Morgunblaðið - 26.10.1986, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 26.10.1986, Blaðsíða 12
12 MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 26. OKTÓBER 1986 Opið í dag 1-6 Raðhús — ei.nbyh HAFNARFJÖRÐUR Fallegt einb. jámklætt timburhús kj., hæð og ris. 180 fm. Mikið endurn. Fjög- ur svefnherb. Skipti mögul. á 4ra herb. Verð 3,5 millj. HVERFISGATA Fallegt einb. hæð og rís. Grunnft. 120 fm. 38 fm bílsk. íb. er öll endurn. Verð 3,6 millj. SJÁVARGATA ÁLFT. 130 fm fokhelt einb. Járn á þaki. Skipti mögul. á 4ra herb. V. 2 millj. í SELÁSIMUM Raðhus á 2 hæðum ca 210 fm. m. bilsk. Selst frág. utan fokh. að innan. V. 2,9-3 m. KRÍUNES Einb. á tveimur hæðum 2 x 170 fm. Bilsk. Samþ. Seríb. á neðri hæð. Frá- bært útsýni. Þrennar svalir. V. 6,6 millj. SOGAVEGUR Fokh. einbýti 230 fm. Fallegur garður. 1000 fm loð. V. 3,7 millj. ÁLFTANES — SKIPTI Nýtt 148 fm einb. ásamt 135 fm rýml I risi. Vandað hús. Goðar innr. Fallegt útsýni. Skipti mögul. á minna húsi á Átftanesi. V. 5,5 millj. Alftamýri Fallegt 280 fm raðhús m. bilsk. Góður garður. Mikið vinnurými I kj. Skipti mðgul. á ódýrari eign. V. 6,4 millj. AUSTURGATA HF. Fallegt einbýli, kj., hæð og ðinnr. ris. Samtals 176 fm. Allt endurnýjað. Stór og fallegur garður. Skipti mögul. é 4ra- 5 herb. ib. V. 4,2 millj. GARÐABÆR Endaraðhús 280 fm m/tvöf. innb. b/lsk. Selst fokh. Skipti á 4ra-5 herb. ib. I Garðabæ eða Arbæ. Verð 3,0 millj. ÞINGHOLTIN Gott steinhús, kj., hæð og rís, 170 fm. Talsvert endum. Verð 2,5 millj. -6 herb. ibúðir VESTURBÆR Goð 140 fm íb. á 2. hæð í þrib. Timbur- hús. Tvær stórar stofur, 3 rúmg. herb. V. 3,2-3,3 millj. SKERJAFJÖRÐUR Ný 120 fm hæð auk bilsk. Selst fokh. Skipti mögul. á ib. Verð 2,9-3,0 millj. í MIÐBORGINNI Fallog 120 fm ib. á 2. hæð I steinh. 2 stofur, 3 svefnherb. Suðursv. V. 3,3 millj. 4ra herb. HAALEITISBRAUT Goð 120 fm ib. í kj. (Mjög litið niðurgraf- in). Stofa, borðst., 3 svefnherb., sérhiti. Verð 3,0 millj. TJARNARBRAUT HAFN. Falleg 110 fm efrih. í þrfb. Laus sam- komul. Akv. sala. V. 2,2 millj. VÍÐIMELUR — SKIPTI Falleg 3ja-4ra herb. íb. á 1. hæð í þríb. ca 90 fm. S-svalir. Skiptl æskll. é staerri eign f vesturbæ. VESTURGATA Falleg 90 fm íb. i kj. í góðu steinhúsi. Stofa og 3 svherb. Sérinng og hiti. Getur hentað sem skrifstofur, telknl- stofur o.fl. V. 1760 mlllj. ENGJAHJALLI Glæsil. 110 fm ib. á 8. hæð. Sérí. vönd- uð eign. Verð 3,1 millj. í MIÐBORGINNI Góð 3ja herb. ib. é 2. hæð ca 70 fm ásamt einstaklib. i rísi. Laust: samkomul. Verð 2,5 millj. 