Morgunblaðið - 04.07.1985, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 04.07.1985, Blaðsíða 10
 10 MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 4. JÚLÍ 1985 Skoðum og verömetum samdægurs Raöhus og Einbýlishús AUSTURBÆR KÓP. Glæsileg 140 fm embyli á góðum stað. Bilsk. Falleg lóö. V. 4,6 míllj. BOLLAGARÐAR Glæsilegt endaraðhús 220 fm ásamt bilsk. Vandaöar mnr Toppeign. V. 5,5 millj. ALFTANES Fallegt 120 fm einb + 50 fm bílsk Stend- ur á endalóo aö sjo V. 3,5 millj. FJARÐARÁS Fallegt einbyli á 2 hæðum 164 fm aö grunnfl. Innb. bilsk. Ákv. sala V. 6 millj. GARÐABÆR Fallegt einbyli 145 fm * stór bilsk. Göð staðsetning. Ákv. sala. V. 5,2 millj. ÁSGARÐUR Fallegt endaraöh. 3x60 fm. V. 2.5 millj. KÖGURSEL Fallegt nýtt einb. 194 fm + 40 fm í nsi. Skemmtiteg eign. Bilsk.r. V. 4,6 millj MELAHEIÐI KÓP. Storglæsil einb. á tveimur hæOum. 240 fm * bilsk. Séríb. á jarðh. Toppeign V. 6,5 millj. JÓRUSEL Nýtt einb. K), hæö og ris. 280 fm + bilsk.r. Laufskáli. V. 4,5 millj. HELLISGATA HAFN. Snoturt einb. Kj., hæö og rls. 160 fm. Fallegur garöur. V. 2,8 millj. FRAKKASTÍGUR Snoturteinb. Jaröh.hæöogris. 155fm. Nýtt rafm. og bilsk. V. 2900 þús. 5-6 herb. REYKAS Glæsileg 120 fm ib. á 3. haeo + 40 tm í risi. VÖnduö eign. V. 3 miHj. RAUDAGERDI Falleg 140 fm neöri sérhæö i þríbýli. Bilsk Falleg eign V. 3,5 millj. DIGRANESVEGUR Glæsil. 5 herb. sérh. í þríb. 130 fm. S.sv. Bílsk.r. Akv. sala. V. 3,3 millj. ÆSUFELL Glæsil. 6 herb. ib. a 7. hæð (efstu) i lyftuh. 155 fm. 60% útb. V. 2,8-3 millj. FRAMNESVEGUR Falleg 5 herb. íb. á jaröh. 117 fm. Ný teppi. Serhiti. V. 2,2 millj. VOGAHVERFI Falleg efri sérh. i tvibýli. 110 tm + geymsluris. Bilsk.r. V. 2.8 millj ÖLDUSLÓÐ HF. Falleg 5-6 herb. ib. á 1. hæð i þríbýli 130 fm. 2 stofur, 4 svefnherb. Skipti á 3ja herb. i Norðurbæ. V. 2,5 millj. NJÁLSGATA Góð 5 herb. ib. á 3. hæö ca. 100 fm. Stofa, 4 herb. Nýtt gler. V. 1,9-2 millj. KVISTHAGI Falleg etri hæð og ris 145 fm + 80 fm. 2 stofur. 6 herb. S.sv. 50 fm einstaklingsib. í kj. + bilsk Frábær staöur V. 5.5 millj 4ra herb. ENGJASEL Falteg 117 fm ib. á 3. hæö. V. 2,3 millj ENGIHJALLI Falleg 110 fm á 3 hæð. Suðursv. V. 2,1 millj. ÆSUFELL Falleg 110 fm íb. á 2. hgeo Laus e. samkomul. V. 2,2 millj. MELABRAUT Goö 110 fm hæð í tvíbýfi. Geymsluris yfir íb. Laus strax. Ákv. sala. V. 1,8 mlllj. KÓNGSBAKKI Glæsil. 110 fm ib. á 2. hæð. Laus e. samkomul. V. 2-2,1 millj. HJALLABRAUT HF. Glæsil. 117 fm ib. á 4. hæð. Vandaöar innr. Laus fljótl. V. 2,3 millj GRETTISGATA Glæsil. 