Morgunblaðið - 05.01.1986, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 05.01.1986, Blaðsíða 11
MORGUNBLADIÐ, SUNNUDAGUR 5. JANÚAR1986 11 OPIÐ SUNNUDAG KL. 1—4 KÓPA VOGUR — AUSTURB. 2ja herb. ca. 50 fm ib. í iyfiuh. Gott útsýni. BARMAHLÍÐ 2ja herb. ca. 65 fm. Sórinngangur. HRAUNBÆR 2JA HERBERGJA Falieg ca. 65 fm íb. á 3. og efstu hæo I fjölb. Góðar innr., parket 6 stofu. Laus fljótlega. ENGIHJALU 3JA HERB. — LYFTUHÚS Glœsileg ca. 97 fm ib. á 4. hæð. M.a. stór stofa. 2 svefnherb. og sjónvarpshol. Parket á allri ibúðinni og viðarinnréttingar. Þvottaherb. á hæðinní. Tvennar svaiir. Vorö ca. 2 millj. HAMRABORG 3JA HERBERGJA Rúmgóð ibúð á 3. hæö í fjölbýlishúsi, stofa, 3 svefnherbergi o.fl. Verö ca. 1950 þús. LEIRUTANGI 2JA-3JA HERB. — PARHÚS Ca. 97 fm ibúð. M.a. stofa, svefnherb. + 17 fm herb. gluggalaust. Allt sér. Garöur. ÆSUFELL 4RA HERB. — LYFTUHÚS Falleg nýmáluö ib. á 2. hæo, ca. 110 fm. M.a. 1 stofa og 3 svefnherb. Gott útsýni. Verö ca. 2millj. HRÍSATEIGUR 4RA HERB. — EFRI HÆÐ t þribýlishúsi ca. 115 fm. 2 stofur og 2 stór herb. meö skápum. Bifsk.r. HRAUNBÆR STÓR 4RA HERBERGJA Sérlega fallega innréttuo ibúð á 2. hæð með suöursvölum. Verö ca. 2.3 millj. VESTURBERG 4RA-5 HERBERGJA Rúmg. ca. 105 fm fb. á 2. hæö sem sk. í slofu, sjónvarpsstofu og 3 svefnherb. Úts. yfir borgína. Vorð 2,3 millj. RAUÐALÆKUR 5 HERB. HÆÐ M. BÍLSKÚR Glæsil. efri hæð ca. 130 fm, 2 stofur og 3 herb., þar al eitt forstofuherb., stórt hol, endurn. bað. Suðursvalir og gott útsýni. REYKÁS 3. HÆÐ OG RIS Ca. 150 fm í hýju fjölb. húsi. Hæð: ca. 110 frh, stór stofa + boröst., eldhús og 2 herb., viðar- klæit baðh. Ris: ca. 40 fm óinnréttaö með gtuggum. LAUGARÁS PARHÚS + BÍLSKÚR Glæsil. ca. 230 fm hús. 2 hæðir og k). Á efri hæð; 3 svefnherb. i fataherb. Á neorkhæo: Sdh., stofur meö arni, boröstofa og wc. I kj.: Sauna og 2 herb., annað með arni. DIGRANESVEGUR PARHÚS 160 FM Fallegt endurn. hús á 2 hæðum. Nýtt IJóst parket á cjoltum. Ný flísalögð baðherb. (hvítar flísar). Nýtt gler og gluggapóstar, nýjar IJósar viðarhurðir. Fagmannsvlnna á öilu. Verð 3,8 millj. TORFUFELL RAÐHÚS + BÍLSKÚR Rúml. 140 fm raöh: á einni hæ6 meö ólnnr. kjallara. Gotf fiús. ÞÚFUBARÐ HF. EINBÝLI + BÍLSKÚR Falfegt hús 6.2 hæðum. M.a. 2 stofur og 5 herb. Parket á gólfum. Garðhús. Verð ca. 4 millj. tjMgtmm&m f wsteignasaia SUÐURtANDSSBAoT18 _ VAGN JÓNSSON IÖGFRÆUNGVR ATLJ VAGNSSOM __________ SÍIW 84433 26600 Krummahólar 2ja herb. ca. 60 fm íb. í háhýsi. Stórar suöursvalir. Fallegt úts. Bílgeymsla fylgir. Lyngmóar Gbæ. 2ja og 3ja herb. íbúöir í nýjum blokkum. Neshagi 3ja herb. íb. á 3. hæö í blokk. Skúlagata 3ja herb. íb. á 3. hæð í blokk. Verö 1750 þús. Munið myndskreyttu söluskrána I (s£f\ Fasteignaþjónustan Austurstræti17,s. 26600 Þorsteinn Steingrímsson lögg. fasteignasali. 