Morgunblaðið - 26.10.1986, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 26.10.1986, Blaðsíða 10
10 MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 26. OKTÓBER 1986 ÞINGIIOLT - FASTEIGNASALAN - BANKASTRÆTI 5 29455 EINBYLISHUS RAUÐAGERÐI Mjög skemmtilogt nýtt 08 276 fm einbhús. Stór arírm, stór stofo. Gott útsýni. Eldhús með mjög vönduðum ínnr. Rúmgóð borð- stofa. 4 svefnherb. Sérfb. ca 50 fm á jarðh. með sérinng. Tvöf. bOsk. Verð 9,0 miBj. HOLTSBUÐ GB. Fallegt ca 310 fm einbýlishús á tvelmur hæðum. Möguleiki á tveimur íb. Vand- aðar innr., stór frág. lóð. Gott útsýni. Stör ca 60 fm bílsk. Verð 7,5 millj. AUSTURGATA-HF. Mjög gott ca 176 fm einbhús sem er kj.. hæð og óinnréttað ris. Mjög góðar innr. Mikið endum. Skipti mögul. á 4-5 herb. íb. Verð 4,2 millj. BRÆÐRABORGAR- STÍGUR Um 250 fm timburhús sem er tvær hæðir og ris. Stór lóð. Sérib. á jarð- hæð. Verð 4,8 millj. NÝLENDUGATA Til sölu ca 110 fm járnkl. timburhús sem er kj., hæð og ris. Einstakl. fb. er f kj. Verð 2,5 millj. BRÆÐRATUNGA-2IB Gott ca 240 fm raðhús í Suðurhlíðum í Kópavogi. Húsið er 2 hæðir og sér- inng. er i íb. á neðri hæð. Bilsk. Frábært útsýni, goður garður. Verð 5,7 millj. LANGAMÝRI Um 270 fm raðh. ásamt bilsk. Afh. fokh. Verð 3,0 millj. GEITHAMAR Um 135 fm raðhús i byggingu ésamt bílsk. Afh. fullb. að utan en fokhelt að innan. Bilsk. uppsteyptur með járni á paki. Verð 2,8 mlllj. SELTJARNARNES -SKIPTI Gott ca 210 fm raðh. á Seltjnesi. Selst eingöngu i skiptum fyrir 3ja-4ra herb. íb. á Seltjnesi, helst með bflsk. FLÓKAGATA Vorum að fá f sölu ca 130 fm efri hæð f fjorbhúsi. íb. skiptíst i 2 stofur. 3 svefnherb., eldh. og bað. Göður bflsk. FaHegur garð- ur. GRETTISGATA Mjðg góð ca 160 fm Ib. é 2. hæð. (b. er mjög skemmtileg og skiptist i 2 saml. stofur, forstofuherb. og 2 góð svefn- herb., rúmg. hol og gott eldh. Mlkið. endurnýjað. Verð 4,3 rnillj. KÁRSNESBRAUT Skemmtil. ca 160 fm sórh. og ris í tvíbhúsi. Góður garöur. Bflskúrsr. Verð 3,8-3,9 millj. GRENIMELUR Falleg ca 110 fm íb. á 2. hæð i fjórbhúsi. Tvennar svaffr. Góður garður. Stór biisk. Ekkert éhv. Laus nú þegar. Vorð 4,2 millj. L________ __ ,-__ ÁLFAHEIÐI Um 93 fm efrí sérhæð ásamt bílsk. f byggingu við Alfaheiði í Kóp. (b. efh. tilb. u. trév. að innan en fullb. að utan. Grofjöfnuð loð. Verð 3,3 millj. 4RA-5HERB. HAALEITISBRAUT Góð ca 120 fm ib. á 3. hæð, 4 svefnherb. og stór stofa. Suðv- svalir. Bilsk. Góð sameign. Verð 3,6 roitlj. FRAMNESVEGUR Góð ca 125 fm fb. á 4. hæð. 3 svefn- herb. S-svalir. Mjög skemmtil. útsýni. HOLTSGATA Góð ca 130 fm ib. á 1. hæð. Ný eld- húsinnr. Nýjar hurðir. Nýir gluggar. Ekkert áhvílandi. Verð 3,0-3,2 millj. Opið sunnudaga frá1-4 ENGIHJALLI Fafleg ca 110 fm lb. á 8. hæð. Góðar innr. Mikið áhv. af langt- lánum. Verð 3 mlllj. ÞVERBREKKA Góð ca 117 fm ib. á 6. hæð í lyftuhúsi. 