Morgunblaðið - 04.07.1985, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 04.07.1985, Blaðsíða 11
 MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 4. JÚLÍ1985 II 84433 GAMLI BÆRINN NÝTT SÉRBÝLI Akaflega bjart og lallegl nýtt parhús, alls um 240 fm á bésta staö i gamla bænum. Eignin er kiallari meö sér inngangi, 2 hæöir og risloft að mestu fullfrágengiö SELTJARNARNES SÉRHÆD Glæsil ca 165 fm sérh. M.a. stórar stofur, sjón- varpshol og 4 svefnherb og geymslur á hæo- inni. bilsk plata Verð 3,5 millj. KÓPAVOGUR 3JA HERBERGJA Ny standsett lalleg 3 ja herbergja risibuð i þríbyl- ishusi vtð Hlioarveg. Vandaðar innréttingar, nýtt gler og gluggar. Verð ca. 1850 þú». SELVOGSGRUNN PARHÚS Á 3 H/EÐUM Vonduð eign. alls ca. 230 fm fynr utan bnsk. á efri hæö eru m.a. 3 svefnherb., baöherb o.fl. i kj er stórt sjónvarpsherb., sauna o.fl. ÁLFHEIMAR 4RA HERBERGJA Falleg ib. á 3. haeð sem skiptist 12 stórar suöur- stofur, 2 svefnherb o.fl. Laus fljótl Verð ca. 2,4 fnw|. KÓPAVOGUR VESTURBÆR PARHÚS Glæsitegt nýtt parhús á 2 hæðum. M.a. 4 svefn- herb., stofa og boröslofa. tvennar svalir, innb. bílskúr, KLEPPSVEGUR 3JA—4RA HERBERGJA Rumgóð og lalleg íb. á 3. hæð ca. 96 Im að grunnfl. ib. skiptist i stofu, sjonvarpskrók, 2 svefnherb. o.fl. Gott úts. Verð c». 2 millj. EFSTALAND 4RA HERBERGJA Falleg ca 90 fm ibúð á 2. hæð i fjölbýlish meö 3 svefnherbergium Suðursv Akv. sala. Mogul. á skiplum upp í dýrari eign. Verð c«. 2.5 millj. SMÁÍBÚÐAHVERFI 3JA—4RA HERBERGJA rndurnýjuð ib. á 1. hæö i þribylish um 90 fm aö grunnfl. (b. skiptist i 2 samliggjandi stofur og 2 svefnherb Bílsk.réttur Verð 24 millj. VESTURBERG 3JA HERBERGJA Falteg íb. á 3. haö. Góðar innr. Verö 1850 bú». EYJABAKKI 3JA HERBERGJA Falleg (b. á 2. hæð ca. 90 fm Þvottahus og búr innal eldhusi Aukaherbergi í kjallara Laus tljotl Vert 1850 þú». HEIÐNABERG SÉRBÝLI Akaflega vönduð eign á tveimur hæöum sem skiptist i stotu, borðstofu og 2 svefnherb. Góð- ar innr. Innb. bilsk RAUÐAGERÐI SÉRH/EÐ MEÐ BÍLSKÚR Falteg neðri sérhæð í þribylihusi ca. 140 fm að grunnfl. Laus fl|ótl. Ver* c». 3,2 millj. KÓPAVOGUR EINBÝLISHÚS Nýtegl pallaeinbylishús ca. 285 fm meö inn- byggöum bilskur vlð Birkigrund Husíð er ekki tullbuið Getur losnað fIjótlega Skipti möguleg. KARFAVOGUR 3JA HERBERGJA Rúmg. ib. meö sérlnng. i tvibýlish. Alls um 90 fm aö grunnfl. Rólegt og gott hverfi. verð c». 