26277 Allir þurfa híbýli Opið frá kl. 1-3 2ja og 3ia herb. Hamarborg. 2ja herb. 65 fm ib. á 1. hæö. Bílskýli. Keilugrandi. Nýleg 2ja herb. ib. á 1: hæö. Bílskýli. Langabrekka. 3ja herb. 96 fm íb. í kj. Sérinng. Engjasel. 3ja herb. 90 fm íb. á 2. hæö. Bílskýli. Smyrlahraun. 3ja herb. 90 fm íb. á 1. hæö í fjórb.húsi. 28 fm bílsk. Laus strax. 4ra herb. og stærri Suðurhólar. Falleg 4ra herb. 107 fm íb. á efstu hæð. Seljabraut. 4ra herb. íb. á tveimur hæðum. Bilskýli. Kaplaskjólsvegur. 4ra herb. 110 fm endaíb. á 3. hæð. Laus fljótl. Breiðvangur. Glæsil. 4ra-5 herb. 120 fm íb. á 2. hæð. Gott auka- herb. í ki. Bílsk. m. hita oa rafm. Sérhæðir Granaskjól. Sérhæö 116 fm. Bílskúrsréttur. Grænatún. Efri hæö í nýl. tvíb.- húsi. 147 fm m. innb. bílsk. Ekki fullgerö íb. en íbúðarhæf. Nýbýlavegur. Sérh. í fjórb. um 150 fm. Innb. bílsk. Falleg eign. Rauðagerði. Efri hæð í tvíb.húsi um 160 fm. Tvöf. 65 fm innb. bílsk. Selst tilb. u. trév., frá- gengin aö utan aö mestu leyti. Raðhus og einbyii Rjúpufell. Fallegt raöh. um 140 fm auk bílsk. Víðilundur. Einb.hús um 134 fm auk 60 fm bílsk. Nýjar innr. í eldhúsi og baöi. Falleg og vel umgengin eign. Vel ræktuö lóð. Atvinnuhúsnæði Heimar. 70 fm verslunarhúsn. Lyngás Gb. lönaðarhúsn. um 400 fm. Mesta lofthæð 4,3 m. Tvennar innkeyrsludyr. HÍBÝLI & SKIP Garðastrœti 38. Simi 26277. Brynjar Fransson, sími: 39558. Gylfi Þ. Gíslason, sími: 20178. Gísli Ólafsson, sími: 20178. Jón Ólafsson hrl. Skúli Pálsson hrl. Einb./Smáíbúöahverfi - Höfum í einkasölu einbýlishús — steinhús á góðum stað í Smáíbúðahverfi. Húsið er tvær hæöir og kjallari að hálfu. Samtals ca. 170 fm auk 28 fm bílsk. Á hæö- inni eru þrjár stofur, eldhús, gestasnyrting og forstofa. Á efri hæð eru 3 svefnherb. og gott tvískipt baðherb. í kjallara er eitt herb., þvottahús o.fl. Hús í mjög góðu ástandi. Fallegur garður. Verö 4,6 millj. s.62-1200 Kári Fanndal Guöbrandsson Lovísa Kristjánsdóttir Björn Jónsson hdl. GARÐUR __Skipholti > ^11540 Sjávarlóð í Skerja- firði: Vorum aö fá til sölu 800 fm sjávarlóo á mjög góðum stao í Skerjafiröi. Bygg.hœf strax. Af- stöoumynd og nánarl uppl. á skrifst. Einbýli — raðhus. Glæsilegt einb.hús í FoSSVOgí: lll sölu nýlegt glæsil. 