Morgunblaðið - 12.01.1986, Blaðsíða 13

Morgunblaðið - 12.01.1986, Blaðsíða 13
MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR12. JANÚAR 1986 13 Opid: Manud. -fimmtud. 9-19 fös tud. 9-1 7 og sunnud. 13-16. ÞEKKING OG ÖRYGGI I FYRIRRUmT Sýnishorn úr söluskrá: Einbyh — raðhus Akrasel Stór einb. á tveimur hæöum. Innb. bílsk. Góö aöstaöa fyrir rekstur (lager- vinnupláss). Verö 7500 þús. Melgeröi 154 fm einb. m. nýl. bflsk. Skiptl á 4ra herb. íb. í lyftublokk koma til greina. Verö 4600 þús. Dynskógar Ca. 270 fm vandaö einb. á tveimur hæöum m. innb. bflsk. Skipti á raöh. í nágr. koma til greina. Verö 7500 þús. Blikanes Glæsil. einb., hæö og kj. Grunnfl. 260 fm. Tvöfaldur bflsk. Eign í sérflokki. Furugeröi Glæsil. einb. á tveimur hæöum samtals ca. 287 fm. Stór bílsk. Frostaskjól Gott einb. ca. 230 fm. Bílsk. Verö 6000 þús. Skriöustekkur 278 fm einb. á tveimur hæðum. Innb. bflsk. Verð 6500 þús. Álfhólsvegur 260 fm einb. (tvíbýli) á tveimur hæðum. 2ja herb. sérfb. á neöri hæð. Bílsk. Verö 6000 þús. Kaplaskjólsvegur 165 fm endaraoh. í góöu standi. Laust strax. Verö 4150 þús. Fannafold Fokhelt einb. á tveimur hæöum. Alls ca. 400 fm. Verö 3500 þús. Reyöarkvísl Ca. 200 fm endaraðh. á tveimur hæðum. Bflsk. Afh. fokhelt, en fullfrág. aö utan. Verö 3400 þús. Víöigrund 130 fm vandaö einb. auk 120 fm kj. Bílskúrsréttur. Laust fljótl. Verö 4500-5000 þús. Álftaland 180 fm glæsil. einb. m. sam- byggöum bflsk. Verö 7500 þús. Helgaland Mos. 270 fm gott parh. á tveimur hæðum. Innb. bflsk. Verö 4000 þús. 4ra herb. og stærri Sóleyjargata Glæsil. neðri sérh. ca. 100 fm, sólstofa. Vandaðar nýjar innr. Verð 3800 þús. Laugateigur Falleg efri sérh. 120 fm (br.). Bílsk. Verö 3500 þús. Hæöargaröur Snyrtil. lítil efri sérh. V. 2450t>ús. Suöurgata Hf. 160 fm ný og fullb. neöri sérh. 20 fm fokheldur bflsk. Laus fljótlega. Verö 4500 þús. Asparfell 140 fm 5-6 herb. íb. á 6. og 7. hæö. Bílsk. Verö 3000 þús. Miklabraut Ca. 140 fm hæð og ris. Verð 1500 þús. Kaplaskjólsvegur Ca. 120 fm 4. hæö og ris, 4 svefnherb. Verð 2550 þús. Lynghagi 95 fm góö íb. á 3. hæð. Verö 2500 þús. Barmahlíö 155 fm 6 herb. efri sérhæö. Bílskúr. Verö 3400 þús. Skipholt 147 fm neöri sérh. Bflsk. Góö eign. Laus strax. V. 4300 þús. Skipasund ca. 90 fm efri hæð í tvíb. Sér- inng. Verö 1900 þús. Kambsvegur 130 fm 4ra-5 herb. sérh. Bíl- skúrsréttur. Verð 2950 þús. Austurberg 105 fm góö íb. á 4. hæö. Bflsk. Laus strax. Verö 2400 þús. írabakki Ca. 105 