Morgunblaðið - 13.11.1984, Blaðsíða 14

Morgunblaðið - 13.11.1984, Blaðsíða 14
14 MORGUNBLADID, ÞRIÐJUDAGUR13. NÓVEMBER 1984 Seláshverfi — í smíðum — 5 herb. Glæsileg 5 herb ibúð á einum besta staðnum vlo Reykis. Þvottaherb. i íbúðlnnl. Fragangur í serflokki. Rumgóour bitskúr fylgir. Ibúðin afh tllb. undlr trév. og maln. f nóv. nk. Teikn i sknfsl. Garðabær — Einbýlishús Vandað einbýlishús meö rúmgóöum bilskúr við Aratún. Góð eign. Ræktuö lóð Skiptl aeskileg i góðrl 3|a—4ra herb. fbúð f Reykjavfk. Garðabær — Einbýlishús Nýtt einingahus um 150 fm rúml. tllb. undlr tréverk en vel ibuoarhært Löð aö mestu frágengln. Steypt plata fyrir stóran biiskur. Sklptl ankileg á 3Ja—4ra herb. fbúö í Rvfk. Klausturhvammur — Endaraðhús Endaraðhus á goðum stað við Klausturhvamm. Húslö er rúml. tllb. undir trév. og er um 220 fm meö Innb. rúmg. bilskur. Suðursvalir. Vesturberg — 4ra herb. Góð 4ra herb. fbúð á 2. hsð f fjölbýlishúsi vlö Vesturberg. Góö sameign. Góð staösetning. Hraunbær — 4ra herb. Rúmgóð 4ra herb. fbúð é 3. hæö ( fjölbýlishúsi f Hraunbæ. Qöð sametgn. Góö staðsetning. Grill- og söluturn Tll sðlu grlllstaöur og sðluturn á göðum stað mlðsvaaðis á höruöborgarsvæðinu. Hagstæður leigusamningur Vantar — Vantar Hðfum kaupendw sð 2|« og 3|< herb. fbuðum f Reykjavfk og nágrenni. Fasteigna- og skipasala Skúli Olafsson Hilmar Victorsson viðskiptafr. Hverfisgötu 76 ¦28233 KLEIFARSEL mmum O 68 69 88 KAUPENDUR OG SELJENDUR FASTEIGNA! Við höfum opið til k/. 21 á kvöldin einnig frá kl 13-16 laugardaga og sunnudaga Auk þess bjóðum við þessa þjónustu: 1. Við metum mismunandi tilboO á hinn eina rétta hátt þ .e. við reiknum með hjálp töl vu staðgreiðsluverð tilboða. Þannig má bera saman raunvirði tilboða miðað við hin ýmsu greiðslukjör. 2. Við relknum út kaupgetu með tilliti til eigin fjármagns og lánamöguleika, og sjáum hvernig kjör henta þér best. 3. Við höfum ætíð nýjustu upplýsingar hvað varðar gengi og sölumoguleika á eftirstöOvabréfum. 4. Við skoðum að sjálfsögðu og metum eignir eftir samkomulagi. 5. Við útvegum veObókarvottorO. 6. Auk alls þessa bjóðum við þér skattaráOgJöf og hverskonar ráOleggingar I peningamalum. 7. Ef se(jandi aetlar ekki að kaupa fasteign aftur eða kaupir minni bjóðum við honum að ávaxta sparifé hans á besta hátt. með fjárvörslu okkar. Þetta gildir einnig fyrir þá kaupendur sem við ráðleggjum að spara áður en í fbúðarkaupin er ráðist. ÞEKKING OG ÖRYGGI ÍFYR1RRÚMI ri&WÆ/JM:/. T Hutl Verilunarinnar, síml 686981 Vandaö 160 fm raðhús, góö stofa, 4—5 svefnherb., innb. bílskúr, óinnréttaö baðstofuloft. Skipti á 4ra herb. íbúö möguleg. BJARG fasteignamiðlun, Gooheimum 15, símar 