Morgunblaðið - 26.10.1986, Blaðsíða 15

Morgunblaðið - 26.10.1986, Blaðsíða 15
38er fíaaörao .as auoAauviviTiB .aioAjanuoHOM MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 26. OKTÓBER 1986 15 Í &$$£*&> s.62-1200 62-1201 Skipholti 5 Opið 1-3 Ljósheimar. 2ja herb. ib. á t. heeð á góðum stað. Laus fljótl. Verð1750þús. Norðurmýri. Vorum að fá i einkasölu 4ra herb. ib. á efrih. i þríbhúsi. Sérhru'. Mjög snyrtil. íb. á eftirsött- um rólegum stað. Ljósheimar. 4ra herb. falleg ib. i háhýsi. Selst i skiptum fyrir sérhæð f Austurbæ Reykjavíkur. Hverfisgata. 4ra herb. ca 100 fm fb. á 2. heeð f steinh. Mjög snyrtil. eldri íb. M.a. nýjar rafl. og verksmgler. Verð 2,2 millj. Stærri eignir Blátún — Alftan. Einbýlishús haeð og ris samtals 164 fm auk SO fm bilsk. Gott hús. Verð 5,5 millj. Brautarás — skipti. Vorum að fá í einkasölu fullb. 187 fm raðhús auk tvðf. bilsk. Selt i skiptum fyrir góða sórhæð eða Wokkarfb. í Háaleiti — Foss- vogi eða Hliðum. Hvartnhólmi. Einbhús á tveim* hæðum ca 250 fm m. innb. bílsk. Gott hús á góðum stað. Verð 6,3 millj. Hverfisgata Hf. Einb., hæð. ris og kj. Fallegt mikið endurn. timburh. á rólegum stað. Kaldakinn. Einbhústværhœð- ir ca 165 fm, 6-7 herb. íb. Gott mfkið endurn. hús. Verð 4,5 millj. Kríunes. Einbhús á tveim hæð- um. Samt. 318 fm. Hægt aö hafa 2ja herb. ib. á jaröhæð. Tvöf. bflsk. Verð 6,7 millj. Stóriteigur. Raðhús tvær hæðir með innb. bilsk. ca 180 fm, 4 svefnhérb. Fallegur garður. Verð 4,1 millj. smiðum Krosshamrar. Parhús 100 fm, ein hasð auk bílsk., selst fokh. fullgert utan m/ gleri, hurðum, þakköntum o.s.frv. Verð 2,7 miiij. Krosshamrar. Glæsil. einb- hús 190 fm auk 63 fm bílsk. Selst fokh. Teikn. á skrifst. Næfurás. Rúmg. 4ra herb. fb. tilb. u. trév. Til afh. strax. Bilskúrs- sökklar. Iðnaðarhúsnæði 200 f m neðri hæð við Smiðshðfða * Glæsilegt 390 fm verkstæði og skrifsthúsn. við Smiðjuveg. * 140 fm götuhæð við Auð- brekku. K. Vantar I Hafnarfirði — Garðabæ * 130-150 fm sérhæð. * 3ja og 4ra herb. íb. i Norður- bænum. í Reykjavík * Húseign með tveimur íb., makaskipti mögui. * 3]a herb. ib. i Árbæ. *• 4ra herb. ib. i Breiðholti m/ bílsk. * Vandaðar 140-160 sérhæðir í Safamýri — Háaleiti. * Einbhús á Ártúnsholti, helst á einni hæð, má vera f smiðum. Kári Fanndal Guðbrandsson, Lovísa Kristjánsdóttir, Björn Jónsson hdl. In'isvalai-Iestrarjxirfdagsins áj^um Moggans! 28911 Opið frá 13-15 Skipasund Ca 55 fm 2ja herb. ósamþ. risíb. Verð 1,4 m. Suðurbraut Hf. Ca 80 fm 3ja herb. á annarri hæð. Verð 2 m. Laugarnesvegur Ca 80 fm á 1. hæð. Verð 2,3 m. Njarðargata Tvær ca 70 fm íb. á fyrstu og annarri hæð í sama húsi. Geta selst sameiginl. eða í sitthv. latji. Hentugt fyrir tvær samh. fjölsk. Árahólar Ca 110 fm 4ra herb. íb. á ann- arri hæð með bílsk. Mikiö útsýni. Verð 3,3 m. Skipasund Ca 95 fm 4ra herb. á annarri hæð í þríb. Laus strax. Verö 2,8 