Morgunblaðið - 22.11.1984, Blaðsíða 20

Morgunblaðið - 22.11.1984, Blaðsíða 20
20 MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 22. NÓVEMBER 1984 Tenging Suðurlínu við Byggðalínur: Hverfandi líkur eru á bilunum og straumleysi Meðaltalsstraumleysi á Austfjörðum úr 112 klst. í innan við eina klukkustund, segir Þórður Guðmundsson deildar- verkfræðingur hjá Landsvirkjun. [^S1 Í£h&£ LSa „HRINGTENGING Byggðalínu með tilkomu Suðurlínu leysir að langmestu leyti þann vanda, sem við htifum staðið frammi fyrir. Ég vil hinsvegar leggja áherslu á, að þótt öryggið hafí aukist mikið gætu komið upp „flöskuháisar" í vissum tilfellum," sagði Þórður G. Guðmundsson, deildarverkfræðingur hjá Landsvirkjun, í spjalli við Mbl. Hann flutti erindi um stöðugleika Lands- virkjunarkerfísins og rekstraröryggi þess á vetrarfundi sambanda raf- og hitaveitna á fimmtudaginn. „Eins og kerfíð er nú orðið eru mjög litlar líkur á alvarlegum bilunum," sagði Þórður. „Bilanatíðni og meðaltalsstraumleysi verður hverfandi lítið miðað við það, sem aður var, sér í lagi á Austfjörðum." Veikt kerfí í samanburði vid nágrannalöndin í erindi sínu á fundinum ræddi Þórður fyrst um langtímamark- mið og sagði að íslenska raforku- kerfið væri „óneitanlega veikt kerfi ef það er borið saman við kerfi nágrannalandanna. Hjá því verður ekki komist að rekstrarör- yggi kerfisins sé mismunandi á hinum ýmsu stoðum og stigum í uppbyggingu þess. Þetta er þó fyllilega réttlætanlegt sem milli- bilsástand." Hann sagði að með tilkomu nýrra virkjana og há- spennulína væri kerfið nú svo sterkt, að fjórum langtíma- markmiðum væri þegar náð á Suð- vesturlandi. í fyrsta lagi þoli kerf- ið að hvaða rafali sem er leysi út án þess að til komi útleysing hjá almenningsveitum. í öðru lagi hefði útleysing á hvaða línu eða aflspenni sem er ekki stöðugleika- vinna bilun á hvaða línu sem er með réttri útleysingu án þess að til takmarkana komi í rekstri og loks sé komið í veg fyrir endanlega útleysingu „eftir að sjálfvirk endurinnsetning hefur mistekist á línu við einfasa bilun". Ný vandamál eftir hringtenginguna Um raforkukerfið utan Suðvest- urlands sagði Þórður að byggða- línukerfinu svipaði nú að miklu leyti til kerfisins á SV-landi eins og það var milli 1%9 og 73. „Með tilkomu Suðurlínu," sagði hann, „eykst rekstraröryggi Byggðalínu verulega auk þess sem hægt verð- ur að mæta álagsaukningu á Norður- og Austurlandi þar til Blönduvirkjun kemur í rekstur. Straumleysi notenda verður mun Nýjung í hártoppagerð Nýr hártoppur með nýjum fylhngarhárum við svörðinn - hreint ótrúlega eðblegt úttit! „Baby hairline" er byltingarkennd nýjung í hártoppagerð. Aukin fylling við svörðinn gefur eðlilegra útlit en nokkru sinni fyrr, svo það er gjörsamlega ómögulegt að sjá annað en þú sért með þitt eigið hár. Þú syndir, þværð þér um hárið, þurrkar það og greiðir án þess að þurfa að taka hártoppinn af þér. Lífið verður leikur einn með „Baby hairline" hártoppnum. Pú ættir að líta inn eða panta tíma í síma 22077, gera samanburð og þiggja góð ráð. Kynning: Norski hárgreiðslumeistarinn Roy Rismoen, Norðurlandameistari í hártoppagreiðslu, kynnir „Baby hairline" hártoppinn hjá okkur dagana 21.-25. nóvember. 3000 kr. kynningarafsláttur! Greiðslukort velkomin. • • Groifinn • • L- HÁRSNYRTISTOFA GARÐASTRÆTI6 SÍMI22077. zJ Suðurlína tengist Sigblduvirkjun og þar með er hringtengingunni lokið. sjaldgæfara en áður þar sem tvær óháðar flutningslínur liggja nú í hverja aðveitustöð. Því er þó ekki að neita, að ný vandamál koma fram eft'r hringtenginguna. Er einkum uii að ræða stöðugleika- vandam|n ... í vetur og á komandi árum verður helsta vandamálið lág spenna í einstökum landshlut- um, einkum Austurlandi, eftir að bilun hefur átt sér stað a Vestur- landi. Aðalástæðan er mikið spennufall á Suðurlínu, sem stafar af lengd línunnar og spennuvali hennar... í vetur má búast við því að álag á Byggðalinu verði yfir stöðugleikamörkum Suðurlinu tæplega 15% tímans." Þórður sagði að ýmislegt væri unnt að gera til þess að minnka áhrif truflana. „Mikilvægast er að þéttavirkin á Rangárvöllum séu höfð í rekstri í hvert sinn, sem færi