Morgunblaðið - 12.06.1985, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 12.06.1985, Blaðsíða 11
MORGUNBLAÐIÐ, MIDVIKUDAGUR X2. JUNÍ 1985 1L ^11540 Byggingarloðir Til sðlu 830 Im byggingarlóð á góðum stað við BoHagarða. Byggingarharf slrax og byrjunarframkvæmdir að ein- býlishúsi í Ártúnsholti. Nánarl uppl. á skrifst Einbýlishús Akrasel: 250 lm tvílyft einb.hús. 60 tm innb. bílsk. Fagurt útsýni. Varð 5,6 millj. Holtageröi Kóp.: 156 tm nýtt lallegt einb.hús auk 70 fm í kj. og bílsk.- sökklum. Skipti i goðri eerhssð koma Hl greina. Nánari upp). á skrifst. Hverfisgata Hf.: nofmmjðg skemmtll. tlmburhús á steinkj. 40 fm bilskúr. Vorð 2,7-2.8 millj. Marargmnd: Byrjunarframkv. að einb.húsi. Nánari uppl. á skrifst. Raðhús í noröurbæ Hf.: ca. 150 im einlyft endaraðhús ásamt 40 fm bilsk. Mjog þasgilegt og vandað hús. Haageröi. 150 fm endaraöhús. Vorð 2,9-3 milli. Vosturvallagata: Ca. 155 fm mjög gott parhús sem er kj. og 2 hæöir. 46 fm bilsk. Vorð 34 millj. Prostabakki: 182 fm mjög gott pallaraö- hús ásamt bílsk. Húsiö skiptist m.a. i mjög stórar stofur, eidh., forstofu, 4-5 svefnherb., þvottaherb. o.fl. Faltegur ?arour. Nanari uppl. á skrifst. Kopavogfe Til sðlu byrjunarfram- kvæmdir aö ca. 190 fm endaraöhúsi á mjög góoum stað i Kópavogi. Teikn. og uopl. á skrifst. 5 herb. og Stærri I nýja miðbænum: n söiu tvær 125 fm endaib. á 2. og 3. hæö. Teikn og nánarl uppl á skrlfst. Æsufell - „Penthouse": Til sölu 120 fm .penthouse". gróöur skali, stórar svallr m. gróðri Þvottaherb í ib. Bilsk. Glæsil. úts. ÁHhohtvogur: Til sðlu mjðg vönduð 140 fm etri sérhæð. Stórar stofur, vandað eldh og baðherb. Þvottah f ib. Queai- logt útsýni. Góður bílsk Verð 3,3-3,5 mill j. Skipti á minni eign koma til greina I vMturborginni: 240 fm neöri sérhæö i vlrðulegu steinhusi Bilsk. Uppl. á skrifst. 4ra herb. Alfheimar: 110 tm ib. á 2. hæð ásamt ib.herb. í k). Suöursvalir. Mávahlíð: 110 fm falleg fb. á 3. hæo Verð %3 millj. Tjarnargata: 95 tm ib. á 2. hæö. Varð 2 milli. Eskihlíð. 100 fm mjóg góö ib. á 1. hæð asamt tveimur íb.herb. f kj. Verð MmHlj. SígtÚn: 112 fm íb. á jaröhæö. Sér- inng., sérhitl. Varð 1950 þua. KleppSV.: 108 tm falleg ib. á 4. hæö. Þvottah í íb. Suoursv. Varð 2 millj. Skipti i minni oign koma til graina. Dúfnahólar m. bílsk.: Glæsiteg 103 fm íb. á 5. hæö. 3 svefn- herb , stórt hol. Útsýni. Vorð ÍA millj. 