1000 þú» FJÖLDI ANNARRA EIGNA Á SKRÁ. ' mSTBQNASALA SUDURUNDSBWUT 18 VAGN JÓNSSON UÖGFRÆOtNGUR: ATLIVAGNSSON SIMI84433 Skrifstofa Félags fasteignasala Laufásvegi 46 er opin þriöjud. og föstud. kl. 13.30—15.30 Simi 25570. FÉLAG FASTEIGNASALA BETRI VIÐSKIPTI B. Höfóar til .fólksíöllum starfsgreinum! Fasteignasalan Hétún Noatúni 17. •: 21870.20999 Abyrgð - reynsla - öryggi Stórageröi Ca. 60 fm 2ja herb. íb. Verö 1450 þús. Laus fljótl. Miklabraut 2ja herb. ca 65 fm kj. íb. Verö 1400-1500 þús.-Skipti á stærn eign möguleg. Arahólar 2ja herb. ca. 75 fm falleg ib. á 7. hæð. Gott útsýni. Verö 1600 þús. Hringbraut 3ja herb. öll nýuppgerð. Verö 1750 þús. Furugrund Kóp. 3ja herb. ca. 100 fm íb. á 5. hæð. Verö 2,2 millj Grænakinn Hf. 3ja herb. risíb. ca. 90 fm. Verð 1650 þús. Krummahólar 3ja herb. ca 87 fm endaíb. á 6. hæð. Bílskýli. Verö 1800- 1850 þús. Æsufell 3ja-4ra herb. íb. á 5. hæö meö innb. bílskúr. Verö 2,1 millj. Stórageröi Ca. 100 fm 3ja-4ra herb. íb. meö tveimur bilskúrum. Langholtsvegur 4ra herb. sérlega glæsil. risíb. Gott útsýni. 011 ný- standsett. Laus fljótl. Verð 2 millj. Kleppsvegur 4ra herb. ca. 90 fm íb. á 4. hæð. Þvottah. í íb. Verð 1900 þús. Vesturberg 4ra herb. ca. 110 fm íb. á 2. hæö. Öll nýstandsett. Verö 2 millj. Grettisgata Ca. 130 fm 5 herb. íb.- hæð. Þar af eitt forstofu- herb. meö snyrtingu. Sérhiti. Tvöf. verksm.gl. 2 herb. í risi meö hlut- deild í snyrtingu. Kambasel Parhús á tveimur hæöum 205 fm meö bílskúr. Skipti a minni eign moguleg. Verd 3,8 millj. Hnjúkasel Einstaklega fallegt einb.- hús á tveimur hæöum ca. 235 fm m. bílsk. Allar innr. og frágangur af vönduöustu gerð. Vesturhólar Glæsil. einb.hus á pöllum ca. 180 fm. 33 fm bílsk. Glæsilegt útsýni. Verö 6 millj. Arnarnes Glæsilegt einbýlishús sem er laust nú þegar. Húseignin er á einni hæð og skiptist í stórar stofur, húsb.herb., 4svefnherb., tvöf. bilsk. Fallega rækt- uö og frágengin loð Glæsilegt hús á glæsi- legum staö. í smíöum Heiönaberg raðh. á 2. hæöum ca. 140 fm ásamt bílskúr. Fokhelt aö inn- an. Fullfrág. að utan með gleri og huröum. Verð 2,4 millj. Skipti á minni eign möguleg. Arnarnes Vel staðsett 1100 fm hornlóð. Hilaur Valdimarsson, s. 687225. HMver Sigurðsson, s. 1X44. Sigmundur Böövarsson hdl. 81066 Leitiö ekki iangt yiir skammt Skoðum ojí verðmetum eignir samdægurs RAUDAfíARSTÍGUR 2ia herb. 52 fm ib. é 1. hmó. tb. er laua núþegar. GAUKSHÓLAR — 2JA 65 Im ib. Verð 1550 þús. KEILUGRANDI — 2JA 65 Im ny ib Veró 1700 þús. HAMRAHLÍD — 3JA 80 fm ný endum. ib. Sérinng. Sklpti mögul. á stærri eign. Verd 1800 þus EYJABAKKI — 3JA 90 fm góð ib. á 1. heeö. Með sérgarði. Sérþvottah. Parket. Veró 1950 þús. AKURGERDI 138 tm parhús é tveimur hæöum. Veró ca. S.Omillj. Afh. umaramót 1985-1986. STARHAGI TH sölu glæsilegt einb.hus á besta staö í vesturbænum i Reykjavik Husið er ca. 350 fm á stærð. kj. hæö og ris. Húsió er mjög vei umgengió og vandað aö allri gerð. Glæsilegt útsýni. Teikn. og nánari uppl. é skrifstotutmi. ÁLFHEIMAR — 4RA 1l7tm laileg ib. á 2. hæð meö aukaherb. ikj. Verð 2,3 millj. ÁLFTAMÝRI — BÍLSKÚR 120 fm vönduð endaib. Nýtt Alno ekth. Sérþvottah. Bilsk Verð 2,9 mlllj SÖRLASKJÓL — ÞRÍBÝLI 116 fm faHeg ib. i toppstandl. Mikið endurn. Nýttþak. fíúmg. bilsk. Verð 3,6 miHI. Húsafell FASTEK3NASALA Langholtsvegi 115 ( Bæjarieióahusmu ) simi: 81066 Aöalsteinn Pétursson Bergur Ouönason hdl 16767 Fokhelt einbýli Esjugrund, Kjalarnesi Ásunum, Garðabæ Laxakvísl. Einbýli—raöhús Hávallagata. 3X92 fm. 1. hæð, 3 stofur, eldh., 2. h. 5 herb., sér baöherb., sér w.c. Kjallari séríb. meö sér inng. V. 7 millj. Dalsbyggð. 180 fm efri hæö. 100 fm neöri hæð. 2 bílg. V. 6,6 millj. Fljótasel. 235 fm. 2 stofur, 6 herb., 2 böð og 2 w.c. V. 4,6 millj. Bollagarðar. Endaraðh. 220 fm. Má gera séríb. á neösta palli meö sérinng. V. 5,5 millj. Háaleitisbraut. 170 tm tengihús. V. 4,6 millj. Góö eign. Háagerði. Endaraöh.. hæö og ris. V. 3 millj. Efstasund. 2 x 130 fm. Byggt 68. 2 íb. Bílg. v. 6 millj. Lindargata. 3X60 tm. 2 hæðir + kj. V. 2 millj. 4—5 herbergja R.víkurv. Hf. 140 fm efri sérhæð. V. 3 millj. Fálkagata. 93 fm. Hæö + íb. í kj. 40 fm + 53 fm. Þvottah. og geymslur. Vesturberg. 90 fm. 2 hæðir + stórar svalir. V. 2 millj. KríuhÓlar. 117 fm. 3 hæöa blokk. Bílsk. V. 2,2 millj. 2—3 herbergja Stóragerði. 117 fm. 3. hæð. Bílsk. V. 2,6 millj. Furugrund. 90 fm. 6. hæö. Lyfta. V. 1,9 millj. Vesturberg. 90 fm. 2. hæð. V. 2 millj. Njálsgata. 80 og 90 fm. 3 hæðir. V. 1,4—1,8. einstakl- ingsíb. í kj. V. 700 þús. Lóðir Skerjafírðí, Seltj.n., Álftanesi og Arnarnesi. Einar Sigurðsson, hrl. Laugavegi S6,"tími 16767. ^razm Viö Sólheima — 4ra Um 120tmgóöib. á 1 hæð i ettirsóttu lyftuhusi Góðar svalir Verð2,4millj. Birkimelur — 4ra 100 fm góð ib. á 2. hæð i eftirsóttri blokk Suðursvalir. Leifsgata — 4ra 80 fm á jarðhæö (gengið beint inn). Sértiiti. Verð 2 millj. Engihjalli — 4ra 110 Im ib a 6 hæð (etstu). Glæsil. úts. íb. er i sérflokki, t.d. Ilisal. baöherb. Innr. sérsmiðaðar. Parket á allri íb. Skipti á einb. Við Eyjabakka 4ra herb. vönduð ib. á 2. hœð. Svalir út af slofu. Verð 2,1 millj. Háteigsvegur — 4ra Ca. 100 tm ib. á jaröh. Sérinng Verð 1800-1850 þú« Ljósheimar — 4ra 100 tm ib. á 8. hæö. Lyttublokk. Verð 2 millj. Kjarrhólmí — 4ra 100 fm góð ib. á 3. hæð. Serþvottah. og búr. Uts. Verð 22 millj. Sigtún — 4ra Bjbrt 112 fm ib. i góöu standi í kj. Tvöf. nýtt gler. Sérhiti. Breiðvangur — bílsk. 