4ra herb. ib. á 3. hæð (efstu) i þrib. 95 fm. V. 1,9-2 millj. KLEPPSVEGUR V/SUND Falleg 110 fm ib. á 6. heð i lyftublokk. Akv. sala. V. 2.2 millj. BUSTAÐAHVERFI Góö 100 fm efrí sérh. i tvíbýli. Geymslurts yfir íb. V. 2,2 millj. ENGJASEL Falleg 120 fm íb. á 2. hæð + bilskyli Falteg eign. V. 2,2-3 miH). MARÍUBAKKI Falleg 110 fm ib. á 1. hæð. V. 2.2 millj. 3ja herb. NORÐURMYRI Falleg 90 fm ib. í kj. í þrib. Mlkiö endurn. V. 1.8 millj. KRUMMAHÓLAR Falleg 80 fm ib. á 5. hæö i lyltuhusi. Suðursv V. 1,8 mlllj. ÁLFTAHÓLAR Falleg 90 fm ib. á 5. hæð í lyftuh. Bilsk. Frábært útsýnl. V. 2,1 millj BUSTAÐAHVERFI Falleg 95 fm neðri sérhæö í tvi- byti. Sérinng., sérgarður. Laus strax. V. 2 millj. FURUGRUND Glæsileg 100 fm íb. á 5. hæö i tyttuh. Frá- bært úts. Vönduö eign. V. 2.2-2,3 millj. ÁLFASKEIÐ HF. Falleg 97 fm ib. á 1. hæð + bílsk.plata. S.austur.sv. V. 1950 þús. KVISTHAGI Snotur 75 fm risíb Ákv. sala. V 1,6 mlllj. KRUMMAHÓLAR Falleg 90 fm ib. á 2. hæð í lyftublokk + bilsk. V. 1,8 millj. SOGAVEGUR Góö 100 fm neöri serhæð í tvíbýlí. Nýtt gler og gluggar. Sérlóð. V. 1,9 millj. VESTURBERG Falleg 85 fm ib. á 2. hæð V.sv. V. 1,8 millj. HVERFISGATA Falleg 80 fm ib. á 3. hæö. Ákv. sala. V. 1750 þús. NJÁLSGATA Falleg 70 fm ib. i eldra húsi. Vönduö eign. V. 1850 þus. Sérhæo EignarlóO. ASPARFELL Glæsileg 85 fm á 2. hæð. Suöursv. Laus samkl. V. 1.8 millj. LÆKJARGATA HF. 70 fm íb. á 1. hæð i tvibýli. Nýtt þak. Stór loð. V. 1150 þús. 2ja herb. RANARGATA Snotur 50 fm ib. i k(. Allt sér. V. 950 þús. GARÐAVEGUR HF. Falleg 2ja herb. íb. í risi ca. 50 fm í timb- urh. Nýtt þak og járn. Serinng. V. 1 millj. GRENIMELUR Falleg 2ja herb. ib. á jarðh. ca. 70 fm. Allt sér. V. 1750 þús. STAPASEL Falteg 2|a-3ja herb. ib. i tvibýli (jaröh.) ca. 75 fm ásamt bílsk. Sérinng. V. 1850-1900 þús. AKRASEL Falleg 2ja herb. ib á jarðh 60 fm i tví- byli Sergaröur. Góo eign. V. 1750 þus. ASPARFELL Falleg 60 fm íb. á 7. hæo. Ný teppi. Ákv. saJ. a Laus strax V 1 5 milh Ymislegt SUMARBUSTAÐIR Urval bústaða. verö frá 150-1.200 þús. HAFNARFJÖRÐUR 3x60 fm iðnaðarhusn Gott verö. HÖFUM KAUPANDA að ca. 1000 fm verslunar- og iön- aðarhusnæði. Æskil. staðsetn. í alfaraleið Mjog traustur kaup- andi HENTUGT HÚSNÆÐI i miðborginni tyrlr sjoppu, heildverslun eða myndbandaleigu ca. 70 fm. Gott verö AUGLÝSINGA- OG ÚT- GÁFUFYRIRTÆKI Vel staðsett. Einstakt lækifæn fyrir aðila aö skapa sér sjálfstæöan atvlnnurekstur TEMPLARASUNDI 3 (EFRI HÆÐ) (Gegnt Dómkirkjunni) SÍMI 25722 (4 línur) Óskar Mikaelsson, löggiltur fasteignasali ' 685009 s 685988 2ja herb. Nýlendugata. Tvær miklð end- urn. ib. á 1. og 2. hæð i gööu steinh. Seijast saman eða sitt i hvoru lagi Rúmg. geymsluskúr fylgir. KleppSVegiir. 