3 svefnherb. Mjög gott útsýni. Verð 2,9 millj. MNGHOLT-SKIPTI Góð ca 120 fm fb. á 3. hæð. 2 góðar stofur og 3 svefnherb. Skipti mogul. á stærrí eign é svipuðum sloðum eða i Vesturbæ. VESTURGATA -LYFTUHÚS Góð ib. á 3. hœð ( lyftuhúsi. Stofa, 3 svefnherb., eldhús og baðherb. Tengt fyrir þvottavél i fb. Nýl. gler. Suðursv. Gott út- sýnl. Láusnú þegar. Verð 3,0-3,1 miflj. JORFABAKKA Um 115 fm tb. á 2. hæð ásamt auka- herb. i kj. Þvottaherb. f fb. Stðrar suðursvalir. Verð 2,9 millj. BRÆÐRABORGAR- STÍGUR Ca 130 fm fb. á 1. hæð. 2 stofur og 3 svefnherb. Verð 3,2-3,3 millj. SKÓGARÁS Um 90 fm íb. ásamt 50 fm risi. fb. er til afh. nú þegar, tæpl. tilb. u. trév. að innan en sameign fullfrág. Verð 2,7-2,8 millj. ESKIHLÍÐ Góð ca 120 fm íb. á 4. hæð. Eina fb. á hæðinni. Gott herb. i risi fylgir íb. Utið áhv. Verð 2950 þús. GOÐATÚN Góð ca 75 fm fb. i tvibhúsi ásamt bílsk. Verð 2,2 millj. RAUÐARÁRSTÍGUR Um 100 fm ib. á 3. hæð, skiptist i hæð og ris. Laus fljótl. Verð 2,1-2,2 millj. BERGSTAÐASTRÆTI Um 80 fm íb. á 2. hæð í timburhúsi. Verð 1,9-2,0 millj. 3JA HERB. NAL. MIKLATUNI Um 100 fm litið niðurgr. kjib. á mjög góðum stað. 2 saml. stof- ur, svefnherb., eldh. og baðherb. Góður garður. KAMBASEL Góð ca 100 fm á 1. hœð. Þvottahús og búr innaf eldh. Mögul. á bilskúr. Verð 2,5 millj. RAUÐÁS Mjög góð, ný ca 90 fm ib. á 3. hæð. Gott útsýni. Verð 2,7 millj. SÚLUHÓLAR GóÖ ca 80 fm íb. á 3. hæo. Verö 2,5 mílíj. KRUMMAHÓLAR Góð 3ja herb. íb á 6. hæð. Verð 2,3 niillj. GRETTISGATA Góð ca 50 fm ib. ásamt rísi. ( risi eru 2 herb. nokkuð undir súð. Bilskúrsr. Verð 2,2-2,3 millj. SKEUANES Skemmtil. ca 85 fm rísfb. i góðu tlmb- urh. Nýl. skipt um járn. Gott útsýni. Verð 2,2 millj. NÖKKVAVOGUR Goð ca 72 fm kjib. Sérinng. Ib. er öll endurn. Verð 2,2-2,3 millj. ÞÓRSGATA -LAUS Falleg risfb. Mlkið endurnýjuð. Gott umhverfi. (b. er taus nú þegar. RISIBUÐ NALÆGT MIKLATÚNI Til sölu skemmtil. rísfb. í fallegu húsi. Góður garður. Verð 1,8 millj. SUÐURGATAHF. Um 70 fm íb. á neðrí hæð i tvíbhúsi. Húsið er járnkl. timburh. Mjög stúr lóð. Byggingaréttur á lóðinni fyrír annað hús. Mikið áhv. af langtlánum. Ib. er laus nú þegar. Verð 1750-1800 þús. RAUÐARÁRSTÍGUR Góð ca 75 fm kj. fb. Verð 1650 þús. ÖLDUGATA Um 65 fm rísíb. í litlu timburhúsi. Húslð er endurn. að utan, nýtt jérn, ný ein- angrun. Ýmsir mögul. a breytingum á íb. 50-55% útborgun. Verð 1,4 millj. 