687966 og 687967 26933 íbúð er öryggi 26933 4 sölumenn — 5 línur |viö höfum enn aukiö þjónustuna og fjölgað' sölumönnum. Yfir 200 eignir á söluskrá og fjöldi kaupenda aö ýmsum geröum fasteigna. Hafiö samband við sölumenn og látiö skrá eign- ina strax í dag — þaö borgar sig. Við bjóöum viöskiptavinum okkar örugga þjón- ustu eftir 15 ára reynslu í fasteignaviöskiptum. Opið frá kl. 9—21 ídag. Eínkaumboð á íslandi r=------, fyrir Aneby-hús. " Fd mSrkðiöUJ H»fn»r.tr»t, 20, sfmi 26933 (Nýja húslnu vU Lajkjartorg) Jón Magnússon hdl. fTRFASTEICNA ¦"•*"•* LuJ HÖLLIN nASTEIGNAVIÐSKIPTI MIÐBÆR-HAALEITISBRAUT58 60 SÍMAR 35300*35301 Furugrund Mjög góð einstakllngsibúö i 3. hæö. Akv sala. Flyörugrandi Glæsileg 2)a harb. (búö á 1. hnö. Snýr ( auður. Hamraborg M(ög qóó 2|a herb. ibúð á 4. hasð. Þvottahús á hæðlnni. Bilskýli. Álftamýri 2ja herb. fbúð á 4. haað Uhjs. Æsufell 2ja herb. fbúo á 7. hæð í lyftuhúsi. Suo- ursvalir Geymsla á hasölnnl. Asbraut 2|a herb. ibúð á 3. hæð 77 fm. Góð eign. Háaleitisbraut Mjðg góð 2ja herb. íbúö á 4. hasð. Park- ef ástofu. Fellsmúli 3ja herb. (búð é 3. hasð 100 fm. MJðg góðekjn. Barðavogur ' 3ja herb. fbúö 90 fm á jarðhæð. Laus nú , Kjarrhólmi | QlæsHeg ibúð 90 á 1. hæð Akv. sala Kársnesbraut 3(a herb. rlsibúð meö eöa án bflskúrs (60 fm). Elnnfg 2|a herb. Ibúð (kj. I sama husl. Austurberg 3ja herb. fbúð á 2. hasð + bdskúr. j Furugrund ' 3|a herb. fbúð á 3. hatð. Akv. sala. Asparfell ! 3|a herb. fbúð ð 4. hasð f ryftuhúsl. Vest- i ursvaHr. Mlðg goð eign. Kleppsvegur 4«h»b.110fm(búðé2.h«sð.QI«*- ^oar _ ,. Engihjalli 4ra herb. fbúð i 7. haö (fyftuhúsi. Suð- ursvallr. Fellsmúli S herb. Ibúö á 4. tmO (4 svefnherb). Csklleg sklptl á 3|« herb. ibúö i 1. eða 2. hasð í sama hverfl. Mjög góö 145 fm fbúð 5 tterb. i tveimur hæöum. Glaöheimar Glæslleg 150 fm serhasð i 1. hæö Allt sér. Bflskúrsrettur. Kelduhvammur Qóö mlðhæð 130 fm i brib.húsi. Góður bílskúr og geymslur. Staðabakki Mjög fallegt raðhús i tveimur hæðum 2x100 fm. 30 fm bilskúr. Akv. sala. Norðurfell 150 fm raðhus i tveimur hæðum með innb. bilskúr. Niðri eru stofur. eldhus og húsb.herb. Uppi 4 svefnherb. og bað. Vesturströnd MJög gott raðhús, 2x100 fm. Sersmfð- aðar innrettingar. Tvðfaidur, innbyggð- ur bftskúr. Akv. sala Torfufell Mjög gott raöhús i elnni hæð 140 fm. 25 fm bilskúr Akv. sala. Heiðarás Glæsilegt etnb.hus i tveimur hæðum. Gætl vertð 2|a herb. fb. i 2. hasð. Innb. btlskúr Akv. sala. Arnarhraun — Hf. Mfög gott tvílyft einb.hús. Qóður bil- skur. Akv. sala Vallarbraut — Seltj. Mjðg gott einb.hús i einni haað 140 fm. Tvðf. bflskúr. Qróin loð. Lækjarás | Nýtt etnb.hús i einni hæö 188 fm. 40 fm | tvðf. bilskúr