Morgunblaðið - 26.07.1984, Blaðsíða 13

Morgunblaðið - 26.07.1984, Blaðsíða 13
MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 26. JÚLl 1984 13 43466 Alfhólsvegur — 2ja herb. 65 fm á jarðhæð Sérinng. 4-býli. Borgarholtsbr. - sér 125 fm neörl hseö í tvíbýll ásamt bilskúr. Laus strax. Einkasala. Melgeröi — 3ja herb. 90 fm í risi. Sameiginlegur inn- gangur. Stór bílskúr. Rauðalækur 3ja herb. 98 fm á jarðhæð, laus eftir sam- komulagi. Pingholtsbraut 4 herb. 120 fm á jarðhæð í þríbýli, laus eftir samkomulagi. Lyngbrekka — parhús 150 fm á þrem hæöum, 5 svefn- herb , bílskúrsréttur. Kjarrhólmi — 3ja herb. 90 fm á 4. haeö. Glaesil. innr. Sérþvottur. Alfhólsvegur — sérhæö 150 fm efri hæð í þríbýli. Bíl- skúrsréttur. Ákv. sala. Laus 1. nóv. Hafnarfjörður Til sölu glæsileg, nýstandsett 4ra—5 herb. endaíbúö viö Álfaskeiö. Laus nú þegar. Hrafnkell Ásgeirsson hrl., Strandgötu 28, Hafnarfiröí. Símar: 50318—54699. Engihjalli — 3ja herb. 90 fm á 6. hæö. Vestursvalir. Vandaöar innr. Ásbraut — 4ra herb. 100 fm á 1. hæð, endaíb., bílsk.plata komin, svala- inng Ákv. sala. Hjarðarhagi 4ra herb. 98 fm endaíbúð á 4. hæö ásamt bílskúr og aukaherb í risi. Laus strax. Fífuhvammsvegur — einbýli 120 fm hvor hæö. Efri er 3 svefnherb. og tvær stofur ásamt arni. Neðrl hæð eru 3 svefnherb. Innbyggöur bílskúr. Laust strax. Skrifstofuhúsnæöi óskast Hðfum kaupanda aö skrifstofu- húsnæði sem næst miðbæ Reykjavíkur. Stærö um 150— 200 fm á einni hæö. Hafnarfjöröur — Einbýli Gamalt einbýlishús vlö Gunn- arssund á tveimur hæöum. Mik- l iö endurnýjaö. Fasteignasalan EIGNABORG sf Hamraborg 5 - 200 Kópavogur - Símar 43466 & 43805 Solum: Jóhann Hálfdánarson, hs. 72057. Vilhjálmur Einarsson, hs. 41190. ÞóróHur Kristjan Beck hri. P Skóverslun Vorum aö fá til sölu góöa, vel staösetta skóversl- un. Rúmgott húsnæöi, sem býöur upp á mikla möguleika. Hagstæöur leigusamningur. Góöur lager. Uppl. á skrifstofunni. «Aetgnasð/ s.62-1200 S.62-I20I Kari Fanndal Guöbrnndsson Lovfsa Kriatiánsdóttir Björn Jónsson hdl. GARÐUR Skipholti > Fossvogur Glæsíleg ca. 120 fm 4ra—5 herb. íbúö á 2. hæö. Hægt aö hafa 4 svefnherb. Stórar stofur og svalir í suour. Gert ráö fyrir gestasnyrtingu í íbúöinni. Búr og þvottaherb. inn af eldhúsi. Ný eldhúsinnr. Borökrókur. Afar snyrtileg sameign. Mikiö ræktuö lóð. Fallegt umhverfi. Útsýni til suöurs. Ákveöin sala. Fasteignaþjónustan Austurstræn 17, s. 26600 Þorsteinn Staingrfmaaon, lögg faataignasali. Einbýli — raðhús GARÐAFLÖT, 180 fm ásamt 50 fm tvöföldum bílskúr. Eign í topp- standi. Verö 5,6 millj. MOSFELLSSVEIT — LEIRUTANGI, 160 fm parhús á einni hæö meö bílsk. Afh. fokh. meö mlöst.lögn í des. nk. Verö 1950 þús. GARÐABÆR — /EGISGRUND, ca. 140 fm timbureiningahús á einni hæð. Verö 3,8 millj. Skipti á minni eign koma til greina. HÁLSASEL — PARHÚS, alls 240 fm á 2 hæöum meö innb. bílsk. Glæsileg eign í topp-standl. Verö 3,6 millj. GARÐAB4ER — ESKIHOLT, glæsllegt