fm góö íb. á 2. hæö. Verö 2300 þús. Ferjuvogur Efri sérhæö ásamt bflsk. Verö 3100 þús. 3ia herb. ibuðir Brekkubyggö Ca. 90 fm ný sérh. 20 fm bflsk. Verð 2700 þús. Noröurás Ca. 90-100 fm efri hæð og ris tilb. u. trév. Verö 2000 þús. Álfhólsvegur Ca. 85 fm á efri hæö. Btlsk. Verö 2350 þús. Mávahlío Ca. 90 fm góö kj.ib. Nýjar innr. Verö 1900 þús. Vesturberg 98 fm rúmg. íb. á 2. hæö. Laus •trax. Verö 2000 þús. Helgubraut Ca. 80 fm neöri hæö. Bflskúrsr. Verð 1800 þús. Hrafnhólar Ca. 85 fm íb. á 4. hæö. Verð 1800 þús. Hafnarfj. — Hverfisgata Ca. 70 fm íb. í tvíbýli. Endumýj- uö aö hluta. Verö 1600 þús. Bræoraborgarstígur Tvær 3ja herb. íbúöir f sama húsi. 1. hæö m. bílsk. Verö 2100 þús. Risfb. Lausar fljótl. Verö 1750 þús. Furugrund 100 fm fb. á 5. hæö. Laus fljótl. Verö 2300 þús. Engihjalli Tvær íb. á 4. og 8. hæö. Verð 2100 þús. Kjarrhólmi Ca. 80 fm íb. á 3. hæö. Vandaö- ar innr. Þv.h. í íb. Verð 1900 þús. 2ja herbergia íbúðir Reynimelur Ca. 60 fm á 4. hæö. Parket. Verö 1750 þús. Ugluhólar Ca. 60 1m vönduö íb. á 3. hæð. Dúfnahólar 57 fm á 3. hæö. Gott útsýni. Laus strax. Verö 1700 þús. Ljósheimar 50 fm íb. á 9. hæö. Parket. Verð 1600 þús. Asparfell 65 fm (br.) á 4. hæö. Laus strax. Verð 1650 þús. Kaplaskjolsvegur 67 fm njmg. íb. á 1. hæö. Kambasel 87 fm vönduö jarðh. m. sérinng. Verönd og sórgarður. Þvotta- herb. f íb. Verö 1900 þús. Hraunbær Ca. 65 fm íb. á 3. hæð. Parket. Laus fljótl. Verð 1650 þús. Hf. — Reykjav.vegur Ca. 50 fm íb. á 3. hæð. Verð 1500 þús. Þverbrekka Tvær ca. 50 fm íbúöir. Lausar strax. Verð 1550 þús. Hafnarfj. — Álfaskeiö Ca. 60 fm íb. á 3. hæö. Bílskúrs- plata. Verö 1700 þús. Hraunbær Góö íb. á 2. hæö m. aukaherb. í kj. Verð 1700 þús. Kambasel Rúmg. 2ja herb. á 2. hæð. Þvottaherb. f íb. Verð 1700 þús. Laus fjotlega. Verö 1800 þús. Hverfisgata Ca. 50 fm góö íb. í kj. Nýleg eldhúsinnr. V. 1250-1300 þús. 82744 Símatími 1-3 2ja herbergja Asparfell. 2ja herb. góð fb. í lyftublokk. Laus strax. Verö 1650 þús. Bergholt Mos. Rúmgóö kj.íb. mikiö sér. fb. er ósamþ. Verö aöeins 800 þús. Granaskjól. Góö íb. á 1. hæð. Laus strax. Verö 1900 þús. Hlunnavogur. 2ja herb. rúmg. íb. í kj. Ákv. sala. Kríuhólar. 2ja herb. íb. á 2. hæö. Laus strax. Verö 1350 þús. Skipti mögul. á stærri ib. Sléttahraun Hf. Sérl. glæsil. 2ja herb. íb. í blokk. Akv. sala. Verð 1800 þús. Suourgata. 2ja herb. fb. í smfö- um. Mjög rúmg. Lyftuhús. Þangbakki. Sérlega rúmg. íb. á 2. hæð. Verö 1850 þús. 3ja herbergja Ásvallagata. 