Morgunblaðið - 11.11.1984, Síða 12

Morgunblaðið - 11.11.1984, Síða 12
12 MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 11. NÓVEMBER 1984 Raöhús í smíöum Raöhús á tveim hæðum með innb. bílskúr samtats 193 fm viö Kambasel. Selst fokhelt, fullfrág. að utan m.a. lóö, stéttar og bflastæöl. Ath.: betta er síöasta húsið sem býöst fokhelt tii afh. strax i fullgerðu hverfi. Verð 2495 þús. * Endaraöhús á tveim hæöum meö innb. bflskúr sam- tals 202 fm á góðum staö í Grafarvogi. Húsíö selst fokhelt. Ath.: Verö 2—2,3 millj. engin vísitala. Teikn. af húsinu á skrifst. Komið og ræðið gr.kj. GARÐUR Skipholti "> s.62-1200 Kárí Fanndal Guðbrandsson LovÍM Kristjánsdóttír Sjörn Jónsson hdl. 68-77-68 FASTEIGIM AMIO LUIM <4) Sverrir Kristjánsson Hús Verslunarinnar 6. hæö <& Opið í dag frá kl. 1—4 2ja herb. Ásvallagata. Ca. 65 fm nýl. íb. á 1. hæö (ekki jarðh.). Ákv. sala. Höröaland. Ca. 65 fm mjög góð íb. á jaröh. Ákv. aala. Kjartansgata. Góö íb. á 1. hæö (ekki jaröh.). Ákv. sala. 3ja herb. Kaldakinn Hf. Ca. 85 fm jaröh. Allt sér. Góö íbúd. Ákv. sala. Öldugata. Ca. 80 fm á 3. hæð. Talsvert endurn. s.s. bað, park- et o.fl. Ákv. sala. Mávahlío. Ca 80 fm ósamþ. risíb. Verö 1300—1350 þús. Hamraborg. Ca. 100 fm á 2. hæö Bflskýli. Útb. 60%. Hraunbasr. Ca. 90 fm á 2. hæö. Góo íbúð. Ákv. sala og ca 75 fm íb. á 3. hæð, laus. Krummahólar. Ca 85 fm mjög góo endaíb. á 4. haeð Ákv. Fiskakvísl. Ca 160 fm íb. á 1. hæö ásamt bílsk. og góðum geymslum. Afh. fokh. Utsýni. Akv. sala. Sérhæðir Reynimelur. Ca. 210 fm hæð og ris ásamt bílsk. Á hæðinni eru 3 saml. stofur, stórt svefn- herb., baö og eldhús. I risi eru 3 herb. o.fl. Ákv. sala eða skipti á minni eign. Víðimelur. Ca. 110 fm efri hæð og ca. 40 fm í risi. Samþykkt teikning af stækkun á risi. Akv. sala eða skipti á 3ja herb. íbúö. Efstihjalli Kóp. Ca. 165 fm ib. á 2 hæöum. Mikiö útsýni. Ákv. Álfhólsvegur. Ca 80 fm á 2. hæö í fjórbýli. Útsýni. Akv. Háakinn Hf. Ca. 100 fm mikiö nýstandsett og góð rísíbúö. Ákv. sala. 4ra herb. Hvassaleiti. Ca. 110 fm enda- ibúo á 1. hæö. Verö 2,2 millj. Sk. á 3ja herb. íb. á svipuöum slóöum koma til greina. Háaleitisbraut. Ca. 190 fm ib. á 4. hæö. Mðgul. á 4 svefnherb. Bilsk. Útsýni. Ákv. sala. Ljósheimar. Ca. 110 fm á 2. hæö. Sérinng. af svðlum. Verö kr. 1,9 millj Akv. sala. Breiðvangur. Ca. 120 fm á 1. hæö. Verö kr. 2,2 millj. Ákv. sala. Miðleiti. Ca. 106 fm ný endaíb. á 1. hæö. Sérfoo, bílskýli, mikil og góð sameign. Ákv. sala. 5—6 herb. Eskihlíð. Ca. 140 fm lítiö niöur- grafin en góð íbúð. 4 svefnherb. o.fl. Skipti á minni íbúð æskileg. Ákv. sala. Kaplaskfólsvegur. Ca. 140 fm penthouse á 4. og 5. hæö. Út- sýni. Ákv. sala. Eiöistorg. Ca. 160 fm pent- house. Glæsilega innróttuð íbúð. Möguleg skipti é minni eign í vesturbæ. Akv. sala. Lindarhvammur. Ca. 200 fm hæð og ris ásamt 40 fm bilsk Á hæöinni eru 3 svefnherb. o.fl. I risi 3 svefnherb. o.fl. Útsýni. Ákv. sala. Kvíholt. Ca. 165 fm efri hæö ásamt 30 fm herb. meö sér- snyrtingu í kjallara. Bilskúr, út- •ýní, ákv. sala. Raðhús Álagrandi. Ca. 80 fm nýtt og vandaö raöh. meö innb. bilsk. Ákv. sala. Vogatunga. Ca. 250 fm raöh. á 2 hæðum ásamt st. bílsk Mögul. á tveim íbúöum í húsinu. Ýmiskonar eignaskipti koma til greina. Hjallasel. Ca 240 fm enda- raöhús. 