einbýll á 2 hæöum, alls um 430 fm. Tilb. undir tréverk. Arkitekt Kjartan Sveinsson. KALOASEL, 300 fm endaraöhús á 3 hæðum, Innb. bílskúr. Selst fokhelt. Verð 2400 þús. Opin greiöslukjör. GARDABÆR — ESKIHOLT, 356 fm einbýlishús i byggingu. Tvö- faldur bílskúr. Skipti koma til greina á raöhúsi eða góöri sérhæð í Hafnarfiröi. Verö 2600 þús. KAMBASEL, 192 fm raöhús á byggingarstigi. Tllbúið til afh. strax. Verð 2420 þús. ALFTANES, einbýli á einni hæö á sunnanveröu nesinu ásamt bíl- skúr. Samtals 195 fm. I mjög góöu ástandi. Verð 3,9 millj. Góo greiðslukjör allt niður í 50% útb. GARÐAB/ER — HRÍSHOLT, Vorum að fá i sölu stórglæsilegt einbýli 340 fm á 2 hæöum. Elgn í sérflokki. Verö 6,8 millj. 4ra herb. og stærra BUGDULÆKUR.150 fm neðri sérhæö. Sérinng. Eign í góðu standi. Bílskúrsréttur. Getur losnaö strax. Verö 3 millj. Góð greiðslukjör. ENGIHJALLI, 117 fm 4ra—5 herb. á 1. hæö. Falleg íb. Verð 1950 þús. VESTURBERG, 4ra herb. 105 fm á 3. hæð. Verö 1750 þús. Góð greíðslukjör allt niður (50% Útb. MÁVAHLIÐ, ca. 120 fm 4ra herb. risíb., mikið endurn. Verö 2100 þús. ÁSBRAUT, ca. 110 fm, 4ra herb. endaíb. á 2. hæö. Bílskúr fokheld- ur. Verð 2,100 þús. MIDBÆRINN, ca. 100 fm á 2. hæð. Öll endurnýjuð. Ibúð í topp- standi. Verö 1.800 þús. Góð greiðslukjör. Allt niöur í 50% útb. LAUFBREKKA, ca. 120 fm 4ra herb. efri sérhæö. Sérinng. Ibúö í toppstandl. Byggingarróttur fyrir 70 fm iðnaðarhúsn. eða bílskúr. Verð 2,5 millj. ENGJASEL, 4ra herb. 110 fm á 1. hæð. Mjög góð íbúð. Mikil sameign. Bílskýli. Verö 2,2 millj. SÚLUHÓLAR, 90 fm 4ra herb. ibúð á 2. hæö. Góö sameign. Verð 1900 þús. Sveigjanleg greiðslukjör. HRAUNBÆR, ca. 100 fm 4ra herb. á 3. hæö. Eign í góöu standi. Verð 1850 þús. ASPARFELL, 110 fm íbúð á 5. hæð í góöu ástandi. Verð 1800 þús. ENGJASEL, ca. 130 fm 5 herb. á tveimur hæðum. 4 svefnherb. Gott ástand. Bílskýli. Verð 2250 þús. SKAFTAHLÍÐ Ca. 90 fm 4ra herb. risíbúð. Nýjar miðstöövarlagnir. Verð 1850 þús. 2ja—3ja herb. KRUMMAHÓLAR, 3|a herb. endaíbúö á 2. hæö ásamt bílskýli. Verö 1775 þús. HRAUNBÆR, 90 fm 3]a herb. á 1. hæö. Verð 1650 þús. REYKÁS, tæplega 70 fm á jaröhæö. Góöar svalir. Ósamþykkt. Afh. strax tilb. undir tréverk. Verö 1050 þús. MÁVAHLÍÐ, ca. 90 fm 3|a herb. á jaröhæð. Nýjar hita- og raflagnir. Allt nýtt íeldhúsi og baöi. Góö eign. Verö 1775 þús. HAFNARFJÖRDUR — KALDAKINN, ca. 70 fm 2ja herb. á 1. hæð ásamt bílskúr. Getur losnað fljótt. Verð 1500 þús. PVERBREKKA, 80 fm 3ja herb. á 1. hæð. Verö 1550 þús. ESKIHLÍÐ, 3]a herb. á 4. hæö í suðurenda. Ný eldh.innr. Verð 1550 þús. REYKÁS, 122 fm 3ja herb. endaíbúð á 2. hæð. Afh. rúml. fokheld eða tilb. undir tréverk á árinu. BARMAHLÍÐ, ca. 65 fm 2ja herb. kj.