3ja-4ra herb. mjög góö fb. í nýlegu húsi. V. 2700 þ. Bauganes — Skerjafirði. 3ja herb. risíb. í timburh. Laus strax. Verð 1300 þús. Framnesvegur. Ca. 75 fm neöri hæö í tvíbýli. Miki endurn. Laus strax. Verð 1700 þús. Framnesvegur. 3ja herb. íb. í smíðum. Til afh. tilb. u. trév. og máln. í vor. Furugrund. Rúmgóö íb. á 5. hæö í lyftuhúsi. Bflskýli. Verö 2300 þús. Maríubakki. 3ja herb. góö ib. á 1. hæö. Verö 2 millj. Öldugata. Mikiö endurn. íb. á 3. hæð. Akv. sala. Laus fljótl. Verö 1900 þús. 4ra herb. og stærri Eskihlíð. 4ra herb. íb. á 2. hæö asamt herb. með aögangi aö snyrtingu í kj. Eignaskipti möguleg á minni eign. Verö 2300 þús. Fálkagata. Rúml. 100 fm ib. á 1. hæð. Parket á gólfum. Laus strax. Verö 2300 þús. Laugarnesvegur. 4ra herb. íb. á 1. hæö í blokk ásamt góöri einstaklingsíb. í k j. Selst saman. Verð 3,2 millj. Ljósheimar. 103 fm íb. á 5. hæö í lyftuhúsi. Mikiö endurn. Verö 2300 þús. Asparfell. 140 fm íb. á 6. hæö ásamt bílsk. Verö 2900 þús. Grundarstígur. 120 fm 4ra-5 herb. fb. á efstu hæö í fjórbýli. Mikiö endurn. Verð 2500 þús. Laugarnesvegur. 5 herb. efrih. og ris í nýbyggðu 7 íb. húsi. Allar innréttingar komnar og þær eru á vandaöasta og besta máta. Ákv. sala. Verö 3,5-3,7 tnillj. Skipasund. 4ra-5 herb. sérh. f þríb. ásamt bílsk. Verö 3400 þús. Raöhus — Einbýli Heiðnaberg. 150 fm raöh. Fokh., fullfrág. að utan. Til afh. strax. Birkigrund. Mjög vandaö raöh. Mögul. á lítilli íb. í kj. Skipti á t.d. sérhæö í sama hverfi. Verö 4,8-5,0 millj. Brávellir — Mosfellsdal. 214 fm einbýlish. á 17000 fm eignarlóð. Samþ. teikn. af hesthúsum á lóðinni. Verö 5000 þús. Dalsbyggð. Glæsilegt einb.hús. ca. 230 fm. Eignaskipti mögu- leg. Verð 6,7 millj. Iðn.-/versl.-/skrifst.husn. Höfum til sölu húsnæöi fyrir skrifstofur, verslanir og iönaö á eftirtöldum stööum: Sudurgðtu, Skólavörðustíg, Vatnsstíg, Grensásveg, Síðu- múla og Bíldshöfða. IAUFÁS SÍÐUMÚLA 17 SKODUM 0G VERÐMETUM EIGNIR SAMDÆGURS Embyli og raðhus HOFSLUNDUR GB. Fallegt endaraöh. á oinnl hæö ca. 145 tm ásamt bilsk. Ræktuö lóo. V. 4,2-4,5 mlllj. ÁSBÚÐ GB. Fallegt parhús ca. 150 tm ásamt ca. 60 ftn tvðf. bilsk. Goður staður. V. 4,5 mlllj. GARÐSENDI Glæsilogt hús sem er kjallari hæð og rls ca. 90 fm að grunnfl. Sér 3ja herb. Ib. i kj. 45 fm bilsk. V. 6,5 millj. HOLTSBÚÐ GB. Glæsil. einb.h. á tvoimur hæðum ca. 155 fm að gr.ftoti. 