Falleg ekjn. Garöaflöt Mikið endumýjaö einb.hús um 170 fm. Akv. sala. Langagerði Einb.hús sem er halfur k|.. hssð og rls. 130 fm gr.fl. 40 fm bflskúr. Sklpti mðgul. i 4ra—5 herb. fb. f hverflnu. Kjörbúð — söluturn Til sðki er góð verslun i gronu og vax- andi hverfl ( autturborglnnl. Mlkllr mðgul. i auknum umsvifum Allar nin- ari uppl. i skrffst. I smíöum Tjarnarból Mlðg góð fbúð 130 fm i 4. hasö (4 svetnherb.). Búr Innaf eldhúsl. Suöur- svallr. Miklð útsýnl. Kaplaskjólsvegur 8 herb. fbúö i 4. hasð + rfs. Akv. sala Laurvangur — Sérhæö Qlasslleg sértwö 3 tll 4 svetnherb. Góð stofa Stór bilskúr. Akv. sala Kjartansgata Efrt sernasö 120 fm (f|örb.f)úsl. 30 fm bAskúr. Vorum að fi f sðtu nokkrar 4ra og 6 herb. íbuðlr f glæsllegum sambýllshus- um vlð Hrfsmóa. Ibúðirnar Mfjast tllb. undir tréverk. Tll afh. naasta vor. Tefn i skrtfst. Reykés Eigum eina 6 herb. íbúö i tveimur haso- um. Ekjnln afh. tllb. undir treverk nú I nóvember. Mlkll og göö samekjn. í smíðum — Hesthús — Kjóavellir 8 hesta hus Afheidlst fokheft eöa full- búfð nú eða um iramót. Agnar Olafsson, Anw Sigurðseon, Hreinn Svavarsson. 35300 — 35301 35522 BJARG FASTEIGNAMIÐLUN Goðheimum 15, símar: 68-79-66 68-79-67 2ja herb. ALFHEIMAR 55 fm góð íbúö á jaröhaso. Laus strax. Vero 1350 þús. 3ja herb. MAVAHLÍÐ 70 fm ibúo. Laus fljótlega. Vero 1550—1600 bús. HRAUNBÆR Ca. 100 fm íb. á 2. hasö. Tvö stór svefnherb.. góö stofa. Stórt aukaherb. á jaröhasö. Verð 1700 þús. Skipti á stærri eign æskil Góöar greiöslur í milligjöf. HRAUNBÆR 90 fm góö íbúö á 2. hæö. Verö 1800 þús. HRAUNBÆR Góö 3ja herb. íbúö, ákveðln saia. Verö 1700 þús. 4ra til 5 herb. HRAUNBÆR Góö 4ra—5 herb. ib , ca 115 fm, aukaherb. í k). HRAUNBÆR Ca. 110 íb. ásamt herbergi í kjallara Verð 2 mllli. Sérhædír SELVOGSGRUNN 130 fm efrl sérhæo 3 svefn- herbergi, góö stofa, ca. 40 (m svalir. Verö 2,7 millj. HAFNARFJÖRÐUR Ca. 140 fm góö efri sérhæo. 5 svefnherb.. stór stofa, þvottah. á hæoinni. Bílsk. Verö 3,2 millj. KAMBASEL Sérhæð meö 3 svefnherbergj- um. Stór stofa, sér þvottahús og geymsla Radhús TORFUFELL Glæsil. raöh., allar innr. nyjar, góöur bílsk. Skipti mögul HRAUNBÆR Fallegt raöhús ca 146 fm. Stór stofa, 4 svefnherb. Þvottahús innaf eldhusi. Góöur bílskúr. Skipti möguleg á 3|a herb. fbúð. STEKKJARHVAMMUR HAFN. Glæsilegt 180 fm raöhús. Fal- legar stofur, 3 svefnherb., baðstofa f risl. 20 fm bílskúr. Einbýlishús SELJAHVERFI Eitt af glæsil raðhusum borgar- innar, ca. 230 fm. 4 svefnherb., glæsil. stofur, tvöf. innb. bflsk. Uppl. aöeins á skrifst. Okkur vantar all- ar stæðir algna á söluskrá. Skúll BJarnason hdl.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.