gefst. Meginmarkmiðið er að halda segulmögnun Kröfluvirkj- unar i lágmarki þannig að svig- rúm virkjunarinnar til spennu- reglunar sé sem mest í og eftir truflun. Skiptir þetta atriði sköp- um í mörgum tilvikum, þar sem annars eru verulegar likur á að rafali virkjunarinnar leysi út fyrir yfirstraum. Kerfishrun fylgdi þá í kjölfarið." Hann bætti við, að enn væri hægt að auka stöðugleika- mörkin t.d. með því að setja rað- þétti i Suðurlínu og auka verulega spennureglun í kerfinu á Hrygg- stekk og í Mjólkárvirkjun. Þar til Blönduvirkjun verður tekin í rekstur 1988 verður Byggðalínan að sjá svæðinu utan SV-lands fyrir raforku. Þórður sagði að landfraeðileg staðsetning Blönduvirkjunar ylli því, að „teng- ing hennar við raforkukerfið verð- ur ekki sterk næstu árin. Þetta at- riði er afgerandi fyrir svörun virkjunarinnar svo og annarra virkjana eftir að truflanir hafa átt sér stað i kerfinu. Má búast við að eiginleikar raforkukerfisins, eink- um hvað varðar aflsveiflur, breyt- ist með tilkomu virkjunarinnar." Góðar fréttir fyrir Austfírðinga Þórður vék aftur að auknu ör- yggi með tilkomu Suðurlínu og sagði að hún myndi gera „afhend- ingaröryggi orku á Vestur-, Norð- ur- og Austurlandi nærri því sam- bærilegt við það, sem er á SV-landi. Af.iendingaröryggið mun um ókomin ár verða verst á Vestfjörðum ... Hvað byggðalínu- svæðið varðar, þá er ljóst að und- anfarin ár hefur rekstraröryggi verið mismunandi í einstökum sölupunktum línunnar. Afhend- ingaröryggið er mest á Vatns- hömrum og fer siðan lækkandi eftir því sem fjær dregur Brenni- mel. Aður en Suðurlína fór í rekst- ur var afhendingaröryggi verst á Au8tfjörðum og kemur það sjálf- sagt fæstum hér á óvart." Hann lét erindi sínu fylgja töflu, sem sýnir að meðaltals- straumleysi í einstökum hnúta- punktum Byggðalínunnar var mest á stöðinni á Hólum í Horna- firði, 112,5 klst. á ári. Með tilkomu Suðurlínu fellur meðaltalsstraum- leysið niður í 0,54 klst. á ári. Næstmest straumleysi var á Hryggstekk, 90,7 klst., en það fer í 0,67 klst. Aðrar stöðvar (meðal- talsstraumleysi með tilkomu Suð- urlínu sinnan sviga): Vatnshamr- ar 3,4 (0,05), Hrútatunga 16,8 (0,25), Rangárvellir 51,3 (0,67), Glerárskógar 22,8 (6,2), Geiradal- ur 28,4 (11,8) og Mjólká 44,9 (28,3). Stóraukið afhendingaröryggi „Mikilvægasta niðurstaðan er að sjálfsögðu sú staðreynd, að af- hendingaröryggi á byggðalínunni allri mun batna mjög mikið með tilkomu Suðurlínu," sagði Þórður. „Að segja að um byltingu sé að ræða í afhendingaröryggi Byggða- línusvæðanna er varla orðum auk- ið. Orkufæðing mun nú falla niður að meðaltali í minna en eina klukkustund á línunni milli Brennimels og Sigölduvirkjunar samanborið við fleiri sólarhringa áður. Hið aukna rekstraröryggi mun sérstaklega koma Austfirð- ingum til góða en þeir hafa búið við óviðunandi rekstraröryggi til þessa. Rekstraröryggi Vestfirðinga mun aukast lítið með tilkomu Suð- urlínu. Stafar það af þvi, að bilan- ir á Vesturlínu, sem rekin er sem geisli út frá hringtengdu kerfi, er ákvarðandi fyrir afhendingarör- yggið hjá Mjólkárvirkjun. Mikil áhersla er nú logð á það hjá Landsvirkjun að bæta rekstrarör- yggi á orkuafhendingu frá Vestur- línu. Verður nýjum liðabúnaði komið fyrir á línunni jafnframt því, sem reynt verður að endur- loka henni við allar yfirgangandi bilanir. Er vonast til að þessi at- riði skili árangri þegar á næsta ári. Raforkukerfið á SV-landi er stöðugt gagnvart nær öllum bilun- um þar," sagði Þórður Guð- mundsson i lokaorðum sínum. „Almennir neytendur á þessu svæði muna þvi eingöngu truflanir sem „blikk í ljósum". Hringteng- ing Byggðalínunnar mun auka rekstraröryggi á Vestur-, Norður- og Austurlandi mikið. Við höfum því færst allmikið nær því tak- marki, sem stefnt er að: stöðugu raforkukerfi." Kristni- boösbasar Hinn árlegi kristniboðsbas- ar verður i Betaniu, Laufás- vegi 13, á morgun, laugardag 24. nóvember, frá kl. 2.00 e.h. Kökur og margt góðra muna verður á boðstólum. Allur ágóði rennur til Sambands ísl. kristniboðsfélaga, sem rekur fjölþætt kristniboðs- og hjálp- arstarf í Eþíópiu og Kenýu.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.