Morgunblaðið - 11.11.1984, Blaðsíða 40

Morgunblaðið - 11.11.1984, Blaðsíða 40
40 MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 11. NÓVEMBER 1984 „Hefðu engu breytt um skatt- greiðslur ISAL árið 1983" Greinargerð ÍSAL um athugasemdir Coopers & Lybrand við ársreikning fyrirtækisins 1983 Brezka endurskoðunarfyrirtæk- ið Coopers & Lybrand (C&L) hefur endurskoðað ársreikning ÍSALs fyrir árið 1983 eins og undanfarin ár. Rétt er að taka fram, að at- hugasemdir C&L, þótt teknar væru til greina að öllu leyti, hefðu eugu breytt um skattgreiðslur ÍS- ALs árið 1983. Athugasemdirnar eru í raun framhald á fyrri af- stoðu C&L til efnisatriða og full- yrða má, að hefði sáttagerð rikis- stjórnarinnar og Alusuisse legið fyrir, hefði niðurstaða C&L í meg- inatriðum verið önnur. Á vegum ÍSALs hafa verið tekin saman í 8 liðum andmæli við at- hugasemdirnar. Væri ársreikningi fyrir árið 1983 breytt að öllu leyti í sam- ræmi við athugasemdir Coopers & Lybrand, yrði tap ÍSALs á árinu bókfært tæplega 9,6 milljónum Bandaríkjadala lægra en það var. í greinargerð sinni bendir (SAL á, að í athugasemdum við söiuverð áls frá ÍSAL hafi Coopers & Ly- brand ekki tekið tillit til þess, að málmgæði hjá ÍSAL voru lakari en venjulega 1983 vegna rekstrar- erfiðleika, né heldur tekið tillit til þess að í batnandi markaði er ávallt bið á verðbreytingum til framleiðenda o.fl. Coopers & Lybrand gera enn at- hugasemdir við súrálsverð, sem ÍSAL greiðir. (SAL bendir á, að enn er borið saman við verð á súr- áli, sem Alusuisse ekki gat fengið keypt og er samanburðurinn því óraunhæfur. Verulegur hluti athugasemda Coopers & Lybrand fjallar um ágreining um afskriftareglur IS- AL. Þessi ágreiningur hefur nú verið leiddur til lykta með sam- komulagi rikisstjórnarinnar og Alusuisse. í meðfylgjandi greinargerð er ítarlega greint frá andmælum (S- ALs við athugasemdir Coopers & Lybrand og þær hraktar lið fyrir lið og vísast að öðru leyti til henn- Greinargerð 1. Málmverð, leiðrétting að upp- hæð 3.012.000 Bandaríkjadalir. Samanburður á verði sem (SAL fékk og vegnu meðalverði inn- flutts áls í Evrópu (án innflutn- ings frá ÍSAL) og í öðru lagi á verði fyrir beinar sölur í Þýzka- landi sýnir, að verð sem ÍSAL fékk árið 1983 var að meðaltali 36,5 Bandrikjadölum lægra á tonn heldur en ofangreint verð. í grein 509 segja Coopers & Lybrand um þennan mismun: „Þar sem ekki vantar, nema að meðaltali 2,8% upp á verð, má segja að verð sem ÍSAL fékk yaldi aðeins „vonbrigð- um". Én þar sem tekið er fram í grein 6.01 í Aðstoðarsamningi — Sðlur, að „... skal Alusuisse ávallt leggja sig fram, svo sem framast er unnt... að fá bezta fáanlegt verð, kjör og skilyrði handa ÍSAL ..." Verðið, sem ÍSAL fékk í raun, virðist ekki vera samkvæmt anda þessarar greinar." Mismuninn á ofangreindu sölu- verði er hægt að skýra með eftir- farandi staðreyndum: — Vegna erfiðleika í framleiðslu á fyrri hluta 1983 (blaut for- skaut), voru málmgæði hjá (S- AL verulega minni en þau eru vanalega. — í batnandi markaði er biðtími venjulega um 3 mánuðir þar til hærra markaðsverð kemur fram hjá álbræðslu. í vegnu meðalinnflutningsverði í Evr- ópu hlýtur að felast einhver innflutningur á verði á Málmmarkaði i London (LME), en það var hærra en verð fram- leiðenda í 11 mánuði árið 1983. — Framleiðsla ÍSALs er tiltölu- lega einföld, en í ofangreindum viðmiðunum er málmur, sem hefur verið unninn meira í steypuskála og getur þvi af sér hærra einingarverð. 