Morgunblaðið - 22.11.1984, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 22.11.1984, Blaðsíða 11
MORGUNBLAÐIÐ. FIMMTUDAGUR 22. NÓVEMBER 1984 11 84433 2JA HERBERGJA AUSTURBRÚN ibúð { hahýsi meö tyftu. Laus fljótlega 2JA HERBERGJA HÓLAHVERFI „_______ Nýteg vönduö ibúö á 2. haeö í fjðlbyKihusi. Goöar innréttingar Lagt tyrir þvottavel á baoi Getur losnað strax 2J4 HERBERGJA RÁNARGATA Ca. 45 fm einstaklingsibuö i kjallara. Vel úllit- andi Vere ca. «00 þús. 3JA HERBERGJ HAGAMELUR Falleg 70 fm (aröhæo. Parket á { lagt bað. Góðar innréttingar. 3JA HERBERGJA VESTURBÆR Bjðrt og góð ibúð á t hano i 4-b fm. M.a. 2 stofur, sklptantegar. 1 svefnher- bergi og bað með baðkeri. Nýtt gler. Góð sameign. «0% útb. 3JA HERBERGJA GARDASTRÆTI Falleg fbúð á efstu ha»ð í steinhúsl með útsýni yfir borgina. Laus fljótlega. 3JAHERBERGJA ENGIHJALLI __________________ Fatteg (buö i fjölbyllshúsl. Mikið áhvílantjl. Laus fljóttega. Verö ea. 16S0 þús. HVERFISGATA ÍBÚÐ — VERZLUN Bárujárnsklaeu timburhus. Verztunarpláss é jarðhæð. 3 herb. og ektfiús á miðhæö og 2|a herbergla fbúð f rfsi. Grunntlötur hússins er ca. 66 fm. EIHBÝLI KÓPAVOGI ^^^^^^^^ Pryöitegt litið hús i Kópavogi. Mikið endurnýj aö. M.a. 2 stofur og 3 herbergi. Þvottahús og bað. Við hústd er ca 500 fm garður með stórum tr jám. Ver* ca. 2,6 miHj. EINBÝLISHÚS SELJAHVERFI ^^^^^^ Glæsilegt hús, tullfrágengið. fagmannsvinna úti og inni. Husið skiptist m.a. í 2 stórar stotur og 4 svefnherbergí. Sjónvarpsherbergi. Fal- tegt baðherbergi Innangengt er I ca 50 fm tvöf. bílskúr Verð ea.« miHj. EINBÝLISHÚS VESTURBÆR — 2 ÍBUDIR Til sölu veí með farið og talsvert endurnyjað sænskt timburhús á steyptum grunni. A hæð- inni eru m.a. 2 stórar stofur. svefnherb., nýtt eldhus og wc. I kjallara er 2ja herb. ibúð. þvottahús o.fl. .^HL^HL^H BÚJÖRD SUOURLAND Til sölu ca. tOO fia urvafs grasraektarjðrð. Byggingar: M.a. endurnýjaö ca. 130 fm íbúö- arhús, nýtt 40 kúa fjós meö nýiu m|ólkurhúsi. i tll ábuðar ftiótleaa IÍS FASTBGNtSMAWÆÆ\K <*l\f SIMI 84433 öfðar ðT .fólksíöllum starfsgreinum! 26600 Allír þurfa þak yfir höfudið 2ja herbergja íbúðir EfstihiaHi Ca 65 fm. V. 1450 þús. Flyorugrandi Ca 70 fm. V. 1700 þús. Srusumd Ca. 35 fm. Tilboð Veeturbser Kóp. Ca. N fm. V. 1450 þaa. Vaaturbarg Ca. 65 fm. V. 1430 þús. "1 Ca. 56 fm. V. 1350 bus. 3ja herbergja íbúöir Átflwimar Ca 98 fm. V 1800 þús. BargstooaatratH Ca. 80 fm. V. 1600 bus Engiasal Ca 100 fm. V. 2,0 millj. Kambaael Ca 94 fm. V. 