3ja herb. VÍÐIHVAMMUR — KÓP. Falleg neðrí sérhæð í tvíb. 90 fm. Nýr rúmg. bflsk. Verð 3,3 millj. LINDARGATA Falleg 80 fm efrí hæð i tvfb. 2 stofur, 2 svefnherb. Verð 1950 þús. HRAUNBÆR Falleg 90 fm ib. 'a 3. hæð. Gott út- sýni. Verð 2,4 millj. HRAUNBÆR Falleg 3ja herb. ib. á 3. hæð ásamt 14 fm herb. í kj. Vestursv. Góð Ib. Verð 2,6 millj. EINARSNES Falleg 82 fm ib á 1. hæð. Nýjar inn- rétt. Stór garður. Verð 2,0 millj. ÁSGARÐUR GBÆ. Góð 85 fm ríshæð i tvib. Nokkuð end- um. Mikið útsýni. V. 2,2-2,3 millj. LINDARGATA Snotur risib. ca 40 fm. Nýtt eldh. og bað. Mikið endurnýjuð. Laus strax. V. 1390 þus. KÁRSNESBRAUT Falleg 85 fm ib. á 2. hæð I fjórb. Herb. i kj. Bilsk. Verð 2,7 millj. 2ja herb. FÁLKAGATA Falleg 65 fm ib. á 3. hæð í nýl. blokk. Suðursv. Verð 2,0 millj. SKEGGJAGATA Snotur 60 fm ib. í kj. i fjórb. Nýl. teppi. Góður garður. Verð 1,6 millj. SKIPHOLT Falleg 55 fm ib. á sléttri jarðhæð. Nýt. innr. i eldhúsi. Góð staðsetn. V. 1800 þús. f MIÐBORGINNI Snotur 50 fm endurnýjuð risfb. i stein- húsi. V. 1250 þús. VIÐ LAUGAVEG Snotur 55 fm ib. á jarðh. + nýr bilsk. Laus strax. Endum. V. 1,7 m. ÆGISÍÐA Falleg 65 fm rísíb. Öll endurn. V. 1750 þús. FRAMNESVEGUR Snotur einstaklíb. I kj. Rólegur staður. V. 750 þús. rAnargata Snotur einstaklib. i kj. Lftið niðurgr. Nýtt eldhús. Sérinng. og -hiti. V. 1150 þús. KAPLASKJÓLSVEGUR Snotur 50 fm ib. i kj. i blokk. Laus strax. V. 1200 þús. Fyrirtæki VERSLUN — MYNDBANDALEIGA Góð nýlenduvöruverslun með nýl. innr. Rúmur opnunart. Sjoppa og mynd- bandaleiga fylgja. Hagstæð kjör. Vefta 2,8 millj. Verð aðeins 3,0 millj. auk lag- ers. VEITINGAREKSTUR i miðborginni. Vinveitlngaleyfi. Allar nánari uppl. aðeins á skrífst. (ekki i síma). SÖLUTURN Söluturn vel staðsettur I miðborginni i göðu húsnæði. Jöfn og góð velta. V. 1,8 millj. SÓLBAÐSTOFA vel tækjum búin, 5 sólbekkir m/nýjum perum. Góður aðbúnaður. Mjog gott verð. Gruioslukj.: samkomul. GRINDAVÍK Húseign sem er kj., hæð og ris. 70 fm grfl. á einum hektara lands. Hitaveita. Skipti mögul. á Ib. í Rvik. V. 2,5 millj. ATVHÚSN. TIL LEIGU: LAUGAVEGUR Nýtt og glæsil. 200 fm húsn. 1. hæð (götuhæð). Laust nú þegar. LÖÐIR Til sölu einbýlislóö á eignaríandi i Mos- fellssveit. Verð 530 þús. RAÐHÚS í BREIÐHOLTI Hðfum kaupanda að raöhúsi i Selja- hverfi eða viðar með tveimur ib. Mjög traustur kaupandi. RAÐHÚS f ÁRBÆ Við leitum að góðu raðhúsi i Árbæjar- hverfi i skiptum fyrir 3ja herb. neðri sérhæð með bflsk. i Viðihvammi Kóp. og 3ja herb. góðri íb. f Arbæ. 4RA HERB. f LYFTUH. ÓSKAST fyrír fjársterkan kaupanda. Skipti mög- ul. á fallegu raðhúsi á Lækjum. HÖFUM KAUPANDA að 4ra-5 herb. fb. I