Morgunblaðið - 13.11.1984, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 13.11.1984, Blaðsíða 11
MORGUNBLAÐIÐ, ÞRIDJUDAGUR13. NÖVEMBER 1984 .84433 2JA HERBERGJA SPÓAHÓLAR Nýtog og vðnduð ibúð á 2. ftasð. Góðar ínri- réttingar 09 teppl. Lagt fyrir þvottavél á baöi. Verð ca. 1450 bús. Gstur losnað HtM 2JA HERBERGJA AUSTURBRÚN____________ búð í háhysi meö lyftu. Laus fljóttega. Verð MOObús. 3JA HERBERGJA BRÁVALLAGATA____________ BJðrt 09 goö íbúö é 1. hssð í 4-býSshúsl, ca. 85 Im. M.a. 2 stofur, skiptanlegar, 1 sveln- herbergí og bað maö baðkeri. Nytt gler. Ný|ar vatns- og skólplagnir Góð sameign. Verð ea, 1,9millj.60%útb. 3JA HERBERGJA ENGIHJALLI ^^^^^^^^^ Falleg íbúð í fjðlbýlishúsi. M*ið áhvilandi. Laus llróttega. Verð ca. 1650 þoa. JJA HERBERGJA GARÐASTRÆTI ___________ FaSeg ibúð á efstu ha^ð í steinhúst með útsýni yfir borglna. Laus flíótlega. 4RA HERBERGJA HRAUNBÆR . 4ra herb. ibúð á 1. hæð ca. 110 fm. M.a. stofa og 3 svefnherbergL Parket á gótlum. Stiöur- svalir Varð l^ m«(. 4RA HERBERGJA í KÓPAV. M. BILSKUR Ca. 90 fm ibúö á mtðhseð 13-býtlSbúsi. M.a. 2 stofur, sklptanlegar, 2 svefnherbergl. Altt rrýtt i etdhúsi og baði. Stór bftskúr. Verð ca. 2,4 M. 4RA—5 HERBERGJA KLEPPSVEGUR ____________ Mjðg vðnduð ibúö ca. 120 fm é 2. twað i 3)a tUBða frölbýliahusl. M.a. 1 stofa og 3 svefn- herbergl. Þvottaherbergi vtð hlið etdhúss. Sérhiti. Verð ca. 2.4 millj. 4RA—5 HERBERGJA PPI I SiMl'll I ______________________ M|og vel meö larin ca. 115 fm 5 herbergja endaibúð. M.a. 1 Stola og 4 svefnherbergi. Verö ca. 2,5 millj. SÉRHÆÐIR SELTJARNARNES Göð fbúð á fyrstu hæð í 3-býtlshúsi ca. 110 fm M.a 2 stofur og 2 svefnherb. Stór bllskúr og suðuravaHr. Verð ca. 2,6 miilj. SÉRHÆD VÍDIMELUR Ca. 120 rm serhœð I 5-byttslHisl. Harðvtðar- innr i eldhúsi. Ný endurnýiað baðherbergl Gott gler. sérhiti. Bflskur. Svalir til suöurs. RAÐHÚS SELTJARNARNES Gott hús. 2 stofur. 6 svelnherbergí. Stor bilskúr og skjólgóð lóö. Varð 4,5 mlllj. BYGGINGARLOD MOSFELLSSVEIT Stærð lóðar 1609 fm. Góður útsýntsstaður. Vart3S0þ6s. EINBYLISHÚS ARBÆJARHVERFI Vandaö ca. 16« tm stelnhús i talfegu grónu umhverfi Hústö er m.a. stofa, borðstofa og 4 svefnherbergi. Bilskúr, stðr lóð. EINBÝLISHÚS VESTURBÆR — 2 ÍBÚÐIR Ttl sðlu vel með tarið og talsvert endurnýjað sœnskt tlmburbús á steyptum grurmi. Á hseö- Inni eru m^. 2 stórar stofur, svefnherb., nýtt eldhús og wc. i kjaHara er 2ía herb íbuð, þvottahús og II. ___________ ' FASTBGNASALA SUfXJRLANDSB«AUT18 VAGN JÓNSSON LOGFRÆÐtNGUF* ATU VÍ&GNSSON Si'Mt84433 reelulega af ölnim fjöldanum! Allir þurfa pai yfír höfuðið 4ra herb. íbóöir Bólstaöarhlíö 120 fm í blokk. 3 svefnherb. á sér gangi. Ný teppl. Bilskur. Verö 2,4 millj. Fossvogur 100 fm á 2. hæð í 3Ja hæða blokk. 3 svefnherb. Stórar suó- ur svalir. Verö 2,4 millj. Laugarnesvegur 102 fm á 4. hæö, endaíbúð. 3 svefnherb., suöur svallr. Verð 1900 þús. Vesturberg 110 fm á 2. hæð. 3 svefnherb., svallr i suðvestur. Góðar Innr. oa falleg ibúð. Verð 1950 þús. Alfaskeid 110 fm. 3 svefnherb. Ný eldhús- Innr., bilskúrsréttur. Tll grelna koma sklptl á mlnnl eða stærrl eign. Verð 1900 þús. 5 herb. íbúoir Kelduhvammur Hfj. 125 fm sérhæð i þribýlishúsi. Sérstaklega skemmtlleg og vel Innréttuð ibúð. Suður svallr. 24 fm bilskúr. Frábært útsýni. Verð 3,4 millj Fossvogur 135 fm á 2. hæð i blokk, 4 svefnherb. Stórar suður svalir. Góðar Innr. Verð 2,8 mlllj. Hofsvallagata 130 fm á 2. hæð. MJög skemmtileg og nýstandsett ibúð. Bilskúrsréttur. Verð 3 mlllj. Kópavogsbraut 136 fm í þribýlishúsl. 3—4 svefnherb., þvottahús inn af eldhúsi. Góður bílskúr. Verð 2,8 millj. Laugarnesvegur 160 fm á 4. hæð i blokk. 4 svefnnerb., suður svallr. Verð 2750 þús. Æsufell 140 fm penthouse. Sérstaklega skemmtileg og vel Innréttuð ibúð, með útsýnl yflr alla Reykjavík. Þrennar svallr. Gróðurhús. Bilskúr. Verð tilboð. Raðhús/parhús Akurgeröi 150 fm á tveimur hæðum. 4 svefnherb., þvottahús á hæð- inni. Svalir i suður. Falleg rækt- uö lóð 26 fm bílskúr. Verð 3,7 millj. Vesturbær 220 fm nýtt raðhús. Húsið er sérstaklega vel Innróttað. Mikið lagt i allt tréverk. Innbyggður bilskúr. Verð tilboð. Völvufell 140 fm á einnl hæð. 4 svefn- herb. Góðar innr. Fallegur garður. 24 fm bilskúr. Verð 3,2 mlllj. Kambasel 270 fm á tveimur hæðum * rls. 4 stór svefnherb. uppi. Sér- staklega vandað raðhús með goöum innr. Innbyggður bil- skúr. Verð 4,3 mlllj. Einbýlishús Efstasund 96 fm hæð + 75 fm ris. 3 svefnherb. í risi og eltt á hæö. Ath. möguleikí er á tveimur ibúðum i husinu. 77/ grelna koma skipti á minni eign á svip- uðum slóðum. Verð 2,9 millj. Garðaflöt Glæsilegt einbylishús 150 fm + 20 fm í kjallara. 6 svefnherb. Arin ístofu. MJðg góðarlnnr. 