4ra-5 herb góö endaib á 1. hæö. Bilsk V»rð 2,4-2,5 millj. Kaplaskjólsv. — 4ra 118tmglæsil ib.a 1. hæð. ib. er mikið stands. Verð 2.5-2,8 millj. Melbraut — 4ra Ca 100 fm íb. á 2. hæð. Laus strax. Verð 1950 þús. Við Eiðistorg — 5 herb. Glæsil. ný 150 fm íb. á 2. hæö. Allar innr. í sérflokki. Glæsil. úts. Espigerði — toppíb. 4ra-5 herb. 136 fm vönduð íb. á tveim hæoum i eftlrsóttu hahysi Tvennar svalir Niðri: Stofa. eldh. og snyrting. Uppi 3 herb , þvottah., hol og baö- herb. Verð 3,4 millj. Skipholt — hæð 130 fm góö ib. á 2. hæð. Verð 2,8-2,8 millj. Hraunbær — 130 fm 5-6 herb. endaib á 3. hæö. Gott úts. Tvennar svallr. 4 svefnh. Verð 2,6 millj. Mögul. að laka 3|a herb. ib. upp i. Hagamelur sala skipti 130 fm 5 herb. góð serh Bein sala eða skipti á stærri eign. t.d. hæö eöa parh. m. 4 svefnherb. kemur vel til greina. Verð34 miMj. Hæð í Laugarásnum 6 herb. 180 fm vðnduö efri hæð. Glæsil. úts. Bilsk V/Blönduhlíð — 5 herb. 160 fm efn' hæö. Bilsk Mylegar innr. og bað. Hagamelur — 7 herb. Um 170 tm etri hæð og ris. Sérhiti. Húseign viö Rauðalæk 130 fm íb. á tveimur hæoum. 1. hæö: Stofur, eldh , hol og snyrting. Efri hæö: 3 herb . bað o.fl Bilsk Falleg eign. Álf hólsvegur — sérhæð 140 fm 5-6 herb. vönduð sérh Bilsk Verð 3^ mWi. Miklatún — 5-6 herb. 140 fm sérfi. asamt 25 fm bilsk Verð 3JmiSj. Höfn Hornafirði 140 tm nylegt gott einbýtish. ásamt 60 tm bilsk Hagstæð kjör. Dalsel — 3ja Um 100 fm vönduö ib. á 1. hæð. Suður- svalir Btlageymsla Verð Z2 miMj. Hraunteigur — 3ja-4ra Góð rísib. um 80 fm. Suöursvalir. Verð 13 mMj. Vesturberg — 3/a Ca 90 fm goð ib. á 2. hæö. Verð 1700-1750 þu», Furugrund — 3ja Glæsil. ib.á4. h. ilyttublokk. V.2mHlj. Engjasel — 3ja 90 fm góö ib. á 2. hæð ásamt 2 hæöum í bilh. Verð 2,1 millj. Gott úts. Seljavegur — 3ja U.þ.b. 80 tm ib á 1 h V. 1450 þú». Krummahólar — 3ja 90 fm góð suöuríb. á 6. hæð asamt bðsk. Stórar suðursv Verð 1900 þú». Hraunbær — 2ja Asamt aukaherb. i kj. Verð 1500 þú». Skeiðarvogur — 2ja 7bfmbiörtib ik| (iraöh.) V.1600bú». Lokastígur — 2ja Ca 50 fm göð íb. a jaröh. (ekki niöur- grafin) i steinh. tKinf¥TVDLunin ÞINGHOLTSSTRÆTI 3 SIMI 27711 SolustjÍKi Sverrtr Knshnason Þorttwfur Guðmundssofi. MMum. Unnaleinn B*ck hrl.. nmi 12320 Þdrótfur Haltdorsson lögtr EIGNASALAN REYKJAVIK EINBÝLISHÚS EFSTASUND. Einbylishus á 2 hæöum aö grunnfl. 