m. Kambsvegur Ca 125 fm 5 herb. sérhæö m. nýjum ca 40 fm bílsk. Verð 3,9 m. Lindargata einb. Kjallari hæð og ris, samt. ca 120 fm. Þarfnast standsetning- ar. Laust strax. Verð 2,5 m. Seltjarnarnes raðhús Ca 210 fm á tveim hæðum m. bílsk. Verð 6,5 m. Garðabær einb. Ca 310 frrt á tveim hæðum með tvöf. bílsk. Mögul. að hafa tvær íb. Verð 7,5 m. Arnarnes einb. Ca 350 fm. Ca 50 fm tvöf. bílsk. í húsinu er sauna, stórt hobbý herb. Mögul. aðtaka eign uppí. Hafnarfjörður Setbergsland Ný stands. hús á tveim hæðum við Einiberg. Neðri hæð ca 90 fm. Efri hæð ca 70 fm. Mjög hentugt fyrir tvær fjölsk. Báðar íb. geta haft sér inng. Húsið er laust strax. Verð neðri hæö 2,7 m. Efri hæð 2,2 m. Bollagarðar fokh. Glæsilegt einbhús. á einni hæð m. tvöf. bflsk. Afh. fljótl. Verð 5,5 m. Kvöld- og helgarsímar 20318 og 28902. BúitoAir FASTEK3NASALA Klapparstíg 26, simi 28911. Abm. Helgi H. Jónsson Sölum. Hörður Bjarnason EFasreignasalan EIGNABORG sf Opið kl. 13.00-15.00 Álfhólsvegur — 2ja 72 frn í nýlegu fjölbhúsi, efr hæð. Æskileg skipti á 4ra herb. íb. með bílsk. Lundarbrekka — 3ja 90 fm á 3. hæð. Fæst aðeins i skiptum fyrir 2ja-3ja herb. íb. lyftuhúsi i Hamraborg. Garðabær — 4ra 118 fm ásamt gróöurskála við Hrísmóa. Afh. tilb. u. trév. í ágúst 1987. Sam- eign fullfrág. Bflsk. fylgir. Nesvegur — sérh. Um 120 fm efri hæð í tvíb. fæst i skiptum fyrir 2ja-3ja herb. (b. í vesturbæ. Álfaheiði — einb. 155 fm fokh. á 2 hæðum, fuilfrág. að utan, afh. í mars- maí1987. Kópavogsbraut einb. 230 fm á tveirri hæðum, 5 svefnherb. 40 fm aukarými Hentar vel sem einstaklingsib Stór bflsk. Skipti á 3ja herb. með bflsk. mögul. Hlaðbrekka einb. * 138 frn 4 svefnherb. auk 3ja herb, 70 fm á jarðh. Digranesvegur — einb. 200 fm, kj., hæð og ris. Eldra steinsteypt hús. Gróinn garður. Bflskréttur. Æskileg skipti á 3ja herb. íb. íiyftuhúsi í Hamraborg, Sjávargata —' einb. 137 fm á einni hæð ásamt 54 fm bflsk. Verð 4,5 mitlj. Vantar í Hraunbæ fyrir traustan kaupanda 4ra herb. íb. EFasteignasalan EIGNABORG sf Hamraborg 12, sími 43466 Sölumenm Jóhann Hátfdánarson, hs. 72057 Vilhjálmur Einarsson, hs. 41 190, Jón Eiriksson hdl. og. Rúnar Mogensen hdl. w " Skeifan iðnaðar- og skrifstofuhúsnæði. Ca 1500 fm. Smiðjuvegur iðnaðar- og skrif stof uhúsnæði. Ca 260 f m. sr 621600 Borgartún 29 Ragnar Tóma*son hdl 26277 HIBYLI & SKIP 26277 Opið kl. 1-3 2ja herb. NJÁLSGATA. Litil en snotur einstakl.ib. í kj. HAFNARFJÖRÐUR. 2ja herb. 45 fm íb. á 1. hæð. SELVOGSGATA HF. 2ja herb. 50 fm íb. í þríb. húsi. Nýstand- sett íb. HVERFISGATA. 2ja-3ja herb. 65 fm risíb. Agæt íb. Laus fIjótl. SÓLVALLAGATA. Rúmg. 2ja herb. íb. á 3. hæð. Laus fljótl. STELKSHÓLAR. 2ja herb. ib. á 1. hæð. Mjög rúmg. og fallega innréttuð íb. 3ja herb. DRÁPUHLÍÐ. 3ja herb. 85 fm íb. í kj. Sérinng., sérhiti. KAPLASKJÓLSVEGUR. 