1850—1900 þús. KlepiMvegiir Ca 90 fm. V. 1850 þús. Krummahótor Ca 90 fm. V. 1750 þús. Laugavagur Ca 73 fm. V. 1500 þús. Ljmghagl Ca 90 fm. V. 1750 þús. Lindargata Ca 110 fm. V. 1950 þús. Ljoevaftegata Ca 90 fm. V. 1900 þús. Nýbýlavagur Ca 85 fm. V. 2,1 millj. Skipasund Ca 60. V. 1550 þus. SúHihótor Ca. 90 fm. V. 1750 þús. Vioimolur Ca. 60 fm. Bilsk. V. 1700 þús. 4ra herbergja íbúöir Blikahólar Ca. 117 fm. V. 2,1 millj. Breiovangur Hf. Ca 110 frn. V. 2.250 bus. Efsfaland Ca 88 fm. V. 2.150 þús. Fftueel Ca. 117 tm ? 17. V. 2,3 mlllj. Flúoasel Ca 110 fm. V. 2,2 millj. Gauttond Ca. 100 fm. V. 2,4 millj. Hrafnhölar Ca 117 fm. V. 2.1 mlllj Kalduhvsmmur Hf. Ca. 125 fm. V. 3,3 miH|. Kríuhótor Ca. 126 fm. V. 2.1 millj. Krfuhótor Ca 110 fm. V. 1850 þús. Knimmahótor Ca. 105 fm. V. 1850 þús. Ljóahaimar Ca. 110 fm. V. 1.9 millj Rauoageroi Ca. 130 fm. Bilskur V. 2,9 mlll|. Safamýri Ca. 95 fm. V. 2.1 mlllj. Veeturberg Ca. 114 fm. V. 1900 þús. 5—6 herb. íbúöir Haateitisbraut Ca 120 fm. Bílsk. V. 2,8 mlllj. HofsvaHagata Ca 130 tm V. 2,9—3 millj. Hvsssslsiti Ca. 130 fm. Bflsk. Tilboð Kópavogsbrsut Ca 136 fm. Stor bilsk V. 2,8 millj. Krihoft Hf. Ca. 157 + 35 fm i kj. Bilsk V. 3,2 millj Vioimelur Ca. 120 fm. Stör bílsk. V. 3,1 mlllj. Þvarbrakka Kóp. Ca. 135 fm. V. 2.3 millj. Raöhús/parhús Brekkubyggð Gba. Ca. 80 fm. V. 2,5 mHlj. I Ca. 150 fm. Bilsk. V. 3.5 mill). I Ca. 196 fm. Bílsk. V. 3,7 míllj mioarbvggð Gba. Ca. 110 fm. Stór bilsk V. 3.6 millj KtoHarasl Ca. 260 fm. Bilsk. V. 3,6 millj. TorfufaH Ca. 123 fm. Bilsk Tilboð VotvufeM Ca. 140 fm. Bílsk V. 3.2 millj. Einbýli Stakkir Ca. 160 tm ? 30 fm. Bflsk. V. 6.3 millj. VasturtMsr Ca. 160 fm. Bíisk. V. 9,5 mill). Fjótugato Ca. 3X90 fm. Laust V. 7,5 millj Hótatorg Ca. 280 fm. V. 6 millj. Hrisholt Gbsi. Ca. 300 tm. Tvöf. bflsk. V. 4,7 milli. Jórusel Ca. 270 fm. Fokh. bflsk. V. 5,3 mitlj. Kriunas Ca. 320 fm. Tvð. bilsk V. 5,3 millj. Langagaroi Ca. 140 frn. Stór bflsk. V. 5 mitlj. Mariusrtlot Ca. 170 fm. Tvðf. bilsk. V. 4,8 millj Norourtún ÁHt. Ca. 140 fm. Bflsk. V. 3 millj r Ca. 247 fm. Bílsk V. 5,5 millj. <& Fasteignaþjónustan Authintmti 17. s. 29600. = Þorsteinn Steingrimsson. Rti lögg. fasteignasali Norðurmýri - 2ja herb. 2ja herb. 65 fm íbúö á efri hæö. Góð íbúð á góöum staö. Híbýli og skip, Garöastræti 38, símí 26277. MetsöluNad á hverjum degi! fpi1540 Atvinnuhúsnæði Lyngás Gb.: th söiu 396 fm iðn. húsn. a einni hasð. Tvennar Innkeyrslu- dyr. Uppl á skrifst. Á