Morgunblaðið - 08.11.1984, Blaðsíða 13

Morgunblaðið - 08.11.1984, Blaðsíða 13
MORGUNBLAÐID, FIMMTUDAGUR 8. NÓVEMBER 1984 13 43466 Ásbraut — 2ja herb. 72 fm ibúö á 3. hasð. Vestur- svallr. Ásbraut — 3ja herb. 90 fm endatbúð i vestur. Vand- aðar innr. Laus samkomulag. Engihjalli — 3ja herb. 90 fm á 6. hæð. Vestursvalir Verö 1,7 millj. Hamraborg — 3ja herb. 105 fm á 2. hæð. Suðursvalir. Verð 1,9 millj. Lyngbrekka — sérhæö 100 fm á neöri hæð i tvibýlí Mögul. aö taka 2ja herb. uppi kaupverðiö. Laus strax. Ásbraut — 4ra herb. 110 fm á 4. hæð. Suðursvalir. Mikið útsýni. Nýr bílskúr. Hraunbær - 4ra-5 herb. 120 fm á 2. hæð. Aukaherb. f kjallara. Vandaðar innróttingar. Þverbrekka — S herb. 120 fm á 7. hæð. Nýtt parket á svefnherb. Tvennar svalir. Suð- urendi. Laus samkomulag. Grenigrund — sérhæð 120 fm miðhæð i þrib. Stór bílsk. Verö* 2,4 miltj. Laus 1. des. Glaðheimar — sérhæö 150 fm miðhæð í þríb.húsi. 4 svefnh. Bílsk. Glæsil. innr. Lyngbrekka — parhús 150 fm 5 svefnh. Hítí í bílaplani. Bilsk.réttur. Verö 3,2 miHj. Hvannhólmi — einbýli 260 fm alls á 2 hæðum. Efrf haeð 135 fm, 4 svefnherb., stofa, eldhús og arinstofa, parket á gólfum. Neðri hæð bðskúr, hobbýherb., sauna, geymslur o.fl. Mögul. að taka minni eignir uppí kaupverðið. Hrauntunga — raðhús 280 fm alts, efrt hæð 140 fm, 3 svefnherb. Á neðri hæð eru 2 herb., bílsk. og geymslur. Laus njótt. Kársnesbraut — fokhelt 130 fm sérhæö i tvibýti. 25 fm bOsk. Til afh. < nóv. Verð 1,9 millj Seljandi bíður eftir húsn. máfaláni. Verslun til sölu Stór matvöruverslun á suövest- urhorni landsíns. Góð staðsetn. Mikil velta. Tryggt leiguhúsn. Uppl. aðeins á skrifst. -- VANTAR -- allar stærðir eigna á sölu- skrá í Reykjavik. Ýmsir tynr hendi. jC' EIGNABORG sf. Hamraborp 5-200 Kópavogur Sölum: Jóhann Hálfdánarson, ha. 72057. Vilhjálmur Einarsson, hs. 41190. Þorólfur Kristján Beck hrl. ^S^ GARÐ Engjasel 116 fm endaíb. á 2. hæö. &H- geymsfa fylgir. Ibúð og sam- eign i góöu lagi. Útsyni. Verð 2,1 mfllj. s.62-1200 62-1201 _____Skipholti 5 Ný söluskrá komin út Álftanes Einbýli hæð og ris. Glæsilegt timburhús ca. 200 fm auk 42 fm bilskúrs Selst fokhelt, fullgert að utan með gleri, hurðum o.fl. Eignaskipti mögui. Austurberg 105 fm íb. á 2. hæð. Bflskúr. Mögul. á skiptum á 2ja herb. ib. Verö1950|>ús. Boðagrandi 2ia herb. ca. 65 fm snyrtileg ib. á jarðhæð í lítilli blokk. Hentug fyrir fatlaða. Verð 1700 þús. Grafarvogur Glæsil. 