Morgunblaðið - 26.10.1986, Blaðsíða 17

Morgunblaðið - 26.10.1986, Blaðsíða 17
MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 26. OKTÓBER 1986 17 29555 Opið 1-3 Skoðum og verðmetum eignir samdægurs 2ja herb. íbúðir Víðimelur. Vorum að fá í sölu mjög vandaða, rúml. 60 fm íb. í kj. Mjög snyrtil. eign. Verð 1700 þús. Hraunbær. 2ja herb. 65 fm íb. á 3. hæö. Verð 1700 þús. Vesturberg. 2ja herb. 65 fm vönduð íb. á 6. hæð. Laus nú þegar. Álfaskeið. 2ja herb. 65 fm íb. á 3. hæð ásamt bflskplötu. Verð 1850-1900 þús. Skeggjagata. 2ja herb. 55 fm íb. í kj. Allt sér. Verð 1650 þús. Hringbraut. 2ja herb. ný íb. ásamt bílskýli. Verð 2,4-2,5 millj. 3ja herb. íbúðir Drápuhlíð. 3ja herb. 80 fm íb. í kj. Lítið niðurgr. Mikið endurn. eign. Krummahólar. Til sölu 3ja herb. 90 fm íb. á 5. hæð í lyftublokk. Bflskýli. Mikil sameign. Verð 2,4-2,5 millj. Ránargata. 3ja herb. 80 fm íb. Lítið niðurgrafin. Verð 2 millj. Hverfisgata. 3ja herb. 80 fm íb. á 1. hæð í mjög snyrtil. bak- húsi. Verð 1850-1900 þús. Einarsnes. 3ja herb. mikið end- urn. íb. á 1. hæð. V. 1900 þús. Lindargata. 3ja-4ra herb. 80 fm efri hæð. Sérinng. Verð 1850 þ. 4ra herb. og stærri Spóahólar. Vorum aö fá í sölu 4ra herb. 117 fm íb. á 3. hæð ásamt 27 fm bflsk. Glæsil. eign. Langahlíð. Vorum að fá í sölu 120 fm á 3. hæð ásamt auka- herb. í risi. Eignin þarfnast standsetningar. Verð 2,4-2,5 millj. Leirutangi. Höfurn til SÖIu 107 fm neðri sérhæð. Allt sér. Verð 2,6 millj. Kleppsvegur. 4ra-5 herb. 117 fm íb. á 2. hæð. Verð 2,7-2,8 millj. Æskileg skipti á sérhæð. Reykjavíkurvegur. Vorum að fá í sölu íb. á 2 hæðum sem er samtals 106 fm. Verð 1700 þús. Skólabraut. 4ra herb. 85 fm risíb. Eignin er öll sem ný. Verð 2,2-2,3 millj. Raðhús og einbýli Kleppsholt. Vorum að fá í sölu 200 fm einbhús á þremur hæð- um ásamt rúmg. bflsk. Verð 4,9 millj. Grafarvogur. Höfum til sölu 180 fm einbhús á tveimur hæð- um ásamt 62 fm tvöf. bílsk. Afh. fokh. Verð 4,1 millj. Suðurhlíðar. Vorum að fá í sölu fokh. einbhús á þremur pöllum. Verð 4,8 millj. Akurholt. Til sölu 150 fm einb. allt á einni hæð ásamt 30 fm bflsk. Verð 4,7 millj. Hverfisgata Hf. 120 fm einbhús á 2 hæðum. Eignaskipti mögul. Veitingastaður. Vorum að fá í sölu góöan veitinga- stað í eigin húsnæði. Mikil velta. Uppl. á skrifst. Vegna mikillar sölu og eftir- spurnar siðustu daga vantar okkur allar stærðir og gerðir eigna á söluskrá. Höfum mjög fjárst. kaupanda að góðri sórhæð eða 4ra-6 herb. íb. á Rvík-svœðinu. fcttalgftutUn EIGNANAUST* Bóiatoöarhlíö 6,105 Reykjavik. Símnr 29555 — 29558. Hrólfur Hjaltason. viöskiptalræöingur Laugavegur61-63 Fróöleikur og skemmtun fyrirháasemlága! Til leigu er ca 90 fm skrifstofuhúsnæði í þessu nýja húsi við Laugaveg 61-63. Húsnæðinu getur fylgt bíla- stæði í bílgeymslu svo og lagerpláss í kjallara. Uppl. í símum 24910, 621697 og 25561 á skrifstofutíma. 68-77-6B FASTEIGMAIVIIÐLUM <ft OPIÐ 1-4 SVERRIR KRISTJÁNSSON HÚS VERSLUNARIIMIMAR 6.HÆÐ LÚGM. HAFSTEINN BALDVINSSON HRL. # FASTEIGN ER FRAMTÍÐ VESTURBÆR - PARHÚS Ca 210 fm nýtt, fallegt og vandað parhús, fullfrág. m. lokuðum garði. Nónari upþl. aðeins á skrifst. FJARÐARAS - EINB. - LAUST Ca 280 fm á 2 hæðum, 7 svefnherb. o.fl. Innang. f bílsk. Áhv. góð langtlán. Laust. Lykill á skrifst. FLÓKAGATA - LÚXUS Ca 180 fm mjög glæsil. efri hæð. S-svalir, mjög stórar stofur, parket, flísar, marmari. Uppl. aðeins á skrifst. FLÓKAGATA - HÆÐ + RIS Ca 130 fm á 2. hæð ásamt lítilli 3ja herb. ib. í risi. Bflsk. MIÐTÚN - HÆÐ + RIS 148 fm efrih. og ris. Ákv. sala. 2ja herb. HRAUNBÆR - LAUS Snotur íb. á 3. hæð. Laus strax. 3ja herb. FLÓKAGATA - KJ. Ca 70 fm, allt sér. DRÁPUHLÍÐ - KJ. Rúmg. ib. Allt sér. LAUGAVEGUR Ca 73 fm risíb. V. 1600 þús. MARBAKKABRAUT - KÓP. Ca 75 fm risíb. V. 1500 þús. LÆKJARKINN - HF. Góö nýleg 80 fm íb. á 2. hæð. Parket. Æskileg skipti á 4ra herb. í Hf. 4ra herb. ÆGISGATA - RIS - LAUS Ca 100 fm snotur íbúð. VESTURBÆRINN Ca 100 fm á 3. hæð í lyftuh. Laus strax. BARÓNSSTÍGUR Ca 100 fm á 1. hæð. Raðhús BREKKUBYGGÐ - GB. Ca 90 fm á 2 hæðum. Bflsk. 5-6 herb. GAMLI BÆRINN Ca 160 fm falleg íb. á 2. hæð. Stórar stofur. