Morgunblaðið - 22.11.1984, Blaðsíða 39

Morgunblaðið - 22.11.1984, Blaðsíða 39
MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 22. NÓVEMBER 1984 39 Eftir nokkur ár finnst þér þetta sófasett ennþá fallegra Vandaður þýskur sófi. Leður eða tauáklæði. Grind úr beyki. Einn margra sófa frá Leolux sem við seljum. Gæði fara aldrei úr tísku. o KRisunn SIGGGIRSSOn HF. LAUGAVEGI 13. REYKJAVIK. SIMI 25870 ESP ÞÝSKUR KOSTAGRIPUR FRÁ VOLKSWAGEN BÍLL sem hæhr öllum FRAMHJÓLADRIFINN (§) SPARNEYTINN RÚMGÓDUR ® ÞÆGLLEGUR JJPUR OG SNAR (B ENDINGARGÓDUR Verð frá kr. 339.000.- MHrM 6 ÁRA RYÐVARNARÁBYRGD 0HEKLAHF Laugavegi17Q-172 Sími 2124Q Peningamarkaðurinn GENGIS- SKRÁNING NR. 224 21. nóvember 1984 Kin. KL 09.15 lDollarí IStpund lKaitdolUrí lDoukkr. lNorakkr. I Srn.sk kr. lFLmark lFr.franki lBetg. fnuuu lSv.fraaki 1 Holl. (ffllini 1 V+. mark lítbra 1 Austurc. sch. 1 l'ort escudo ISp.peseli 1 J»p yen 1 Írakt pnnd SDK.(Sérst dráttarr.) Bekj.fr. Kr. Kr. Kaup Sah 39350 39,460 48,804 48,940 29371 29,954 3,6211 3,6313 4,4992 43118 44655 43783 6,2619 6\2794 4.2642 4,2761 0,6493 0,6512 15^478 153921 11^923 11,6247 13.0787 13,1153 0,02107 0,02113 13610 13662 0,2422 0,2428 0,2338 0,2345 0,16087 0,16132 #,629 40,742 39,2803 393906 0,6464 ToU- 33,790 40,979 25,625 33619 33196 33953 53071 3,6016 03474 13,4568 9,7999 11,0515 0,01781 13727 0,2064 0,1970 0,14032 34,128 0,6482 INNLANSVEXTIR: SDansjoðabakur_______________17,00% Sparítfóðtreikningar meö 3ja manaöa uppsögn............... 20,00% meö 6 mánaða uppsögn Alþýöubankinn...........................2430% Búnaðarbankinn..........................2430% Iðnaðarbankinn.......................... 23,00% Samvinnubankinn...................... 24,50% Sparisjóðir.................................2430% Sparisj. Hafnarfjaróar................ 2530% Utvegsbankinn........................... 23,00% Verzlunarbankinn......................... 2430% meö 6 mánaöa uppsöqn + bónus 1,50% Iðnaöarbankinn*.......................2430% meö 12 mánaöa uppsögn Alþýðubankinn...........................25,50% Landsbankinn............................2430% Utvegsbankinn........................... 2430% meö 18 mánaða uppsögn Búnaöarbankinn........................2730% Innlánttkirteini: Alþýöubankinn...........................2430% Búnaðarbankinn........................2430% Landsbankinn............................2430% Samvinnubankinn......................2430% Sparisjóðh-.................................2430% Útvegsbankinn...........................2430% Verzlunarbankinn....................... 2430% Verðtryggðir reikningar nuoað við lánskjaravititölu meö 3)a mánaöa uppsögn Alþýöubankinn........................... 3,00% Búnaöarbankinn........................ 330% Iðnaðarbankinn.......................... 2,00% Landsbankinn............................ 430% Samvinnubankinn...................... 2,00% Sparisjóoir................................. 430% Útvegsbankinn........................... 330% Vendunarbankinn....................... 2,00% meö 6 mánaöa uppsðgn Alþýöubankinn........................... 530% Búnaðarbankinn........................ 630% Iðnaðarbankinn.......................... 5,00% Landsbankinn............................ 630% Sparisjóðir................................. 630% Samvinnubankinn...................... 7,00% Otvegsbankinn........................... 630% Verzlunarbankinn....................... 530% með 6 mánaöa uposögn * 1,50% bónus lönaöarbankinn1>....................... 630% Avímm- og hlaupareikningan Alþýöubankinn — ávísanareikningar................. 1530% — hlaupareikningar.................. 930% Búnaðarbankinn........................ 1230% Iðnaðarbankinn.......................... 1230% Landsbankinn.......................... 1230% Sparisjóöir................................. 1230% Samvinnubankinn . — ávísanareikningar............... 1230% — hlaupareikningar....................9,00% Útvegsbankinn......................... 1230% Verzlunarbankinn....................... 12,00% Stjömureikningar: Alþýðubankinn2'........................ 630% Safnlin — heimilislin — plúslinar.: 3—5 mánuðir Verzlunarbankinn....................... 2030% Sparisjóöir.................................2030% Utvegsbankinn........................... 