Morgunblaðið - 26.07.1984, Blaðsíða 34

Morgunblaðið - 26.07.1984, Blaðsíða 34
 34 MORGUNBLADIÐ, FIMMTUDAGUR 26. JÚLÍ 1984 Skattaálagning 1984 Suðurland: Skatthæstu lögaðilarnir greiða engan tekjuskatt ÁLAGÐIR skatUr i Suðurlandi hækkuðu um 30,8 %á milli ira og nema 428.092 þúsund krénum, sem skiptast milli 10.736 einsUklinga er greiða um 352 milljónir króna og 568 Iðgaðila er greiða rúmar 74 milljónir króna. Tekjuskattur 4.359 einstaklinga nemur 145 milljónum en lögaðilar borga tæpar 12 milljónir króna í tekjuskatt og hefur hann lækkað um 55% milli ára. Alls greiða 1.820 einstaklingar aðstöðugjald að fjárhæð rúmar 16 milljónir króna, en 298 lögaðilar borga 28 milljónir króna. Eignaskattur skiptist þannig að einstaklingar greiða 11,5 milljónir króna en logaðilar rúmar 7 millj- ónir króna. Skatthæstu einstaklingar i Suðuriandi eru: Hörður Brandsson, verktaki, Vfk í Mýrdal, samt. 1.326.653 kr. Hreiðar Hermannsson, verktaki Selfossi, samt. 837.801 kr. ísleifur Halldórsson læknir, Stórólfshvoli samt. 796.889 kr. Daníel Danielsson, læknir, Selfossi samt. 701.502 kr. Sigfús Kristinsson, byggingameistari, Selfossi samt. 695.319 kr. Skatthæstu IðgaðiUrnir eru: Kaupfélag Árnesinga Selfossi samt. 7.241.088 kr. Hagvirki hf. Ásahreppi samt. 5.531.045 kr. Mjólkurbú Flóamanna, Selfossi, samt. - 3.584.078 kr. Meitillinn hf., Selfossi, samt. 3.369.278 kr. Kaupfélag Rangæinga, Hvolsvelli, samt. 2.981.714 kr. Athyglisvert er að ekkert ofangreindra fyrirtækja greiðir tekjuskatt. Reykjanes: Skatthæsti einstakling- urinn greiðir tæpar 3 milljónir króna Álögð gjðld skv. skatLskrám nema alls kr. 2.201.591.685 en voru kr. 1.563.614.080 irið iður. Hækkunin er því 40,8%. Álagningin skiptist þannig að einstaklingar greiða kr. I.816.(K)2.164. Þar af greiða bðrn undir 16 ira aldri kr. 3.073.626. Lðgaðilar og aðrir gjaldendur i Iðgaðilaskri greiða hins vegar kr. 385.589.521. Árið aður greiddu ein- sUklingar kr. 1.310.984.179 og hefur ilagning i þi því luekkað um 38,52%. Lögaðilar greiddu irið aður kr. 252.926.901 og nemur hskkun ilagningar milli ira 52,63%. Fjöldi framteljenda er 42.516 sem skiptist þannig að á lögaðilaskrá er 1.714, einstaklingar eru 40.802, þar af 2.189 börn undir 16 ára aldri. Ríkissjóður greiðir vegna ónýtts persónuaf sláttar kr. 62.475.482 af útsvörum 12.162 einstaklinga, kr. 487.433 af sjúkratryggingagjaldi 438 einstaklinga og kr. 20.449.052 af eignarskatti 4.670 einstaklinga. Þá greiðir ríkissjóður kr. 208.598.926 í barnabætur til 17.544 ein- staklinga. Samtals eru þessar greiðslur 292.010.893 en voru 189.458.189 árið áður og er hækkun því 54,13%. Nettó hækkun skattálagningar einstaklinga er þvi i raun 35,89% milli áranna 1983 og 1984. Samanburður nokkurra gjalda milli ilagningaráranna 1983 og 1984. Hekkun f.f. irí H 33,13% H 25,76% H 62,36% H 44,31% H 80,59% H 38,20% H 49,99% H 76,44% Einstaklingar Tekjuskattur Eignarskattur Sjúkratr.gjald Otsvar Aðstöðugjald Félög: Tekjuskattur Eignaskattur Aðstoðugjald 1984 869.444.790 77.661.999 39.131.968 737.207.060 22.101.700 149.720.000 34.580.973 100.507.120 1983 653.070.272 61.754.963 24.086.489 510.854.330 12.238.380 108.333.127 23.054.993 56.964.500 MeðalUl ilagðra gjalda per. Iðgum: einsUkling eftir sveiUrfé- Alðgð gjöld Hækkun meðalt f.f. iri Kópavogur 44.278 30,78% Seltjarnarnes 58.045 42,47% Garðabær 58.389 33,79% Hafnarfjörður 42.301 30,16% Bessastaðahreppur 