50 fm bilskúr. Ath. til greina koma sklpti á minnl eign. Verð 5,3 millj. Jórusel 272 fm kjallari hæð og rls. 5 svefnherb. Skemmtilegar Innr. Góður bilskúr. Verð 5,3 millj. Vesturbær Stórglæsilegt einbýli 360 fm. Mjög vandað hús á einum vin- sælasta stað i Vesturbænum. Eign sem býður upp á ótrúlega möguleika. Verð tilboð. Allar nánari uppl. á skrifstofu. /^l Fastagnaþjónuston i/nsN iusturstrati 17, s. 2660C b.rtltnnn SISHngnnisson I logg t_.t*igna«_li **" 81066 Le'ttid ekki langt yfir skammt Skoðum og verö- metum eignir sam- dægurs Opiö 9—20 2ja herb. HðrðaUnd. 65 fm. Verð 1650 þús. Efstastund. 67 bn. Verð 1150 þús. Laugavegur. 70 fm. Verð 700 þús. Austurbrún. 56 fm. Verð 1400 þús. Langholtsvegur. 75 fm. Verö 1 millj. SðtvaHagata. 55 fm. Verð 1250 bus. 3ja herb. EngmiaflL 85 fm. Verð 1750 þús. Ránargata 87 fm. Verð 1700 bus. Hðrgshtfð. 80 fm Verð 1S00 þús. Geitumd. 97 fm. Verð 1900 þus. Langabrakka. S0 tm. Verð 1800 þus r. 85 tm. Verð 1600 bús. r. 85 fm. Verö 1600 bus. Krummahóler. 87 fm. Verð 1700 þús. Hringbraut. 65 fm, Verð *750 þús. Miðbraul. 90 Im Verö 1750 þus GranMMtmn. 90 fm. Verð 1700 þús. Bústaðavagur, 100 fm. Verð 2 millj. 4ra—6 herb. Bðhitaðarhlíð. 120 fm Verð 2,4 mitlj. Laugar asvagur. 85 fm. Verð 1900 þús. Kleppsvegur. 117 tm. Verö 2,4 mlllj. Frfusel. 115 fm. Verð 2.1 mlll|. DahKI. 117 tm. Verð 2500 þús. S*U». 120 Im. Verð 1950 þús. Kaplaskjðtsvegur. 130 frn. 2300 þus. Krummahðlar. 120 fm. Verð 1950 þus. Haatwtisbraut. 117 tm. Verð 2600 þús. Krummhðtar. 100 Im. Verð 1750 þús. Brávaftogata. 100 fm. Verð 1800 þús. Þverbrafcka. 120 fm. Verð 2400 þús. Flóðaaai. 110 Im. Verð 2 millj. Autturbs*g. 110 tm. Verð 1900 bús. ,110fm.V«rð2mfl.. 110(m. Verö 1900 þús. Hjallabraut. 130 fffi. Verð 2600 þus. 1.135 fm. Verð 2600 þus. Sérhæötr MWfaraot 140 fm Verð 3600 þús. Asbuðartröð. 167 fm. Verð 3500 þus. Rwstagarði. 120 fm. Vsrð 2800 þus. Bústaðarvegw. 100 fm. Verð 2 mlll|. Raðhús Asgarður. 120 (m. Verð 2400 þús. Hliðabyggð. 150 Im. Verð 3600 þús. Engjasai. 180 tm. Verö 3S00 þús. Hryggiasai. 240 fm. Verö 4500 þús- Skeggjagata. 150 tm. Verð 2800 þús. Englasel. 210 fm. Verð 3100 þus. 140 tm. Verð 2900 þus. 300 Im.Verö 4100 þus. Klarfarsal. 200 fm, Verð 3800 þús. Logatond. 200 Im. Verð 4300 þus. Vaflargerði. 67 fm Verð 1600 þús. Gertland. 200 fm Verö 4200 þús. Áigarður. 120 fm. Vsrð 2200 þús. Reynlgrund. 130 fm. Verð 2800 þús. Hraunbax. 140 Im. Verð 3300 þús. Engjas«4. 210 tm. Verð 4000 þús. Rayðarhvisl. 192 fm. Verð 2400 þús. Sa»bör»braut. 185 tm. Verö 2600 þús. Esnbýlishús Veaturbrún. 250 fm. Verð 3800 þús. Hetðaras. 300 Im. Verö 6400 þús. Þiogaa. Z00 fm. Verð 3100 þús. Skaljanes. 360 tm. Verð 9000 bus. Púfuset. 275 fm. Verð 6500 þus. Ártand. 150 fm. Verð 6100 þús. Kstdasel. 