Morgunblaðið - 26.10.1986, Blaðsíða 16

Morgunblaðið - 26.10.1986, Blaðsíða 16
16 MöRGuMöEAÖÍÐrsö^úfiAGtíR VröMMé 27750 Ingólfsstræti 18 - Stofnað 1974 - Sýnishorn út söluskrá \* 27150 Símatími kl. 13-15 í dag ~ ^ I I I I I 1 I I I J I 1 i I I I I Fálkagata — 2ja-3ja herb. snortur risíb. í góðu ástandi ca 60 fm bflsk. fylgir sem hentar ýmisskonar starfsemi. Vesturbær — 3ja herb. kj. ca. 70 fm laus. V. ca 5,1 m. Víðimelur — 3ja herb. kj. Ódýr. Smáíbh. — 3ja herb. snotur risíb. ca 80 fm. Hverfisgata — miðhæð laus 3ja-4ra herb. i steinh. Hagstætt verð. Greiðslukjör Stóragerði — 4ra herb. falleg endaíb. Nýtt gler. S-sv. Laus fljótt. Skuldlaus Sérhæðir í Háaleitish. ásamt bílsk. Sk. é stærri sér- býlum í nágr. eða Fossvogi. Selás — sérhæð ca 170 fm ásamt bilsk. Bakkar — raðhús Vandað 211 fm auk bílsk. Skipti á sérhæð 130-150 fm Kópavogur — tvíb. I sama húsi 2ja og 5 herb. Einbhús — Fossvogi Nýl. 246,9 fm auk bílsk. á tveim hæðum. Bein sala. íbúðarhús, atvínnuhús Einb. ca 210 ásamt 300 fm atvinnuhúsn. í Kópavogi. Tækifæriskaup til að sam- eina heimili/vinnustað. Mögul. að taka íb. uppí. Höfðar til .fólksíöllum starfsgreinum! Vantar allar gerðir, stærðir eigna á söluskrá. Logmenn Hjalti Stemþorsaon hdl., Gústaf Þor Tryggvaaon hdl. Höfóar til .fólksíöllum starfsgreinum! MAGNUS AXELSSON SKEIFAM tífc 685556 msTTEiaiSAJVUÐLjUIN [77^ \J%J%JxJ%J\J SKEIFUNNI 11A ( U ) ------ l/TAGNÚSHILMARSSON, JÓN G. SANDHOLT V^/J Fh LÖGMENN: JÓN MAGNÚSSON HC Fh LÖGMENN:JÓNMAGNÚSSONHDL. PÉTUR MAGNÚSSON LÖGFR. Opið 1-4 SKOÐUM OG VERÐMETUM EIGNIR SAMDÆGURS Seljendur ath! Vegna mikillar sölu ög eftirspumar vantar okkur allar gerðir fasteigna á skrá NYJAR IBUÐIR FRÁBÆRT ÚTSÝNI UTSYNISSTAÐUR Hötum í einkasölu 2ja, 3ja, 4ra og S herb. íbOðir sem afh. tilb. u. trév. og máln. i sept.-okt. 1987. Samoign verður fullfrég. að utan sem innan. Frábaart útsýni. Suður og vestur avalir. Bllak. getur fylgt. Teikn. og allar uppl. á akrifat. Einbýli og raðhús SMARATUN - ALFTAN. Fallegt einb. i 2 hæðum, ca 200 fm ásamt ca 60 fm bilsk. Steinh. Vónduð eign. . HÁALEITISBRAUT Fallegt endaraðh. ca 160 fm ásamt 30 fm bilsk. Suðurlóð. Uppl. eingöngu voittar á skrifst. GRAFARVOGUR Fokhelt einbhús á einni hæð ca 176 fm með bilsk. á frábærum stað í Grafarvogi. SEUAHVERFI Glaesil. einbhús á 2 hæðum ca 350 fm með innb. tvöf bflsk. Falleg eign. V. 9 millj. LEIRUTANGI - MOS. Fallegt einbýlishús. Fokhelt með járni á þaki og plasti i gluggum. Ca 170 fm ásamt ca 50 fm bflsk. Amendist í des. '86. Frá- bært útsýni. V. 3,4 millj. AUSTURGATA - HAFN. Einbýli sem er kj., hæð og ris ca samtals 176 fm. Ný standsett hús. Góður staður. Skipti mögul. á 4ra-5 herb. GARÐABÆR Fokheft einb. Timburtiús, byggt á staðnum ca 200 fm. V. 2,7 millj. MOSFELLSSVEIT Fallegt raðh. á 1 hæð ca 90 fm. Falleg lóð. V. 2,6 millj. HJARÐARLAND - MOS. Glæsil. einb., kj. og hæð, ca 240 fm ásamt 40 fm bflsk. Séríb. í kj. Hæðin ekki fullb. Frábært útsýni. V. 5,3-5,5 millj. GRJÓTASEL Glæsil. einb. á tveimur hæðum ca 400 fm m. innb. tvöf. bflsk. 2ja herb íb. á jarðh. Frábær staður. BÆIARGIL - GB. Fokh. einb., hæð og ris, ca 200 fm ásamt ca 33 fm bílsk. V. 3,2 millj. GRJÓTASEL Glæsil. einb. (keðjuhús) sem er kj. og tvær hæðir með innb. bílsk. Fráb. staður. Sérfb. I kj. V. 7 millj. Stórglæsil. raðh. ca 144 fm á einum besta og sólríkasta útsýnisstað I Reykjavik. Húsin skilast fullfrág. að utan, fokh. að innan. örstutt i alla þjónustu. V. fri 2960 þús. 5-6 herb. og sérh. SKAFTAHLIÐ Falleg neðri sérh. I þrlb. ca 130 fm. Nýtt eldh. S-svalir. Frib. staður. FUNAFOLD - GRAFARV. Höfum til sölu nýjar sérhæðir I tvlbýli ca 127 fm. Skilast fullb. að utan, fokh. að inn- an. Bflskplata. FRAMNESVEGUR - „PENTHOUSE" Glæsil. 140 fm íb. i 2 hæðum. Frábært útsýni. Skilast tilb. u. trév. V. 3,6 millj. SELTJARNARNES Goð neðrí sérh. í þribýli, ca 130 fm isamt bflsk. Tvennar svalir. V. 3,8 millj. Fæst I skiptum fyrir minni eign í Vesturbæ. 4ra-5 herb. ENGJASEL Falleg ib. i 1. hæð ca 110 fm asamt bflskýli. Þvottahús og búr innaf eldhúsi. Parket i stofu og holi. Endalb. V. 3,1 millj. ÍRABAKKI Mjög falleg íb. i 3. hæð ca 110 fm isamt herb. í kj. Þvottah. í íb. Tvennar svalir. V. 2,9 millj. HÁALEITISBRAUT Falieg endaib. i 1. hæð ca 117 fm. Suð- ursv. Skipti óskast i stærri eign vestan Elliöaia. KLEPPSVEGUR Góð ib. i 3. hæð ca 110 fm. Þvottah. og búr innaf eldh. Suðursv. V. 2,7 millj. LAUFÁSVEGUR Mjög fallog fb. í kj. I þrib. ca 110 fm. Sér- inng. Mjög sérstök Ib. V. 2,6 millj. 3ja herb. HRAUNBÆR Falleg ib. i jarðh. ca 85 fm f 3ja hæða blokk. Ákv. sala. V. 2,4 millj. FÍFUSEL Glæsileg 3ja-4ra herb. ib. i 1 og 1/2 hæð, ca 100 fm. Stórar sv-svalir. V. 2,8 millj. ÍRABAKKI Falleg ib. i 1. hæð ca 85 fm ásafnt herb. í kj. Tvennar svalir. V. 2,4-2,5 millj. HRAFNHOLAR 3ja herb. ib. i 7. hæð í lyftuh. ca 90 fm ásamt ca 30 fm bilsk. Frib. útsýni. V. 2600 þús. KARFAVOGUR Góð íb. í kj. ca 85 fm (tvíbýli. V. 2-2,2 millj. BJARGARSTÍGUR Falleg íb. i 1. hæö, ca 70 fm I timburh. Góð ib. Sérinng og -hiti. V. 1650 þús. LEIRUTANGI - MOS. Falleg ib. i jaröh. ( parhúsi, ca 90 fm. Góð- ar innrittingar. V. 2,6 mlllj. EIÐISTORG - SKIPTI Glæsil. ib. i 2. hæö, ca 100 fm i þríggja hæða blokk. Tvennar svalir. Fribært út- sýni. Skipti óskast á stærrí eign i Seltjnesi. KAMBASEL Falleg ibúð i 1. hæð, ca 100 fm. Suðaust- ursv. Rúmgóð (b. V. 2,6 millj. HALLVEIGARSTÍGUR Falleg ib. i 1. hæð ca 75 fm. Mikið endurn. V. 1900 þús. LEIRUTANGI - MOS. Snotur Ib. i jarðh. ca 100 fm. Sðrínng. NJÁLSGATA Mjög falleg íbúð i risi, ca 65 fm. Sérinng. Akv. sala. V. 2 millj. FURUGRUND - SKIPTI Falleg 3ja herb. (b. i 1. hæð I 2ja hæða blokk til sölu fyrir stærri eign i sama hverfi. VESTURBÆR 3ja herb. (b. ca 70 fm isamt 40 fm plássi I kj. Tilb. u. trév. Til afh. strax. V. 2,7 millj. DRÁPUHLÍÐ Góð ib. í kj. Ca 83 fm. Sórinng. og -hiti. V. 2,2-2,3 millj. 