Morgunblaðið - 22.11.1984, Blaðsíða 14

Morgunblaðið - 22.11.1984, Blaðsíða 14
14 MORGUNBLADID, FIMMTUDAGUR 22. NÓVEMBER 1984 FJÁRFESTING HF. SÍMI687733 2ja herb. Njálsgata Skemmtileg góö kjallaraíbuð í gamla miðbænum, gott svefn- herb., góö stofa, ósamþykkt. Verö 1,1 millj. Vallartröö Kóp. Vönduð 60 fm litið niðurgrafin 2ja herb. íbúö i mlöbæ Kópa- vogs. Sérinng. Góð teppi Verð 1,4 millj. Kambasel Glæsileg 80 fm 2ja herb. íbúð. ibúðin er á jarðhæð. Sérinng. Glæsileg eign. Verö 1750 þús. Álftamýri Góð 2ja herb. íbúö á 3. hæð á einum eftirsóttasta stað f bæn- um. Ákv. sala. Verð 1450 þús. Hlíðarvegur Kóp. Góö 2ja herb. íbúö á jarðhæð á góöum staö. Ákv. sala. Verö 1350 þús. 3ja herb. Alfhólsvegur Kóp. 75 fm íbúö á 2. hæð í fjórbýll. Glæsilegt útsýni. Góö eign. Verð 1700 þús. Álftahólar 85 fm ibúð á 1. hæö ásamt bilskúr. Mikið útsýni. Lagt fyrlr þvottavél á baði. Haga-innrétt- ingar f eldhúsi. Verð 1850 þús. ÁHtamýri Stórglæsileg og rúmgóð fbúð á 4. hæð. Mikiö útsýni. Ákv. sala Verö 1850 þús. Blönduhlíd Stór kjallaraibúð sem byöur upp á mikla möguleika. Akv. sala. Verö 1,7 millj. Engihjalli Glæsileg 3ja herb. íbúð, mikið útsýni. Glerskáli á svölum. Akv. sala. Verð 1750 þús. Hamraborg Glæsileg 104 fm fbúö á 2. hæð. Bilskýli. Þvottahús innan íbúð- ar. Verð 1950 þús. Laugarnesvegur Verulega góð og nýstandsett risfbúö. Mikið útsýni. Ákv. sala. Verö 1250 þús. Lokastígur Góö risíbúð í gamla miðbæn- um. Nýjar eldhúsinnróttingar. Nýjar innréttingar á baðí. Verö 1800 þús. Skipasund Mjög góö 3ja herb. kjallaraibúð, töluvert endurnýjuö. Laus fljót- lega. Ákv. sala. Verð 1600 þús. Spóahólar 85 fm fbúö á 1. hæö. Vðnduö eign og vel meö farin. Sérgarð- ur. Góð þvottaaðstaöa á jarð- hæð. Verö 1750 þús. Suöurbraut Hf. 97 fm góö íbúö. Þvottaherb. innaf eldhúsi og búr. Rúmgóö stofa. Suðursvalir. Rfsalagt baöherb. Verö 1700 þús. 4ra herb. Háaleitisbraut Glæsileg ibuð á 4. hæö. BA- skúrsréttur Laus eftir sam- komulagi. Verö 2,3 millj. Kjarrhólmi Vönduð 4ra herb. 105 fm íbúö. öll svefnherb. með skápum. Suðursvalir Þvottaherb. innan íbúöar. Verö 1900 þús. Kleppsvegur Vönduð eign f 3Ja hæða blokk inn við Sund. Þvottaherb. innan ibúðar. Sérhiti Verð 2,4 millj. Krummahólar Góö ibúð á 7. og 8. hæö. ibúöin er á 2 hæðum, möguleiki á 2ja herb. ibúö á efri hæö með sér- inng. Glæsilegt útsýni i góöu skyggni. Laus eftir samkomu- lagi. Akv. sala. Verð 2,3 millj. Rauöalækur Vönduð 115 fm Jaröhæö meö sérinng. Sérþvottahús. Mjög góö íbúö í grónu hverfi. Verö 2,4 millj. Tjarnarból 130 fm fbúö á 4. hæð meö suð- ursvölum. Vönduö íbúö á góð- um stað. 3 svefnherb. Verö 2,5 millj. 