Hlíðum eða næsta nágrenni. Traustur kaupandi. HOFUM KAUPANDA að góðri sérhæð á Lækjum, Telgum eða Heimum. Mjög traustir kaupendur. Miklar útb. m.a. 1 millj. við samning. HÖFUM KAUPANDA að góðrí 3ja herb. íb. i Breiðholti. Mjög góðar greiðslur í boði. HÖFUM KAUPANDA að góðri sérhæð i Norðurbæ Hafn. eða einbýli i Hafnarf. eða Garðabæ. HÖFUM KAUPANDA að 4ra herb. i Sundum, Heimum og Teigum. PÓSTHÚSSTRÆT117 (1. HÆÐ) fsm (Fynr austan Dómkirkjuna) fltoBamflfaftifr Askriftarsíminn er 83033 Bí SÍMI 25722 (4 línur) Óskar Mikaelsson löggittur fasteignasali 685009-685988 2ja herb. íbúðir Drápuhlíð. Snyrtlleg fb. I kj. Nyl. innr. Samþykkt ib. Akv. sala. Rekagrandi. 70 tm n>. & jarðh. Sérgarður. Bflsk. Verð 2,6 millj. Kleppsvegur. Rumgoð ib. i kj. innst við Kleppsveginn. ib. er til afh. strax. Engar áhvflandi verðskuldir. Asparfell. ib. i góöu ástandi i lyftuh. Þvottah. á hæðinni. Afh. strax. Alagrandí. Stórglæsll.lb.ájarðh. i enda. Stór sórlóð fylgir. Verð 2,6 millj. Austurströnd Seltjn. 70 fm íb. á 2. hæð ( nýju lyftuh. Bilskýli fylgir. Verð 2,7 millj. Skarphéðinsgata. 35 fm n>. f kj. Laus 2.11. Verð 1,2 millj. SeljahverfÍ. Bnstakllngsib. i kj. Losun samkomulag. Útb. aðeins 500 þús. _________ 3ja herb. íbúðir SÚluhÓlar. Rúmgóð íb. á efstu hæð i þriggja hæða húsi. Útsýni. Suð- vestursvalir. Til afh. strax. Ákv. sala. Hverfisgata Hf. Risib. i þríbhúsi. Til afh. strax. Verð aðeins 1450 þús. HátÚn. 80 fm ib. é 4. hæð i lyftu- húsi. Sérhfti. ib. er laus strax. Verð 2,6 millj. Orrahólar. 97 fm tb. a2. hæð. Suðursv. Verð 2,5 mlllj. Karfavogur. utii fb. i 14. i tvíbhúsi. Snyrtileg eign. Verð 1,9-2 millj. RauðáS. 85fm ib. á3. hæð.Tvenn- ar svalir. Verð 2,7 millj. 4ra herb. íbúðir Breiðvangur Hf. 124 fm ib. i sambhúsi. Góðar innr. Verð 3,2 millj. FífUSel. 107 fm Ib. i góðu ástandi á 3. hæð. Þvottahú8 og búr í fb. Verð aðeins 2,8 rnillj. Krummahólar. 120 fm ib. á 4. hæö. 4 svefnherb. Bflskréttur. Suð- ursv. Eyjabakki — skipti. 4ra herb. rúmg. ib. i göðu ástandi i 3ja hæða húsi. Mikiö útsýni. 50 fm innb. bflsk. á jarðh. Skiptí úskast á raðh. eða góðu sérbýli. Margt kemur til greina. StÓragerðí. Endafb. með bílsk. Mikið útsýni. Nýtt gler. Húsið er nýmél- að að utan. Verð 3 millj. Engihjalli Kóp. ii7fmib. á 8. hæð i lyfiuhúsi. Tvennar svalir. Ca 1,7 millj. éhv. Verð 3-3,2 rnillj. Sérhæðir Símatími kl. 1-4 Einbýlishús Nýlendugata Steinhús á tveimur hæðum i goðu ástandi. Rúmg. verkstæðisskúr á bak- lóð. Verð 3,3 millj. KÓpaVOgsbraUt. 