190 fm. Verð 3700 þus. Strítussl. 230 fm. Verð 5900 þús. HoHagwði. 200 fm. Verö 5500 þús. Kartavogur. 220 fm Verö 4500 þús. Aratún. 140 fm. Verð 3800 þús. Vlghótostígur. 180 tm. Verð 4000 þús. Nesvegur. 86 Im. Verð 1800 þus. Starrahðtor. 285 fm. Verð 6500 þus. Húsafell FASTBIGNASALA Langholtsvegi115 (Bæiarleihalwsinu ) simt: 8 10 66 Aiatsteínn Péiursstm BergurGudnasonhdl Höfðar til .fólksíöllum starfsgreinum! 27711 Nýbýlavegur— 2ja herb. 70 fm glsasileg ibúð á 2. hSBö. Verð 1600 þús. Boöagrandi — lyftuhús Mfðg goð 3|a herb. fbúö á 3. hssð I lyfluhúsi. Ibúölnnl fylgir stssðl i bita- geymslu. Goð samelgn, m.a. gutubað og húsvðrður. Glnsilegt útsýni í norður og vestur. Verð 2,1 mlllj. Hæð viö Byggöarenda 160 tm neðrl hsað. Sér Inng. og hitl. Varð 3—3,1 mi*i. Álfhólsvegur — sérhasö 140 fm 5—6 herb. vðnduð serhasö. Brtskur. Verð 3.5 millj. Tjarnarból — 5 herb. 130 tm íbúö á 4. hSBð. Gott útsýnl. Verð M~ai Seltjarnarnes Vorum aö lé í einkasðtu vandaöa 138 fm efrl sértWBö vlð Melabraut. 26 tm bilskúr Storar suðursvallr. Glassllegt útsyni Verð 3,4 mHI). Safamýri — sérhæö 140 fm vðnduð k|aflarafbúð. Gððar Innr. Verð 2—2,1 millj. Miklatún — 5—6 herb. 140 fm serhasð asamt 25 tm bílskúr. Varð34mMJ. Hraunbær — 4ra herb. 110 fm góö íbúð á 2. hasö. Vsrö 1,9 Fiskakvísl — 5 herb. 140 fm tokheld ibúö asamt 30 fm bO- skúr. Verð 1,» miH|. Suðurhólar — 4ra herb. Goð 110 fm endaibúð á 2. hasð. Verð 2 nsW, 65% útb. Akveoin sala. Reynimelur — 4ra herb. 100 fm glæsileg endaibúð á 3. hSBö Akveðin sala. Verð 24 millj. Kríuhólar — 3ja herb. 90 fm bjórl ibúö á 3. hsBð. Sv-svallr Verð1700þú». Kaplaskjólsvegur — 3ja 90 fm goð fbúð á 3. haað. Suðursvallr. Varð1850þú» Eyjabakki — 3ja herb. 88 fm vönduð ibúð á 2. haBð. Glæsilegt utsyni. suðursvalir Verð 1800—1850 Þtks. Hringbraut Hf. 3ja herb. 90 fm íbúö á mlðhceö i þribyl- ishusi. BkVI og falleg. Verð 1680—1700 þús. Engihjalli — 3ja herb. 90 fm góð ibúð á 4 h«Bö. Sv-svatlr. Út- sýnl. Varð 1650 þú». Vesturberg — 3ja herb. 90 fm goö fbúð á 2. hasð. Verð 1600—1650 þús. Fossvogur — 3ja herb. 95 fm vönduð ibúö. Ser lóö Fallegt út- sýni. Verð 2,1 mttlj. Skipasund — 3ja herb. 65 fm ibúö. Sér Inng. og hiti. Verð 14S0—1500 þús. Krurnmahólar — 3ja herb. 90 fm íbúö á 4. hæð. Bilhysi. Varð Melhagi — 3ja herb. Gðð rlsibuð Tvðf. gler Verð 1500 þús. Álfheimar 3ja herb. 100 tm rúmgðö og bfðrt ibúð. Sér Inng. Sér httl. Laus strax. Varð 1800 þus. Hraunbær — 3ja herb. Gðö 98 fm ibúö á 1. hsBö, tðluvert endumýiuö. Vsrð 