62 fm bCsk. Góður staöur. Fráb. úts. V. 6,9 millj. ÆGISGRUND GB. Bnbýllsh. á 1 hæð ca. 150 fm. Húsið er allt ný stantsett aö (nnan. Qóö kjör. V. 4,5 mlllj. DYNSKÓGAR Glæsil. oinbýlish. á tvoimur hæðum ca. 300 fm moö Innb. bilsk. Fallegt úts. Arinn í stohi. V. 7,5 millj. SKRIÐUSTEKKUR Failegt einb.hús sem er kjallari og hæð, ca. 140 tm að grunnfl. moð Innb. bilsk. Falleg ræktuð lóð. V. 6,2 millj. REYKÁS Falksgt raðti. Tilb. ao utan, fokh. Innan. ásamt innb. bílsk. Fráb. útsýnl. V. 2550 þ. SEIÐAKVÍSL Mjög fallegt oinb.hús á einnl haoð ca. 155 fm + 31 fm bilsk. Arinn. V. 5,5 mlllj. VÍÐITEIGUR - MOS. BnbýUsh. á einnl hæð með laufskála og góðum btsk. Skilast tullb. utan fokh. ao innan. Stærð ca. 175 fm. V. 2680 þús. SELJAHVERFI Fallegt raöhús á 3 hæoum, ca. 240 fm ásamt bílskýli. Sérl. fallegt hús. V. 4,5 millj. 5-6 herb. HALLVEIGARSTÍGUR Falieg fbúö á tveim hœöum ca. 140 fm. Sérlnng. Mikið endum. fb. V. 2,6 mlllj. FLÚÐASEL Glæsileg íb. á 1. hæð ca. 120 fm ásamt bilskýli. V. 2,75-8 millj. LANGABREKKA KÓP. Falleg serh. ca. 130 fm ásamt innb.bílsk. Allt sér. Fallog ræktuð lóð. V. 3,2 millj. SKÓLATRÖÐ KÓP. Falleg sérh. ca. 110 tm. Suöursv. Mikið endumýjuo Ib. bilskúrsr. V. 2750 þus. HÓLAHVERFI Falleg ib. á iarðhæð ca. 130 fm ásamt nýjum bilskúr. Þvottahús og búr innaf eidhúsi. V. 2,9-3 mlllj. HLÍÐAHVERFI Falleg sérhæð ca. 120 fm ásamt bílskúr. SKIPTI — VESTURBÆR I skiptum fyrir 180 fm glæsil. sérh. í vestur- bæ vantar 3ja-4ra herb. (b. i Espigerði, Furugerði eða Fossvogl. FURUGRUND KÓP. Falleg íb. á 1. hæð ca. 120 fm aukaherb. i kj. Endaíb. Suöursv. V. 2,8 millj. 4ra—5 herb. NYI MIÐBÆRINN Falleg endaib. á 2. hæð ca. 123 fm tllb. undlr trév. Þvottahús og geymsla i fb. Bflskúr. Til afh. strax. ASPARFELL Mjðg falleg íb. á 3. hæð ca. 125 fm f lyftu- húsi ásamt bílskúr. Fallegt útsýni. Akv. sala. V. 2,7-2,8 mill). FLÚÐASEL Falleg fb. á 1. hæð ca. 115 fm. Þvottahús f íb. Bilskýli. Akv. sala. V. 2450 þús. VESTURBERG Falleg íb. á 2. hæö ca. 110 fm. Vestursv. Bein sala. V. 2,1 rnillj. FÍFUSEL Falleg fb. á 2. hæö ca. 110 fm. Þvottah. og búr innaf eldh. V. 2,1 millj. BLIKAHÓLAR Glæsil. 4ra-5 herb. fb. á 1. hæö ca. 117 fm ásamt góðum bílsk. Vestursv. Frábært útsýni. Vandaðar innr. V. 2,6 millj. SUÐURHÓLAR Falleg fb. á jarðh. ca. 110 fm. Sér lóð. Góð íb. Akv. sala. V. 2,1 mlllj. BREIÐVANGUR HAFN. Mjög falleg fb. á 2. hæð ca. 117 fm ásamt bílsk. Akv. sala. V. 2,7-2,8 millj. 