3ja herb. HjallabraUt: Glæsileg 98 fm ib. á 2. hæð. Þvottah og búr Innaf eldh. Suöursv. Varð 2-2,1 millj. Lyngmóar Gb.: 90 tm faiieg íb. á 1. hæð. Bílskúr. Vorð 23 millj. Engíhjallí. ss fm göð fb. i 6. hæð Útsýni. Verö 1900 þua. Kvisthagi: 75 fm risib. varð ieso þúa. BÓIStaöahlíö: 70 tm góð ib. a jaröhæð. Laus strax. Furugrund - laus strax: 85 fm falleg fb. á 5. hæð. Vesturberg: ca. 75 fm goð «>. i 4. hasð f tyftuhúsi. Vorð 1750 þua. Bergþórugata: so fm nystand- sett falleg íb. á 3. hæð. Varð 1800 þús. 2ja herb. Hamraborg: 72 rm *. i 1. hæö. Þvottah i íb. S.sv. Bflh. Vorð 1750 þús. Efstaland: 60 fm góö ib i |arö- hæð. Sérgaröur. Verð 1650 þus. í vesturbæ - laus strax: 65 fm góð i'b. i 2. hæö f steinh. Vorð 1400 þúa. Þverbrekka: eo fm taiieg fb. a 4. hæö. Útaýni. Varð 1500 þúa. ^>, FASTEIGNA Í1S\ MARKAÐURINN [ fZJ Oöinsgötu 4, •imar 11540 - 21700. Jón Guðmundaeon sölustj., Loó E. Löve Iðgfr., Magnús Guðlaugaaon Iðgfr. 28611 2ja herb. Vesturgata. 50 tm i iarðh. vesturborginni í nigr. miðborgarinnar. Hraunbær. so fm 1. hæð. Kleppsvegur. 55 fm 8. hæö. Laus. Hringbraut. ss tm a 3. hæð. Engjasel. 100 fm 3. hæO. Þvottah. á hæðinni. Parket i góffum. Furugrund. 97 tm i 4. hæö. Lyftuhús. Þórsgata. 60 fm 3. hæð. 4ra herb. Engjasel. 110 tm 1 1. hæo. Þvottah. og búr innaf eldh. Skiptl æski- leg fyrir sérbýli meö 4 svefnherb. i Mos- fellssveit. KleppSVegUr. Inn vlð Sundin 117fm4raherb. á2 hæð Efstaland — Fossvogi 90 fm i 2. hæö. Skipti i góörl 2ja herb. ib. æskileg uppí kaupverð. FífUSel. 110 fm i 1. hæð. Suöursv. 6 herb. Búðargerðí. 140 fm 1. hæð. a stór svefnherb Bílskúr. Sérhæöir Grenigrund Kóp. 130 tm etn hæö. 4 svefnherb. SÍIfUrteígUr. 150 fm hæö og rls. 7 herb. Bilskúr. Víðimelur. 120 tm. 2 stofur, 2 svefnherb. Bílskúr Raöhus Akurholt MOS. 117fmáelnnl hæð. 45 fm bflskúr. Kjalarland - Fossvogi. 200 fm i pöllum. Stór bílsk. Kjarrmói Gbæ. 150 tm 1 tveim hæðum Bílsk. Laugalækur. 180 fm endahús m.a. 5 svefnherb. Einbylishus Markholt — Mos. 200 tm i einni hæö. Vatnsendablettur. 200 tm. 5 svefnherb., 50 fm bílskúr. Árland - Foajvogi. iso tm á einni hæö. Eignaskipti. EyktaráS. 300 fm. 6 svefnherb. Mögul. i tveim íb. Hlaðbrekka Kóp. 190 tm « 50 fm bilsk. Hrauntunga Kóp. iso tm i einni hæö. Skiptamðgul. KÖgUrSel. 190 tm. 4 svefnherb Baöstofuloft. Verslunarhúsnæði 40 fm i vesturbænum i næsta nigr. miöborgarlnnar Bergstaðastræti. 100 tm , austurborginni í næsta nágrenni mið- borgarinnar. Höfum fjölda kaupenda aö góðum eignum, ein- býlish., raðh., sérhæðum. Húsog Eignir Bankastræti 6, s. 28611. Lúðvfc Gizurarson hrl., a. 17677. Cterkurog kJ hagkvæmur auglýsingamiðill! 81066 Leitió ekki langt yfir skammt SKOÐUM OG VERÐMETUM EIGNIR SAMDÆGURS 2ja herb. íbúdir Bólstadarhlið. estm. v. isoo þ. Njálsgata. as tm. v. eoo t> Skólagerdi. eo tm. v. 1600 p. írabakki. eo tm. v. 1600 p. Keilugrandi. es tm. v. uoo þ. Asparfell. es tm. v. tsoo p. Rekagrandi. es tm. v. iaso p. Vesturberg. 