1,í mlll|. Njálsgata — 3ja herb. 80 fm ibúð á 1. hsBð. Þarfnaat endurný)- unar. Vsrð AA millj. Laus nú þegar Fannborg — 2ja herb. 70 fm íbúð i þessari ettirsðttu blokk Verð 1650 þúa. Skipasund — 2ja herb. Bfðrt 70 tm ibúö i kjallara Vsrð 1400 þús. Miðborgin — ris 50 fm gðð rtsibúð. Getur losnað strax. VerðlÍoOþú. Fossvogur — 2ja herb. 65 Im vðnduð ibúð. Sér garour. Háaleiti — 2ja herb. 65 fm fbúö á 1. hœð. Varð 1500 þús. Eiríksgata — 2ja herb. 70 fm kjallaraíbuð Sér Inng. og hiti. Vsrð 1400 þú. Fálkagata — 2ja herb. 50 fm á 1. hssð. Verð 1,3 millj, Hlíöar — 2ja herb. 80 fm klallaraibúö. Ser inngangur. Varö 1400 þús. Víöimelur — 2ja herb 60 fm kjallaraibúö. Parket. Verð 1350—1400 þús. EiGnftíTtiOLunin BINGHOLTSSTRÆTI 3 SIMI 27711 , seiuatiórl Sverrir Kriatinsson, Þortorfw Guðmundsson sðlum.. Unn»t«nn Beck hrl., stoli 12320, ÞóróHur HaHdórsson Wgfr. EIGN/\SAL/\IM REYKJAVIK EINSTAKLINGSÍBÚÐ — LAUS Snyrtileg Iftil einstakl.íbúð i steinh v. Asvallagötu Laus nú þegar. Verð 850 þus. ENGIHJALLI 3JA 3ja herb. mjög goð íbúö á hssð i tjölbyl- Ish. (lyttuh ) Tvennar svailr. Miklð út- svnl. 4RA I MIÐBORGINNI M/50 FM BÍLSKÚR — LAUS 4ra herb. mikið endurnýjuð íbúð á 2. h. f fiðrbýlishúsi v/Bríksg. Ný innrétting í eldhusi 50 fm tvðfaldur mjðg gðður bflskúr fyfgir. Tll afh. nú þegar, Verð 2.5 mlll|. ENGJASEL — LAUS - 3|a—4ra herb. 103 fm gðö fbúð á 1.h. Ijötbylish. Bilskyli Tll afh. nú þegar. TEIGAR — SÉRHÆÐ MEÐ BÍLSKÚR 120 tm gðö sérhæö í þribylish við Hofteig Sértnng. Nýr rúmg. bflskúr með vatni og hita tytgir. Laus e. skl. NEÐRA-BREIÐHOLT 4RA HERB. — SALA — SKIPTI Góö 4ra herb. rúml. 100 tm ibúð á naab i l)ölbylish í Neöra Bretðh. Sér þvottaherb. i ibuðinm. Beln sato •Oa skipti i mlnni aign, gjarnan i sama hverfi 4RA M/BILSKUR HAGSTÆTT VERÐ LAUS FLJÓTLEGA 4ra herb. íbúö i tjölbylish i austurborg- inni. Ibúðin er rúml. 100 fm og sklptlst I 3 sv.herb., rúmg. stotu og hol m.m. Stórar svalir. fbúö og sameign hvort tveggja í mjög góðu ástandi. Bilskúr. Laus nk>tlega. MOSFELLSSVEIT Nyleg og gðö raðh. og parhus i Mosf. sveit. Goðar eignlr. Ibúðir I Rvfk. eða Kópav. geta genglð. VESTURBERG — RAÐHÚS MEÐ BÍLSKÚR Mjög gott tæpl 140 tm raðhús á einnl hSBÖ v. Vesturberg Bilskur Óskum eftir öllum gerö- um fasteigna á sölu- skrá. EIGNASALAIM REYKJAVIK Ingólfsstræti 8 ^Simi 19540 og 19191 Magnús Etnarsson, Eggert Biasson meginþorra þjóðarinnar daglega! Auglýsinga- síminner22480
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.