Ártúnshöföa: tii söiu 210 fm iðn husn á gðtuhSBö. Stórar aö- keyrsludyr. Bnnig 120 fm húsn. á 2. hsBö. Uppl á skrifst. Einbýlishús I Hlíðunum: Hðfum fengið tll sðhi 360 fm einb.hus Husið er tvaar hæðir og kj. Bnstakt utsyni. Teikn. og uppl. á skrifst. í Skerjafirði: ca. 300 fm tvityft hús á siávarlóö Sklpti á mlnni eign koma til greina Uppl. á skrifst. Stekkjarsel: 220 tm storgi. w> buið einb.hús. 4 svefnherb , vandað baðherb. og eldhús Glæsilegur garður. Eign í sértl. Uppl. á skrlfst. Þverársel: tii sðiu 325 tm mjög vel staösett hús. Húsið er ekkl alveg fullbúið. Mögul. á tveimur íb. 33 fm bílskúr. Frábært útsyni. Skipti mögul. á raðhusi t.d. i Breiðholti Lindarflöt Gb.: tii söiu 145 tm einlyft hús. 38 fm bffskur. Varð 3,5 millj. Á Eyrarbakka: Húseignm Bjarhús er til sölu Nánari uppl á skrifst. Raöhús Nesbali: 205 tm mjög gott tvilyft raöhús. Tvof. baakúr. Vero 4,5 millj. Heiðnaberg: 140 tm hus auk 23 fm bflsk. Til afh. strax fulltrág aö utan en ófrág. að innan. Skipti á 3ja herb ib. æskileg Teikn. á skrifst. Reyöarkvísl: n soiu 196 tm skemmtil teiknað endaraðhus ásamt 40 fm bflskúr og mlklu hobbý-rými. TU afh. fljóttega fokhalt. Teikn. á skrifst. Kleifarsel: 205 fm tvflyft kerjuhús auk 30 tm bflskúrs. Husið er ekkl alveg fullbuið TH afh. strax. Varð 3.3 millj. Skipti á minni eign koma til greina og milligi að mestu lanuð til lengri tíma. 5 herb. og stærri HoltSgata: 135 tm 5 herb. ib. á 1. hæð i steinhusi. Varö 2,8 mill). Selvogsgrunn: 130 fm ein sérhæð. 3 svelnherb 40 fm svalir út af stofu. Verö 2,9 mill) Breiðvangur Hf.: 5 herb. 117 fm íb. á 4. haeð Þvottaherb og búr innat eldhúsi. 4 svefnherb. Varð 2—2,1 millj. _______________________ 4ra herb. íbúðir Hraunbær: iiotmmjoggóöíb. á 2. hæð Sameign f sertl. Verö 2 mill). Engjasel: 103 fm m|ög góð «>. 11. haaö. Bihýsi. Laus strax. Verö 1950 þus. K leppsvegur: 110 tm giæsii. h, á 2. hseð. ib.herb. i k|. Verð 2Í millj. 3ja herb. ibuðir Hamraborg: 100 tm vönduð ib. i 2. h. Baaat. f bahýsi. Vara 1850 þús. Meðalholt: 74 tm a>. á 2. hæö. Laus strax. Vsrö 1600 þús. Nýbýlavegur: ss im góo •> a 1. hasð i fjórb.husi Þvottaherh. innaf eldh- usi 25 fm bilskur. Verft 2.1 millj. 2ja herb. ibuðir Vesturgata: eo tm goð ft>. a 2. hæð í steinhúsi. Svalir Vero 1400 þús. Dúfnahólar: 75 tm faiiog * á 2. hæð i lyftuhúsi. Utsyni yfir borgina, Qoð sameign. Laua strax. Varö 1480—1500 bús. Vegna mikillar sölu undarfanö vantar okkur allar stærdir og geróir fasteigna á söluskrá Hötum m.a. mjðg Ijéitfrk* ktuptnd- ur mð 2im. 3/» og 4r» htb. ibuóum mió- svssðte fRWk. HaHa tmmband vM okkur og vM munum §koós og vrOtmtta migninm mmmdmwgurm. r^, FASTEIGNA /4/1 MARKAÐURINN [ .