Morgunblaðið - 26.07.1984, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 26.07.1984, Blaðsíða 12
12 MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 26. JÚLl 1984 Söluturn Söluturn í góðum rekstri í Vesturbænum, vel búinn tœkjum. Miklir möguleikar. Nánari uppl. á skrifstofunni. @ FASTEIGNASALAN FJÁRFESTING ÁRMÚLAl 1D5REYKJAVÍK SÍMI687733 Logfræöingur. Pétur Þor Sigurösson hdl. 'esió af meginþorra þjóóarinnar daglega! Auglýsinga- síminner22480 Eignir í Hveragerði Borgarheiði Fjögur 117 fm raðhús meö bílskúr til sölu. Skemmtilega hönnuö hús. Húsin veröa afhent fokheld í október á þessu ári. Beöið eftir húsnæðismálaláni. Verö 1075 þús. og 1095 þús. (endahúsin). Tveir sumarbústaðir til sölu 1200 fm lóö, geymslur, mjög góð staðsetning. Mikill fjöldi eigna á skrá. Uppl. gefur Hjörtur Gunnarsson í síma 99-4681 e. kl. 19.00 á kvöldin. Arni Stefánsson vidak.fr. =MK>BORG fasteignasalan í Nýja bíóhúsinu Reykjavik Símar 25590, 21682 Opið virka daga frá kl. 9—21 2JA HERBERGJA Vsfsholar, Falteg íbúö á 1. hæð. glæsi- tegt útsýni. Ákv. sala. Verö 1.300 þús. Horoafand. Falleg, ca. 70 fm ibuð. Mjög góðar innr. Ákv. sala. Verö 1650 þús. Krummahólar. 2ja herb. stór fb. á 3. hæð. S.svalir Verð 1300 þ. Hraunbw. Jaröhæð, oniöurgrafin, ca. 55 fm. Verð 1250 þ. HrauntMar. 2. hæð. ca. 65 fm. Þarfnast endurnyjunar. Verð 1200 þ. Leifsgata. Kjaltari. samþ. ca 55 fm fal- leg ibúð. Nymáluð Verð 1200 þ. Skipasund. Jarðhæð. Stór íbúð, ca. 70 fm. Góð teppi. Gott hverfl. Verð 1400—1450 þ. Stórhott. Kjallari, ca 60 fm. Verö 1100—1200 þ. Tunguheioi, Kóp. Stör, ca. 72 tm, gull- falleg íbúö. Þvottur inn af eldh. Verö 1400—1450 þ. Neöra-BratonoH. Oskast fyrir kaupend- ur titbúna aö kaupa. Hotahverfi. Óskast fyrir kaupendur til- búna aö kaupa. Háar greiðslur i boöi Öskum ettir 2ja herb. ibuðum á skrá. Skoöum/verðmetum samdægurs 3JA HERBERGJA Gnooarvogur, falleg ibúö á 1. hæð. endaibúð, ný teppi. nýmáluð. Laus strax. Ákv. sala Verð 1700 þús. VMturbJerinn. 70 fm við Holtsgötu, bjðrt og fín. Verð 1600 þ. Hratnholar • bflakúr i lyftublokk á 7. hæð Gott utsyni Verö 1800 þ. Dvsrgabakki. 2. hæð Tvennar svalir. Rumgóð 86 fm. Hagstæð áhvil, lán. Verð 1650 þ. Einarsnss, Sksrjafiroi. Risibúö, samþ., ca. 75 fm. Verð 1250—1300 þ. Frfusef. Jarðhæð, stór. ca. 95 fm. Fæst í skiptum fyrir eldrl, 4ra í oldra hvertl. Furugrund. 7. hæð, lyfta, ca 90 fm. vandaðar innr. Verö 1750—1800 þ. HjallabraUt. 1. hæð, stór, ca. 96 fm. Suðursvalir. Falleg ibuð m. þvotti inn af etdhúsi. Verð 1800 þ. Vmturbarinn. I steinhúsl í rlsi ca. 80 fm. Getur losnað fljótt Allt á hæöinni þvottur, geymsla o.s.frv. Verö 1480 þ. SkólavorouhoH. A 2. hæð i tlmburhúsi. ðll nýuppgerö, gler og gluggar o.s.frv. Góð ibúö i hjarta bæjarins Verö 1500 Þ Kjarrhólmi. Ca 85 fm 2. hæö, Suöur- svalir. Þvottur í ibúöinni. Góð íbúö. Verö 1600 þ. Efra-Brsiohoft. Ca 107 fm, mjög stór. Stórar suðursvalir, Góð teppi. Falleg ibuð Bílskýli fylgir, Verð 1700 þ. Miotún. Samþ. kjallaraib. Nýtt parket á ðtlu. Nýtt etdhús meö góðum innrétting- um. Nýtt þak á húsinu. Losnar fljótt, Verö 1200 þ. Njatagata. Stór rlsibúð. Parket á gólf- um. Bjðrt. S.svalir. Losnar fljótt, Verö 1500 þ. Skerjafjörour • bílskúr noröan flugvall- ar, á miöhæö. Timburhús. Góö íbúð. Sérinng. Verö 1450 þ. Sposhótar t bflskúr. Falleg, parketlögö ibúo. 2. hasð. S.svallr. Verð 1850 þ. Vatshólar. 