340 fm einb.hús. Innb. bílsk. Falleg lóö m. heitum potti. Laust strax. Teikn. og nánari uppl. á skrifst. Ýmiss konar eignaskipti koma til greina. I GarÖabæ: 230 tm vandaö hús á góöum staö. Arinn i stofu. 4 svefn- herb. I húsinu er 2Ja herb. íb. meö sér- Inng. Tvöf. bilsk. Laust strax. Eigna- skipti. Sunnubraut Kóp.: th söiu 215 fm einlyft fallegt einb.hús ásamt 30 fm bilsk. Arinn í stofu. Fagurt útsýni. Skipti á góori sérhæo œskilog. MarkarflÖt: 190 lm einlyft vand- aö einb.hús ásamt 54 fm bílsk. Fagurt útsýni. Verð 6-6,5 millj. I FOSSVOgÍ: Glæsil. 140 lm enda- raöh. 24 fm bilsk. Uppl. á skrifst. Kaplaskjólsvegur: 165 tm mjög gott endaraöhús. Laust strax. Góð gr.kjör. 5 herb. og stærri Stangarholt: i47fmíb.á2.hæo i nyju húsi. Bflsk. Afh. tilb. u. trév. og máln. G6o gr.kjör. Melabraut Seltj.: 120 im ib. á 2. hæö í príb. Bilskúrsr. Fagurt útsýni. Laus strax. Verð 2,8-3 mílij. Sérh. í KÓp.: 140 lm vönduð efri sérh. Þvottah. á hæoinni. Stór bilsk. Glæsil. útsýni. 4ra herb. Kóngsbakki — laus: guii- falleg 110 fm ib. á 3. hæo. Þvottah. innaf eldh. Suöursv. Barmahlíð: Ca. 100 fm 4ra herb. Kj.fb. Verö 2,1 millj. Jörvabakki: 115 tm góo ib. á 1. hæö. Skipti é minni eign koma til greina. 3ia herb. Laugarnesvegur: ss im tai- leg ib. á 2. hæö ásamt ib.herb. i k). Vönduð íb. Verð 2,1 millj. í vesturbæ — laus: 95 fm góö íb. á 3. hæö í steinhúsi. Svalir. Verð 2 millj. Stangarholt: 86 fm n>. a 1. tiæo i nýju húsi. Afh. tilb. u. trév. í maí nk. Góö gr.kjör. Engihjalli: 97 im ib. á 4. hæo. Parket. Suöursv. Laus 1. mars. Skarphéðinsgata: so im ný- standsett ib. á 3. hæo. Svalir. Verð 2,2 millj. ÞÓrSgata: 3Ja herb. íb. á í. hæö i þrib. Verð 1500 bú». 2ja herb. i Smáíbúðahverfi: tii söiu 65 fm íb. á 1. hæö. Bílskúr. fylgir. Afh. tilb. u. trév. i april nk. ib. eru þegar fokh. Verð 1950 þús. Asparfell - laus: es fm íi>. á 4. hæð. Þvottah. á hæö. Sv-svalir. Leifsgata: 50 tm it>. i kj. verð 1350 þús. Versiamr Gjafavöruverslun: m söiu þekkt gjafavöru- og blómaverslun i miöborglnni. Vefnaðarvöruverslun: tn sölu viö Laugaveg. Barnafataverslun: tii söiu barnafataverslun i miöborginni. I miðborginni: tii söiu bo tm verslunarhúsn. Vœg útb. Langtímalán. Vegna mikillar sölu und- anfariö vantar okkur allar stærðir og gerðir fast- eigna á söluskrá. Vinsamlegast hafið sam- band við skrifstofuna. Skoðum og verðmetum samdægurs. (^> FASTEIGNA JJLfl MARKAÐURINN [,-----' 0dinsgötu4, símar 11540-21700. Jón Guömundsson sölustj., Loó E. Löve lögfr., Mognús Guðlaugoson lögfr. raan Opiö 1-3 Einbýlishús á Seltj.