Morgunblaðið - 11.11.1984, Blaðsíða 16

Morgunblaðið - 11.11.1984, Blaðsíða 16
16 MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 11. NÓVEMBER 1984 1984 Af mælishappdrætti HJARTAVERNO HJARTAVERNDAR 1964 - 19*4 Dregið 16. nóvember 1984 Tll íbúoakaupa.............................................................kr. 1.000.000,- Fólksbifreið VW Santana LX, 4 dyra árgerð 1984 3. vinningur: Greiðsia upp í íbúð kr. 300.000,- 4. vinningur: Greiðsla upp í íbúð kr. 200.000,- kr. 485.000,- 5.- 7.3 myndbandstæki, hvert á kr. 45 þús..............135.000.- 8.-15.8 utanlandsferðir eftir vali, hver á kr. 35 þús. .. 280.000.- 16.-25.10 heimilistölvur, hver á kr. 10 þús.................100.000,- 25 skattfrjálsir vinningar að verðmæti 2Vfe millj. króna KR. 100, Upplýsingasími 83947. Vinninga ber aí> vitja innan árs. KR. 100, resió reelulega af ölnim fjöldanum! MK>BORG 2ja herbergja ÁHMkwA, Hatn., afar hlýleg ibúö, ser inng. Verö 1350 þus. AusturgaU, Hafn., sérhæö i )aröhæö, ekksrt nlöurgrafln, laus strax. Vsrö 1100 þús. Baronaangur, einstaklega tallega Inn- réttuö rlsíbúð, sér inng. EiríksgaU, mjög stór ibóð, i kjallara Ijölbýiishúss Laus strax. Verö 1350 þúa. Vtt miðbllnn. s bírskýli, í nýju fiölbýl- ishúsi. á 1. hasö yfir k|allara, sér Inn- gangur, húsvöröur ser um sameign .Sauna" i kjallara Laus fljótlega. GrvtttsgaU, á 1. hasð i steinhúsi, ca. 70 fm ibúð Verö 1400 þús. KJarrnóbnL K6p., i 2. hsö í fjölbýl- ishúsi, nýleg og falleg eign i topp- standi. Verð 1450 þus. VaHartrftð, K6p„ ca. 60 fm Ibúö í k|all- ara. ágætis ibúð, verð 1400 þús. HverftsgaU, Hatn., á jarðhæð, lítlð nMurgrafin, ca. 55 fm Verð 1150 þús. KaMakhHMWfcjkúr, á 1. hasð i tvibýlls- húsi. mjög rúmgoO eign Verð 1450 þús. Laugavegur, á 1. hsð i steinsteyptu fjölbýlishúsi. goð ibuð Verö 1150 þús. Haðra Dratohort, í Bakkahvertl, öskast rvrir kaupanda sem þegar sr tllbúlnn með góðar greiðslur ÖtdugaU, á 1. hsö í járnvðrðu tlmb- urhúsl. Verð 1100 þús. ÖMuton, Hafn., i iarðhæð f raöhúsi. afar rúmgóð, genglð beint út i garð. Verð 1450 þús. ftovkiavfkursvaioi, vestan Elllðaáa, óskast fyrlr kaupendur sem eru tllbúnlr að kaupa strax, í sumum tllfellum sum útborgun að ræöa 3ja herbergja Altaakeið, Hafn., stör ca. 97 fm á |arð- hasð. gengfð út f garö. Verð 1800 þús. AWnofsvegur, K6p„ ca. 78 fm á 1. hæö. m)ög 0öö fbúð. Verð 1800 þús. Aeparlea'. á 4. hasð. ca. 95 tm, húsvðrö- ur aér um sametgn, lyfta f húsinu. gott úfsýni. Svatlr í suo-vestur. Verö 1750 þús. AusfurtMrg ? bftskúr, ca. 90 fm á 2. hsð, afar vðnduð ekjn. Verð 1800 þus. Dufnahólar, á 5. hsö, lyfta f húsinnu, húsvðröur