—i Oðinsgtttu4, símar 11540 — 21700, Jón auomundaaon sMustj., ^* M u D»hLUI.. ¦ Hl..... siaian n nrynioiTss. soium., Leo E. Lova logfr., Magnús QuMaugsson Iðgfr. Háahlíð — einbýli 340 tm glæsilegt einbýlishús Húslö er vel skipulagt. Fallegt utsyni Ákveðln sala. Byggingarlóðir á Artúnsholti Til sðlu raöhusaloðir á glæsilegum staö f Artúnshofti. Teikn. og skipulagsupp- dráttur á skrlfst. í Skerjafirði — einbýli 290 fm einbylishus á tvelmur hæöum Sjávarlóð Frábært utsýni Varö 6.5 Seiðak visl — einb. 208 fm tvflytt einbýlishús á góðum stað Vsrð 3|5 rMBiL Seljabraut — raðhús 220 fm. vandaö endaraðhús ásamt bilskýli Varö 3,» millj. Við Sæbólsbraut Kóp. Mptstiluhk*) á hvtrjum degi! (sunnan Naumotsvíkur). Tll sðlu | legt 176,5 fm endaraðhus sem afh. fokhett i nóv. nk. VarO 2360 þús. Starrahólar — einb. 285 fm vandað, glæsilegt. Utsýni ytír Eliiðaárdalinn. Sklptl möguleg á minni etgn. Tvðf. bftskúr. Álfhólsvegur — sérhæö 140 fm 5—6 herb. vðnduð sérhæð Bitskúr. Varð 3,5 millj. Hæð við Byggðarenda 160 fm neðri hæð Sérinng og hltl. VarO 3.0—3.1 mill). Suðurgata Hf. — hæð 110 fm vðnduö neori haaö. Utsyni yflr höfnina Varð 2.3—2,4 mill). Meistaravellir — 5 herb. 130 fm íbúö á 4. hæð Suðursvalir Bflskúr. Engihjalh — 4ra Glæsileg ibúö á 7. hæð. Tvennar svalir. VerA 1,9 miH). Seljabraut — 4ra 110 fm góö íbúö á 2. hæð. Sér þvotta- herb. Efri hæð og ris viö miðborgina Efri hssö og ris I ettlrsottum staö, sam- tals um 200 fm. Fagurt útsýni yflr T)örn- ina og nágrenni. Teikn. á skrtfstofunnl. Krummahólar — penthouse 175 fm glæsilegt penthouse. 5 svefn- herb. Bilskýli. Mðgulegt að taka ibúö upp í kaupveröið í Hlíounum — 4ra 115 fm glæsileg nýstandsett ibúð á 3. IubO (efstu) Sérhiti Viö Fálkagötu — 4ra 106 fm á 2. hæö Suöursvalir. Laus strax. Skaftahlíö — 5 herb. 120 fm 5 herb. efri hasö. Bflskúr. Tjarnarból — 5 herb. 130 fm íbúð á 4. lusö. Qott útsýnl. Varö 2£mML Kaplaskjólsvegur — 3ja 90 fm góö ibúð á 3. hasð. Suðursvalir VarOISSOpos. Eyjabakki — 3ja 88 fm vðnduð fbúð á 2. hasö. Glæsilegt útsyni Suðursvalir. VerA 1800—1850 þús. Kríuhólar — 3ja 90 fm biörl fbúö á 3. hæð. Sv.svalir. Vor«1700pua. Álfheimar — 3ja 100 fm rúmgðö og björt ibúð. Sérlnng. Serhití Laus strsx. Varð 1800 þús Háaleitisbraut — 3ja Björi 95 fm góð íbúð é (arðhœö. Laus 1. 