70 fm snyrtil. ib. á 1. hæð ílyftuhúsl. Suöursv. Lausstrax. Verö 1600 þús. NÖnnUgata. ib. 1 góöu ástandi á jarðh. i þrib.h. Laus 1.11. Laugarneshverfi. 75 im rk a efstu hæö. Mikiö utsym. Suðursv. Nýtt gler Sami eigandi HáaleítÍSbr. Rúmg. íb. á jaröh. Skipti á odýrari ib. mogul. Laus strax. Efstihjalli Kóp. ib. i goðu ástandi á 1. hæð. Til afh. strax. Litlð áhv. 3ja herb. BugÖUlækUr. S5 fm íb. a Jarö- hæö. Sérínng., sérhiti. Nylegar innr. Rauðalækur. ao im k).ib. í fjórb.h. Serinng., sérhiti. Hús í góðu ást. Asparfell. 90 fm ib. á 3. hæð í lyftuh. Snyrtil. innr. Verö 1850 þús. Laufvangur Hf. 96 fm ib. a 3. hæð Sérþvottah. Qóöar innr. KjarrhÓlmí. Rúmg. íb. TH alh. strax. Sérþvottah. KambSVegUr. Stórglæsil. nýleg íb. á 2. hæð í 5 ibuða húsi. Sér þvottah. Storar sv. Vandaöar innr. Góður bilsk. KarfaVOgur. 90 fm kj.íb. í raðh. Eldrí innr. Verð 1900 þús. Suðurvangur Hf. 3ja-4ra herb. íb. í góðu astandi á 3. hæö Storar suðursv. Ots. Sér þvottah. 4ra herb. * Kársnesbraut. snynn íb á 1. hæð í fjórb.h. Bilsk. Losun samkomul. Þrastarhólar. 120 tm giæsii. b. í fimm íbúöa husi Sérþvottah. Nyr bílsk. Ákv. sala. Laufvangur Hf. 140 tm íb. a 1. hæð. Sérþvottah. 4 svefnherb. Eigna- skipti mögul. Melhagi. 103 fm ib. i góöu steinh. Storar suðursv. Frábær staður. Elgna- skipti hugsanleg. Eyjabakki með bílsk. Snotur ib. með miklu úts. Góð sameign. Innb. bílsk. Ákv. sala. FlÚðaSel. Rúmg. íb. á etstu hæö í enda. 4 svefnherb. Stórar suöursv. Fullb. bilskyli Otsýni. Sórhæöir Heiðnaberg. MfM a 1. hæð (sérbýti). Serinng. Góðar innr. Gott fyrirkomulag. Bílsk. Afh. samkomul Verö 2,8-3 miílj Hæðarbyggö Gb. 137 tm neöri sérh. í tvíb. Sérhiti Verö aöeins 2500 þús. Gnoðarvogur. ieo tm hæð 1 fjórb.húsi. Serinng , sérhiti. HÚ8 í góöu ástandi. Góöur bilsk. Ákv. sala. Hraunteigur. 75 tm ib., príb- húsi. Sórhiti ibúöln er ðll endurn og í mjög góðu ástandi Laus strax. Kambs vegur. Neðri hæo í Mb> húsi ca. 140 fm. Ný glæsiteg eign. Skipti á minni eign möguteg. Raðhus Suðurhlíöar. Endaraöh. ca 221 fm á tveimur hæðum. Innb. bilskur Járn á þakf til afh. strax. Verö 3100 þús. Laugalækur. Mikið endurn. hús á tveimur hæöum auk þess kj. Fráb. staðsetn Mögul. skipti á sérh. SkeÍðarVOgUr. Snyrtll. raðhús ca. 180 f m. Hasgt að haf a litla sér í b. í k). FOSSVOgUr. Nýtt parhús á tveim ur haeöum auk pess k). Ekki fullb. eign. Verö 4,6 millj. Einbyli8hus BergStaðaSt. Lítið eWra járnkteBtt timburh. Til afh. strax. Verö: Tllboö. Vallargerði Kóp. 130 tm hús á einni hæö. Bílsk Mikiö endurn. M|ög goö staösetn. Lindarflöt Gb. ca 153 tm einbylish Bílsk ca 46 fm. Viðbyggingar- heimild. Góðstaös. Eignask. hugsanleg. MosfellSSVeÍt. Sérlega