sér um sameign. Afar vðnd- uð ekjn Verö 1850 þúa. Skerjafjðrour * b«skúr, sérhasö f múr- húðuðu timburhusi Varö 1900 þúa. Fiffkagata, litiö etnbýliahús úr stetnl, skemmtHeg etgn. Verð 1300 þús. FtókagaU. i jarðhæð, mjog vet með fartn eign. Verö 1750 þús. FtyorMgrandt, i 2. haaö, húsvðrður ser um sameign, fribsrt útsýnl, efff besta fjötbýttshúslö f Reykjavfk. Verð 1800-1850 þus Vtð mlðbeatnn, serhasö i tveim hæðum, tamvartð timburhúa, fbúðtn mlkið til ný- uppgerð, laua strax. 90 fm, afar b)or1 og rúmgoð. Verð 1700 þús. Hagamatur, i Jarðhsö, ca. 80 fm, ekki niöurgraflh. goö eign. Verð 1700 þúa. Ibamhotat ? bfrskúr, i 7. hasö f lyftu- btokk Varð 1800 þús. Hraunbesr, i 2. haað vestur svaitr, getur kwnað flkjtt Verð 1700 þús. HrsMnbaii, i miðhæð, iftll anotur etgn. Verö 1800 þus. Ekkert áhvílandi INstHauata, i 4. hasð f f)ðibýllshusi, rótegt og goft hús. Verð 1650 þús. taaJnbsarH, ca. 95 fm i (aröhasð, ser inngangur, allt ser, þvottur og geymsla f fbúöinnl. Verð 1650 þús. Hfðrvaaund, f kjaiiara tvfbýftahúaa, afar snotur etgn, ssr Inng. Verö 1650 þús. Rauöerarsogur, i 1. hæð ca 65—70 fm. Verð 1550 þús. SfcHtanraun, Hafn., i 1. hæð, parket i hoN og herbergjum. Verö 1650 þús. tposAolar, 1. hanö. aar garöur, þvotta- herb. vtö Miö fbúoar. Verð 1650 þús. VHaatigur, Hafn., sérfuað, < tvfbýllahúsi. ca. 100 fm afar rúmgöö og etnataklega snyrtHeg eign, goð teppl rolegt ftverfl, geymskiris (sem má lyfta) yflr allrt íbúo- inni. Verö 1900 þús. ÍLækjargata 2 (Nýja Bíó-húsinu) 5. haeð. Símar: 25590 - 21682. Opiö í dag, sunnudag kl. 12—18. (Opiö virka daga kl. 9—21.) Þverbrefcfca, i (arðhæð, her er um tvasr fbúötr að ræöa, ðnnur laus strax. Verð 1600 þús. 4ra herbergja Álfhóisvsgur, K6p„ i 2. haeð, 2 svefn- herb, 2 stofur (gengið niður hringstiga í aðra) þvottaherb. innaf eldhusi Verð 1900 þus. Aabraut • bftskúr, einstaklega vðnduð eign Verö 2200 þúa. Auaturberg » bftefcor, i 3. hsö, suður svalir Verö 1950 þús. Við miðbstnn, í sama húsl, tvasr 4ra herbergia ibúðir, i 2. og 3. hæð, hvor um sig hefur 2 svefnherbergl, stofu og forstofuherbergl (sem teklð hefur verlö sem stækkun i stofu). A Jarðhæð er ca. 106 fm verstunar og/eða fbúöarhús- naaöi sem þarfnast endumýjunar. Þvf fytfllr ca. 70 fm kjallarl. Engmjattt, tvnr íbúofr, ðnnur: verö 1950, fiin: verö 1850 þús. FTúðaaal, i 1. hasð • aukaherb. f k|all- ara M)ög rúmgoö eign með vönduðum innréttlngum. Verð 2100 þús. Laus strax. FrakkaatJgur, i 2. hæð f iamvðrðu timburhusi. mikið endurnyjuð. 