48.995 36,23% Mosfellshreppur 46.353 38,94% Keflavík 48.153 38,69% Grindavík 42.715 34,08% Njarðvíkur 49.227 37,67% Hafnahreppur 43,998 65,38% Miðneshreppur 45.621 38,72% Gerðahreppur 46.137 45,52% Vatnsleysustr.hr. 38.373 32,30% Kjalarneshreppur 42.613 13,76% Kjósarhreppur 29.725 43,63% Skatthæstu einsUklingar eru: ólafur Björgúlfsson, Seltjarnarnesi 2.973.064 Guðbergur Ingólfsson, Gerðahreppi 2.333.933 Benedikt Sigurðsson, Keflavik 2.315.191 Sverrir Magnússon, Garðabæ 2.242.417 Matthias Ingibergsson, Kópavogi 2.023.634 Ólafur Stephensen, Garðabæ 1.966.808 Björn B. Birnir, Kópavogi 1.587.148 Werner I. Rasmusson, Kópavogi 1.568.090 Ingibjörg Boðvarsdóttir, Hafnarfirði 1.447.796 Hogni Gunnlaugsson, Keflavík 1.343.105 Skatthæstu lögaðilar eru: íslenskir Aðalverktakar 57.494.836 Byggingaverktakar Keflavíkur hf. 15.320.667 Byggingavöruverslun Kópavogs 11.161.206 Varnarliðið Keflavíkurflugvelli 9.621.248 Málaraverktakar Keflavík hf. 8.005.821 íslenskur Markaður, Keflavíkurflugv. 7.099.776 íslenska Álfélagið, Straumsvik 6.877.351 Sparisjóður Keflavíkur, Keflavík 6.841.301 Félag Vatnsvirkja, Kópavogi 6.345.584 Stálskip hf., Hafnarfirði 5.073.568 Þess má geta að Álfélagið greiðir auk þeirra 6,8 millj- óna króna í opinber gjöld, framleiðslugjald að upphæð um 49 miUjónir króna. Vestfirðir: Meðaltalsálagning hæst á ísafirði ímfirili, 25. júlí. SKATTSKRÁ Vestfjarðakjðrdæmis 1984 hefur verið lögð fram. Samkvæmt henni er Guðbjðrg Jónsdóttir, ekkja Hrafnkels Stefinssonar lyfsala, hæsti skattgreiðandi í kjör- daminu meðsamUls 1.330.266krónur í opinber gjðld. Hún ber jafnframt hæst útsvar og hæsUn tekjuskatt. Hæstu gjöld félaga ber Hraðfrystihúsið NorðurUngi hf. i ísafiröi, samUls 3.482.821 króna í gjóld. MeðalUlsilagning 7.288 aðUa í kjðrdæminu er 43.826 krónur, en hún er hæst i ísafirði 54.738. Heildargjöld nema 320 milljónum króna, par af greiða biirn eina milljón. Hækkun tekjuskatts mílli ira er 35,01 % en útsvars 43,02%. MeðarUlsilagning í hæstu þéttbýliskjörnunum er: kr. Isafjörður 54.738 Tálknafjörður 49.040 Bíldudalur 48.099 Bolungarvík 47.494 Súðavik 45.910 Hæstu heildarilagningu einsUklinga í kjördæminu bera: kr. Guðbjörg Jónsdóttir, ísafirði 1.033.266 Jón Fr. Einarsson, Bolungarvík 920.278 Rut Tryggvason, ísafirði 768.794. Arnór R. Sigurðsson, lsafirði 577.747. Sigurður G. Jónsson, Patreksfirði 559.319. Hæstu ilagningu félaga í kjördæminu bera: kr. 3.482.821. 3.171.524. 2.801.116. 2.735.171. 2.247.391. Úlfar Hraðfrystihúsið Norðurtangi, ísafirði íshúsfélag ísfirðinga {shúsfélag Bolungarvikur Kaupfélag Dýrfirðinga, Þingeyri Póllinn, ísafirði Vesturland: Opinber gjöld einstakl- inga 388 milljónir króna Akrueaj, 25. júlí. Álagningarskri fyrir Vesturland hefur verið Iðgð fram og nema ilðgð heildargjðld kr. 476.524.414. Heildarfjðldi ein sUklinga sem greiðir opinber gjðld er alls 10.485 sem er fjölgun um 62 milli ára. Félðg og fyrirtæki eru alls 615 og born alls 566. EinsUklingar sem greiða hæstu gjðld skv. álagningarskri eru bessir: Soffanias Cecilsson Grundarfirði 2.474.048 Stefán Sigurkarlsson Akranesi 942.269 Guðrún Asmundsdóttir Akranesi 904.698 Kristján P. Guðmundsson Borgarnesi 676.330 Þórður Þórðarson Akranesi 622.161 Stefán Helgason Akranesi 588.540 Fyrírtæki og félðg sem greiða hæstu gjðld eru eftirtalin: Kaupfélag Borgfirðinga 7.273.467 Sparisjóður Mýrasýslu Borgarnesi 3.999.552 Haraldur Böðvarsson & Co hf. Akranesi 3.749.602 Hvalur hf. Hvalfírði 3.732.850 Olíustöðin Hvalfirði 3.704.122 Hæstu gjaldaflokkarnir hji einsUklingum eru þessir: Otsvar 176.153.292 Tekjuskattur 168.350.260 Aðstöðugjöld 11.134.600 Sjúkratryggingagjöld 7.855.908 Eignaskattur 7.130.663 Hæstu gjaldaflokkar hji félðgum og fyrirtækjum eru þessin Aðstoðugjöld 28.676.120 Lífeyristryggingar. 