2 hæðir og ris, innb. bílsk. Ákv. sala. Sævargarðar. Ca 175 fm raö- hús á 2 hæöum meö innb. bilsk Stórar sólsvalir sem má yfir- byggja. Skipti á 3ja herb. ib. í vesturbæ eöa Fossvogi koma til greina. Ákv. sala. Bollagaröar. Ca. 220 fm vand- aö endaraöhús. Góöar innrétt- ingar frá JP. (Pallahús.) Innb. bílskúr. Góö lóö. Ákv. sala eöa skipti á minni eign Einbýli Árland, Fossv. Ca. 150 fm einb.hús á einni hæö ásamt bílsk. Laust fljótt. Ákv. sala. Norðurbær Hafnarf. Ca. 300 fm einb.hús á 2 hæðum. Innb. bílsk. Ákv. sala eöa skipti á minni eignum. Margar aðrar eignir á söluskrá Höfum kaupendur aö eftirtöldum eignum: að 3ja herb. í Heimum eða Fossvogi, skipti geta komið til greina á 4ra—5 herb. íb. í Espigerði. að 5-6 herb. sérhæð í Hlíðum, Safamýri, Vesturbæ eða Seltjamarnesi. að 200—250 fm vönduðu einbýli í Reykjavík. J2600 21750 Uppl. ísömu símum utan skrifstofutíma. 30 ára reynsla tryggir örugga þjónustu. 3ja — skíptí — einb.h. Höfum kaupanda að góöri 3]a herb. íbúö (helst i háhýsi). Skipti á einbýlishúsi mðgul. Miöbærinn Tvær algjörl. nýinnr. einstakl.íb. v. Vesturgötu. Lausar strax. Efstasund 2ja herb. 55 fm ib. á 2. hæð í timburh. Laus fljótl. Hraunbær 3ja herb. falleg íbúð á jarðhæð. Verö ca. 1500 þús. Vesturbær 3ja herb. ca. 95 fm íb. í Lamb- haga viö Þormóösstaðaveg. fb. þarfnast standsetn. Laus strax. Einkasala. Verö ca. 1400 þús. Engihjalli 4ra herb. mjög falleg íb. á 5. h. Einkasala. Verö ca. 1900 þús. Hraunbær 4ra herb. 110 fm mjög falleg íbúö á 2. hæö, suöursvalir. Leifsgata 5 herb. falleg ib. á 2. h. ásamt herb. í risi. Ný eldh.innr. Einka- sala. Verö ca. 2,4 millj. Raöhús 4ra—5 herb. fallegt raöh. á 2 hæðum við Réttarholtsveg. Verð ca. 2,2 millj. Einkasala. Sórhæð — Vesturbær 5 herb. ca. 130 fm efri h. í tvíb.h. v. Granaskjól. Sérhiti og -inng. Bílsk. Einkasala. Verð ca. 3 millj. Espigerði Glæsileg ca. 170 fm 5 herb. íbúö á 2 hæðum i lyftuhúsi bílskýli fylgir. Einkasala. Rjúpufell 5 herb. 135 fm mjðg fallegt raöh. ásamt bílsk. Verö ca. 3,2 millj. Eskihlið 6 herb. falleg nýstands. íb. á jaröh. 4—5 svefnherb. Akv. sala. Verö 2,3—2,4 millj Karfavogur 6 herb. ca. 140 fm mjög falleg íbúö á 2 hæðum í raðhúsi. Sérhiti og inngangur. Verö ca. 3 millj. Einkasala. Mímisvegur 4 Glæsil. 7-8 herb. 220 fm íb. á 2 hæðum ásamt bílsk v. Mímisveg (rétt v. Landsprtalann). Einnig eru 2 herb. og hlutd. í purrkh. í risi. Eign þessi er í sérfl. Einkas. Karfavogur — 2 íbúðir Húseign m. 2 t'búöum, 4ra herb. íb. á 1. hæð ásamt geymslurisi, 3ja herb. íb. í kjallara. Barnafataverslun í fullum rekstri í verslunarmiö- stðö í austurborginni. Verslunin er í eigin húsnæði ca. 30 fm. Verð 1100 þús. Kjörbúö í fullum rekstri á góöum staö. Verslunarhúsnæði á góöum staö í Hafnarf. ca. 35 fm ásamt 70 fm geymslu í k]. lönaöarhúsnæöi Ca. 220 fm iðn.húsn. á jarðh v. Lyngháls. Innkeyrslur. kAgnarGústafssonhrl.,j [Eiríksgótu 4. 