240fmeinb- hús á tveimur hæðum. Mögul. ó sérib. á neðri hæðinni. Bflsk. Skipti ó minnl eign mögul. Borgarholtsbraut Kóp. 160 fm hús á homlöö. Nýr bílskúr. Bein sala eða skipti á minni eign. Ýmislegt Vantar 4ra herb. íb. í FoSSVOgÍ. Höfum traustan kaup- anda að 4ra-5 herb. íb. I Fossvogi. Góðar gr. ( boði. Afh. samkomulag. Seltjarnarnes. Nýtt at- vinnuhúsn. ca 200 fm. Mikil lofth. Góð aðkoma. Teikn. á skrist. HÖfðatÚn. 130 atvinnuhúsnæði á götuhæð. Góð aðkoma. Húsnæði er til afh. strax. Verðhugmyndir 3650 þús. Vantar 2ja herb. íb. Höfum traustan kaupanda að 2ja herb. nýrrí ib. ( Vesturbæ t.d. Gröndum eða Austur- strönd. Til leigu atvinnuhúsn. iso fm jarðh. i nýju húsi I Kóp. vesturbær. Leigutimi 5 ór. Til afh. strax. ArnameS. Bygglóöágoðumstað við Súlunes. Tilboð öskast. Ystasel Húseign é tveimur hæðum. Stærð hvorrar hæðar 147 fm. Bilsk. 35 fm. A neðri hæð er hægt aö hafa eina eða tvær sérib. Fullfrág. lóð. Eignask. mögul. eða bein sala. Skipholt. 220 fm iðnaðar- eða skrifstofuhúsnæðl. Lofthæð ca 3 m. Góð aðkoma. Verðhugmyndir kr. 20.000,- á fm. Útb. 1,5-2,0 millj. Afh. eftir samkomulagi. Einbýlishús eða gott raðhús óskast — Mögul. skipti á glæsilegri Sérhæð. Óskum eftir raðhúsi eða ein- býlishúsi. Æskil. stærð ca 2-300 fm. Aðeins eign i goðu ástandi kemur til greina. Verðhugmyndir frá 6 millj. til 8,5 millj. Um er að ræöa bein kaup en einnig er hægt aö bjóða skipti á glæsil. 160 fm sérheeð auk bílsk. i vin- sælu hverfi I austurborginni. FOSSVOgur endaraðhÚS. Nýtt fullbúiö endaraöhús, tæpir 200 fm. Vandaðar innréttingar. Arinn í stofu. Mogul. sórlb. á jarðhæð. Bílskúrs- réttur. Möguleg skipti ó 4ra-5 herb. Ib. i austurborginni. Sælgæt'lSVerslun. Höfum til sölu sælgætlsverslun í Breiðholti. Ménaðarvelta ca 1-1,1 millj. Gott húsnæði. öruggur leigusamn. Samkomul, m. greiðslur. EfstaSUnd. Glæslleg eign við Efstasund til sölu. Eingöngu f skiptum fyrir 120 fm ib. i sambýlishúsi eða sérhæð I Austurborginni. Eignin er á tveimur hæðum. Eignin hefur verið endurn. að öllu leyti og er i sorstakl. góðu ástandi. 50 fm bílsk. fylgir. Falleg loð. Ekkert éhv. Grafarvogur — — m a.1 MSúmuOh • ¦mtm&mSílw&i* n Grafarvogur ;, Höfum 2ja-3Ja og 4ra herb. ib. tll sölu £ i húsum nr. 6-8 við Frostafold. fbúð-L irnar afhendast tilb. u. trév. og máln. r Sameign fullfragengin. Fast verð. J Afhending i ágúst 1987. Úm er aö ræða efri og neðrí hæð. Stærð ca 120 frn. Bflskúrsplata fyfgir hvorri hæð. Húsið afh. i fokh. ástandi að inn- an en fullb. aö utan. Gott útsýni. Teikn. og uppl. á skrffst. Verð frá 2,9 millj. WK%2 Armúta2t & VA. ÖWur Ouonwnda HofJimtDii
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.