Morgunblaðið - 26.07.1984, Blaðsíða 64

Morgunblaðið - 26.07.1984, Blaðsíða 64
OPIÐ ALLA DAGA — ÖLL KVÖLD wgmifrljifrife AUSTURSTRÆTI 22 INNSTRATTI, SIMI 11340 OPID ALLA DAGA FRA KL. 11.45-23.30 3el£^L AUSTURSTRÆTI22 INNSTRÆTI. SlMI 11633 FIMMTUDAGUR 26. JÚLÍ 1984 VERÐ í LAUSASÖLU 25 KR. Akranes: 99,9%hreint - neyzluvatn fæst með út- fjólubláum geislum Akranegf, 25. júlí. Um rúmlega tveggja ára skeið hefur Vatnsveita Akra- ness notað vatnshreinsitæki til gerilsneyðingar á neyslu- vatni Akurnesinga. Tækin eyða öllum bakteríum og gerlum úr vatninu með út- fjólubláum geislum. Reynsl- an af tækinu hefur verið af- bragðsgóð og er talið að eyð- ing geria og baktería sé 99,9%. Eru þessi tæki hin fyrstu sinnar tegundar, sem sett eru upp hjá bæjarféiagi á íslandi. Neysluvatn Akurnesinga er - að mestu leyti yfirborðsvatn, sem fellur til í Akrafjalli og inniheldur það fjöldann allan af gerlum og bakteríum. Síu- útbúnaðurinn, sem áður var notaður, dugði ekki til að hreinsa vatnið nægilega vel. Aðveitulögn bæjarins er 4,5 km asbestlögn og meðal dags- rennsli til bæjarins er 70—80 lítrar á sekúndu en hámarks- rennsli er 100 lítrar á sekúndu. Næsta skrefið í uppbyggingu Vatnsveitu Akraness er að endurnýja síunarútbúnað þann, sem er við inntaks- mannvirkin. Er fyrirhugað að "• setja upp fullkominn lokaðan búnað með sjálfvirkri hreins- un, þannig að öryggi bæjarbúa gegn menguðu vatni verði full tryggt. Er stefnt að því að koma síunarbúnaðinum í gagn- ið á næsta ári. — JG. t >tfMmi; Utanlandsflugið á Reykjavíkurflugvöll ÞAÐ VAR engu líkara en art alþjódaflugvöllur væri starfræktur f Vatnsmýr- inni í gærkvöld þegar þar lentu nokkrar stórar millilandavélar vegna þess að sliemt skyggni var og lágskýjað á Keflavíkurflugvelli. Keflavfkurflugvöll- ur var lokaður og lentu vélar á leið yfir hafiö þi í Reykjavík í staðinn. í gærkvöldi lentu á Reykjavík- urflugvelli þotur frá Arnarflugi og Flugleiðum, DC-9-þota frá Al- italia, sem verið er að flytja frá Bandarikjunum til Italíu, og auk þeirra tvær minni þotur og marg- ar smávélar. Undir miðnættið var svo von á stórri farþegaþotu frá Kanada. Þessar myndir tók Júlíus af ítölsku þotunni, en hún er sú fyrsta sinnar tegundar til að lenda á Reykjavíkurflugvelli, og á hinni myndinni eru tollverðir mættir til að skoða farangur far- þega Arnarflugsþotunnar. Ellefu austfirskir togarar kallaðir í land í gærkvöldi — ekkert kom fram á fundinum með þingmönnum og ráðherrum sem breytti stöðunni segja útgerðarmenn togaranna ÚTGERÐIR ellefu togara á Aust- fjörðum hafa nú kallað þá togara sína, sem voru á veiðum, í land þritt fyrir tilmæli Halldórs Ásgrfmssonar, sjávarútvegsriðherra, og Sverris Hermannssonar, iðnaðarráðherra, um hið gagnstæða. Telja fulltrúar þessara útgerða, að i fundi með raðherninum og öðrum þingmönn- um kjördæmisins í gær, hafi ekkert komið fram, sem gaf tilefni til að hætta við stöðvun nema hugmyndir um of fjarlægar lausnir og góður vilji þingmanna til að takast i við vandann. Viljinn hafi komið fram aður in þess að gera gagn. Aætlað er að undirmenn á tog- urum og verkafólk í fiskvinnslu á viðkomandi stöðum sé um 700, en alls tengist störf um 2.000 manns i þessum byggðarlögum sjávarút- veginum. Talið er að hráefni end- Framleiðsluráðið krefst lögtaks fyrir félags- og framleiðslugjöldum: Neitar að greiða gjöld til „pólitískra baráttufélaga íí FRAMLEIÐSLURÁÐ landbúnaðarins hefur beðið um lögtak hji bónda í Hilsasveit í Borgarfirði fyrir búnaðarmilasjóðs- og framleiðslugjaldi. Bónd- inn, Aðalsteinn Arnason i Hýrumei, mótmælir lögtakskröfunum og telur það vera stjórnarskrirlegan rétt sinn að riða sjálfur hvort hann greiði umrædd gjöid, sem fengin séu pólitískum hagsmunasamtökum til riðstöfunar er í öðru tilvikinu útiloki hann fri eðlilegri fyrirgreiðslu. Hefur hann raðið sér lögmann í Reykjavfk til að gæta bagsmuna sinna gagnvart Framleioslu- riðinu. Fyrra gjaldið er svokallað bún- aðarmálasjóðsgjald fyrir árið 1982. Það á sér stoð í logum nr. 40 frá 1982 og logum frá 1945. Segir í