1. hæð, Þvottur í fbúðlnni. Hfýl. i'b. Verð 1650 þ. Neðra Bretohort. Öskast fyrir kaupend- ur í Bakkahverti 3)a herb. m. þvotta- aöst. i ibúðinni. Haatartl/Hvaasalsltl. Óskast fyrir kaup- endur meö mjög góöar og örar greiðsl- ur. Geta keypt strax. Óskum ertir 3ja herb. íbúðum á skrá. Skoöum/verömetum samdægurs. 4RA HERBERGJA Hvaasaleiti • bílskúr. Endaibúð á 4 hæð Frábaert útsýni. Verö 2300 þ. Krummahólsr. Þvottahús é hæðinni Storar s.svalir. Verö 1900 þ. Stóragsroi • bílskúr. A 2. hœð hlylec og falleg íbúð. 2 svefnherb., 2 samliggj andi stofur S.svalir, Verö 2400 þ. ÁMMimar • aukaherb. ( kj. Ca. 104 frr ibúð á 3. hæð. endaibúö. Óhindraí suðurutsyni. Þvottahús inn af eldhúsi. : svefnherb. Verö 2100 þ. Engihjalli. 2 íbúöir, önnur á 4. hæð. hin á 9. hæö. Báöar mjög fallegar. Mikll og góð sameign. Verö 1950 fyrir hvora. Losna mjög fljótt. Fstlsmúli. Stór íbúð á 1. hæö. Parket é öllu, ca. 45 fm stofur, 2 svefnherb. V.svalir. Einstaklega bjðrt. Verð 2200 þ. Fifusaf. 4. hæð, ca. 110 fm. S.svalir. Toppklassaibúð Verð 1900 þ. Gamli batrinn. Ca. 118 fm ibúð, öll ný- uppgerö í gðmlu steinhúsi. Þvottaherb. i íbúöinni. Öhindrað útsýni yflr Þingholt- in til suðvesturs. Verö 2100 þ. Hraunbaar. A 3. hæð, endaibúö. Auka- herb. i kjallara. Göö eign. Lagt f. þvottav. i íbúðinni. Verö 1950 þ. Lsirubakkí. Þvottaherb. Inn af eldh., 3 svsfnh. S.svalir. Ca. 110 fm. Verð 1950 Þ- Vssturbarg. 2. hæð. Vestursvallr. Góð eign 3 svefnh. Verð 1850 þ. Vseturtxsrinn/Grandi. Fjársterkur kaupandi oskar eftir ibúö með þvotta- aöst. Þarf að vera ný/nýleg elgn. Bilskúr ekki nauðsynlegur Hafnarfjoröur. Augfýsum eftlr goðri eign með garöi. Má kosta frá 2,0—2,5 m. Kaupandi getur keypt strax. Efra-Brsioholt. Með bilskúr, óskast fyrfr kaupanda sem getur keypt strax. Verð 2.0—2,4 m. Óskum sftir 4ra herb. íbúðum á skrá. Skoöum/verömetum samdægurs SOG6 HERBERGJA Gaukshótar, 138 tm ibuð á 5. hæð • 27 fm bilskur Ibúðin skiptist i 4 svefnherb., rúmgóðar stofur. eldhús. þvottahús og búr innaf eldhusi og gesta-wc. Glæsl- legt utsyni. Þrennar svalir, ákv. sala. Verð 2,3—2,4 millj. Krfuhólar, í lyftublokk. gott útaýni, hægt aö fá bilskúr keyptan Björt ibuð Verö 2 millj. SÉRHÆDIR Smmiún, fallegt parhus mikiö endurnýj- aó, fallegt umhverfí. Ákv. sala. Ver6 2,3—2,4 millj. Ásbúoartroo, Hafn. 167 fm hæð • 30 fm hobbyherb. inn af bflsk., 35 fm bíl- skúr. íbúðin er næstum fullbúln. Verð 3,5 mlllj. Safamýri. Ca 150 fm ibúð ásamt bílskúr. (búöín, senyer á 1. hæð, er ein af þeim vönduöustu á markað- inum í dag. Utlarteppi á stofugóif- um, parket á forstofum og svefn- gangi, korkur á eldh.gólfi. 