2 svefn- herb.. 2 stofur. Verö 1750 þús. Grundarstígur, i 4. hasö f stetnsteyptu ffðlbylishusi, afar vðnduð ekjn og mlklð til ný-uppgerð. Verö 2100 þúa. HjaNabraut, Hafn., i 1. hasö i !|olbýlls- húsi, þvottur og búr Innaf ekfhúsl. Verð 2000—2100 þús. • aukaherb f kjallara. fribærlega vðnduö íbúð, einslakt öhlndrað útsýnl, þvottur og búr innaf eldhusi Verö 2300 þúa. , úrval 5 fbuða f hverflnu. mis- munandl storar, meö eða an aukaher- bergis í kjallara, hringið og Mtlð nanarl uppfýslnga. Verð fri 1850—2200 þúa. Við Sundtn. á 2 hæð í 3ja hæða f)ðlbýl- ishúsi Innst vtð Kleppsveg, 4 svefnher- bergi, suður svalir, goð eign Verð 2200 þús. Kleppsvegur, ekkert ntðurgrafln, i Jaröhæð, afar rúmgoð, 3 stór svefn- harb., göö stofa, rúmgott etdhús. Öll nýmaluð. losnar flk)tlega Verö 1850—1900 þús. ktalabraut, ftaNL, i 1. hæð þríbýlls- húss. asamt bilskúrsréttl. Verð 1900 bús. ¦ajabratit, i 2. haaö, • bilskýtl. Þvottur og búr innaf eidhúai. Verö 2000 þús. SotvaNagaU, i 2. hasö f steinsteyptu fjolbyllshúsl, akveöin sala. Verð 1800 þus. Vesturberg, i 1. hæð, sar garöur, 3 stór svefnherbergl, rúmgott eidhús með borðkrók, lagt fyrir þvottavel i baðl. Verð 1850 þús. bverbrakka, stórglæslleg rúmgoö f fyftublokk. Húsvðröur sér um sameign. Þvottur og búr innaf eldhusi Verð 2250 5—7 herbergja VaaturtMsrbHi, f atdra husl vlö AsvsJla- gðtu, 5 herbergja; 3 svefnherb., 2 stof- ur, góður garður. Verö 2000 þúa. AHartstð, Hatn., i 1. hæð f ffðlbýlls- húsl, ésamt baskúrsrefti. Afar rúmgoö etgn. Verð 2100 þús. Atthebnar. 2 aoskildar stofur, 4 svefn- herbergl i sér svefnherberglsgangl, ibúom er i 2. haaö f f)ölbýtlafiual. göö umgengni f húslnu, rótagir fbúar. Verð 2600 þús. með 4 svetnher- bergtum, þvottaherbergl Innaf eld- husi, öskast fyrtr kaupanda sem pegar er tilbúlnn að kaupa, meö góoar útborgunargrelðslur tafn., 4 svefnherb . stor stofa, þvoftur og búr Innaf etdhúsi, ibúðin er i 4. hæð hússins. Verð 2000—2100 þus. Mðguleg sklpti i 2)a—3ja herb. fbúð f Hafnarflrði Mfoar, ca. 140 fm fbúð, 4 avefnherb. i sir svefnherbergisgangi, 2 stofur, mlklð geymslurými Verð 2300 þús. ibúöln er i jarðhæð í ffðlbytlshúsf vlö Esklhlfð. Göðetgn. Iliasattlabvartl, i 1. hæö Ijolbýlishúss. 3 svefnherb., húsbondaherb., 2 stofur, efdhús m. borðkrðk, þvottur og búr Inn- af ekfhúsi, suo-vestur svallr, endafbúð. Bilskursréttur Verð 2600 þús. Hraunbssr, i 2. hsö, 3 svefnherbergl, 2 stofur, ser svefnherbergisgangur. Fré- bært útsýnl til vesturs yfir raöhúaa- hverflö. Verð 2200 þús. Qnooarvogur, i 3. hsö f|orbýllshúss (efstu) inndregnar 11 metra svalir f suð- ur. 3 svefnherbergi i sér gangi, 2 stofur, forstofuherbergl. Verö 2300 þús. Hamraberg. K6p„ ca. 123 