- nesi óskast Höfum traustan kaupanda aö einb.- húsi á Seltjarnarnesi Skrifstofupláss við miðborgina óskast Höfum kaupanda aö 200-600 fm skrifstofurými sem næst miðborginni. Heil húseign t.d. gamait íbúöarhús kæmi vel til grelna. Seljahverfi - vantar Höfum kaupanda aö 4ra-5 herb. íbúö i Seljahverfi. Góöar greiöslur i boöi. Selbrekka - raðh. Tvílyft vandaö raöhús á besta staö. Verölaunagarður. Möguleiki á lítilli íbúö á jaröhæö. Hitalögn i plani. Glæsilegt útsýni. Fífusel - raöhús Ca. 220 fm vandað raöhús ásamt - stæöi í bílhýsl. Verð 4,0 millj. Einb.hús Stekkjarflöt 260 fm glæsilegt einbýllshús á eftir- sóttum staö. 70 fm bilskúr. 1200 fm falleg lóö m. blómum og trjám. Teikn. og uppl. á skrifst. Lítið einb. - Kóp. Snoturt einbýli á einni hæö viö Reyni- hvamm. Tvö svefnherb.. góðar stofur. Bílskúr meö kjallara. Fallegur garöur. Verð 4,0 millj. Bjargarstígur - einb. Gamalt timburhús á nyjum steyptum kjallara með fullri lofthæö. Hæö, kjall- ari og ris eru alls u.þ.b. 170 fm. Húsiö er endurnýjað aö hluta en óinnréttaö. Tilboð. Ný glæsileg sérhæð v/Langholtsveg N 5-6 herb. vönduö efri sérhæö ásamt 30 fm bílskúr. Innkeyrsla m. hitalögn. i kjallara er 60 fm íbúö. Allt sér. Selst saman eöa í sitt hvoru lagl. Flyðrugrandi 5-6 herb. 130 fm glæsileg íbúö á efstu hæö. Sérsmiöaöar innréttingar. Parket á gólfum. Tvennar svallr. Vélaþvotta- hús á hæö. i sameign er m.a. gufubaö og lelkherbergi. Verð 4,1 milij. Sklpti á 3Ja-4ra herb. kóma til grelna. Hæð - Hlíðar 4ra-5 herb. vönduð efri hæö. Stærö 120 fm. Bilskúr. Verð 3,4 millj. Hringbraut Hf. 4ra herb. ibúö á 3. hæo. Glæsilegt útsýni. Verð 2,1 millj. Goðheimar - sérhæð 150 fm vönduð efri hæö. 4 svefnherb. Möguleiki á aö skipta eigninni i 2 íbúöir. Laugarneshverfi - nýtt 4ra-5 herb. ný glæsileg íbúö á 3. hæö. Sérþv.hús. Tvennar svalir. Allar innr. úr beiki. Kelduhvammur - sérh. 110 fm jaröhæð sem er öll endurnýjuö m.a. eldhúsinnr., skápar, gólfefni, gluggar o.fl. Grundarstígur - 5 herb. 118 fm íbúð 6 4. hæö. Giæsilegt út- sýni. Verð 2,5 míllj. Miklabraut - 120 fm 4ra herb. falleg hæð ásamt bílskúr. Tómasarhagi - hæð 5 herb. 150 fm góð sérhæö. Bilskúr. Góöar suðursvalir. Verð 4,3 millj. Orrahólar - 3ja Glæsileg endaibúö