús með miklu út- sýni. Möguleiki á séríbúð i kjall- ara meö sérinng. Arinn í stofu. Ákv. sala. Verð 3,9 millj. KARFAVOGUR 220 fm einbýlishús á tveimur hæöum. Sér 3ja herb. ibúð i kjallara Fallegur garður. Ákv. sala. Verð 4,5 millj. VESTURGATA 71 Eigum ennþá örfáar ibúðir ósekJar á þessum glæsil. stað. Eignaskiptt mðguleg. Seljandi lánar 200—500þús til 10ára. Húsafell FASTEKjNASALA LanghoHsveot 115 t Bæjarteioahúsinu) simt 8 10 66 Aóalsleinn Petvrsson BergurGuónason hdl htnm íbúö óskast til leigu Hölum verið beðnir að útvega allt aö 150 fm íbúðarhúsnæði, mið- svæðis. til leigu til 2ja ára. Æskileg staösetning: sem næst mlöborg- inni. Goöar greiðslur í boði Þú svalar lestrarþörf dagsii ástóum Moggans! Viö Hrísholt G.bœ Glæsilegt 340 tm einbýli é einum besta stað i Garðabæ. Gott útsýnl. Þríbýlishús í Vogahverfi 240 fm gott þríbýlishús sem er kjallarl, hæð og ris. Tvöl. bilskúr og verkstæð- ispláss. Stór og failegur garður. í Fossvogi 200 tm tattegt raöhús á tveimur hæðum auk bilskúrs. Húsinu er mjðg vel viö haldiö. Verö 4,3—4.4 millj. í Selási 340 im tvilyft einbýli. Efri hæðin, sem er 170 fm, er íbúöarhæf en ekki fullbúin. Neöri hæðin er glerjuð og m. hitalogn. Viö Sœbólsbraut Kóp. (Sunnan Nauthólsvíkur) Til sölu glæsiiegt 176,5 Im endaraöhús sem afh fokhelt i nóv. nk. Verft 2.380 þús. Teikningar á skrifstofunni. Hæö og ris v/Efstasund Glæsileg sérhæö ásamt nýlegu risi samtals 130 Im í góðu steinhusi. ^úöln hefur veriö mlkiö endurnýjuö. tO fm bilskur Verð 3,4 millj. í Fossvogi 5—6 herb. glæsileg 130 tm íbúð á 2. hæð. Akveðin sala. Verft 2jt millj. Efri hæö og rís v/Garöastræti Etri hæö og ris á eflirsottum staö viö Garöastræti samtals um 200 fm. Fagurt útsýni yfir Tjðrnina og nágrenni. Teikn. á skrifstofunnl. í Ártúnsholti Hæð og ris samtals rúmir 200 Im viö Fiskakvísl. Stór bílskúr. Laus strax. Teikn. á skrifstofunni. Tjarnarból Seltjn. 5 herb. 130 fm íbúö á 4. hæö. Gott utsyni. Verft 2,5—2.8 millj. Við Þverbrekku 5 herb. glæsileg ibúö á 10. hæö (efstu). Frábært útsýni. Tvennar svalir. Laus strax. Viö Háaleitisbraut m. bflskúr 4ra—5 herb. glæsileg ibúð á 3. hæð. Mikið endurnýjað. Gööur bílskúr. Viö Fífusel 4ra—5 herb. 112 fm góð íbúð á 3. hæð. Suöursvalir. Verft 13 millj. Laus slrax. Viö Vesturberg 4ra herb. 100 fm góð ibúð á 3. hæð. Verft 1850 þu« Viö Fannborg 4ra herb. 100 fm ibúð á 3. hæð. Viö Engihjalla 4ra herb. 110 fm vönduö íbúð á 8. hæö. Tvennar svalir. Glæsilegt útsýni. Vefft 1800—1850 þús. Viö Hraunbæ 4ra herb. góð íbúð á jarðhæð (ekkert niðurgrafin). Verft 1,9 millj. Viö Hraunbæ 4ra—5 herb. 126 fm góö endaíbúð á 3. hæö. Tvennar svalir. Verð 2 millj. Viö Krummahóla 4ra herb. góö 110 fm íbúö á 7. hæö. Bilskúrsréttur. Verft 13—1,8 millj Viö Stelkshóla 4ra herb. 100 tm góö íbúö á jaröhæö. Laus nú þegar. Verft 1900 þús. Við Gunnarssund Hf. 4ra herb. 110 fm ibuð á