fm (nettó) 4 svefnherb., stór stofa, þvottur og búr innaf etdhúsi. Bílskyli. Húsvðrour sir um sameign. Verö 2350 þúa. Kaptaakiotavagur, ca. 140 fm brúttó, fisð og rls í fjölbýllshusi. Verö 2600 þú8. Krfaholar, einstaklega njmgoö, 3 svefnherb , 2 stofur, þvottur og búr i ibúoinni. Verö 2000. SkafUhltð • bfrskúr, á 2. hasö f fjórbýl- ishúsi. etnstaklega vðnduö og falieg etgn, 3 svefnherbergl, 2 aðskitdar stof- ur, austur og suðvestur svallr. með 4—5 svefn- herbergjum, öskast fyrir kaupanda sem þegar er tilbúlnn með goðar greioslur, þar af 900 þús við sam- nlng. Þvsrbrsfcka, K6p„ stórglæslleg eign, ca. 145 fm brúttó. Lyftublokk, húsvðrð- ur sir um sametgn. Frabsrt útsýni. Verö 2500 þús. Sérhaaoir Aabúoartroo, Hafn„ ca. 165 fm, 4 svefnherb, stórar stofur. stór bfisk. Verð 3,3—3,5 mlllj Armokrvegur. ca. 140 fm ibúö i 2. hasð (efstu) f príbýllshusi 4 svefnherb , þar af tvð forstofuherb , 2 stofur, þvottur innaf svefnherb.gangi. EWhús m. elkarlnn- réttingum I kjallara, geymsia og saml. þvottahús. Bilskúr m. 16 tm gryfki. Varö 3000 þus. Dtyian—vegut, ca. 140 fm serhæð, i 1. hsö þrfbýllshúaa, 3 svefnherb.. 2 stofur aðskiljanlegar, einstaklega fallegar Inn- rettingar í íbúðlnni Stðr, ca 36 fm baskúr. Gott útsýnl til suours. Verð 2900 þús. Qtaohatmar, 150 fm sérhæð 46 fm stofa. 4 svefnherb.. þar af ettt forstofu- herbergl. Baskúrsréttur. Verð 3,4—3,5 mltl|. OrattJagata, i tveimur hasðum I |arn- vðröu tlmburhusi Mest nýuppgerö. ca. 90 fm Efrl hæð: 2 svefnherb (gata var- 16 þrki) • baoherb Neðrl: stór stofa. etdhus og þvottaherbergl Verð 1700 þúa. Laus strax. Kaldaktnn, Hafn, ca 120 fm neðrl serhsð, 3 svefnherb., stofa, þvottur Innaf etdhúsl. Verð 2500 þús. LanghorUvegur, ca. 125 fm neðrl ssr- hsð, aaamt bftskúr, 2 svefnherb. 2 stof- ur, rúmgott ekthus. Qengtö út f groour- sætan garö fri svðtum. Otsýnl yflr Laug- ardaHnn. Verð 2900 þús. asarfcartlnl, OareatMS, ca. 120 fm aér- fuBð i 1. hsö tvfbýllshúM, 3 svafnher- bergi, góö stofa. — Allt sér. Verð 2500 þus. — Akveötn sala. Miðtún, hasð og ria + bttokor. A neðrl tisðinni sem er um 110 fm nettó. eru 2 stofur, 2 svefnherbergl, etdhús og bað. Allt i mjög goou áslgkomulagl og snyrtl- legt. I risl eru 3 svefnherbergi, snyrtlng og eidhús Goöur garður Verö 3900 þús. HybýUvegur, Kop. 150 fm 4 svefn- herb., þar af eitt forstofuherb., stór stofa, fribsrt útsýni. Góður bilskúr. Ibúð f sérfiokkl. Verð 3,4—3,5 mlll). Vatnshofl, ca. 162 fm efrl sérhæð f tvf- býtishúsi. A jaröhsðinni eru 2 fbúðar- herb. meö aðgangl að sameiglnlegu flisalögðu baðherbergi. Góður bflskúr. Verð 4100 