á 7. hæö. Glæsi- legt útsýni i suður, noröur og austur. Húsvöröur. Verð 2,2 millj. Skálaheiði - sérh. Ca. 90 fm glæsileg ibúö á 2. hæö. Stórar suöursvalir. Sérþv.hús. Verð ÚDOþÖt. Barónsstígur - 3ja 90 fm mikiö endurnýjuö ibúö á 1. hæö í steinhúsi. Verð 2,0 millj. Engihjalli - 3ja 96 fm falleg ibúö á 4. hæö. Tvennar svalir. Verð 1950 þús. Ránargata - 3ja 85 fm björt ibúö á 1. hæð i steinhúsi. Verð 1800-1850 þús. Stangarholt - 3ja 100 fm ibúö á 3. hæð sem afhendist tilb. u. trév. og máln. i maí nk. Teikn. á skrifst. Við miðborgina 3ja herb. björt risibúð í steinhúsi viö BJarnarstíg. Laus strax. Bollagata - bílsk. 3ja herb. ibúð ásamt aukaherb. i kj. 35 fm bílsk. Verð 2,4 millj. Laus nú þegar. Blikahólar - 2ja Glæsileg, ibúö á 6. hæö. Ný eldhús- innr. Ný gólfefnl. Verð 1650 þús. EiGnnmiÐLunin ÞINGHOLTSSTRÆTI 3 SlMI 27711 Sölustjóri: Sverrir Kristinsson. Þorleifur Guðmundsson, sðlum. Unnsteinn Beck hrl.. sfmi 12320 Þórðlfur Halldðrsson, log.fr. EIGNASALAIM REYKJAVIK Gleðilegt nýtt ár. Þökkum viðskiptin á liðnu ári. Opið 1-3 í dag 2ja herb. DALATANGI MOS. Raohús ca. 60 tm. Allt sér. V. 1800 þús. KRUMMAHÓLAR. 55 fm falleg íb. á 5. hæö. Bílskýli. V. 1650 þús. MARÍUBAKKI. Ca. 55 fm góö 2ja herb. íb. á 1. hæö. Laus fljótlega. 3ja herb. BAUGANES SKERJAF. Ca. 55 fm efri hæö í tvíb.húsi (timbur). V. 1400 þús. BERGSTAÐASTRÆTI. 55 fm 3ja herb. ib. á jarohæö. Laus nú þegar. V. 1400-1450 þús. ENGJASEL. 97 fm falleg íb. á 1. hæð í blokk. Bilskýli. V. 2,1 millj. FRAMNESVEGUR. 70 fm mikio endurn. íb. á jaröhæö í tvíb.- húsi. V. 1750 þús. ____ 4ra herb. LJOSHEIMAR. 105 fm ib. l toppstandi á 5. hæö. V. 2,2-2,3 millj. SUÐURHÓLAR. Ca. 108 fm íb. á jaröhæð. Tilvalin fyrir hreyfi- hamlaö fólk. V. 2,2 millj. VITASTÍGUR. 90 fm góð íb. á 3. hæð í blokk. V. 1950 þús. KVÍHOLT HF. — SÉRHÆÐ. 130 frh mjög góð íb. á efri hæð i tvíb.húsi. Bílskúr fylgir. V. 3,3 millj. I byggingu FUNAFOLD. Einb.hus sem er hæð og ris, 195 fm alls. Selst tilb. undir trév. og máln. V. 2,9 millj. NEÐSTALEITI. 130 fm íb. á 1. hæö í blokk. Selst tilb. undir trév. og máln. Tilb. til afh. EIGNASALAIM ^REYKJAVÍK Ingólfsstræti 8 Sími 19540 og 19191 Magnús Einarsson, Sölum. Hólmar Finnbogason hs. 666977. FASTEIGNASAIA Reykjavíkurvegi 72, Hafnarfirði, 54511 9-18 virka daga 13-16 sunnudaga HRAUNHAMAR FASTEIGNASALA Lögm.: Bergur Oliversson Sterkurog hagkvæmur auglýsingamióill!

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.