23.758.970 Tekjuskattur 14.108.895 Eignaskattur 9.234.924 Hæstu gjaldaflokkar hji bðrnum: Tekjuskattur 580.578 Útsvar 292.240 Heildargjöld skipUst þannig (helstu gjaldaliðir): kr. Tekjuskattur 183.339.733 Útsvar 176.153.292 Aðstöðugjöld 39.810.720 Lífeyristryggingagjald 27.033.033 Eignaskattur 16.365.587 — JG Vestmannaeyjar: Skattbyrði Eyjamanna rúmar 200 milljónir kr. Heildarilagning í Veslmannaeyjum nam 202.804.597 krón- um, þar af greiða einsUklingar rúmar 164 milljónir króna, en lögaðilar 37,6 milljónir króna. Alls greiða 1.828 einstakl- ingar tekjuskatt að fjirhæð 77,7 milljénir króna, en 41 Iðgaðili greiddi 5,6 milljónir króna í tekjuskatt. Aðstððu- gjald skiptist þannig að einsUklingar greiða 3,8 milljónir króna og Iðgaðilar tæpar 14 milljónir. Eignaskattur leggst i 402 einsUklinga, að upphæð 1,9 milljónir króna. Hins veg- ar greiða 80 lðgaðilar eignaskatt að fjirhæð 3,3 milljónir króna. Útsvar þurfa2.929einstaklingar að borgaoger heild- arupphæðin 70,5 milljónir króna. Skatthæstu einsUklingarnir í Vestmannaeyjum eru: Sigurjón Guðjónsson, læknir, samt. 1.012.307 kr. Kristmann Karlsson, heildsali, samt. 670.172 kr. Einar Valur Bjarnason, læknir, samt. 556.709 kr. Björn ívar Karlsson, læknir, samt. 504.113. kr. Jón Ingi Guðjónsson, kaupmaður, samt. 499.211 kr. Skatthæstu lögaðilar eru: Vinnslustöð Vestmannaeyja samt. 3.711.745 kr. Fiskiðjan hf. samt. 3.164.814 kr. Isfélag Vestmannaeyja samt. 2.964.240 kr. Hraðfrystistöð Vestmannaeyja samt. 2.402.107 kr. Fiskimjölsverksmiðjan hf. samt. 1.795.165 kr. Keppni í öknleikni í Garðinum: Festist í beltunum, en sigraði samt Garti, 25. juli. í GÆRKVÖLDI fór fram keppni í ökuleikni á vegum Bindindisfélags ökumanna og DV. Alls tóku 15 ðku- menn þátt í keppninni, 10 karlar og 5 konur. Sigurvegari varð Kristján Ari Einarsson i VW-bjðllu með 160 stig. Kristján var með aðeins 10 refsistig út úr spurningakeppninni og hafði því nokkuð forskot iður en aksturskeppnin hófst. Hann varð þó fyrir því óláni að fesUst í ðryggis- beltunum þannig að sigur hans var veroskuldaour. í öðru sæti varð Ingvar Ágústs- son með 172 refsistig en hann keppti á sama bíl. Ævar S. Hjart- arsson varð þriðji með 186 stig en hann keppti á Volvo. í fjórða sæti Morgunblaðið/ Arnór Það reyndist drjúgt að aka gömlu bjðllunni í ðkuleiknikeppninni í Garðinum. Ökumennirnir urðu f 1. og 2. sæti f keppninni. var Hans V. Bragason á Benz- rútu, 20 manna, með 204 stig. Hans sneri rútunni af mikilli leikni i brautinni en var með slak- an árangur i spurningunum sem kostaði hann sigur í keppninni. í kvennaflokki sigraði Eygló Einarsdóttir með 282 refsistig. önnur varð Birgitta Pálsdóttir með 291 stig og Hrönn Edvins- dóttir þriðja með 313 stig. Hefðbundið súldarveður var meðan keppnin fór fram en þrátt fyrir það fylgdist nokkur fjöldi með keppninni. Einhverrar óánægju gætti með- al keppenda með framkvæmd mótsins — einkum með það að einn eða tveir keppendanna voru látnir sjá um tímatöku annarra keppenda. Arnór.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.