íbúð. Lítiö áhv. Verð 1300 þús. BARMAHLÍÐ, ca. 75 fm 3ja herb. risíbúö. Tvöf. gler. Ný teppi. íbúö í toppstandi. Verö 1600 þús. HAFNARFJ. - HÓLABRAUT, 82 fm 3ja herb. á 2. hæð. Verð 1550 þús. DALSEL, 70 fm 2fa herb. á 4. hæð. Bílskýli. Verð 1550 þús. Verðtr. kjör koma til greina. KRUMMAHÓLAR, 85 fm 3ja herb. á 5. hæö. Mjög hugguleg íbúö. Verð 1650 þús. HRAUNBÆR, 94 fm 3ja herb. á 3. hæð. Óvenju rúmgóð íbúö. Verð 1700 þús. Góð greiöslukjör allt frá 50% Útb. ENGJASEL, tæpl. 90 fm 3Ja herb. á 2. hæð meö bílskýli. Góð eign. Verð 1850 þús. í byggingu GARÐABÆR, 3ja og 4ra herb. í háhýsi. Afh. í maí 1985. NÝI MIOBÆRINN — OFANLEITI, 3ja, 4ra og 5 herb. meö eða án bilskúrs. Afh. í apríl 1985. NÆFURÁS, 2ja, 3ja og 4ra herb. Afh. í apríl 1985. GARÐABÆR, 2ja, 3ja og 4ra herb. Afh.í maí 1985. Ath. hægt að fá teikningar að öllum otangreindum íbúðum é ¦krifstofunni og ýtarlegar uppl. um verð og greiösiukjör. Höfum auk þess mikiö úrval annarra eigna á skrá KAUPÞING HF Húsi Verzlunarinnar, simi 686988 Fasteignasata !ÍI Hverfisgötu 82 22241 - 21015 í Hlíöunum 45 Im íbúöarhúsn. á góðum stað Verö 600 þús. Súluhólar 22 fm bflskúr. Verö 200 bús. Barónsstígur 2ja herb íbúö ca. 60 fm. Verö 1,3 mlllj. Leifsgata 2|a berb. íbúð ca. 50 fm. Sérhitl. Ný- standsett. Verö 1.2 millj. Lindargata 2ja herb. 35 fm. Verö 750 þús. Hringbraut 3ja herb. íbúð, ca. 80 fm. Verð 1550 þus. Geítland 3ja herb. íbúð ca. 90 fm. Sérgarður. Verö2.1 mlllj. Kjarrhólmi 4ra herb. íbúö ca. 100 fm. Verð 2 mlllj. Engihjalli 4ra herb. ibúö, ca. 117 fm. Verð 1950 þús. Goðheimar 4ra herb. íbúð 100 fm. Falleg lóð. Glæsileg ibúö. Verö 2250—2300 þús. Holtsgata 5 herb. íbúð 130 fm. Verö 1975 þús. Akv. sala. Ytri-Njarðvík Þórustígur 5 herb. íbúð 100 fm. Verð 1250 þús. 50% útborgun. Höföabakki lönaðarhúsnæði, 260 fm, sem hægt er aö skipta í tvo hluta á jarðhæö. Tilbúið til afhendingar 1. nóv. Múraö innan og utan. Hofsós Einbýlishús, 6 herb. 125 fm meö tvö- földum bflskúr. Góö lóö. Nýbyggt hús. Verð 1650 þús. Skipti moguleg á íbúð i Reykjavík. Vantar iönaöarmenn á staö- inn. Stokkseyri — Eyjasel Einbýlishús 117 fm, 10 ara. stendur á mjög fallegum stað viö stöouvatn. Til- boö óskast. Tll greina koma sklptl á íbúö i Rvík. Skoöum og verömet- um samdægurs Heimasími sölumanna 77410 - 20529 Frioik Friorikseon Wgfr. 685009 685988 Snorrabraut 2ja herb. ibuð á 2. hæð Laus strax. Verð 1300 þús. Krummahólar Vönduð íbúö í lyftuhúsi. Suðursvalir. Þvottahús á hæölnni. Verö 1,6 mlllj. Bjarnarstígur 3ja herb. ibuö á 1. hæö í þribýlishúsl. Laus strax. Sér hlti. Suðursvallr. Verð 1650 þús. Hringbraut 3ja herb. ibuð á 2. hæð. Laus strax. Verð 1550 þús. Engihjalli 3ja herb. glæsileg ibúð í lyttuhúsl. Vandaðar innr. Verð 1,7 millj. Nýbýlavegur SérhaBð ca. 53 fm í f|órbýlishúsl. Elgn í sérstaklega góðu ástandl. Bilskúr. Akv. sala. Seltjarnarnes Raöhús á tveimur hæöum, tvöfaldur bílskúr, nyjar innr. Akv. sala. Kjöreignv. Ármúla 21. I Dan. V.S. Wiium lögfr. I Ólatur Guðmundsson söluttjóri. I Kristjén V. KristjánMon viðskiptafr. Sölumenn: Siguröur Dagbjartsson hs. 621321 Margrét Garðars hs. 29542 Guðrún Eggertsd. viðskfr.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.