2ja herb. BOÐAGRANDI Falleg ib. i 8. hæð ca 60 fm i lyftuh. Suð- austursv. Fallegt útsýni. V. 2,2 millj. SLÉTTAHRAUN HAFN. Falleg (b. i 3. hæð ca 64 fm. Suðursv. Fal- legt útsýni. Þvottah. i hæðinni. Laus strax. V. 2 millj. HELLISGATA HAFN. Fallog fb. i jarðh. ca 70 fm. Sirínng. Mikið endum. fb. V. 1750 þús. LAUGAVEGUR Fallog ib. i jarðh. ca 55 fm asamt bllsk. Fallegar innr. Laus strax. V. 1750 þús. SKIPASUND > Fallog íb. í kj. ca 50 fm f tvíbýli. Sérínng. V. 1450-1500 þús. ÁLFHÓLSVEGUR - KÓP. Falleg fb. ( kj. ca 60 fm. Sérþvottah. Sir- inng. Sér bflastæði. V. 1550-1600 þús. Annað BYGGINGARVÖRUVERSL. Vorum ad fó í sölu sórvorslun m. byggingar- vörur sem er vel staös. f austurborginni. MIÐBÆR - MOS. Höfum til sölu verslunarhúsn. i jarðhæð við Þverttolt I Mosfollssvoit, ca 240 fm. Gotur selst i einu lagi eða smærri einingum. Austurstræti FASTEIGNASALA Austurstræti 9 SJN ^6555 Opið kl. 1-3 2ja-3ja herb. Kópavogur Ca 80 fm á 1. hæð f blokk. íb. er öll nýl. endurn. S- svalir. Verð 2,4 millj. Njálsgata Ca 35 fm einstaklíb. á 1. hæö. Mjög hagstæð lán áhv. íb. er samþykkt. Verð 1250 þús. Snæland Ca 40 fm einstaklíb. Snýr í suð- ur. Verð 1400 þús. Asendi Ca 80 fm jarðh. í þríbhúsi. Rólegur og góöur staður. Verð 1900 þús. Vesturbær Ca 100 fm 3ja-4ra herb. sérh. Til afh. nú þegar tilb. u. trév., fullb. að utan. Verö 2,7 millj. Vesturbær — skipti Ca 85 fm 3ja herb. íb. ó 2. hæð í sambýli. Skipti á 4ra-S herb. í Vesturbæ. 4ra-5 herb. Vesturbær Mjög fallegt „penthouse" á 3. og 4. hæð ca 130 fm. Bflskýli. Afh. tilb. undir trév., sameign fullfrág. Verð 3,6 millj. Seltjarnarnes Ca 140 fm hæð í þríbhúsi. 4 svefnherb., þvottah. og búr inn- af eldh. Verð 4,5 millj. Hafnarfjörður Sérhæð í tvíbýli ca 113 f m ásamt 22 fm innb. bílsk. Sérgarður. Afh. fullb. að utan, fokh. að innan. Verð 2,7 millj. Flúðasel Ca 120 fm fb.á 3. hæö í blokk. 4 svefnherb. á sórgangi. Frá- bært útsýni. Bílskýli. Verð 3,3 millj. Raðhús — einbýli Garðabær Ca 220 fm parhús. 40 fm bílsk. Stór og falleg eignarlóð. Mjög sérstæð og skemmtileg eign. Nánari uppl. á skrifst. Kambsvegur Vorum að fá f sölu ca 340 fm hús. 4-5 svefnherb. Mögul. á séríb. í kj. Falleg lóð. Innb. bflsk. Stórgl. eign. Nánari uppL á skrifst. Miðbærinn Snoturt einb. í hjarta borgarinn- ar. Kj., hæð og ris. Ákv. sala. Verð 2,5 millj. Sertjarnarnes Raöh. selst aðeins i skiptum fyrir 3ja-4ra herb. íb. á Seltjarn- arnesi eöa í nágr. Nánari uppl. á skrifst. Austurgata Hf. Ca 176 fm kj., hæð og ris. Hús- ið er allt nýuppgert. Til greina koma skipti á 4ra-5 herb. íb. Verð 4,2 millj. Mosfellssveit Ca 160 fm efnb. éeamt innb. 48 fm bflsk. Mjög gott ástand. Húsið er ný- standsett að utan sem innan. Rólegur og góður staður. Laust nú þegar. Hagstæð grkjör. Annað Bújörð í nágr. Selfoss Góður húsakostur. ' Laus til ábúðar. Uppl. á skrifst. Iðnaðarhúsnæði í Garðabæ Stórar innkeyrsludyr. Afh. fullfrág. aö utan. Nánari uppl. á skrifst. Hesthús Faxabóli 5 pláss. Kaffistofa. Mjög gott hús. Vegna mikillar sölu undanfarið höfum við kaupendur aö öllum stærðum eigna CMafur Öm heimasími 667177, Pétur Rafnsson heimasími 16891. Lögmaður Sigurberg Guðjónsson.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.