Morgunblaðið - 08.11.1984, Blaðsíða 22

Morgunblaðið - 08.11.1984, Blaðsíða 22
22 MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 8. NÓVEMBER 1984 Viötalstími borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins í Revkiavík Viðtalstími borgarfulltrua Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík Borgarfulltrúar Sjálfstæöisflokksins veroa til viötals í Valhöll, Háaleit- isbraut 1, á laugardögum frá kl. 10—12. Er þar teklo á mótl hvers kyns fyrirspurnum og ábendingum og er öllum borgarbúum booiö aö notfæra sér viðtalstima bessa. k Laugardaginn 10. nóvember veröa til viötals Inglbjörg Rafnar, to Kolbeinn H. Pálsson og Jóna Gróa Siguröardóttir. Markmið námskeiðsins er að gera þátttakendur færa um að: — Skilja og hafa lausnir við flestum algengum vandamálum stjórnunar (svo sem upplýsingaflæði, hlutverkaskipan, ákvörðunartöku og samræmingu starfa). — Skilja eðli samskipta — við yfirmenn, undirmenn og jafn- ingja — og þjálfa hagkvæman samskipta-stfl. — Skilja og þjálfa hópstarf og samstöðu — ákvörðun. — Vita hvernig „aðrir" sjá mann með aðstoð video-upptöku. Efni: — Fyrirtækið og stofnunin sem starfshópur — meginþættir hans. — Aðferðir til þess að sjá hvar eigin stjórnun er ábótavant og hvernig bæta má úr. — Stjórnunarmöguleikar og samskipti. — Ákvarðanataka — mismunandi algengar gerðir og sam- stöðu — ákvörðun. — Umfjöllun og flæði og endurvarp upplýsinga og fyrir- mæla. — Hinar 4 mismunandi samskiptaaðferðir. Eigin aðferð, van- kantar hennar og styrkleiki. — „Tímaleysið" og „Pressan" í starfinu. Eðli þess og úrbæt- ur. Námskeiðið kallar á mikla virkni. Skoðanakannanir, hóp- vinna, video-upptaka, styrkja og skýra hinn fræðilega grund- völl, sem byggt er á. Þátttakendur: Námskeið þetta er ætlað stjórnendum með a.m.k. 2 ára starfsreynslu sem slíkum. Æskilegt er að þeir hafi sótt einhver grunnnámskeið í stjórnun. Leiðbeinandi: Pétur Guðjónsson, stjórnunarráðgjafi hefur rekið eigið rekstrarráðgjafafyrirtæki, Synthesis Institute í New York síðan 1977. Hann hefur haldið föst námskeið fyrir fjölda fyrirtækja í Bandaríkjunum, Suður-Ameríku og Asíu. Tími: 13.-14. nóvember kl. 9.00- 17.00, samtals 16 klst. TILKYNNH) ÞATTTOKU í SÍMA 82930 STJÓRNUNARFÉLAG ^ ÍSLANDS t&£&23 AF ERLENDUM VETTVANGI eftir JÓHÖNNU KMSTJÓNSDÓTTUE Egyptaland: Mistök Mubarak-stjórnarinnar varðandi niðurgreiðslur hafa orðið henni álitshnekkir í októbermánuði 1977 ákvað egypska stjórnin að draga stórlega úr niourgrcinslum á matvælum. í fátæku landi er varasamt að gera mjög róttækar ráostafanir hvað snertir hið daglega brauð — serr er svo sem ekki víst að allir fái. Þáverandi forseti Anwar Sadat fékk Ifka að kenna £ bræðinni, sem brauzt út, fólk þyrptist út á göturnar, hundruð þúsundir ef ekki milljónir og á endanum varð stjórnin að hætta við niðurskurðinn. Margir sogðu, að Sadat hefði ekki borið sitt barr eftir þetta í augum þjóðarinnar. Vegna þess að þó hann færi til fsraels nokkru sfðar og gerði síðan friðarsamning við ísraela, verður að hafa í huga að hinn almenni egypski borgari hefur ekki pá afstöðu til heimsmála né er hann sér hcldur jafn „meðvitaður" um hin almennu pólitísku vandamál þessa neimshluta. Af þeirri einföldu ástæðu, að hann má hafa sig allan við til að hafa í sig og á. Og þó að Mubarak núverandi forseti hefði átt að gera sér grein fyrir áhættunni ákvað hann samt um siðustu mánaða- mót að hækka verð á nauðsynj- um, svo sem brauði. Og sagan endurtók sig. Þúsundir streymdu út á göturnar, og ekki hvað síst voru mótmælin hörkuleg í iðnað- arbænum Kafr el Dawwar. Þrir menn voru skotnir til bana. Og Mubarak hörfaði snarlega og áformum ríkisstjórnarinnar breytt. Mubarak hefur lofað að verð á matvælum muni verða stöðugt og lækkað