Morgunblaðið - 11.11.1984, Blaðsíða 15

Morgunblaðið - 11.11.1984, Blaðsíða 15
MORGUNBLAÐID, SUNNUDAGUR11. NÓVEMBER1984 15 EINBYLISHUS SELTJARNARNES Einbýli á einni hæö. ca. 145 fm ásamt 55 Im bilskur Stór lóö. 4 svefnharb.. stórt ekthus meö búrl og þvottahúst Innaf. Akv. sala. ÓSKUM EFTIR raöhúsi eöa serhæö vestan ERiða- áa Verð frá 4,0—5,0 millj. Qreiösla fyrir áramót 1,2—1,6 mWj. DEPLUHÓLAR Ca 240 fm á besta stað f Hólahverfl Sér fbúö á jaröhæð. Stör bilskur, glæsitogt útsýni. Verð 6000 þús. GARÐABÆR Ca 170 fm glæsilegt einbylishús með ! tvöföldum bilskúr. skiptl mðguleg á mlnni eign. Verð 5000 þus. GRÆNAKINN — HAFNARFIRÐI Ca 160 fm á tveim hæðum, asamt nýj- um ca 40 fm bflskúr. Verö 3500 þús. VIÐ MIKLATÚN Ca 270 fm hús sem er kj. og 2 hæölr. Fallegur garður. Mögul. skiptl á minnl eign, t.d. f Garöabæ Verð 6.500 þús. LYNGBREKKA KÓP. — 2 ÍBÚÐIR Ca 180 fm einbýllshús á 2 hæðum ásamt störum bílskúr. Tvær íbúölr f húsinu, báöar með sér Inngangl, efri hæð 4 herb. fbúö, — neðri hæð 2—3 herb. fbúö. Akv. sala. KÓPAVOGUR — AUSTURBÆR Ca 215 fm elnbýll á einnl hæð 6—7 svefnh. Húsið alft endum. Tllboð. ÞIMiIIOLI — FASTEIGNASALAN — BANKASTRÆTI S 29455 SOGAVEGUR Ca 100 fm parhús á 2 hæðum. Niðri eru stofur og ekjhús. Uppi 3 svefnherb. Endurn. Bitsk.réttur. Verö 2400 þús. BREKKUTANGI — MOSFELLSSVEIT Ca 270 fm raöhús, ásamt bilskur Mðguleikar á séríbúð í kjallara Laust strax. Verö 3400—3600 þús. FLÚÐASEL Ca 240 fm raðhús með bílskýli. Séríbúö f kjallara Verö 3800 þús. HÁLSASEL Ca 176 fm raðhús á 2 hæöum með inn- byggoum bilskúr Verö 3500 þús. eða skipti á minni eign, t.d. 4 herb. íbúö. HRYGGJARSEL Ca 230 fm raöhús með 55 fm tvðföidum bílskúr. Séríbúð f kjailara. Verö tilboð eða sklpti á minni etgn koma tll grelna. ''' HRAAUNTUNGA, KÓPAVOGI Fallegt ca. 230 fm einbýll á tvelmur hæðum mað stórum bilskúr. 4 svetnherb. uppl, stofa, borðstofa og sjónvarpshol. Parket á gölfum. Gooar dðkkar Innrettingar. Verð 5,4 milli NESVEGUR Ca 120 fm einbyli úr steinl, þarfnast standsetn. Möguleikar. Verð 1900 þús. MOSFELLSSVEIT Ca 130 einbýli, ásamt 50 fm bflskúr. Qott hús. Verö 3000 þús. ÞINGHÓLSBRAUT — KÓPAVOGI Ca 300 fm fallegt einbyli með Innbyggð- um bilskur Hægt að hafa 6—7 svefn- herb. eöa seríbúö f kjallara. Arínn f stofu. Góð eign. Verö 6500 þús. RADHUS HELGALAND MOS. Ca. 240 fm fallegt parhús meö inn- byggðum 30 fm bílskúr. A efri hæö er eldhús meö góðum innrétt og búrl Inn- af. Stór stofa meö arnl. A neörl hæð 5 svefnherb., þvottaherb. og geymslur. Akv. sala. ENDARAÐHÚS — KJALARLAND Ca 220 fm endaraðhús ásamt bflskúr, mjðg fallegur garður. Æskileg skiptl a einbylishúsi, raðhúsi eöa sérhæö á elnni hæö. Utsyni skilyrði. Verð 4,3 mill|. BOLLAGARÐAR Gott'ca 200 fm endaraöhús með inn- byggðum bilskúr Verö 4.400—4.500 "* ÁSGARÐUR Ca 120 fm raðhus. 