5 herb. og hæöir Barmahlíö Mjög stór og snotur fbúö á 2. hæö f fjórbýli. Góður bílskúr. Akv. sala. Verö 2.8 millj. Hvassaleití 5—6 herb. íbúö á 1. hæö ásamt bílskúr. Ný eldhúsinnrótting. Akv. sala. Verö 2,9 millj. Háaleitisbraut Laus strax. 127 fm ásamt bíl- skúr. Góð eign á góöum staö. Verö 2,8 millj. Skipholt Mjðg vönduö og vel umgengin fbuð á 4. hæö. Bílskúrsréttur. Aukaherb. f kjallara. Verö 2,2 millj. Raohús og eínbýli Vesturvangur Hf. Sérlega glæsilegt einbýlishús 178 fm á einni hæö. Mjög stór bílskúr. 4 svefnherb. Glæsilegur garöur. Mjög vðnduö eign. Verð 5.4 millj. Seilugrandí Tvílyft timburhús frá Timbur- smiðjunni. Húsiö er 180 fm meö 35 fm bflskúr. Mjög smekkleg panelklæðning er í ðllu húslnu. Verö 4,3 millj. Holtsbúö 130 fm fallegt timburhús á einni hæð meö 45 fm bilskúr Skemmtileg eign. Verð 3,2 millj. Hrauntunga A 2 hæðum Innb. bílskúr. Glæsilegur garður. Suöursvalir Parket á ðllum gólfum. Verð 5,4 mill). Valiartröo 140 fm einbýlishús á 2 hæðum. 7—8 herb. Lóöin er 1050 fm. 50 fm bðskúr. Bgn sem gefur mikla möguleika. Verö 4,2 millj. Blesugróf 6—7 herb. 200 fm einbýli á 2 hæöum. Húsiö er 150 fm á hæö og 50 fm í kjallara sem er óinn- réttaöur. Allt tréverk í sérflokki. 30 fm bílskur meö kjaliara und- ir. Verö 4,3 millj. Heiðarás Stórglæsilegt 300 fm einbýlis- hús á 2 hæðum ásamt 40 fm bflskúr. Innréttingar einstaklega vandaðar. Gott gufubaö. Mikiö útsýni. Verð 6,5 miHj. Skerjafjöröur — Skildinganes 280 fm einbýlishús á 2 hæöum. í húsinu eru 9—10 herb. þar af eru 2 veislustofur og 5—6 svefnherb. Glæsileg eign. Verö 6.5 millj. Bollagaröar Glæsilegt raöhús byggt '79. Húsið er 200 fm. Sórlega vand- að. Hitapottur í garði. Verö 4,5 millj. Hagasel 196 fm hús meö bíiskúr. Glæsi- leg eign meö sérsmíöuöum inn- réttingum. Búr innaf eldhúsi. Akv. sala. Verö 3,8 millj. Hlíöarbyggö 130 fm raöhús ásamt 30 fm bilskúr. i mjög góðu ástandi. Akv. sala. Verð 3,3 miHj. FASTEIGNASALAN FJÁRFESTINGHF. Ármúla 1 • 108 Reykjavík • sími 6877-33 Lögfræóingur PéturPórSigurösson FASTEIGNASALAN ____ EHJNDl SIMAR: 29766 & 12639 HAFNARSTRÆTI 11 Opið í dag kl. 9—18 Sími 29766 3 OKKUR VANTAR ALLAR GERÐIR OG STÆRÐIR EIGNA Á SÖLUSKRÁ. ERUM MEÐ FJÖLDA ÁHUGASAMRA KAUPENDA OG MÖRG TÆKI- FÆRI TIL EIGNASKIPTA. 2ja herb. Garðavegur Hf. Ljómandi snyrtileg ibúö í tvílyftu timburhúsi. Mikið útsýni. Ca. 50 fm. Verö 1,1 millj. Kambasel. Gullfalleg 86 fm íbúö á Jaröhæö. Sér garöur. Verö 1750 þús. Ásvallagata. 2ja herb. ósamþ. 