203 fm endaraðh. á 2 haeöum m. innb. brtsk. Gert er ráð fyrir yfirb. garðsvölum. Húsiö selst fokh. Hagst. verö. Fell — raðhús Góð raöhús á einni hæð meö og án bílsk. Laus fIjótl. Verð frá 2,9 millj. Fossvogur — Árland 177 fm efnb. á einni hæð á mjög rófegum stað. Laust fljóti. Verð 6miflj. Jörfabakki 4ra herb. rúmg., falteg, íb. á 1. hæð. Þv.herb. (ib. Tvenn- ar svattr. Gott tréverk, ný teppi.Verð2,1m«1|. Breiðvangur rúmg. ib. á 1. h. pv.herb innaf eldh. Ib: í mjög góöu ástandi. Verð 2,4 millj. Bugðulækur 5 herb. ca. 130 fm efri hæð f fjörb.h. Bflsk,réttur. Góð eign á góðum stað. Verð 3,2 mHtj. Míðtún Hæð og ris samtals 172 fm, tvf- byli. 30 fm bílskúr. Möguleiki aö hafa tvær ib. 3ja og 4ra herb. Verð 3,9 mlfl}. Sel t j.nes — sérhæð 4ra herb. ca. 100 fm suður- endaíb. á jarðh. i þrib.húsi. Nýtt eldh. og baðherb., 3 svefnherb., 40 fm bilsk. Kiri Fanndal Guðbrandsson. Lovisa Kristjánsdóttir. Björn Jónsson hdl. Opiö ídag frá kl. 9-21 — Sýnishorn úr söluskrá: Tunguvegur: Ca. 120 fm endaraðhús á 3 hæðum. Bítskúrsréttur. Verö 2,5 millj. Fjólugata: Ca. 250 fm húseign á 3 hæðum. Topp eign á einum besta stað i bænum. Stór ræktuð lóð, gott útsýni. Bílsk réttur. Verð 8 millj. Haukanes: Fokhelt einb.hus á tveimur hæöum, ca. 250 fm á sjávar- lóð á Arnarnesi. Tvöf. bilskúr. Innbyggt bátaskýli. Frábært útsýni. Teikn. til sýnis hjá Kaupþingi. Hrísateigur: 234 fm einbýli á þremur hæðum meö rúmgóöum bil- skúr og góöum ræktuöum garöi. Verö 4,2 millj. Æsufell: 120 fm 5—6 herb. íbúð á 4. hæð. Suðursvalir. Seljanda vantar minnf eign i Reykjavik. Verö 2,2 mfffj. Bólstaðahlíð: 120 fm 4ra—5 herb. íbúö á 4. hæö í fjölbýlishúsi. Tvennar svalir. Gott útsýni. Bílskúr. Verö 2,4 millj. Víoimelur: Ca. 150 fm 5 herb. ibúö á 3. hæö og í risi. Möguleiki á aö stækka risíbuð. (Teikningar hjá Kaupþingi). Verö 2,6 mitlj. Lundarbrekka: 100 fm 4ra herb. endaibúð í góðu standi. Laus strax. Verð 2000 þús. Hraunbæn 65 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð, ekkert áhvl. Seljanda vantar stærri eign í Kóp. eða Hafnarf. Verö 1600 þús. Krummaholar: 90 fm 3ja herb. á 6. hæð. Parket, bilskýli, frábært útsýni. Verö 1750 þús. Miöleiti: 87 fm ný 2|a—3ja herb. ibúö á 3. hæð. Suðursvalir. Mjög góö eign. Bílskýli. Laus strax. Verö 2100 þús. Holmgaróur: Ca. 90 fm sérhæö, endurnýjuö og góö eign Verö 1750 þús. Karsnesbraut: 80 fm 3ja herb. neöri sérhæö í tvíb.húsi. Bílskúrs- réttur. Verð 1800 þús. Einarsnes: 95 fm efri sérhæð, 3ja herb. Sérinng. Ný standsett. Bilskúr. Verö 1950 þús. Laugarnesvegur: 55 fm íbúö á 1. hæð í nýlegu fjölb Snyrtileg eign. Verö 1400 þús. Höfum auk þess íbúdir af öllum stærdum i smiöum. Upplýsingar og teíkningar á staónum. u¥ wm KAUPÞING HF Húsi Verzlunarinnar. simi 6869 88 Sölumenn: Sigurður Dagbjartsson hs. 62 13 21, Margrét Garðars ns. 2 95 42, Hallur Páll Jónsson hs. 4 50 93, Elvar Guðiónsson viðskfr. 