2JA HERB. DALBRAUT M. BÍLSKÚR Um 75 fm fb. á efri hæö. Góð sameign. Bflsk. Verð 2,7 millj. ÁLFAHEIÐI - KÓP. Til söju 2ja herb. íb. f litlu sambýlis- húsi. ib. skilast i nóv. 1986-jan. 1987 tilb. u. tréverk að innan en fullb. að utan. Verð 1950 þús. SKÓGARÁS ÍBYGGINGU Af sérstökum ástæðum höfum við til sölu ca 75 fm fb. á jarðhæð f litlu fjöl- býlishúsi. (b. er til afh. nú þegar. Sameign fullfrág. og húsið fullb. að ut- an. fb. sjálf tæplega tilb. u. tróverk (eftir er að múra). Sér lóð. Verð 1750 þús. LANGHOLTSVEGUR Góð ca 65 fm ib. á neðri hæð f tvíbhúsi. Gæti losnað fljótl. Verð 1900 þús. JÖKLASEL Mjög góð ca 65 fm fb. á 2. hæð. Verð 2050 þús. HRAUNBÆR Vorum að fá í einkasölu góða ca 60 fm íb. á 2. hæð. Ekkert áhv. Verð 1900 þús. ÆGISÍÐA Skemmtileg ca 60 fm risfb. f tvfbhúsi. Góður garður. GRETTISGATA Um 65 fm fb. á 2. hæð, ásamt óinnr. efra risi, þar svalir. Mögul. að byggja sólskýli út af ib. Verð 1950 þús. HRAUNBÆR Um 45 fm einstaklfb. á 1. hæð. Laus 1. des. nk. Verð 1,4 mlllj. FÁLKAGATA Mjög goð ca 40 fm einstaklfb. i kj. Ib. er öll ondurn. SKEGGJAGATA Góð ca. 55 fm kjlb. Mögul. skipti á litlu fyrirtæki eða " verslunarhúsn. Verð 1550-1600 pús. HRINGBRAUT Góð ca 60 fm íb. ó 3. hæð. Nýtt gler og gluggar. Skipti mögul. á 3ja herb. i vesturbæ. Verð 1650 þús. HEILDSALA -SMÁSALA Vorum að fa í sölu verslun við Hafnarstræti sem flytur Inn eigin vörur. Ýmsír möguleikar. Nánari uppl. é skrifst. okkar. VANTAR - VANTAR - VANTAR r Höfurn fjársterkan kaupanda að raðhúsi eða einbhúsi f Mosfellssveit. Verðhugmynd ca 4,5-5,0 míllj. r Höfum fjársterkan kaupanda að etnbhúsi í Vesturbæ eða Seftjarnamesi, Gott útsýni skilyrði. Góðar greiðslur f boðl fyrír rétta eign. r Vantar 3ja-4ra herb. Ib. f nýju húsi á SeltjBrnarnesi. Helst sem nasst Eiðistorgi. Góöar grelðslur f boði. i Höfum kaupanda að 5 hefb. íb. I mið- eða vesturbœ. Helst með aukarými f bilsk. eða annað pláss. Vantar 3ja-4ra herb. íbúð í Laugarneshverfi eða nágrenni. Bein kaup. Vantar 2ja herb. íb. í Austurbænum á 2. hæð, helst. Fjárst. aðili. Vantar 300-400 fm skrifstofuhæð í Múlahverfi, Skeifunni eða nágrenni. Traust fyrir tæki er kaupandi. Höfum kaupendur að öllum gerðum fasteigna. 28444 Opið 1-3 í dag HðSEIGMIR &SKIP VELTUSUNDI 1 SIMI 28444 DmiM Arnason, Mgg. fast. O 68 69 88 Vantar allar gerðir eigna á söluskrá Einbýli og raðhús Blikanes 260 fm hæð ásamt 200 fm kj. og tvöf. innb. bílsk. í glæsil. einbhúsi, 1560 fm hornlóð. Kópavogsbraut Fallegt einb. á tveimur hæðum með bflsk. ca 220 fm. Verð 6500-6800 þús. Þjóttusel Glæsil. ca 300 fm einb. á tveim- ur hæðum með tvöf. bílsk. Góður mögul. á tveimur íb. í húsinu. Hafnarfj. Austurgata Einbhús samtals 176 fm. Hæð, kj. og óinnr. ris. Mikið endurn. Verð 4200 þús. Skipti á 4ra-5 herb. koma til greina. Melgerði Kóp. 154 fm einb. í góðu standi, hæð, ris og kj. ásamt nýl. bílsk. Verð 4800 þús. Hlaðbær 153 fm á einni hæð ásamt 31 fm bílsk. 