þus. ViUstigur, Hatn, ca. 100 fm, 3)a her- bergja asamt geymslurisi, sem mi tyfta. Mjog snyrtiteg og vel meöfarln eign, 2 stor svefnherbergl. stofa, eldhús meö borökrok, gengiö f þvottahúa úr ekj- husi. Verð 1900 þús. Atar hl|óölitt og gott umhverfl. Þtnghólsbraut, K6p„ ca. 127 fm (arð- hsö, 2 stofur, 3 svefnherb. Verð 2100 þus. Otdutun, Hafn., ca. 117 fm efrl serhsö. Verö2000þús. ötdufún, Hafn„ ca. 150 fm serhsö, asamt 20 fm bilskúr 5 svefnherbergi. Verö 2700 þús. Veatan ENtoaáa, ca. 150 fm meö bílskúr eða bflskúrsrettl, i kjxus klassa óskast fyrlr kaupanda sem hefur miklar og góöar greiðslur, og getur keypt strax. Ibúöln þarf ekki aö losna fyrr en f vetur. Einbýlis- og raöhús K6p„ 160 fm par- húa, i 2 hsoum. Efrl hsö; 4 svefn- herbergi, Itnherbergi, baðherbergl, gengið út i suður svallrúr h)óna- herb. Miklö skápapláss Neðrl hæö; 2 stofur, eidhús, þvottur og geymsla Innaf, genglö út i bakgarð úr þvottahúal. Geatasnyrtlng Innal forstofu. Stor geymsla innaf hoil. Gengið út f garð úr stofu. Stor og goour btskúr. Hústð sem er steinsteypt, og f goöu lagl þartnast endumýkinar i innrettlngum, dúk- um og teppum. Eskrtwtt, Qarðabs, etn glæsilegasta etgnln i markaönum f dag. Ca. 350 fm gotffiötur hússlns er i 3 pðtlum, ikat- lega frumleg hðnnun i fyrtrkomulagl. Tvðfaktur bftskúr með 4ra metra loft- haað. Verð 7000 þúa. Erktarss, ca 320 fm elnbýllshús. 3 svefnherb., arinn f elnni stotunni. BA- akúr með gryfki. Verö 5600 þúa. FafnismM, SksrtafWði, 312 ferm einbýt- ishús, i 2 hæoum, iaamt 48 tm bftakúr. Steinsteypt artö 1962. Verð 5500 þúa. Fagrakinn, Hafn., fnst i skiptum fyrtr 3)a herb. fbúö f Hafn. eða Kðp. Húatð sem er um 80 fm að grunn- fleti, skiptist: 1. hasð: 2 svefnberb. og 2 aðsklllanlegar stofur Eldhús m. borðkrðk, baðherb. Ur hoH, gengtð upp I ólnnréttað rúmlega manngengt rts sem auövelt er aö innretta sem stofu Jaröhsö: 2|a herbergkt fbuð, m. sér inngangl. Saml. þvottahús og geymslur. iilskursrettur Verð 2950 þús. raöhús ca. 240 tm, auk bfl- skýlis. 3 svefnherb. stofur. sauna, hobby-herb. o.m.fl. Verð 4300 þúa. Garoafiot, Oaroabas, 150 fm + 30 fm fbuöaraöstaða i kjallara (ser inng), asamt ca. 46 fm bftakúr. 2 stofur, 4 svefnherb. i ser gangl. Húsbondaherb- ergi. Gesta WC. Fribasrt utsyni tll suö- vesturs. Gróskumikill og goöur garöur. Hitalögn í bftskúrslnnkeyrslu. Verö 5 mlllj. Hryggiarsel, ca 300 fm raðhús með sér íbúö f k)allara. Verö 4500 þúa. Tvðtaldur bftskúr. Arbatiarhverfi. raðhus (Garöhús svo- kðHuð) ca. 146 fm. auk fokhelds bft- skúrs. 