6S tm. v. isoo p. 3ja herb. íbúdir Eyjabakki. 90 tm. v. 1900 p. Hrismóar. 113 tm. v. 2100 p. Vesturberg. ao tm. v. nso 0. Hverfisgata. ao tm. v. wso p. Furugrund. 100 tm. v. 2300 *>. Vesturberg. as tm. v. 1700 p. Reynimelur. as tm. v. mso p. Bragagata. 73 tm. v. zaoo p. Leirutangi. 9s tm. v. uso />. Mávahlíd. 84 tm. v. 1800 p. Smyrlahraun. 9S tm. v. 2000 p. Reynimelur. 96 tm. v. 2200 p. Njörvasund. 75 fm. v. nso p. Engihjallí. 96 tm. v. iaoo p. Sundlaugav. 90 tm. v. ieso p. Gaukshólar. 95 tm. v. 1950 p. Engih/alli. as tm. v. taso þ. Efstasund. 97 tm. v. 1750 p. Lindargata. 95 tm. v. ieoo />. 4ra~6 herb. íb. Alfheimar. 117 tm. v. 2400 />. Stelkshólar. ns tm. v. 2600 />. ÆSUfell. 110 tm. V. 1980 þ. Dalsel. 117 fm. V. 24S0 þ. Njörvasund. 117 tm. v. 2500 />. Stelkshólar. 110 tm. v. 2100 />. Vesturberg. 110 tm. v. wsoþ. Kleppsvegur. 100 tm. v. 2550 />. Laugarnesv. as tm. v. iasoþ. Drápuhlíð. 80 tm. v. teso />. Skaftahlíó. 117 tm. v. 2400 />. Dalsel. 117 tm . v. 2300 p Hraunbær. 117 tm. v. 2150 p. Blöndubakki. ustm. v.22oop. Skípasund. 95 tm. v. 2100 p. Kóngsbakki. uatm. v. 2050 p. Langholtsv. 127 tm. v. 2600 />. Silfurteigur. iao im. v. 3200 />. Skarphéðinsg. 100 tm. *. 2400 />. Radhús Laxakvísl. 220 tm. v. 4700 />. Kögursel. isa tm. v. 3300 />. Heidnaberg. 165 tm. v. z&oo />. Brekkubyggð. nstm. v. 4500 />. Brekkubær. 300 tm. v. asoo />. Brekkubyggð. 90 im. v. 2800þ. Hlíðarbyggð. iso tm. v. aaoo />. Unufell. 145 tm. V. 2900 þ. Sæbólsbraut. 230 tm. v. 2600þ. Einbýli Frostaskjól. 327 tm. v. 4000 p. Hlaðbær. 135 tm. v. 46oo />. Skólavörðust. ustm. v.tub. Þingás. 134 tm. v. 2soo p. Vesturbrún. 253 tm. v. saoo />. Holtagerði. 200 tm. v. ssoo p. Kambsvegur. 320 tm. v. 7S00þ. Samtún. iso tm. v. 3soo />. Heiðargerði. 120 im. v. ssoo p. Lyngbrekka. teo tm. v. saoo />. MIÐBRAUT SKIPTI 4ra herb. ca 110 fm sérhmó með rúm- góðum Msk Suóursv. með glassllegu útsýni. Fæst í skiptum tyrlr radhús eða einbýli. Húsafell FASTEIGNASALA Langholtsvegi )»5 (Batnarle&ahúsinu I simi: 8 f0 66 ¦Lm«J Adalsteinn Pétursson BergutGuönason httl Einbýlíshús miðsvæðis Vorum aö fá i eínkasölu 240 fm fallegt og vandaö eínb.- hús á góöum staö miösvæöis. Húsiö skiptist m.a. í for- stofu, hol, bókaherb., stórar stofur, eldh. m. nýrri harð- viðarinnr. og þvottaherb., búri og geymslu innaf., 3-4 svefnherb., 2 baðherb. og snyrtingu. Innb. bílsk. Fallegur skjólsæll garöur. Skipti á minni eign koma til greina. Teikn. og nánari uppl. veitir: ^IFASTEIGNA % CBJ MARKAÐURINN Óéinaflotu 4, aímar 11540 — 21700. Jón Quðmundaa. aðruatj.. Loó