4 svefn- herb.. sjónv.herb., 2 saml.stofur. Suöur- og veslursvalir. Elgninni er i engu ábótavant. Beln sala. Verð 4 miH). Vatneho t. Ca 162 fm efri hæö i tvibylishusi asamt bilskur. 3 svefnherb., 2 samliggjandi stofur, vönduö teppi á gótfum. A jarðtiæð fytgja 2 herbergl með baðherbergi. Eigntn fæst eingöngu i skiptum fyrir 4ra—5 herb. ibúð, t.d. i Ijölbýlls- húsi ásamt bílskúr. Staðsetnlng: Vestan Elliðaaa Verð 4,2 m. Hafnsrfjorour. Asamt bilskúr, á efrl hæð i þríbýlishúsl við Öldutún, ca. 150 fm í ágætu ásigkomulagi. 5 svefnherb., stór stofa. S.svallr. Verö 2950 þ. Digranesvegur. 140 fm • 36 fm bílskúr. 2 stofur, 3 svefnherb. S.svalir. Bdh. m. nýl. innr. Goð eign. Verö 3 m. Þtngholsbrsut. Ca 127 fm brúttó. 3 svefnh., 1—2 stofur. Björt og falleg ibúð. Bein sala. Verð 2,0—2,2 m. RAD- OG EINBYLISHUS EakihoH — Qaroabaw, glæsilegt einbyli á tveimur hæðum, samtals um 420 fm að stærö, næstum fullbúfö, allt sem bú- iö er aö gera er mjög vandað. Glæsilegt útsýni. Akv. sala. Verð 6,5 mill). Fífuhvammsvegur, í góðu ástandi í fal- legu umhverfl. Möguleikl á séribúð í kjallara Verö 4,8 millj BaMursgata. Litið einbyli ca. 95 fm, steinsteypt, frá ca 1930. Verö 2 m. Mosfellssvstt. Raöhús viö Byggðaholt á 2 hæöum, ca 86 fm hvor hæö. Gamli batrinn, ca. 216 fm alls, á 3 hæð- um. 72 fm hver hæð. Gamalt, þarfnast endurnýjunar, var upphaflega prjár 3|a herb. íbúöir. Býöur upp á góða mögu- leika. Verö 2,7 m. Atttanss. Ca. 210 fm asamt tvöföldum bilskúr Vandaö aö öllum frágangi, bæði aö utan og innan. Verö 4,3 millj. Stendur við Norðurtún. NYBYGGINGAR Artúnsholt, glæsilegt einbýti á besta stað i hverfinu. husið er á einni hasð um 170 fm aö stærö • 35 fm bilskúr. Verö 2,9—3 millj. Hottasat. i fokheldu ástandi, ein vfða- mesta og vandaðasta á Reykjavfkur- svæðinu, alls um 300 fm + 30 fm bfl- skúr. Fullbúið verður þetta hús eitt af þeim glæsilegustu. Fiskakvisl. Efri hæö og ris + btl- skúr. Hæðin er ca. 127 fm, ris 41 fm, 14 fm aukaherb. i kjallara, 30 Im bilskur Ibúðin er rúmlega til- búin undir tréverk, hreinlætistæki komin o.fl. óskum sftir ðllum stæröum og tegund- um eigna á hinum ýmsu byggingarstig- um. Hðfum góða kaupendaskrá yfir kaupendur, sem hafa leítað tll okkar vegna annarra eigna sem þegar eru seldar og sem eru tilbúnlr að kaupa Skoðum/verömetum samdægurs. Laskjargata 2 (Nýja bíóhúsinu) 5. haeö Símar: 25590 — 21682. Brynjólfur Eyvindsson. hdl. Fasteignasalan ^aNFJÁRFESTING IVÁrmúla 1,2. hæo. ¦—iÍ Símar68 77 33 Lögfræðingur: Pétur Þór Sigurðsson hdl. Einbýli og raöhús Hálsasel. Glæsil. parhús á 2 hæöum um 200 fm ásamt bílsk. Eign í algjörum sérflokki. Þeir sem leita ao sérbýli ættu aö skooa þessa eign. Verö 3,6 millj. Melbær. Endaraöh. sem er 256 verönd, gróöurhús. Möguleiki á hitapotti í garöi. Mögul. á séríb. í kj. Eign í sérflokki. Bílskúr. Vero 4,5 millj. Asgarður. Raöhús á 2 hæöum auk