2030% 6 mánuðir eða lengur Verzlunarbankinn.......................2330% Sparisjóðir.................................2330% Útvegsbankinn.............................233% Kasko-reiknmgur: Verzlunarbankmn tryggir að innstæður á kaskó-reikning- um njóti beztu ávöxtunar sem bankinn býður á hverjum tima. Sparivettureikningan Samvinnubankinn......................2030% Innlendir gjaldeyritreikningar a. innstæöur í Bandarikjadollurum.... 930% b. innstæður i sterlingspundum......... 930% c. mnstæður i v-þýzkum mörkum...... 430% d. innstæöur í dönskum krónum....... 930% 1) Bðnus greioitt til vtðoótar vðxtum i 6 minaoa reikninga tem ekki er tekið út al þegar inmtaoa er laut og reiknatt bónutinn tvitvar i ari, í júli og ianúar. 2) Stjomureikningar eru verðtryggðtr og geta þeir tem annað hvort eru ekki en 64 ira eoa yngri en 16 ira ttefnao tlíks reikninga. ÚTLÁNSVEXTIR: Abnennir víxlar, torvextir Alþýðubankinn...........................2330% Búnaöarbankinn........................2330% Iðnaðarbankinn..........................2430% Landsbankinn............................2330% Sparisjóöir.................................2430% Samvinnubankinn......................2330% Utvegsbankinn...........................2230% Verzlunarbankinn....................... 2430% Viotkiptavíxlar, lorvextir: Alþýðubankinn...........................2430% Búnaöarbankinn........................2430% Landsbankinn............................ 2430% Utvegsbankinn........................... 2330% Yfirdréttarlán af hlaupareikningum: Alþýðubankinn...........................2530% Búnaðarbankinn........................2430% lönaöarbankinn..........................2630% Landsbankinn............................2430% Samvinnubankinn......................2530% Sparisjóoir.................................2530% Utvegsbankinn...........................2630% Verzlunarbankinn....................... 2530% Endurtetjanleg lán fyrir framleiðslu á innl. markað...........1830% lan i SDR vegna utflutmngsframl........ 1025% Skuldabréf, almenn: Alþýðubankinn...........................2630% Búnaöarbankinn........................ 2630% lönaöarbankinn..........................2630% Landsbankinn............................2530% Sparisjóðir.................................2630% Samvinnubankinn...................... 2630% Utvegsbankinn........................... 2530% Verzlunarbankinn.......................2630% Viotkiptatkuldabréf: Búnaðarbankinn........................2630% Sparisjoðir.................................2630% Utvegsbankinn...........................2830% Verzlunarbankinn.......................2830% Verðtryggð lan í allt aö n ár............................. ............ 7% lengur en 2V4 ar........................................ 8% Vantkuavextir_________________ 2,75% líikisvíxlar: Rikisvíxlar eru boönir út manaðartega. Meöalávöxtun októberútboös............2738% Lífeyrissjóðslán: Lffeyrtnióour •tarfamanna ríkisint: Lánsupphæö er nú 300 þúsund krónur og er lánið visitölubundið meö láns- kjaravisitölu, en ársvextir eru 2%. Lánstími er allt aö 25 ár, en getur vertö skemmri, óski lántakandi þess, og eins ef eign sú, sem veð er í er lítilfjörleg, þá getur sjóöurinn stytt lánstimann. Lifeynttfóöur varzlunarmanna: Lánsuppfiaaö er nú eftir 3ja ára aöild aö Ijfeyrissjóonum 120.000 krónur, en fyrir hvern árstjoröung umfram 3 ár bætast viö lánið 10.000 krónur. unz sjóðsfélagi hefur náö 5 ára aðild að sjoðnum Á timabilinu frá 5 til 10 ára sjóösaöild bætast við höfuðstól leyfilegrar láns- upphæðar 5.000 krónur á hverjum ars- fjoröungi, en eftir 10 ára sjóösaðild er lánsupphæöin oröin 300.000 krónur. Eftir 10 ára aöild bætast vlð 2.500 krón- ur tyrir hvern arsf jórðung sem liður Þvf er í raun ekkert hámarkslán í sjóðnum. Höfuöstóll lánsins er tryggöur með lánskjaravisitölu. en lánsupphæðin ber nú 7% ársvexti. Lánstiminn er 10 til 32 ár að vali lántakanda. Untkjaravisitalan fyrir nóv. 1984 er 938 stig en var fyrir sept. 929 stig. Hækkun milli mánaöanna er 0,97%. Miöað er viö visitöluna 100 í júni 1979. Byggingavisitala fyrir okt. til des 1984 er 168 stig og er þá míöað við 100 í janúar 1983. Handhafaskuldabréf i fasteigna- viðskiptum Algengustu ársvextir eru nú 18-20%.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.