E. Lövo Wgfr., Magnúa Quo4augsson Ittgfr. Sazin Hagamelur - efri hæð og ris A hæðinni eru 2 herb.. 2 saml. stofur, eldhus, snyrting o.fl. i risi eru 3-4 herb. og baðstola Allt vlöarklætt. Verö 4,0 millj Einbýlishus á Flötunum 228 fm 6-7 herb. glæsllegt einbýlishus i fögru umhverfi við Hraunið. Bílskúr. Arinn i stofu. Blómahús. Einbýlishús í Fossvogi 160 fm vandaö einbýlishús i einni hæð. 30 fm bilskúr. Falleg hornlóð. Teikningar á skrifstofunni. Háaleitisbraut - endaraöhús 170 fm einlyft vandað endaraöhús. Góö lóö. Bðskúr. Húsiö getur losnað fljotlega. Verð 4,6 míllj. Ásvallagata - einb. Tii sölu 260 fm einbýlishús (steinhús) sem er tvær hæöir og kj., aö aukl manng. geymsluris. Þríb.hús við Eikjuvog m. bílsk. og vinnupl. til sölu. A aðalhæð og rlshæö eru 3|a herb. íbúðir. I kj. er 2ja herb. fbúð. 20 fm bílskúr. 40 tm vinnuplass. Varð 5 3. Logafold - einb. 130 fm einlytt hús. 40 fm bflskúr Varð 3J» millj Raðhús viö Álagranda 6 herb. 180 fm nýtt vandað raðhus i tveimur hæðum. Vesturbær - sérhæð Ein glæsilegasta sérhæöin i vestur- borginni. Hæðin er 240 fm auk sér- i'búöar i kjallara Innangengt er i milli íbúöanna. Hæð í Laugarásnum 6 herb. 180 fm vðnduö efri sérhæö. Qlæsilegt útsýni. Bílskúr. Norðurbraut - sérhæð 5 herb. (4 svefnherb.) vönduö efri sér- hæð i nýju tvibylishúsi Akv. sala Varð 3.5 millj. Fellsmúl; - 4ra-5 117 fm vðnduð fbúð á 2. hæö (Hreyfils- Wokkinni Suðursvalir. Álfhólsvegur - sórhæð 140 fm 5-6 herb. vönduð sérhæð. Bilskur Varð 3,5 míllj. Seltjarnarnes - sérhæð 138 fm efri sérheö við Melabraut 26 fm bilskur Stórar suoursvalir. Glæsi- legt útsýni. Verð 3,5 millj. Getur losn- aðstrax. Viö Eiðistorg - 5 herb. Glæsileg ný 150 tm íbúö i 2. hæö. Allar innr. i sórtlokki Glæsilegt útsýni. Kaplaskjólsvegur - 4ra Hðfum i einkasolu 118 fm íbúö i 1. hæö. Allt nýtt i baöl. parket o.fl. Akv. sala. Suöur svalir. Verö 2,5-2,6 millj Breíðvangur - bílskúr 4ra-5 herb. göð endaibúö á 1. hæð. Biiskur Varð 2,4-2,5 millj. Njarðargata - 5 herb. Standsett ibuð samtals 127 fm sem er hæö og kjallari. Kjarrhólmi - 4ra 110 tm góö ibúö á 3. hæö. Verð 2,1 mWj. Háaleitisbraut - 4ra 100 tm endafbúö á 2. hæð. Verð 2.0-2,1 millj Engjasel - 4ra-5 117 fm góð endaibuð á 3. hæö. Glæsi- legt utsyni Verð 2,4 millj. Ljósheimar - 4ra 100 fm ibuð i 8. hæö. Lyftublokk. Varð 2,0mrllj. Við Eyjabakka 4ra herb. vönduð ibuð i 2. hæö. Svalir út af stofu. Vorð 2,1 millj. Engjasel - 3ja Ca. 90 fm góö ibuð á 2. hæö ásamt tveimur stæðum i bilhýsl. Verð 2,1 miHj. Vesturberg - 3ja Ca 90 fm göð ibuð i 2. hasð. Verð 1700-1750 þúa. Noröurbær Hf. - 3ja-4ra Við Hjallabraut, bjðrt