45 fm íbúö í steinhúsi. Laus strax. Verð 850 þús. Laugavegur. Efri hæð og ris. Virkilega skerr.mtileg 65 fm íbúö. Verð 1150 þús. Spóahólar. Mjög rúmg. 2Ja herb. íb. Tvískipt 16 fm svefnherb. Eldhús meö fallegum innr., 75,2 fm nettó. Verö 1550 þús. Vesturgata. Tvær stúdíóibúöir á jarðhæö í gamla vesturbæn- um. Allt nýtt. Bjartar íbúöir. Gott baðherb m. sturtu. eldhús, stofa meö Ijósum teppum, geymsla í kjallara, nýir gluggar og nýtt gler, ca. 40 fm. Verð 1250—1300 þús. 3ja herb. Kírkjuteigur. Mikiö endurn. íb. í kjallara, ca. 85 fm. Verö 1600 þús. Njörvasund. Mjög björt íb. í þríbýli. Gott verö. Ca. 50 fm. Verö 1500 þús. Dvergabakki. Góð ibúö a 1. hæö í góöri blokk í vinsælu hverfi. Ca. 85 fm. Verð 1700—1750 þús. Hraunbær. Mjög snyrtil. íb., góö teppi, gott eldhús, flísal. baö, stórar suövestursv., vélvætt þvottahús i sameign, ca. 90 fm. Verö 1750 þús. Hraunteígur. Kj.íbúö m. nýjum innréttingum og suöurgluggum, stutt í sund, fallegur garöur, ca. 80 fm. Verö 1650 þús. KrummahÓlar. Ca. 90 fm íb. með fullfrágengnu bílskýli. Verö 1700 þús. Njörvasund. Kj.íbúö í þríþýli, nýleg teppi. ákaflega fallegur garður, stórt eldhús, ca. 85 fm. Verö 1600 þús. Sléttahraun Hafnarf. Lftil og snyrtileg neðri hæö í tvíbýli, sérinng., flísal. baö, garöur, ca. 80 fm. Verð 1650 þús. Lokastígur rÍS. Agætis eign í þríbýlishúsi sem er kjallari, hæð og ris, sameiginlegur inngangur m. miöhæö. Þetta er 3ja herb. ibúö, glæsilegar innréttingar á baöi og í eldhúsi sem er allt nýtt. Ca. 110 fm. Verð 1750—1800 þús. Reykjavíkurvegur Skerjaf. Ibúö á 1. hæð í þriggja hæöa húsi, parket á stofu og holi, ca. 90 fm. Verö 1400 þús. Vitastígur Hafnarf. ibúöin er í tvíbýli, húsiö lítur mjög vel út að utan, endurnýjaö aö innan, ca. 75 fm. Verð 1550 þús. 4ra herb. Espigeröi. Góð íb. í vinsælu hverfi, ca. 110 fm. Verö 2,7 millj. Hamraborg. Falleg íb. meö suöursvölum, Ijósar viöarinnr., ca. 120 fm.Verö 2.150 þús. Kleppsvegur. Skínandi íbúö, afbragösútsýni til þriggja átta, ca. 117 fm.Verö 2.150 þús. Barónsstígur. 2 góöar íbúöir á 1. og 2. hæö í sama húsi. Þvottahús í íbúðinni. Ca. 106 fm. Verð 1950 þús. Frakkastígur. Gullfalleg íbúð, nýuppgerö, nýtt gler i gömlum gluggum. Ibúöin er á 1. hæö í fallega endurnýjuöu húsi. Verö 1700 þús. Hvassaleiti. Björt íbúð á 1. hæö, nýtt á gólfum, ný gler, utsyni yfir nýja miðbæinn. Verö 2,2 millj. Hraunbær. Ibúöin er í goðri blokk, fjærst götunni, svalir í stofu í hásuöur, flísar á baöi, góöar innr. t' eldhúsi, ðll nýuppgerö. Verð 2 millj. Krummahólar. Ca. 110 fm íbúð á 7. hæö, mikiö útsýni, suöur- svalir, þvottahús á hæöinni. Verö 1900 þús. Sólvallagata. Stofa og 3 herb., eldhús meö litlum svölum, tengt fyrir þvottavél í eldhúsi, svalir