verð á nokkrum nauð- synjavörum, svo sem smjöri og osti. Til þess að geðjast alþýðu manna sem er meirihluti þjoðar- innar, hefur hann hækkað skatta hjá ríkisfólki. Menn hafa velt fyrir sér, eftir að ríkis- stjórnin hætti við niðurskurð á niðurgreiðslum eina ferðina enn, hvernig Egyptar muni fresta því að leysa fjárhagsvanda sinn. Frá fyrstu stjórnarárum Sadats voru niðurgreiðslur á nauðsynjavör- um mjög þýðingarmikill liður í stjórnarstefnunni. Ástæðurnar voru að vísu skiljanlegar, því að mannfjölgunin er gríðarleg og af rúmlega 43 milljónum ibúa landsins eru þeir langtum fleiri sem búa við skort en hinir. Á þessu ári einu munu niður- greiðslur nema hvorki meira né minna en um áttatíu milljörðum og er það 22 prósentum hærri upphæð en í fyrra. Er þá aðeins átt við verð á matvælum. Niður- greiðslur vegna orku til almenn- ingsnota er annað eins og vel það. „Egyptar hafa verið vandir á niðurgreiðslur og því leggja þeir ekki hart að sér og að minnsta kosti ekki meira en nauðsynlegt er," segir stjórnmálaskýrandi sem hefur aðsetur í Egyptalandi. Hann segir að það sé i senn fár- ánlegt og þó öllu heldur sorglegt, að Egyptar séu að verða mestu sykurætur heims. „Vegna þess hve orka, og þar er einnig átt við bilabensin, er á lágu verði, á hver milíistéttarfjölskylda að minnsta kosti tvo bíla. Jafnvel efnalítið fólk sem hugsar litt um að bæta húsakost sinn, hvað þá koma börnum sínum til mennta fær sér bil og helzt litasjónvarp. Og svo þegar stjórnin hótar að draga úr niðurgreiðslum, vita ailir að með því að þyrpast út á göturnar og æpa nóg dregur stjórnin ákvörðun sína til baka. Egyptar eru að verða eins og illa upp aldir krakkar og ríkisstjórn- in eins og foreldrar sem aldrei eru sjáifum sér samkvæmir." Auðvitað er málið ekki svo einfalt, en ástandið er hörmulegt og erlendar skuldir hrannast upp. Egyptar eru þó ekki í hópi þeirra sem mest skulda, en engu að siður hefur Alþjóðagjaldeyr- issjóðurinn séð astæðu til að senda þeim aðvörun. Mubarak forseti hefur valið þann kostinn að láta sem minnst á sér bera. Hann hefur haldið fast við verðhækkun á tóbaki og hann hefur í auknum mæli leitað til „stjórnarandstöðunnar" sem er auðvitað ekki til opinberlega til að fá stuðning hjá henni við aðgerðir sem hann álítur nauð- synlegar, ef Egyptar eiga að geta bætt sinn eigin hag. Hann kveðst nú stefna að því að nýtt fyrirkomulag verði tekið upp varðandi niðurgreiðslur og verð- lag á nauðsynjum og verði þá efni og ástæður metin. Mubarak á við ótal erfiðleika að glíma, sem eru arfur frá Sad- at og þar áður frá Nasser og á undan honum Parouk kóngi. Muharak forneti. Miklar vonir voru bundnar við það þegar Mubarak tók við. Hann hafði verið i skugga Sad- ats, sagt var að alþýða manna i Egyptalandi hefði ekki haft það dálæti á Sadat sem látið var í veðri vaka og hann hafi raunar notið langtum meiri virðingar út á við en með löndum sínum. Hvað sem því nú liður þóttu menn hafa himin höndum tekið þegar Mubarak settist í forseta- stól. Hæglátur og hæverskur, sparsamur og friðsamur. Ein- arður og slunginn; honum var ætlað að leysa úr efnahagsvanda Egyptalands og það án tafar. Svo hefur þetta farið á annan veg. Hæglætið og hæverskan er nú kallað hugleysi og linka, sparsemi = fávísi um efnahags- mál, friðsemin = rangt mat á al- þjóðamálum. Einarður og slung- inn = alltof undanlátssamur, skaplaus og honum er ekki lagið að hrífa fólk með sér. Það er engin ástæða til að draga í efa góðan vilja Mubaraks til að bæta hag og stöðu Egypta- lands. En góður vilji nær ekki mjög langt ef flest annað skortir i farangurinn. (Ilcimildir: The Economist, AP. ofl.) Jóhanna Kristjónsdóttir er blm. í rrl. fréttadeiU Mbl.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.