jarðhæð Verft 1800 þús. Viö Lundarbrekku 4ra—5 herb. góð íbúö á Jarðhæö. Sór- inng. Verft 1750 þús. Viö Hjarðarhaga m. bílskúr 4ra herb. góð ibúð á 4. hæö. Bilskúr, Við Stelkshóla 3ja herb. 85 fm mjög góö íbúö á 2. hæð. Verft 1650—1700 þús. Við Kleppsveg 3ja—4ra herb. 90 fm mjög falleg íbúö á 4. hæö. Ný eldhusinnrétting og baö. Verft 1800 þúe. Við Bjarnarstíg 3ja herb. 90 fm góö ibuð á 1. hæð. Laus strax. Verft 1650 þús. Nærri Hlemmi 4ra herb. 100 fm standsett íbúö á 3. hæö viö Laugaveg Verft 1500 þús. Við Mánastíg 3ja herb. snotur íbúö á jarðhæð. Verft 14—13 mill). t.GnHmioiun.n ÞINGHOLTSSTRÆTI 3 SlMI 27711 . Söiustjftri: Sverrir Kristinsson. Þorleifur Guftmundsson, sölum. Unnsteinn Beck hrl., simi 12320. ÞórftHur Halldórsson, lógtr 2ja herb. ESPIGEROI, ca. 68 fm á jaröhæo í blokk, sér garður. Laus fljott HRAUNBÆR, ca. 60 fm á 1. hæö. Herb. í kj. Verö 1450 þús. AUSTURBERG, ca 2x65 fm á 1. hæð i blokk. Verð 1700 þús. DALSEL, ca. 72 tm á 3. hæð. Biiskýtt. Verð 1650 þús. ENGIHJALLI, ca 65 fm a 1 hæð í háhýsi. Verð 1280 þús. 3ja herb. HVASSALEITI, ca. 80 ffTI fbúð á efstu hæð. Bílskúr. Góö eign. Verö 1850 þús. HRAUNBRAUT, ca. 85 fm ibúð á jarðhæö i þribýli. Allt sér. Góð- ur staður. EYJABAKKI, ca. 85 fm á 2. hæð i blokk, góð ibúö. Verö 1670 þús. LUNDARBREKKA, ca. 90 fm á 2. næð í blokk, mjög góöar innr. Frystir og fl., mikil samelgn. Verð 1800 þús. BJARNARSTÍGUR, ca. 85 fm á 1. hæð i þríbýli. Laus strax. Verð 1650 þús. 4ra herb. ARNARHRAUN, 120 fm á 1. hæð í enda. Bílsk.r. Bein sala eða sk. á 3)a i Hafnarfirði. DALSEL, 117 fm á 3. hæð. Bílsk. Verð tilboö. ÞVERBREKKA, 117 fm ibúð a 8. hæð. Fallegt útsýni. Verð 1,9—2,0 millj. VIÐ RAUDARÁRSTÍG, 5 herb. ca. 120 fm íbúö á 2. hæö í blokk. 3 sv.h., 2 stofur o.fl. Sérþv.hús. Verð 2 mill}. HRAUNBÆR, ca. 110 fm á 2. hæð í blokk, suðursvallr. Verð 1800 þús. SIGTÚN, ca. 95 fm mjög goð ris- íbúö í þríbýli. Verö 1950 þús. Sérhæðir 140 ALFHFIMAR, efri hæð um tm. Glæsil íb. Bílskur. DIGRANESVEGUR, ca. 130 fm á 1. hæö í þribýli. Hagstæð kjör. Raðhús REYNIMELUR, ca 117 fm a einni hæð, frábær aökoma, gott hús. Verð 2,7 mttlj. NOROURVANGUR, ca. 138 fm á einni hæð, bílskúr, vandað gott hús. Vert 3,5 millj. Einbýlishús KVISTALAND, ca. 270 fm á einni ftæð. Innr. í sérflokkl. Arinn í stofu. Fallegur garöur. Bilskúr. GARDAFLÖT, ca. 167 fm á einni hæð, 6 sv.herb., bílskúr, laust strax. Verð 4.250 þus. SELTJARNARNES, einbylishus samtl. um 210 fm aö stærð. Eldra hús á góöum stað með mikla mögul. til breytinga. Verö 3,2 mlllj. MOSFELLSSVEIT, ca. 197 fm á goðum stað. Tilbúið undir múr- verk. Hita- og vatnslögn komin. Búið að einangra og mllliveggir komnir. Skipti möguleg. Verö 2,4 millj. HÚSEIGNIR •™" & SKIP Oanwl Árnason, logg. last. Ornólfur Ornólttson. soluetj. Fer inn á lang flest heimili landsins!
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.