2 hæðlr og kjallari Eldhús og stofa á 1. hæö, 3 svefnherb. uppi. Verð 2300 þús. BORGARHOLTSBRAUT — KÓPAVOGI Ca 130 fm parhus. hæö og rís, endur- nýjað. 1 svefnherb. niöri, 2—3 f risi. Eldhus meö nylegri Innréttingu og þvottahus Innaf. Nýr bftskúr. Verö 2700 bús KAMBASEL Fallegt ca 230 fm raöhús, tvær hæðir og rís. A jarðhæö, 3 herb. og bað. á mlðhæð, gööar stofur, eldhús meö þvottahúsl Innaf og eitt herb. Rlsinu má skipta niöur eða nota sem baöstofuloft. Bflskúr fylglr. Verö 4000 þús. KÖGURSEL Ca 160 fm parhús, 2 hæðir og baöstofuloft Bílskúrsplata. Laglegt hús. Verö 3300 bus Bein sala. 4RA—6 HERBERGJA TJARNARBÓL Góð fbúð á 4. nasð. Verð 2,5 mlll) BREIÐVANGUR, HAFNARFIRDI Glæstteg 5 nerb. endaibuð á 4. hæð með bflskúr. Mjög góðar inn- rettlngar verð 2.6S0—1,700 pús. ÁSBÚÐARTRÖÐ, HAFNARFIRÐI Ca. 100 fm risibúð j þríbyll. búr inn af eldhúsi, 3 svetnherb . stofa og borð- stofa. Verö 1850—1900 þús. MIÐBORGIN 100 fm hæö og ris ásamt bflskúr. Mðgu- leikar Verð 2 millj HÁALEITISBRAUT Ca 138 fm fbúð á 2. hæö. Búr og þvottahús innaf eldh Bfisk.réttur. Verö 2,6 mitlj. , VIÐIMELUR Ca. 130 fm sérhæö meö bflskúr. Gööar stofur og herbergi. Baðherbergi flisa- lagt. Stórt eldhús. Gengiö af svölum og niður í garð. Akv. sala SÉRHÆÐ — EINARS- NES Ca. 100 tm efri sérhæö ásamt bflskúr. Akveðln sala. Verð 1.950 þús. VÍÐIMELUR Hæð og rís með sér inngangi. Niðri samliggjandi stofur og eitt herb. Ris, 2 herb. og geymsla. Teikningar að fbúö f risi fykjja Verö 2600 þus. ENGIHJALLI Góð ca 117 fm fbúð á 6. hæö. Verö 1850—1900 þús. KLEPPSVEGUR Ca 109 fm fbúð á jarðhæð. Aukaherb f rísl. Verð 1750 þús. KRÍUHÓLAR Ca 110 fm fbúö á 3. hæð. Verð 1850- 1900 þús. LUNDARBREKKA Ca 100 fm íbúð á 3. hæö. Verð 1900 bús. MELABRAUT Góð ca 100 fm fbúð á 1. hæð. Bflskúrs- réttur Verð 1950 þús. Opiö: Sölumenn 1—5 um helgar, 9—21 virka daga. Skjaladeild 10—4 virka daga. SÓLVALLAGATA Ca 95—100 fm fbúö á 2. hæö. Stórt eidhús og bað. Verö 1800 þús eða skipti á álfka íbúð f Breiöholti. SÚLUHÓLAR Góö ca 105 fm fbúö á 2. hæö. Gööar innrettingar. utsyni. Bein sala. Verð 1850—1900 þús. HERJÓLFS- GATA — HF. Efri hæð f tvibýll ca 115 fm ásamt bfl- skúr. Manngengt ris yfir. Teikningar fyrir stækkun í rlsi fylgja. Verð 