16688 Góöar eignir í ákv. sölu: Langagerði — einbýli Vel byggt 200 fm einb.hús sem skiptist i kj., hæð og ris. Rúmg. stofur, 5 svefnherb., 40 fm bilsk. meó iðnaðarrafmagni. Skipti á minni eign æskileg Unnarbraut — sérhæö Ca. 100 fm mjög falleg neöri hæð. 40 fm bilsk. Gott útsýni. Veró 2,8—3 millj. Skipti á staerri eign á Nesinu. Byggóarendi — sérhæd 160 fm neori hæð í tvibýli. Mjög stórar stofur. Gott útsýni. Vero 3,1 millj. Ákv. sala. Laus fljótl. Háaleitisbraut — 5 herb. — Laus strax 5 herb. mjög góö 120 fm ibúo á 1. hæð. Þvottaherb. i ib. 8/7- skúr. Verö 2,7—2,8 mlllj. Langabrekka - Sérhæó Ca. 150 fm neori haeö í tvibýli. Mjög góðar innr. 4 svefnherb. á sérgangi. 35 fm bilskúr. Safamýri — 4ra herb. Ca. 100 fm falleg íb. Nýjar innr. ekih. Nýjar lagnir. Laus fljótl. Veró 2,1 millj. Hamraborg — 3ja—4ra Mjög falleg ca 105 fm á 3. hæð i nýjasta húsinu við Hamraborg. Verð 1900—1950 þús. Melabraut — 3ja herb. 90 fm sérlega rúmgóð á 1. hæð. Sérinng. Stór lóð. Verð 1550— 1600 þus. Hagamelur — 3ja herb. Mjög falleg 3ja herb. á jaroh. i nýl. fjórb. Parket á gólfum. Góo- ar innr. Verö 1700—1750 þús. Eicrid UmBODiD LAUGAVEGUR 87 2. HÆD 16688 — 13837 Haukur Bjarnasson, hdl., Jakob R. Guömundsson. Hs. 4S39S. Höfðar til .fólksíöllum starfsgreinum! 2ja herb. Ásbraut Kóp. 2ja herb. íbúö, 73 fm á 2. hæö. Verö 1,5 millj. Skipti á 3ja—4ra herb. ibúð koma til greina. Gullteigur 2ja herb. íbúö á 1. hæö, 45 fm. Verð 1,1 millj. Otb. ca. 60%. Miklabraut 2ja herb. íbúö á 1. hæð, 60 fm. Verð 1,5 millj. Bergstaðastræti 35 fm íbúö á 1. hæö. Lokastígur 2ja herb. risíb. Verð 1150 þús. 3ja—4ra herb. Blóndubakki Góö 4ra herb. íb. á 2. hæð. 3 svefnherb., þvottahús á hæð. Verð 2,1 millj. Engjasel Glæsil. 3ja—4ra herb. íb., ca. 100 fm, á 1. hæö. Bilskýli Verö ca. 2 millj. Grænakinn — Hafn. 3ja herb. risíbúö 90 fm. Sérinng. Sérhiti. Verð 1,6 mill). Vitastígur Hf. Glæsileg 3ja herb. íbúö. 75 fm á jarðhæð. Sérinng. Verð 1450- —1500 þús. Asparfeil Gtæsileg 3ja herb. íbúö á 5. hæö. Nýtt á baði, ný teppi á stofu. Ný- málað. Verð 1650—1700 þús. Hagamelur Falleg 3ja herb. íbúö á jaröhæð. Verð 1,7—1,8 millj. Hraunbær 3ja herb. íbúö á 1. hæö. Nýmálaö, ný teppi. Verð 1700—1750 þús. Hraunbær 3ja herb. íb. á 2. h. Verð 1750 þ. Flókagata Rvík Góö 3ja herb. íbúð á jarðhæð. Ný eldhúsinnr., ný teppi, sérinng. Verð 1750 þús. Lokastígur 3ja-4ra herb. ib. í risi. Ibúöin er öll nýstands. Verð 1750-1800 þus. Vitastígur Hafnarf. Efri hæð í tvíb.húsi, 90—100 fm, sérhiti, serinng. Geymsluloft yfir hæöinni. Verð ca. 2 millj. Smyrlahraun Hafnarf. 