3ja herb. ibuðir ORRAHÓLAR Falleg fb. á 7. hæð f lyftuh. ca. 85 fm. Vestursv. V. 2,1 mlll|. KVISTHAGI Mjög falleg ib. f risi ca. 85 Im í fjórb. M|ög falleg ib. V. 1,9-2 mHlj. KARSNESBRAUT Falleg fb. á 2. hæö f nýju húsl ca. 85 fm ásamt bilskúr. Frábært útsýni. Þvottahús innaf oldhúsi. V. 2,4 mlllj. ÁLFHÓLSVEGUR Falleg ib. á 1. hæð f fjórbýll ca. 80 fm ásamt bílskúr meö k). V. 2,1 millj. BRAGAGATA Falleg 3ja herb. fb. a 1. hæö f steinhúsi. V. 1650 þús. LEIRUTANGI MOS. Falleg íb. á jarðhæð ca. 105 fm. Sérlóð. Sérinng. V. 1850 þús. FURUGRUND Falleg endaib. á 1. hæö ca. 90 fm ásamt 35 fm einstak I .ib. f kj. Suöursv. V. 2,6 millj. HRAUNBÆR Falleg fb. á 2. hæð ca. 90 fm. V. 1900 þus. GRUNDART. MOS. Fallegt raðh. ca. 85 fm á einnl hæö. Góðar innr. Ræktuö lóð. V. 2.2 mtll). RAUÐARÁRSTÍGUR Góð fb. á 4. hæö ca. 70 fm. Suðursv. Baklóð. Steinh. V. 1500-1550 þús. BREKKUBYGGÐ GB. Falleg fb. á jaröh. m. sórinng. Nýi. ib. V. 1850-1900 þús. KARFAVOGUR Falleg 3Ja herb. ib. i kj. ca. 85 fm. V. 1.650-1.700 þús. MOSFELLSSVEIT Falleg 3Ja-4ra herb. íb. á Jarðh. f Ijórb. ca. 90 fm. Fallegar innr. V. 1,8 millj. ENGJASEL Falleg ib. á 2. hæð ásamt bílskýli. Góðar innr. Suðaustursv. V. 2,1 mill). KJARRMÓAR GB. Mjög lallegt j-aðhús á tvoim hæoum ca. 100Im. Bílskúrsr. Frág. lóð. V. 2620 þús. FÁLKAGATA Faieg fb. 70 fm Jarðh. Sérinng. V. 1750 þ. 2ja herb. HAGAMELUR Falleg íb. á Jarohæð (slótt Jarðh.). Ca. 60 tm. Allt sér. Laus. Tllv. fyrir fólk f hjóla- stól. V. 1800 þús. HRÍSMÓAR GB. Falleg ný íb. á 3. hæð ca. 75 fm. ásamt bílskýll. V. 2,1-2,2 millj DVERGABAKKI Gullfalleg 2ja herb. (b. á 1. hæð ca. 65 fm. Asamt herb. f kj. Suöursv. V. 1800 þús. LANGHOLTSVEGUR Falleg 2ja-3ja herb. ib. á 1. hæð ca. 70 fm. Sérinng. Laus. V. 1700 þús. LAUGAVEGUR Falleg íb. á 2. hæö ca. 60 fm i steinhúsi. Akv. sala. V. 1550-1600 þús. HRAUNBÆR Falleg ib. ca. 65 fm á 1. hæö. Suöursv. Skipti óskast á 4ra herb. ib. f Hraunbæ. VIÐ SUNDIN Falleg íb. i kj. ca. 75 fm. Gööar Innr. Ósamþ. fb. V. 1400 þús. RÁNARGATA Falleg fb. á 3. hæö ca. 60 fm i steinhúsl. Góö ib. V. 1550 þús. LAUFÁSVEGUR Falleg einstakl.fb. á Jaröhæð ca. 31 fm. Öll nýstandsett. Ósamþ. íb. HRAUNBÆR Falleg íb. á 1. hæö ca. 65 fm. Laus strax. V. 1650 þús. KRÍUHÓLAR Falleg 2ja herb. fb. á 2. hæð ca. 50 fm. Góðar sv. Laus lljótt. V. 1400 þús. SKÚLAGATA Falleg fb. f kj. ca. 55 Im. V. 1,3 millj. Seljendur athugid! Nú fer í hönd besti sölutími ársins — Látið skrá eignina strax — Við bregðumst skjótt viö og skoðum og verðmetum eignina yður að kostnaðarlausu
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.