kjallara um 135 fm. Laust strax. Bein sala. Verð 2,4 mlllj. Bollagarðar. Mjög gott 200 fm raöhús meö vönduöum innrétt- ingum og innbyggöum bílskúr. Ákv. sala. Verö 3,8 millj. Langholtsvegur. Vandaö 216 fm raöhús á 2 íbúöarhæðum og bílskúr á jarðhæö og fl. Bein sala. Verö 3,8 millj. Ljósaland. Gott raöhús á 2 pöll- um auk bílskúrs. Lítil sér ibúö í kjallara. Bein sala. Verö 4,3 millj. Núpabakki. Mjög gott 216 fm endaraöhús ásamt bilskúr. Góöar innréttingar. Gott hús. Verð 4 millj. Hrauntunga, Kópavogi. Glæsi- legt 230 fm einbýli. Góöur garö- ur, bílskúr, mikiö útsýni. Eign í sérflokki. Verö 5,4 millj. Kvistaland. Mjög gott 240 fm einbýli á einni hæö auk bíl- skúrs, á besta staö í Fossvogi. Verö 6,5 millj. Höfum verid beönir að út- vega 130—180 fm skrifstofu- húsnædi fyrír einn af vio- skiptavinum okkar 01 kaups eða leigu. Húsnædi vestan Elliðaáar kemur eingóngu til greina. Traustir adilar. Uppl. á skrífst. Mikið úrval fasteigna á söluskrá. Hringið og leitið uppl. V0SŒ&& GARÐUR s.62-1200 62-1201 _____Skipholti 5 Egilsgata 4ra herb. íbúö á miöhaaö í þrí- býli. Stór bílskúr fylgir. Laus fljótlega. Verð 2,2 millj. Freyjugata Einbýlishús — steinhús á tveim hæöum. Á neðri hæð eru 2 svefnherb., snyrting, stórt eld- hús og forst. k efri hæð eru stofur, svefnherb. og gott baö- herb. Á lóöinni er ca. 55 fm vinnuhúsnæöi. Verö 2,5 millj. Einbýli — Flatir 143 fm einbýlishús á einni hæö. Stórar stofur. Ræktuð lóð. Verð 3,3 millj. Frakkastígur Einstaklingsíbúð (ósamþ.) á jaröhæð. Snyrtileg íbúö. Verð 650 þús. Hraunbær 4ra herb. 92 fm íbúö á 2. hæö. Sérhiti. Suöursvalir. Góö íbúö. Verö 1850 þús. ú FASTÐGNASALAN FJARFESTING ARHJLAl 105IIEYKUÍflK S»S 68 77 33 Lógfr Pétur Þór Sigurðsson hdl. Jakasel Einbýlishús, hæö og ris. 213 fm meö innb. bíiskúr. Selst fokhelt meö gleri, útihuröum og pússaö utan. Verö 2,7 millj. Góð greiöslukjör. Mögul. aö taka íbúö upp í kaupverð. Kárastígur 3ja herb. ca. 70 fm mikiö endur- nýjuö íbúö á þríbýlishúsi. Sér- hiti. Verð 1500 þús. Miðbraut 3;a herb. íbúö á efri hæð i þríbýlishúsi. Góö íbúö á óvenju glæsilegum útsýn- isstaö. Verö 1,9 millj. Seljavegur 3ja herb. mjög snotur lítil ris- íbúö í góöu steinhúsi. Verö 1380 þús. Kári Fanndal Guðbrandsson. Lovisa Kristjánsdóttir, Björn Jónsson, hdl. Verslunar- og skrifstofuhúsnæöi Til sölu á besta staö á Seltjarnarnesi á 1. og 2. hæö í nýrri verslunar- og skrifstofu- samstæöu sem félagiö er aö byggja viö Austurströnd. Margar stæröir og góö greiöslukjör. Byggung sf., Reykjavík v/Eiöisgranda. Sími 26609 — 26103. Söluturn Höfum fengiö til sölumeðferöar söluturn nærri mið- borginni. Góð velta. Langtíma leigusamningur. Hannyröaverslun Af sérstökum ástæðum er til sölu gamalgróin sér- verslun með hannyrðir og garn. Vel staösett við mið- borgina. m r-7l FASTEIGNA "F fjEJ MARKAÐURINN Odm.gOIU 4. »im«r 11540—21700 Jón Guðmundir. l*> E UMM lAgfr Ragnar T6manon hdl.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.