úr stofu, ca. 100 fm. Verð 1800 þús. Stærri eignír ÖlduslÓð Hf. Góð sérhæð sem einungis fæst í skiptum fyrir 3)a—4ra herb. íbúð f Hf., ca. 130 fm. Verð 2.500 þús. ÓLAFUR GEIRSSON, VIÐSK.FR. GUDNI STEFÁNSSON, FRKV.STJ ÞORSTEINN BRODDASON, SVEINBJÖRN HILMARSSON BORGHILDUR FLÓRENTSDÓTTIR. Hrafn V. Friðriksson dr. med. Hrafn V- Friðriksson ráðuneytis- yfirlæknir HRAFN V. Friðriksson dr. med. hefur verið ráðinn yfirlæknir í heilbrigðis- og tryggingamála- ráðuneytinu til næstu þriggja ára. í fréti frá ráðuneytinu segir, að aðalstarfssvið hans sé fram- kvæmdastjórn samvinnuverkefnis milli fslands og Alþjóðaheilbrigð- ismálastofnunarinnar (WHO) til forvarnar langvinnra sjúkdóma en samningur þar að lútandi var und- irritaður af Matthíasi Bjarnasyni, heilbrigðis- og tryggingamála- ráðherra, af hálfu ríkisstjórnar íslands og L«o A. Kaprio M.D., svæðisstjóra fyrir Evrópu, af hálfu Alþjóðaheilbrigðismála- stofnunarinnar (WHO) í Kaup- mannahöfn 10. febrúar sl. Jafnframt er honum ætlað að annast störf skólayfirlæknis og reglugerðir samkvæmt lögum svo og önnur störf á sérsviði hans. Hrafn V. Friðriksson fæddist 9. maí 1940, útskrifaður frá Lækna- deild Háskóla íslands 1968, fékk almennt læknaleyfi á íslandi 1970. Hann stundaði framhaldsnám og störf í Svíþjóð árin 1970—1976 í sérgrein sinni, meinalífeðlisfræði (klinisk fysiologi), og hlaut sér- fræðiviðurkenningu í þeirri grein í Svíþjóð 1975 og á fslandi 1981. Jafnframt sérfræðinámi vann Hrafn að rannsóknum varðandi greiningu atvinnulungnasjúk- dóma á byrjunarstigi og áhrifa tóbaksreykinga á lungnastarf- semi, og varði doktorsritgerð sína, Erly changes in respiratory funct- ion caused by occupational dust or tobacco smoking, við háskólann í Uppsölum í maí 1981. Hrafn var yfirlæknir og for- stöðumaður Heilbrigðiseftirlits ríkisins frá 1976 til 1982 og hefur frá 1977 kennt við læknadeild Há- skóla íslands þar sem hann er nú dósent í heilbrigðisfræði. Þá rak hann eigin lækningarannsókna- stofu í Reykjavík 1983—1984. Hrafn V. Friðriksson er kvænt- ur Guðrúnu M. Jónsdóttur og eiga þau fimm börn. „Leggið niður vopn og vítisvélar" Málfundur nemenda Grunn- skóla Geiradalshrepps, Króks- fjarðarnesi Austur-Barðastrand- arsýslu, haldinn 19. nóvember, samþykkti eftirfarandi áskorun til ríkisstjórna allra þjóða heims. 1. Leggið tafarlaust niður öll vopn og vítisvélar. 2. Notið vopnaframleiðslupeninga til matarframleiðslu handa hungruðum heimi. 3. Gefið okkur og komandi kyn- slóðum framtíð í friði og bræðralagi, þar sem allir menn eru jafnir.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.