11 Sarmng. Varð 1»00 þús. Vesturberg — 3ja 90 fm ibúö á 3. hasö. Varö 1050 þua. Hraunbær — 3ja Qoö 98 fm fbúö a 1. hæð. töluverl endurnýjuð. Varð 13 mill). Laus strax. Melar — 2ja 60 fm kjallaraibuð Parket VerO 1350—1400 pu. Fossvogur — 2ja 65 fm vönduö ibúö. Sér garöur. Eiríksgata — 2ja 70 fm kjallaraibuð Sérinng. og hltl. VerO 1400 þus. Baldursgata — nýlegt 2)a herb. 65 fm góð íbúð á 3. hsað. Stórar suoursvallr. Bilskyli. Laus fl|ót- lega. Hraunbær — 30 fm Samþykkt snyrtileg einstaklingsibuð á jarohæð Varð 150 þos. Miðborgín — ris 50 fm göð risíbúO. Qetur losnað strax. Vart 1100 þúa. EicnnmiÐLunin ¦ ÞINGHOLTSSTRÆTI 3 SIMI 27711 . 3ólust|ón Svwrír Kríslinsaon, ÞorlMtur Guomundaaon tölum . Unn«l»inn B«ck hrl., nmi 12320, Þórólfur Halldor«»on lögfr EIGNASALAN REYKJAVIK í miðborgínni 2—3|a herb. íbúö i 1. h. 1 tvibýllsh Snyrlil eign Hraunbær 4ra 4ra herb. góð ibúð á 2. hæð i tjölbyllsh. Verð 1870—1900 þús. Vesturberg — raöhús 136 tm raðhus á elnni hssö. HúslO er allt i mk)g göou astandi. Bilskur Einbýlishús óskast Fjársterkur kaupandi VTö taitum aö vönduðu nimg. einbýlls- húsi. gjarnan í Fossvogi. Fl. staðir koma til grelna Qott verö i boði I. retta eign. Veðskuldabróf óskast Hðfum kaupendur aö verðtr. og överðtryggöum veöskuldabrótum EIGNASALAiM REYKJAVIK Ingólfsstræti 8 IfSími 19540 og 19191 Magnús Einarsson. Eggert Eliasson 43466 Ásbraut — 2ja herb. 72 fm íbúö á 3. haad. Vestur- svalir. Engihjalli — 3ja herb. 90 fm á 6. hæö. Vestursvalir. Verö 1,7 rmlli. Hamraborg - 3ja herb. 105 frn á 2. hasð, Suðursvattr. Vandaðar innr. Kópavogsbr. - 3ja herb. 90 fm á jarðhæo i þribyli. Sér- innc). Sérhití. Laus fljótl. Ásbraut — 4ra herb. 110 fm á 4. hæð. Suðursvaiir. Miktð útsýni. Nýr bilskúr. Grenigrund — sérhæö 120 fm miöhæð í þríb. Stór bilsk. Laus 1. des. Hrauntunga — raðhús 280 fm alls, efri hasð 140 fm, 3 svefnherb Á fwðri hœö eru 2 herb., bílsk. og geymslur. Laus fljótl. Iðnaðarhúsn. - sala 165 fm efri hæð við Smiðju- veg, Stórar innkeyrsludyr. Iðnaðarhúsnæði Til leigu við Skemmuveg 280 fm iðnaðarhusn. með tveimur stórum innkeysluhurðum. Lofthæö 4 m. -- VANTAR -- allar slærdir eigna á sölu- skrá Ýmsir skiptamögu- leikar fyrir hendi. JJJ": Fasteignasalan II- EIGNABORGsf. Hamraborg 5 - 200 Kópavogur Söhim: Jóhann Hálfdánarson, hs. 72057. Vilhjálmur Etnatsson. hs. 41190. Pórólfur Kristjén Bock hrl. ^esið reelulega af öllum fjöldanum!
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.