2. Súrálsverð, leiðrétting að upp- hæð 1.806.000 Bandaríkjadalir. Þessi leiðrétting er fengin með því að lækka verð súráls, sem flutt er inn á árinu 1982, og notað á árinu 1983, um 15 Bandaríkjadali á tonn og lækka verð á súráli, sem var flutt inn og nýtt árið 1983 um 10 Bandarikjadali á tonn. Coopers & Lybrand trúa þvi enn, að bezta viðmiðunin í súráls- verði sé verð ALCOA í Ástralíu, sjá grein 47 í skýrslu þeirra frá 6. júlí 1981. Þessi skoðun er byggð á því áliti þeirra, að grein 2.03 (c) í Aðstoðarsamningi — Rekstur hafi áhrif á ákvæðin um viðskipti milli óskyldra aðila, en Alusuisse hefur eindregið mótmælt þessari skoð- un. Ríkisstjórnin hefur nú í sam- komulagi milli aðilanna fallist á þá skoðun Alusuisse, að grein 2.03 (c) í Aðstoðarsamningi — Rekst- ur, sem tilgreind var hér að fram- an, skuli ekki eiga við um viðskipti milli ÍSAL og Alusuisse, sem fara skulu eftir ákvæðum um viðskipti milli óskyldra aðila. Coopers & Lybrand hefðu trúlega ekki álitið, að leiðrétting á súrálsverði væri nauðsynleg, ef þetta samkomulag hefði legið fyrir í ágúst 1984. Þeir vísa einnig til skýrslu frá J. King, sem tekur til allra langtima- samninga á CIF-grundvelli, en reiknað meðalverð í þeim er 199 Bandaríkjadalir á tonn, eða 6 Bandaríkjadölum lægra en verðið sem ÍSAL greiddi. Ef tekið er tillit til flutningskostnaðarins frá Ástr- aliu til tslands, er auðvelt að skýra viðbótar CIF-kostnað upp á 6 Bandaríkjadali á tonn, og verðið sem ÍSAL greiddi árið 1983 er þar af leiðandi vel sambærilegt við verð í viðskiptum milli óskyldra aðila. 3. Afskriftir i hreinsitækjum, leiðrétting 2.133.000 Bandaríkjadal- ir. Coopers & Lybrand álíta, að ofangreind tæki eigi að afskrifa á 15 árum, enda þótt meðal afskrift- artími ISAL á upprunalegu fjár- festingunni sé 6,9 ár. Gengismun- ur eignfærður vegna tækjanna er afskrifaður á þeim tíma sem eftir er af endingartíma tækjanna, eða 5 árum, eftir því hvort er lengra. Nú hefur verið ákveðið í sam- komulagi við ríkisstjórnina, að ÍS- AL afskrifi bæði upprunalega stofnkostnaðinn og gengismuninn á 8 árum frá því að tækin voru tekin i notkun, að þvi þó tilskildu, að afskrift, sem bókfærð hefur verið hjá ÍSAL til ársloka 1983, skuli standa óbreytt. 4. Afskrift i fyrstu kerhleðslu, leiðrétting 8.000 Bandaríkjadalir. Coopers & Lybrand efast um, að það hafi verið rétt af (SAL að endurmeta kerhleðsluna árið 1976, þegar fastafjármunir voru endur- metnir. Kerhleðslan var uppruna- lega hluti af fastafjármunum. Er framleiðsla hófst var hún bókuð yfir á veltufjármuni. (SAL er ósamþykkt skoðun Coopers & Lybrand. Hvað sem öðru líður, er hér um smámuni að ræða. 6. Coopers & Lybrand gera í grein 208 eftirfarandi athugasemd um fyrirkomulag á sðlu á fram- leiðsluvöru ÍSALs: „Þar sem við höfum ekki haft aðgang að bókhaldi og skjölum Alusuisse, höfum við ekki getað staðfest frá fyrstu hendi, hvort Alusuisse selur dótturfyrirtækjum sínum eða óskyldum aðilum á óbreyttum skilmálum eitthvað af þeim málmi, sem það kaupir frá (S- AL, þ.e.a.s. hvort Alusuisse hefur hagnað af viðskiptunum í viðbót við það að fá 1,5% söluþóknun samkvæmt Að- stoðarsamningi — Sala. Alu- suisse hefur þó látið okkur hafa skriflega staðfestingu á því, að það hafi ekki slíkan viðskiptahagnað." ÍSAL virðist, að eini tilgangur Coopers & Lybrand með slíkum ásökunum og þvi „rósamáli" sem AFSIÁTTARBIIAR Það hefur ekki Iinnt fyrirspurnum til okkar um afsláttar- bíla frá CHRYSLER. Síöustu tvö árin hefur reynst ómögu- legt að útvega slíka bíla því nú er öldin önnur. Eitt met- árið enn hjá CHRYSLER undir röggsamri stjórn Lee Iacocca forstjóra og framleiösla þeirra hefur varla undan eftirspurninni. Þó tókst okkur að næla í örfáa Dodge Aries bíla af árg. 1984 á frábæru AFSLÁTTARVERÐI. 4 dyra Vél: 4 cyl. 2,2 cc. Framhjóladrif. Sjálfskiptur. Tannstangar - aflstýri. Aflhemlar. Tölvustýrð elektrónisk kveikja. De Luxe innrétting. Hituö afturrúða. Stillanlegir höfuð- púöar. Læsanlegt hanskahólf. De Luxe hjólkoppar. lialogen aðalljós^^^ ássSf 4 dyra, fullt verö Afsláttur kr.: kr.: 803.218.-153.730.- Afsláttarverö kr.: 649.488.- Station, fullt verð Afsláttur kr. kr.; : 871.641.-: 161.510.- Afsláttarverð kr.: : 710.131.- ÖCHRYSLER JÖFUR HF NÝBÝLAVEGI2 KÓPAVOGI SÍMI 42600
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.