'Málflutnings- og fasteignastofa S terkurog k-/ hagkvæmur auglýsingamióill! SEREIGN 29077 : Opid idag frá kl. 1—4 Raðhús og embýli I 4ra—5 herb. íbúðir TORFUFEL. Fallegt 140 fm raö- hús ásamt bílskúr. Óuppfylltur kjallari undir öllu húsinu m. sér- inngang. V. 3,5 millj BREKKUTANGI. Fallegt 270 fm raöh., 2 hæöir og kj., laust strax. Skipti mögul. á minni eign. V. 3,3 millj. . UEKIR. Raöh. á 3 hæöum, samt. 180 fm, 5 herb. V. 3,6 millj. BREKKUBYGGD. Til sölu 2 raöh., annaö meö bílsk. Vandaðar innr. V. 2,5—2,9 millj. SELÁS. Einb.h. á 2 hæöum, 340 fm, rúml. tilb. undir trév. Sk. mögul. á minni eign. V. 4,4 mill). HEIÐARGERÐI. Fallegt 200 fm einbýlishús, hæö og ris, skipti mögul. á 4ra herb. í sama hverfi. V. 3500 þús. HVASSALEITI. Glæsilegt 200 fm parhús á 2 hæöum. Afhendist í mars—apríl, fullgert aö utan en fokh. að innan. V. 3,8—4 millj. VÖLVUFELL. Fallegt 150 fm raöh. á einni hæö ásamt bílsk. 4 herb. á sérgangi, fallegt baö, góö teppi. V. 3 millj. TVJER ÍB. í SAMA HÚSI. 5 herb. sérhæð m. bílsk. ásamt 2ja herb. kj.íb. með sérinng. V. sérhæö: 2,8 millj. V. 2ja herb. íb.: 1,4 millj. FOSSVOGUR. Fallegt 195 fm raöhús ásamt bílskúr. 4 svefn- herb . rúmgóö stofa, fallegar inn- réttingar. V. 4,4 millj. KALDASEL. Einbýlishús, 2 hæðir og kjallari, samt. 290 fm, 5—6 herb. V. 3,7 millj. VÍGHÓLASTÍGUR Kóp. Fallegt timburh. 158 fm ásamt 27 fm rými í ki. 3 svefnh., 2 stofur, ar- inn, 38 fm bílsk. V. 3,7—3,8 millj. FRAKKASTÍGUR Einbýlishus, sambyggt steinhús 160 fm, 50 fm bílskúr, hentugur fyrlr léttan iðn- aö. V. 3,6 millj JÓRUSEL. Fallegt 200 fm einbyli á 2 hæöum ásamt bílskúr. 4 svefnherb , baöstofuloft, parket, húsbóndaherb. V. 5,3 mlllj. KAMBASEL 200 fm fallegt raö- hús á 2 hæðum, ruml. tilb. undir tréverk. V. 3 millj STEKKIR. Fallegt 190 fm einb.hús meö bílsk., 5 svefnh. á sér gangi ásamt baöherb., 2 stofur og arinn. parket, gestasnyrting. BRAGAGATA. Snoturt timburhús á einni hæö ca. 70 fm ásamt timburskúr, viöbyggingarréttur. Verö: tilboð óskast. í SMÍDUM. Tvö einb.hús i Kvíslum Árbæjarhv., 200 fm hús. Annað rúml. fokh., hitt styttra komið. Sérhæðir /EGISÍDA. Góö 4ra—5 herb. sérhæö ásamt bilsk ca. 110 fm. ? stofur, 2—3 svefnherb., 40 Vm bflsk. V. 2,6 millj. VÍOIMELUR. 5 herb. sérhæö á 1. hæö í þríbýll vestast á Viöimel, 120 fm ásamt 25 fm bílsk. Laus nú þegar. Veöbandalaus eign. V. 2,8 millj. BALDURSGATA. Glæsil. 75 fm sérh. á 2. hæö í þríbýli, steinhús, endurbyggö frá grunni, afh. meö nýjum innr. í des. Allt sór. Elgn í sérflokki. V. 2 millj. 5—6 herb. íbúöir VESTURBÆR. 5 herb. sérh. á 1. hæð í þríb.húsi, 120 fm ásamt 25 fm bílsk. Laus nú þegar. Veð- bandalaus eign. V. 2,8 mlllj. ÁSVALLAGATA. 5 herb. íb. á 2. hæð, 115 fm. 3 góð svefnh., 2 stofur. V. 2,2—2,3 millj. VESTURBERG. Falleg 110 fm íb. á jaröhæö. 