4 svefnherbergl, bar af oitt for- stofuherbergl. Nýtt þak er i húslnu. Gesta WC er Innaf forstofu. Verö 3200 þús. Sklptl i 3)a herb. ibúð koma til greina sem hlutl af kaupveröi. KUrfarsrt, 2x100 fm ? 60 fm ris. 30 fm bftskúr. Svo tll fullbúin eign. Verö 3600 þus. Sktpti i 5 herb fbúö f Breiöhottl. kemur til greina sem hluti af kaupverðl. I^ambaataeabraut, IMtL, 210 fm, 2faktur bflskúr. Húsið er i 2 hsöum, niðrl er möguleikl i ser fbúö. Húslð er steinsteypt frí arlnu 1973. Verö 4600 þús. Srruteoúðahvartl, ca. 200 fm auk 40 fm bilskurs. við Langagerðl. Verð 500 þús. Malabraut, fMHU parhús. ca. 155 fm, auk bftskúrs. Hústð þarfnast einhverrar endumýiunar aö innanverðu. Verö 3500 þús. Möguteiki i skiptum i mlnni ser- hæö. Norðurtún, AlRaMei, ca 210 fm isamt tvöföldum bilskur Elnstaklega vðnduö eign. Arinn f stofu Stor frágengln loö. Verð 4300 þús. Naðra Bretðhoft, vtð Vfkurbakka, ca. 200 fm raöhúa aaamt 20 fm bflskúr. Verö 4000 þús. SUfckiahvMnmur, Hafn., ca. 180 fm raðhús i 3 hsoum, óinnréttaö rtslö. Einntg fytgir aukrettia fokheldur kjallari Bílskúr fokheldur. Verö 3800 þús. Otdugata, Hatn„ ca. 200 fm einbýli, aö htuta stetnn/aö hluta tlmbur. Verð 2600 Arbsiarhvarfi. einbýitshús vtö Vorsa- bs, ca. 156 fm. asamt 32 tm bftskúr. 3 svefnherb., 2 stofur, vallnn vtöur f ktn- réttingum, gróakumlklll garður. Verö 4500 þúa. í smíöum Parhúa við Furuberg. Hafn, 143 fm asamt bftgeymslu, tll alhendlngar f rúmtega fokhetdu astandl. Skllaö tull- klaruöu aö utan, larn i þaki, gler f gkiggum. Lóð grðfiðfnuö. Verð 2400 þúa. Raehúa vtð Furubwg, Hafn., 150.5 tm asamt bftgeymatu, tH afhendingar f rúmtega fokheklu astandl. Skllaö full- kláruou aö utan, )arn i þakl, gler f gkiggum. Lóö gróf)ðfnuö. Verö 2400 þúa. Osbilabraut, K6p„ fokhalt, 180 fm, ? 24 tm bftskúr, raðhus, vesturendl. Hústð er i 2 hsöum, afhandist með pappa i þakl, plast i gkiggum Varö 2380 þúa. Vasturaa, 189 fm, fokhett, fullklaraö aö utan, |árn i þaki, gter f gluggum, löö grofiðfnuö. Bftskúr 23 fm. Mðguleiki aö taka 2(a—3|a herb. (búð upp kaupvarð. Verö 2500 þús. Logatotd, fokhett raohúa, tullklarað aö utan, iárn i þakl. gler f gluggum. gröf- rðfnuðtóð. Annaö lleathoa. 8 neeU hús f smfðum f Garöa- bs. Verö 600 þua. Sðfcutum, ðskast fyrlr kaupanda sem er tilbutnn meö gooar gretðalur. Skrifstofu-, ídnaöar-, verslunar-húanœöi Sk*Han, 330 fm fokhelt i 3. hsö tll afhendlngar með vorlnu Qrensésvegur, byggingarréttur fyrtr skrtfstotur i 3. hsð allar lagnli o.þ.h . tll staoar. Óskum eftir öllum stæröum og tegundum fast eigna á söluskrá — skoöum og verðmetum sam- dægurs._______ __^___________________ 4 —
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.