2,5 milli. MÁVAHLÍÐ Glæsiieg 120 fm fbúð á 2. hæö, 2 stof- ur, 2 herb. Bilskúrsréttur Nýtegar Inn- réttingar. Verð 2,5 millj. ENGIHJALLI Góð ca 115 fm fbúð á 1. hæð. Verð 1850—1900 þús. EFSTALAND Góö ca 100 fm fbúö á 1. hæö. Laus strax. Suöursvalir. Verð 2200 þús. GNOÐARVOGUR Goö ca 100 fm fbúö é laröhæö. Sérlnn- gangur, goð verðnd i suður. Verð 2100 þús. HÁALEITISBRAUT Goö ca 115 fm fbúð á 4. hæö, gott útsýni, bílskúrsréttur. Verð 2300 þus. HRAUNBÆR Góð ca 110 fm ibuð á 1. hæö. Verö 1850—1900 þús. HRAUNBÆR Ca 120 fm fbúð é 2. hæð. Ibúðln þarhv ast standsetningar. Verö 1900 þús. KJARRHÓLMI Góö ca 105 fm íbúö á 3. hæö. Þvotta- hús i ibuöinni Verð 1800—1850 þús. KLEPPSVEGUR Góö ca 117 tm fbúð é 8. hæö. Fráb. útsýni, suðursv. Verö 2150-2200 þús. 3JA HERBERGJA BÓLSTAÐARHLÍÐ Ca. 70 fm íbúð á jarðhæð i blokk Verö 1600 þús. EYJABAKKI Góð íbúð á 1. hæð ca 90 fm. Stðr stofa, þvottahús og búr inn af eidhusl. Flísalagt bað. Mðguleiki á herb. f k|all- ara Verð 1900 þús. ÞINGHOLTIN 2)a—3ja herb. fbúð f timburhúsi. Nánarí uppl. á skrlfstofu. FLÓKAGATA Ca. 85 fm fbúö á jaröhæð f þríbýli. Endurrrýjaö rafmagn, hlti og þak. Verð 1750 þús. HAMRABORG Ca 105 fm fbúö é 3. hæð. Bflskýll. Verð 1900 þús. SPÓAHÓLAR Ca. 85 fm íbúö á 2. hæö. Flisalagt baö, ný teppi og parket. Verö 1650—1700 þús. LAUGATEIGUR Ca 75 fm fbúð á (arðhæð, sérlnngangur. Verð 1500 þús. NJÖRVASUND Góð ca 85 fm fbúð á Jarðhæö. Serinn- gangur. Verð 1550 þús. SKIPASUND Góð ca 80 fm fbúð f kiallara. Ibúðln er ðll ný uppgerð. Verö 1600 þús. ÖLDUGATA Uppgerð ca. 90 tm ibuö a 1. hæð. Nýjar eldhusinnrétt Viðarktætt baðherb. Verð 1850 þus ENGJASEL Störgtæslleg ca 95 fm íbuð á 2. h»ð með bSskýti. Verð 1800— 1900 bus GRÆNAKINN — HAFNARFIRÐI Góö ca 90 fm risfbúð í þríbýlishúsi. Ný uppgerð. Verö 1700 þús. HRAUNBÆR Ca 96 fm íbúö á 3. hæö. Laus strax. Verð 1700 þús. I BYGGINGU FROSTASKJÓL Endaraðhús, tvær hæðir og kjallari. Skiiast tilbúiö undir treverk. Verö 3,6 millj. FISKAKVÍSL Ca. 192 fm endaraðhús á tveimur hæð- um með bflskúrsplðtu fyrt ca. 38 fm bilskur, selst fokheft. Teikningar á skrffstofu . Verö 2,3 miH|. Elgandl getur lánað Hægt að ganga inn i Veðdeildar- lán sem buiö er aö sæk|a um. LAXAKVÍSL Ca 150 fm fbúð á 2. hæð ásamt rísi. Skilast tllbúlð undlr tréverk. Skipti mðguieg á 3)a herb. ibúö í Reykjavfk. REYKÁS Hðfum tfl sðki tvær ca. 30 fm fbúðir á iarðhæð f blokk sem ekkl er buið að samþykkja. Skllast fokheldar með glerl og hita og frágenglnni sameign Hægt aö kaupa með 500 þús. á árlnu og 600 