3 svefnherb., rúmgóö stofa, þvottaherb. innaf eldh. V. 1,9 millj. HRAUNBÆR. Falleg 4ra—5 herb. 115 fm íb. á 2. hæð. 3 herb. á sérgangi ásamt herb. i kj. ibúöin er sérlega vel um gengin og í góöu standi. V. 2,2 millj. SKAFTAHLÍÐ. Falleg 114 fm íb. í blokk. Vandaöar innr. Skipti mögul. á sérh. í Hlíöum. SKIPHOLT. Falleg 5 herb. ibuð á 4. hæö 120 fm. 3 svefnherb. á sérgangi og herb. í kjallara, stór stofa, parket. V. 2,3 mill). ÖLDUGATA. 5 herb. íbúð á 4. hæö í sambyggöu þríbýlishúsi, 4 svefnherb., þvottaherb., s-svalir. V. 1,8 millj. 3ja herb. íbúðir ÁLFTAMÝRI. Falleg 80 fm íb. á 2. hæö. 2 svefnherb., rúmg. stofa. V. 1,7 millj. LANGHOLTSVEGUR. Falleg 90 fm íb. i kj. í tvíb.húsi. Tvær stofur, tvö svefnherb., eldhús meö nýrri innr. Sérhiti. Sérinng. Sérgaröur. Laus fljótl. V. 1650 þús. EYJABAKKI. Falleg 3ja—4ra herb., 90 fm, endaíbúö á 1. hæö. Þvottaherb. innaf eldhúsi. Vand- aöar innr. 2 herb. + herb. í k). V. 1950 þús. MNGHOLTSSTRÆTI. Glæsil. 75 fm risíb. í timburh. Eldhús meö nýrri innr. Upprunalegur furupan- ell á gólfum. Allar lagnir nýjar. V. 1650 þús. VTTASTfGUR HF. Snotur 80 fm íb. á jarðh. í tvib. (steinh.) V. 1,5 m. BALDURSGATA. Snotur 55 fm risíb. á útsýnisstaö viö Baldurs- götu, osamþ. V. 850—900 þús. FRAKKASTÍGUR. Falleg 80 fm íbúö í timburhúsi á 2. hæð, 2—3 svefnherb., nýtt gler og gluggar. V. 1650 þús. HRAUNBÆR. Falleg 65 fm íbúö á 2. hæö meö sérinng. af svölum 2 herb., flísalagt baö. V. 1,6 millj. LOKASTÍGUR Falleg 100 fm risib. á 2. hæö mikiö endurn., parket, nýtt gler. V. 1750-1800 þús. SELJAVEGUR. Snotur 75 fm íbúö í risi, parket, rúmgóð herb. V. 1250 þús. MÁVAHLÍÐ. Snotur íbúö á jarö- hæð í þríbýli 75 fm. Sérinngangur og sérhiti. V. 1.550 þús. BALDURSGATA. Glæsileg 75 fm sérhæð í þríbýlishúsi, afhendist meö nýjum innréttingum í des. Eign í sérflokki. V. 2 milllj. DVERGABAKKI. Falleg 90 fm endaib. á 1. hæö, 2 svefnh. m. skápum, 2 svalir. V. 1700 þús. SPOAHÓLAR. Falleg 80 fm íbúö á 1. hæö, sér garöur, fallegar innr. V. 1650 þús. HRINGBRAUT. Falleg 75 fm íbúð á 5. hæö, afh. tilb. undir tréverk í apríl '85. V. 1730 þús. Útb. 50%. 2ja herb. íbúðir FÁLKAGATA. Snotur 50 fm íb. á 1. hæö í þríb. Endurn. baö. Park- et á stofu. V. 1,3 millj. VÍÐIMELUR. Góö 60 fm íb. ( kj. í þríb. Sérinng., sérhiti. Veöbanda- laus eign V. 1,4 millj. FLYÐRUGRANDI. Glæsileg 70 fm íbúö á jaröhæð. Vandaöar innr., furueldhúsinnr V. 1700 þús. ÞVERBREKKA. Falleg 55 fm íbúö á 2. hæð í háhýsl. Fallegt útsýni. V. 1450 þús. HLÍDARVEGUR. Góö 60 fm íbúö á jaröhæö í tvíbyli. Sérinng. Sér- hiti. Góöur garður. V. 1300 þús. ¥ SEREIGN * BALDURSGÖTU 12 - VIOAR FRIDRIKSSON solust| - EINAR S SIGURJÚNSSON vlosk Ir

x

Morgunblaðið

Beinleiðis leinki

Hvis du vil linke til denne avis/magasin, skal du bruge disse links:

Link til denne avis/magasin: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Link til dette eksemplar:

Link til denne side:

Link til denne artikel:

Venligst ikke link direkte til billeder eller PDfs på Timarit.is, da sådanne webadresser kan ændres uden advarsel. Brug venligst de angivne webadresser for at linke til sitet.