vandað hús ca. 145 fm. Góður bílsk. Gott tyrir- komulag. Akv. sala. Eignask. hugsanteg. jf KjöreignVf Ármúla 21. Oan. V.S. Wiium lögfr. Ólafur Guömundsson sölustjón. Kristján V. Krist|án*son viöakíptafr. jTH FASTEICNA LuJHÖLUN FASTEIGNAVIÐSKIPTI MIÐBÆR-HÁALErnSBRAUT58 60 SÍMAR 35300» 35301 Opið í dag f rá 9-20 2ja-3ja herb. Álftamýri 2ja herb. ca. 50 fm. Verð 1,6 millj. Þverbrekka Kóp. Góö 2ja herb. íb. ca. 50 fm á 7. hæo. Verö 1,7 millj. Háaleitisbraut Góö 2ja herb. endaíb. Verö 1,7 millj. Laufásvegur Góö 2ja herb. íb. ca. 55 fm. Verð 1,3 millj. Langholtsvegur Góö 3ja herb. íb. á jaröhæð ca. 85 fm. Laus fljótlega. Valshólar 3ja herb. íb. ca. 90 f m. Þvottahús innaf eldh. Bílsk.réttur. Skipholt Glæsileg 3ja herb. íb. ca. 90 fm. Laus strax. Kvisthagi 3ja herb. risíb. ca. 65 fm. Verð 1650 þús. 4ra herb. Kóngsbakki Góð 4ra herb. íb. á 2. hæð ca. 110 fm. Verö 2,2 tnillj. Kleppsvegur Glæsileg 4ra herb. endaib. á 1. hæö ca. 120 fm auk 28 fm einstaklingsíb. í kj. Engihjalli Kóp. 4ra herb. íb. á 1. hæð ca. 115 fm. Skipti mögul á minni eign. Kjarrhólmi Kóp. 4ra herb. íb. á 3. hæð. Búr innaf eldh. Sérþvottahús. Krummahólar 4ra herb. íb. ca. 100 fm. Þvotta- hús innaf eldh. Góöur bílsk. Verö 2,3 millj. Sérhæðir Reynimelur Góð 3ja herb. sérhæö. Nýstand- sett. Verð 2,6 millj. Vallarbraut Góð 5 herb. sérhæö ca. 110 fm. Bílsk.plata. Verð 2,7 millj. Kambsvegur Ný 140 fm sérhæö. Góöar innr. Laus fljótl. Verð 3,5 millj. Kelduhvammur Góð 4ra herb. sérhæð ca. 130 fm. Verö 3 millj. Raðhús og einbýli Heiöarás Glæsilegt einbyli ca. 150 fm. Verð 6 millj. Heiönaberg Gott endaraöhús á tveimur hæöum. Fokhelt aö innan en fullfrág. aö utan. Innb. bílsk. Verð 2,5 millj. Árland Gott einb.hús ca. 180 fm. Stór bilsk. Verð 6 millj. Hrauntunga Glæsilegt ca 150 fm einb.hús. 5 svefnherb., góð stofa. Bt'lsk. Verð 4,7 millj. Fjaröarás Gott einb.hús á einni hæö. 4 svefnherb., stór stofa. Ca. 140 fm. Góöur bílsk. Verö ca. 5 millj. Aratún Gb. Einb.hús á einni hæö ca. 140 fm + 50 fm viðbygging. Verð 3,3 millj. Goðatún Gott einbýli. 3 svefnherb. og stofa ca. 125 fm. Stór bílsk. Verö 3,4 millj. Skodum og verdmetum samdægurs Agnar Ótafsson, Arnar StgurAaaon, 35300 — 35301 35522 f^|11540 Einbylishus Einb.hús míðsvæðís: n sölu 240 fm vandað einb.hús á m/ög góöum stað miösvasðis. Innb. bilsk. Fsl- tegur •k|6lsJBll garour. Skipti i minni •ign koma til grsina. Á Arnarnesi: 230 im eimytt vandaö einbýlishús ásamt 40 fm tvöföld- um bilskur Fagurt útsýni laust tlióttega. Vsrft 7 milli Holtagerði Kóp.: i56fmnytt fallegt einb.hús auk 70 fm i k). og bilsk - sðkklum. Skipti á goori sarfuso koms til grsins. I Garðabæ: n soiu ca. uo fm einbýlishús á mjóg góðum staö i Garðabæ Verð 2800-2950 þús. í Vesturborginni: ca. so tm steinhus á göoum staöi Vesturborginni. Húsrð þsrtnsst stsndsatn. Vsrð 1800 þús. Raðhus Dalsel: 240 fm m)ög gott endaraö- hús. Verð 4 millj. í Efra-Breiðholti: Giæsiiegt 2 X 130 fm raöhús ásamt bílsk. Mögul. á sérib. í k j. Fallsgur garour. Vönduð sign. Vsrð 4 millj í Smáíbúðahverfi: 150 tm endaraöhús. Vsro 2,9-3 millj. 5 herb. og stærri Sérhæð í Hafnarf. 150 tm glæsileg nyleg efri sérhæð. Þvottaherb. innafeldh. 4-5svefnherb. Vsrö3,1 millj. StÓrholt: Ca. 160 fm mjög vönduö efri sérh. og ris. Bilsk.r Vsrð 3,5 millj. Safamýri: 145 im vönduð etn sérhæð. 30 fm bílsk. Laus fljótl. I KÓpaVOgÍ: 140 fm vönduð efrl serhæð Glæsilegt útsýni. Bílsk. ÁlfaSkeÍð Hf.: 164 fm efrl sér- hæð og ris. 36 fm bilsk Uppl á skrifst. SÓIheÍmar: 5 herbergia 120 fm ibuð á 6. hasð í vinsælli lyftublokk. Vsrð 2.6 mill|. 4ra herb. í FOSSVOgí: 90 fm goö ibuö á 2. hæð (efstu), s. svalir. Vsrð 2,5-2,8 millj. Tjarnargata: 95 im iouð a 2. hæð. Vsrð 2 millj. Nesvegur: 95 fm góð ibúö á |arð- hæö. Ssrinngangur. Vsrð 2,1 millj. Vesturberg: 115 fm góo ra. a 4. hæð. Vsro 1*50 pús.-2 millj. Furugrund: 95 tm giæsii. ib. a 6 hæð Suðursv., þvottah. á hæö. bil- hýsi, gUssil. útsýni. SÍgtÚn: 112fmgoöib á jaröhæð. Sérinng Lsui fllottsgs. Vsrð 1950 þús. 3ja herb. Kóngsbakki: 97 tm faiieg fe. a 1. hæð. Þvottah. innaf eldh. Mjog góð sanraign. Vsro 1850 þús. Hraunbær - laus strax: so fm góð ib. á 3. hæo Vsrð 1850 þús. HjallabraUt: Glæslleg 98 fm ib. á 2. hæö Þvottah og búr innaf eldh. Suöursv. Vsro 2-2,1 millj. Lyngmóar Gb.: 90 tm taiieg íb. á 1. hæð Bilskúr. Vsro 24 millj. I KÓpaVOgÍ: 90 fm glæsileg ib. á 8. hsBö. Innrittingsr i sérflokki. Út- •ýni. Vsro 1850 pus. Laufvangur: 94 tm taiieg ibuð a 2. hæð. Þvottah og búr innaf eidh. Vsrð 2,1 mill) HátÚn: 90 fm goð ¦>. á 3. hæð. Vsrð 1900-2000 þú* 2ia herb. Leifsgata: 60 im mtðg göo kj.íb. SSrinng. Verö 1200-1250 þús. I FOSSVOgí: 60 lm góð ib. a )arö- hæð Sórgarður Vsrð 1850 þús í vesturbæ - laus strax: 65 fm góö ib. á 2. hasð i steinh. Vsrö 1400 þús. ArahÓlar: 65 fm mjög falleg ibúð á 7. hæö. Fagurt útsýni. Vsrö 1550 þús. Á Patreksfíröi: 105 tm m|ög gott steinhus auk 65 fm bilskurs. Mfog goft grsioslukfor. Krummahólar: 70 tm ðóö a>. á 5. hæð í lyftublokk. Vsrð 1500 þus. m m FASTEIGNA jJLfl MARKADURINN \ Z±S Óðinsgötu 4, 1 ' aimar 11540 - 21700. ÍSfS Jon Guðmundsson sölustj., mm Lso E. Löva IðgfT., Magnua QuMaugaaon tógtr
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.