129 fm með innb. bilsk. 3ja herb. íb. fylgir á jaröh. m. sérinng. V. 5,5. VESTURB/ER. Eldra einbýlish. m. tveim 2ja herb. íb. Laus nú þegar. V. 1500-1600. GAMLI B/ERINN. Embylishus á 3 hæöum m. 40 fm bílsk. Falleg- ur gróinn garöur. V. 3,3-3,5. KÖGURSEL Nýlegt einbýlish. m. 4 svefnh. og mjög vönduðum innr. V. 4750. 4ra—5 herb. BLÖNDUHLÍD. 160 fm mjög falleg íb. öll nýstandsett. Bílsk V. 3,5 millj. BREIÐVANGUR HF. Falleg 114 fm mjög goð íb. á 3. hæð. Sér- þvottah. B/lsk. V. 2,8. ESKIHLÍÐ. Efri hæð og ris aö grunnfl. ca. 125 fm. Laust nú begar. V. 3,8. HÖRDALAND. 100 fm mjög góö íb. á 2. hæö. Gott útsýni. V. 2,6. HVASSALEITI. Góö endaíb. á 4. hæð m. bílsk. V. 2,4. 2ia-3ja herb. BALDURSGATA. Litil 2ja herb. íb. á 1. hæö í 2ja hæöa húsi. Laus nú þegar. V. 1150-1200. FÍFUSEL. Lítii einstaklingst'b. á jaröh. V. 850. KEILUGRANDI. 60 fm ný íb. á 3. hæð. Laus 15. júlí. V. 1800-1850. HRAUNB/ER. Snyrtil. 2ja herb. íb. á 1. hæð ásamt herb. i kj. Laus nú þegar. V. 1600-1650. ASPARFELL. Falleg 3ja herb. íb. á 3. hæö. Getur losnaö fljótt. V. 1800-1850. FURUGRUND. 90 fm mjög góð íb. á 6. hæð. Bilskyli. Laus nú þegar. V. 2,1. EIGNASALAIM REYKJAVIK Ingólfsstræti 8 f/Sími 19540 og 19191 Magnús Emarsson Sölum.: Hólmar Finnbogason heimasími: 666877. 82744 Flyðrugrandi. Rúmg. 2ja-3ja herb. íb. á jaröh. Laus fljótl. Verö 2 millj. Baldursgata. Litiö verslunar- húsnæöi, getur hentaö sem ein- staklingsíb. Verð 950 þús. Blönduhlið. 3ja-4ra herb. risíb. Laus fljótl. Verð 1850 þús. Hnngbraut Hf. Góö efri hæö I fjórb. Innb. bílsk. Verð 2,6 mill j. Hjaröarhagi. 4ra herb. ib. í kj. Sérinng. og sérhiti. Verö 2 millj. Rauðalækur. 4ra herb. ib. á jarðh Sérinng. Serhiti Eskihlíð. 4ra herb. íb. (þar af eitt herb. i risi). Nýtt bað, nýtt gler. Verð 2,2 millj. Asparfell. 5-6 herb. íb á 2 hæöum. Bilsk. Mögul. skipti á minni ib. í Breiöholti. Mávahlið. Óvenju vönduö og glæsil. efri sérh. ca. 170 fm ásamt hálfum kj Allt sér. Bilsk Verö 5,5 millj. Seltjarnarnes. Góð neöri serh. ca. 125 fm í þríb. á óvenju falleg- um staö. Bílskúr. Verö 3,1 millj. Logafold. 2ja hssoa timburhús í smiðum. Mögui skipti a lítilli sérh. með bflsk. í Reykjavík. Verð 3,4 milli. 1AUFÁS SÍOUMÚLA 17 [jjj M.iqnus AneKson
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.