greinargerð lögmannsins til fóg- etaréttar Mýra- og Borgar- fjarðarsýslu, að um sé að ræða skatt, sem renni til hagsmunafé- laga bænda, eins konar stéttarfé- laga, sem starfi að þröngum sér- hagsmunum bænda. Með skattin- um sé í reynd verið að skylda bóndann, þvert gegn vilja hans, til þátttóku í félögunum. Hann mót- mæli harðlega slfku ofrfki og telji að stjórnarskráin leyfi ekki að menn séu skyldaðir með lögum til að taka þátt f „pólitískum baráttu- félögum, eins og þeim sem hér um ræðir". í öðru lagi mótmælir Aðalsteinn kröfu um framleiðslugjald, sem ákveðið er i lögum um Stofnlána- deild landbúnaðarins frá 1971. Hann segir að allt frá árinu 1978 hafi sér verið neitað um lán úr deildinni til uppbyggingar bús síns. Munnlega hafi hann fengið þær skýringar, að búið sé orðið of stórt til að lán verði veitt þar til jppbyggingar. Segir i greinargerð lögmannsins, Jóns Steinars Gunnlaugssonar, hrl., að Aðal- steinn mótmæli því harðlega, „að unnt sé að skylda hann til fjár- framlaga til stofnlánadeildarinn ar þegar hann á sama tíma er úti- lokaður frá allri lánafyrirgreiðslu deildarinnar. Með gjaldinu er í raun verið að skylda hann til fjár- framlaga til annarra framleið- enda í landbúnaði með þeim hætti, að ekki fær staðist vegna ákvæða 67. gr. sbr. og 69. gr. stjórnar- skrárinnar". Segir ennfremur að „ranglætið gagnvart gerðarþola er að þvf leyti verra en ella væri, því fé hans er varið til að styrkja framleiðslu annarra framleiðenda matvæla, sem hann á f samkeppni við á markaðinum. Þannig er verið að skylda hann til að vinna beint gegn sínum eigin hagsmunum". ist í vinnslustöðvunum fram í næstu viku, en fyrstu togararnir itöðvuðust á mánudag og f gær- kvöldi vori hinir kallaðir inn. Út- gerðir fimm togara hafa enn ekki tekið ákvörðun um stoðvun, en Gunnlaugur Ingvarsson, fram- kvæmdastjóri Búlandstinds, telur þá útgerð ekki betur stadda en aðrar og stöðvun vofi yfir á næstu dogum. Yfirmenn á togurunum munu fjalla um þetta mál á fundi i kvöld, en Sveinn Benediktsson, skipstjóri á Bjarti NK, sagði í samtali við Morgunblaðið, sjó- menn væri mjög svekktir yfir því að þurfa að sigla f land á bezta tíma ársins. Það væri þó ekki í þessu efni við útgerðir skipanna að sakast. Sverrir Hermannsson, iðnaðar- ráðherra, sagði í samtali við Morgunblaðið, að staðan væri mjög þröng. Þó mætti huga að lengingu erlendra lána og huga að orsökum hás olfuverðs, en auk þess væru margháttaðar ráðstaf- anir f undirbúningi. Niðurgreiðsla á olíu eða gengislækkun kæmi hins vegar ekki til greina. Hann hefði talið það ráðlegra, að útgerð- armenn beittu ekki þessum að- ferðum á meðan til bráðabirgða væri rætt við viðskiptabankana um að greiða fyrir útgerð þessara skipa. Haft var eftir sjávarútvegs- ráðherra, Halldóri Ásgrfmssyni, í gær, að hugsanlega kæmi til greina að grípa til niðurgreiðslu á olíu um tfma sem neyðarrúrræði, en hann teldi stöðvun skipanna ekki skynsamlega. Hann sagði, að unnið væri að skuldbreytingum og tekið yrði sérstaklega á málum þeirra fyrirtækja, sem ekki gætu sett fram tryggingu fyrir skuld- breytingunni. Ef menn gætu ekki beðið þess, væri ekkert við því að gera. Enginn gæti þvingað fram aðgerðir í þessum málum og stjórnvöld gætu ekki gefið aðilum tryggingu fyrir afkomu þeirra. Um mál þetta hefði verið fjallað á ríkisstjórnarfundi á þriðjudag og væntanlega yrði það einnig gert á föstudag. Aðspurður hverjar væru hans helstu hugmyndir um fram- tíðarlausn, sagðist hann ekkert frekar getað sagt um málið á þessu stigi. Lánskjaravísitala hækkar um 0,78 % verðbólguhraðinn 9,3 % HÆKKUN lánskjaravísitölu milli júlí og igúst hefur mælst 0,78%. Vísitalan fyrir júlíminuð var 903 stig en samkvæmt útreikningi Seðlabankans gildir lánskjaravísi talan 910 fyrir igústminuð. Þessi hækkun er talsvert minni en hækkunin milli júnf og júlf. Þá hækkaði vísitalan úr 885 stigum í 903 eða um 2,03%. Mið- að við hækkun lánskjaravísitöl- unnar milli júlí og ágúst er verð- bólguhraðinn nú 9,3%.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.