þús. f skuldabrófum. EININGAHUS Vðnduö einingahus úr steinsteypu frá Bygglngarlð|unni. Skilist fullbúln að utan með gleri og útihuröum. Löö innifalin i veröl. Verð frá kr. 2.150 þús. ATHUGIÐ Hus é tveimur hæoum þar sem hægt værl aö gera tvær ibuðir Kostar aöeins kr. 2.550 þus. l\Æ u— ^. ÞRASTARLUNDUR ARNARNESI Ca 275 fm einbyli ásamt bílskur. Selst fokheft. verð 3,2 mlll|., eöa lengra komið eftir samkomulagi. Kaupandl þarf aðeins að greiða 1300 þús. á árínu. 2JA HERBERGJA ASTUN GlæsHeg ca 65 fm nýteg ibúð á 2. hæð. Parket og steinflisar á gólfum. Verð 1500—1550 þus BALDURSGATA Ca 40—50 fm fbúö á 1. hæð f stein- húsl Verð 1.000— 1100 þús. MIDLEITI Storglæsileg ný íbuð fullbuin é 3. hæð. BtTskýti fylflrr. Laos strax. Verð 2.1— 2,2 mHI}. SNORRABRAUT Goð ca 65 fm fbúð á 1. hæö. Ekkert áhvílandi Rúmgoð fbúö. Verð 1450 þús. VESTURBERG Ca 65 fm fbúð á 4. hæö. Verð 1.400—1.450 þús. DALSEL Góð ca 75 fm fbúð á 3. hæö, bílskýll. Verö 1500—1550 þús. FURUGRUND Goö ca 50 fm fbúö á 2. hæð. Varð 1300—1350 þus. HAMRABORG Rúmgóö ca 70 fm fbúö á 1. hæö. BA- skýti. Verö 1500 þús. HVERFISGATA Góð ca 80 fm ibúð é 1. hæö. Ibúðin er ðH ný uppgerð. Gæti hentað vei undlr skritstotur Verö 1500 þus. KRUMMAHÓLAR Göð ca 72 tm fbúð á 6. hæð meö bfl- skyli. Laus strax. Verö 1450 þús. LEIFSGATA Góö ca 70 fm (b. a 2. h. Verð 1450 þús. SMYRILSHÓLAR Ca 52 fm fbúð á 1. hæð. Verö 1250 þúa. REYKJAFOLD Ca 210 fm einbýli með 42 fm innbyggö- um bilskur Fallegt hús. Sefst fokheft. Tefkn. á skrífstofu. Verö 2,7—2,8 mllli. ESKIHOLT — GB. Ca 420 tm tilbuið undir tréverk á gööum utsynisstaö Verð tilboð. ESJUGRUND — KJALARNESI Ca 200 fm einbyli asamt bilskúr, laglegt hús. Selst i núverandi ástandi, fokhelt meö gleri og bílskurshurð Verð 1600 SILUNGAKVÍSL Ca 200 fm einbýli á tveim hæðum ásamt bflskúr. Verð 3 mill). MAKASKIPTI EtNBYLIVID MIKLATUN — i sklpt- um fyrlr mirtna einbýil eða sérhæð i neykjavík eða Garðabæ. RADHUS VIO HALSASEL — { skiptum tyrir t)ögurra herbergja ibúö BAOHÚS f FOSSVOGI — i skiptum fynr íbúð meö f|orum svefnher- bergjum nalægt Hvassaleitlsskola. HADHUS VIO KJALARLANO — i skiptum fynr minna raðhus, einbyli eða sérhæð. Utsyni skityrði EINBYLI VtO GRiENUKINN, HAFNARFIRÐI — i skiptum fyrir 140—160 fm sérhæö eöa raðtiús í Hafnarfirði. ERUM AD LEITA AD ?JA—3JA HEMEJKUA IBÚO A 1. EÐA 2. H«Ð, NAL/EGT ÞJÓNU8TU- MIOSTÖÐ ALDRADRA (T.D. NA- UEQT BÓLSTAOARHLfO) MA KOSTA 1700 Ttt. 1900 ÞÚ8. NÝ SÖLUSKRÁ iEgk- Bfetðqarð aohjatf.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.