3ja herb. íb. í kj., 75 fm, lítiö niður- grafin, sérhiti, sérinng., sérþvotta- hús. Verð 1,3—1,4 millj. Grundarstígur Nýstandsett 4ra herb. ibúö, 118 fm. Þvottahús á hæö. Verð 2,1 millj. Lokastígur 3ja herb. íb. í kj., sérinng. Verð 1,4 millj. Útb. ca. 700 þús. á ári. Orrahólar Góö 3]a herb. íb. ca. 90 fm á 1. hæð Verð 1750 þús. Æsufell 4ra herb. íb. á 3. hæð. Gott útsýni. Laus strax. Verð 1,9 millj. Greiöslu- kjör samkomulag. Kleppsvegur Glæsil. 4ra herb. íb. á 2. hæö, 118 fm 3 svefnh., Verð 2,4 millj. Ásbraut Kóp. 4ra herb. ib. á 2. hæö. Eignarhlut- deild í kj. fytgir. Bilsk.plata. Verð 2,1 millj. í byggingu Garðabær Höfum til sölu 6 íbúöir sem seljast tilbúnar undir tréverk og málningu. Fjórar ibúðir eru 4ra herb. 113 fm að stærö en tvær íbúöir á tveim hæöum 175 fm aö stærð. Innb. bilskur fylgir hverri íbúö. Beöiö eftir veödeildarláni. Seljandi lánar hluta af söluveröi. Teikn. á skrlfstofunni. Nybýlavegur Höfum til sðlu tvær 4ra herb. íb. sem seljast tilb. undir trév. og málningu. Afh. strax. Teikn. á skrifstofunni. Stærri eignir Álfaskeið Hafnarf. 5 herb. íb. á 1. hæð. 4 svefnherb., bílsk.réttur. Verö ca. 2 millj. ¦ ¦ 'J . = Herjólfsgata Hafn. — Sérhæð Efri hæö 110 fm auk helmings hlutdeildar í kjallara Bílskúr. Verö 2,5 millj. Austurberg 5—6 herb. íbúö á 3. hæð. 4 svefn- herb. Góöar innréttingar. Bílskúr. 30 fm rými í kjallara fylgir. Verð 2,5 millj. Álagrandi 5 herb. ib. á 1. hæö ca. 130 fm íb. er nyl Verð 2,7—2,8 millj. Norðurbær Hf. 5—6 herb. íbúö á 4. hæð. Þvotta- hús innaf eldhúsi. 4 svefnherb. Verð ca. 2 millj. Vesturbraut Hafnarf. Parhús, kj. hæð og ris. ibúðarrými ca. 120 fm. Verð 2,1 millj. Einbýli Einbýlish. — Einiberg Hafnarfirðí 204 fm steypt einingarhus. Bílskúr. Selst tæplega undir tréverk og málningu. M 'uóeiúmn Einbýli — Hafnarfirði Höfum til sölu húseign meö 2 glæsilegum íbúöum. Á neöri hæö er vel innréttuö 3|a herb. íbúö. Á efri hæö er 100 fm sérhæð. Geymsluioft yfir íbúöinni. Verö á efri hæö er 2 millj Verö á neöri hæð 1,5 millj. Selst ýmist í einu eða tvennu lagi. Smáraflöt Garðab. 200 fm einb.hús, 4 svefnherb., þak endurn., stór lóö, bílsk.réttur. Verð 3,8—4 mill). Útb. ca. 60%. Vantar 2ja herb. íbúö í Breiöholti, Hóla- hverfinu. Vantar 4ra herb. íbúö í Kópavogi, meö bílskúr. Óskum eftir öllum stærðum eigna á söluskrá. FASTEIGNASALA Skólavörðustíg 18. 2. h. Petur Gunnlaugsson lögfr.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.