4 svefnherb. Mikið endurn. Skipti á minni oign kemur til greina. Verð 6500 þús. Hafnarfj. Suðurgata Ca 200 fm verulega endurn. einbhús á tveimur hæðum með kj. Bílsk. og lítið hús fyrir vinnu- aðstöðu á lóð. Sérstök eign. Verð 5500 þús. Nesvegur — einb./tvíb. Rúmlega 200 fm hús á tveimur hæðum. Bílsk. Stór eignarlóö. Verð 4800 þús. Bleikjukvísl Fokhelt einb. á tveimur hæöum auk einstaklíb. í sérhúsi. Verð 3900 þús. Sogavegur 120 fm einb. á tveimur hæðum. 30 fm bílsk. Verð 3500 þús. 4ra herb. íb. og stærri Ofanleiti 117 fm íbúðir á 2. og 3. hæð ásamt bflskýli. Afh. tilb. undir trév. Verð 3970 þús. Engihjalli Ca 100 fm vönduð 4ra herb. íb. á 8. hæð. Verð 3100 þús. Leirubakki Ca 100 fm 4ra herb. íb. á 2. hæð. Góð eign og ný máluð. Falleg sameign. Laus strax. Verð 2950 þús. Næfurás 130 fm 4ra herb. íb. tilb. undir trév. Til afh. strax. Bflsökklar. Verð 3180 þús. Barmahlíð 155 fm efri sérhæð ásamt 35 fm bflsk. Stórar stofur, 3-4 svefnherb., þvottaherb. innaf eldhúsi. Verð 4300 þús. Mosabarð Hafn. Ca 120 fm neðri sérhæð í tvíb. Bilskplaté. Verö 3300 þús. 3ja herb. íbúðir Ugluhólar Ca 90 fm endaíb. á 2. hæð ásamt bflsk. Stórar suðursv. Verð 2900 þús. Orrahólar 97 fm falleg ib. á 2. hæð. Verð 2500 þús. Nesvegur Ca 90 fm mikið endurn. ib. á jarðhæð. Sérinng. Verð 2300 þús. Laugavegur Ca 70 fm ib. á 2. hæð. Nýl. eld- húsinnr. Verð 1600 þús. Hverfisgata a 65 fm ib. á jarðhæð. Verð 1600 þús. 2ja herb. íbúðir Gaukshólar Ca. 60 fm íb. á 3. hæð. Frá- bært útsýni. Laus strax. Verð 1850 þús. Bergstaðastræti 55 fm íb. á 1. hæð í nýl. húsi. Eldhúsinnr. vantar. Nýtt gler. Verð 2200 þús. Dalatangi Mos. Ca 60 fm litið raðhús á einni hæð. Frág. lóð. Laust strax. Verð 2100 þús. Æsufell Ca 60 fm ib. á 2. hæö. Verð 1850 þús. Reykás Ca 90 fm rúmgóð íb. á jarð- hæð. Tilb. undir trév. Laus strax. Verð 2100 þús. Hrísmóar Ca 75 fm íb. á efstu hæð (4.). Stórar suðursv. Tilb. undir trév. Laus strax. Verð 2550 þús. Fálkagata Lítið 2ja herb. bakhús. Snyrtileg eign. Verð 1700 þús. Bergstaðastræti Lítið 2ja herb. eldra bakhús ca 50 fm. Laust strax. Verð 1700 þús. Skipasund Ca 60 fm ósamþykkt íb. Verð 1450 þús. Týsgata LftJI 2ja herb. kjíb. Verð 1500 þús. Laugavegur Ca 55 fm íb. á 2. hæð. Mikið endurn. Verð 1750 þús. Kapláskjólsvegur Stór ósamþykkt 2ja herb. fb. í kj. Verð 1400 þús. Nýbyggingar Alviðra hringhús Margar stærðir íbúða i glæsil. nýbyggingu tilb. undir trév. Verð frá 3400 þús. Egilsborgir 2ja herb. m/bílskýii. Verð 2450 þ. 5-6 herb. m/bílsk. Verð 3500 þ. 7-8 herb. m/bflsk. Verð 4200 þ. ÞEKKING ÖG ÖRYGGI f FYRIRRÚMI Friðrik Stefánsson viðskiptafræðingur Opið: Mánud.-fimmtud. 9-19 föstud. 9-17 og sunnud. 13-16. Solumenn: SigurðurDagbjartsson HallurPallJónsson Birgir Sigurðsson viðsk.fr. ).'--«* <**<?•«
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.