og falleg ca 105 fm ibúö i 1. hæð. Þvottahús og búr innaf eidhúsi. Suðursvalir. Snyrtlleg sameign. Hlíðarvegur Kóp. 90 fm mikiö endurnýjuð íbuð i 2. hæð. Þríbýti. Qeymsluris. Verð 1950 þue. Lokastígur - 2ja Ca 50 tm góö ibuð i jarðhæð (ekki niðurgrafin) í stemhusi. Hraunbær - 2ja ásamt aukaherbergi í kjallara. Verð 1500 þua. trcnAfníDLurnn ÞINGHOLTSSTRÆTl 3 SIMI 27711 Solust)ðri Sverrtr Knshnsson Þorlwrur Guómundaaon, tolum. Unnstsmn B*Ck hrl , simi 12320 Þororfur Halldorsson, lögtr ^íbuö pflíTticnfljflm VITAITIG 13. 1.26090.96065. Fljótasel 3ja herb. 75 fm. Sérinng. í tvíbyl- ishúsi. Verö 1450-1500 þús. Furugerði 3ja herb. íb. á 1. hæö. Mjög góö íb. Sérgarður. Verð 2150 þús. Rauöalækur 3ja herb. falleg íb. 100 fm. Sór- inng. Mikiö endumýjuð. Verð 2250 þús. Furugrund 3ja herb. falleg íb. á 5. hæð i lyftublokk. Sérþvottahús á hæð- inni. Verö 2200 þús. Bólstaöahliö 5 herb. íb. 130 fm á 2. hæö. Bílsk.réttur. Verð 3400 þús. Einarsnes - Skerjafirði Viö sjávarsíöuna glæsilegt raö- hús á tveimur hæöum 160 fm auk bílsk. Frábært útsýni. Uppl. á skrifst. Vantar allar gerðir eigna á skrá Bergur Oliversson hdl., Gunnar Gunnarson hs: 77410, Magnús Fjeldsted hs: 74807. Uppl. í sömu símum utan skrifstofutíma. 30 ára reynsla tryggir örugga þjónustu. Holtsgata — 2ja 2ja herb. ca. 60 fm mjög talleg íb. á 2. hæö í nýlegu husi. Suö- ursv. 3ja herb. m. bílsk. 3ja herb. ca. 90 fm falleg risíb. (lítið undir súð) við Barðavog. Sérhiti. Yfirb. sv. Stór bílsk. Einkasala. Vesturbær 4ra herb. mjög falleg og rúmg. íb. á 1. hæð í nýl. húsi v. Holts- götu. Suöursv. Laus strax. Einkasala. Frakkastígur 4ra herb. mjög lalleg íb. á tveim hæöum t nýju húsi. Suöursv. Bílgeymsla. Einkasala. Ljósheimar 4ra herb. ca. 100 ib. á 4. hæö i lyftuhúsi. Einkasala. Þingholt — sérhæð 4ra herb. ca. 110 fm falleg ib. á 1. hæð í steinh. við Baldursgötu. Tvær stofur, tvö svefnherb., sér- hiti, sérinng. Laus strax. Raðhús 4ra-5 herb. fallegt raðh. á tveim hæðum við Réttarholtsveg. Verö ca. 2,2 millj. Einkasala. Arnartangi Mos. 4ra herb. ca. 105 fm fallegt raðh. (Viölagasjóðshús). Bílsk.réttur. Laust fljótl. Verð ca. 2,2 millj. Einkasala. Versl.- eða skrifst.húsn. Ca. 100 fm gott húsn. á 1. hæð í steinh. viö Bergstaðastræti. Hús Stokkseyri Skemmtilegt nýuppgert gamalt timburhús. Húsið er kj., hæö og ris. 2 ha. lands fylgja. Jörö í S.Þing. Vel hýst landmikil jörö. Ca. 150 fm íbúöarhús. Votheyshlööur f. 2000 rúmmetra og fjárhús f. 450 fjár. Öll hús ný. Veiöihlunnindi. kAgnar Gustafsson hrl .^ fEiríksgötu 4. 'Málflutnings- og fasteignastofa.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.