3ja herb. 95 fm íb. á 2. hæð. HERJÓLFSGATA HF. 3ja herb. 95 f m fb. á 1. hæð •i" fjögraib. parhúsi. Sér- inng. Falleg og velum- gengin íb. Raðhús/Einbýli ÁSGARÐUR. Raðh. 2 hæðir og kj. samtals 130 fm. SEUAHVERFI. Raöh. tvær hæðir og ris, innb. bílsk. Samt. 270 fm. SELÁS. Einbýlish. hæð og ris m/innb. bflsk. samtals 250 fm. Selst fokh. HNJÚKASEL. Einbhús, kj., hæð og ris samtals um 300 fm. Stór tvöf. innb. bílsk. Laust fljótlega. BÁSENDI. Einbhús, kj., hæð og ris um 80 fm að grunnfl. Sérib. í kj. GARÐABÆR. Einl. einbhús um 200 fm m/bflsk. HJARÐARLAND MOS. Einbhús á tveimur hæðum. Samtals um 290 fm. auk 40 fm bílsk. Ekki fullb. hús en vel íbhæft. Teikn. á skrifst. FOSSVOGUR. Nýlegt vandað einbhús á tveimur hæðum með stórum bflsk. Samtals 278 fm. Eignaskipti ^/^glýsinga- síminn er 2 24 80 SEUAHVERFI. 3ja herb. 90 fm ib. á 1. hæð 4ra herb. RAUÐARÁRSTlGUR. 3ja-4ra herb. íb. á tveimur hæðum sam- tals um 80 fm. Gott útsýni. SUÐURHÓLAR. 4ra herb. 110 fm íb. á 2. hæð. Æskil. skipti á 3ja herb. íb. meö bílsk. HAALEITISBRAUT. 4ra-5 herb. 118 fm íb. á 1. hæð. Þvottahús i ib. Bflskréttur. Skipti á 3ja herb. íb. á 1. hæð eða í lyftu- húsi æskil. Brynjar Fransson, simi 39558 GylfíÞ. Gislason, simiZOns FALLEG SÉRHÆÐ i Hlíðunum fæst í skiptum fyrir raðh. í Austurborginni. HÁALEITISBRAUT. 4ra-5 herb. ib. fæst i skiptum fyrir sórhæð eða raðhús. Annað SOLVALLAGATA. Óinnr. rís. MYNDBANDALEIGA. Til sölu myndbandaleiga í fullum rekstri á góðum stað í Hafnarfirði. SKERJAFJÖRÐUR. Bygginga- lóð á góðum stað í Skerjafirði. HIBYLI & SKIP Hafnarstræti 17 — 2. hæð. Gisli Ólafsson, ¦ simi20178 Jónólafssonhri. Skúli Pálsson hri 77 ALLIR ÞURFA HIBYLI 26277 Umeraðræða: elnstakl. (búð 45,23 fm. vcrð kr. 1.750 þús. oinstakl. Íbú5 52,18 fm. verð kr. 1.850 þús. 2jahBrb.ibúð 66,83 fm. vari kr. 2.000 þús. 2jaherb.ibúð 80,11 frn. vcrð kr. 2.150 þús. 3jaherb.íbi!d 109,55 fn. Vtra kr. 2.500 þús. 4rab«rb.fbúð 122,68 fm. verð kr. 3.100 þús. 4rahBrb.íbúð 135,29 fm. verð kr. 3.200 þús. Sherb.ib. 166,61 fm.m bilskýli verð kr. 3.8u0]þús. "Ponthouse,, 160,00 fm.m bílskýli verð kr. 4.150 þús.1 Möguleiki er á að bílskýli fylgi tleiri Ibúðum. Vcrðbilskýliskr.350þús. Ðæmí urn greiðsluk jör 4ra tnrb. ibúftar: ef viðkoraantíi ar aí kaupa I fvrata sí nn og helur fullan lánsrítt. Við undirritun kaupsamnings kr. 350.000 Mcðtllkorauhúsn.Uni kr. 2.360.000 Meo 12 Jðfnum mán. gr. (12x32.500) kr. 890.000 kr, 3.100.000 Dami im greiðsluk jór 2)1 herb. íbiiðar: el viökomandi or að kauoa (fvrsta sin og mtw fullan lansrélt. Við undirritun kaupsamnings kr. 250.000 Meo tilkomu húsn.líns kr. 1.750.000 kr. 2.000.000 Opfft f dag kf. 14 • 16, teikningar figgja frammi. Fulttrúi byggingara&ila verður tff viótals h/á söluaailum: ö Husafeí/ FASTÍIGIIUSALALmngholtswgi't5 (Bxiarieiialxisinu) SintSS 10 66 j|| Hkaupþinghf JfJJjUf 5fr — Húsi vorslunarlnnar «68 69 88
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.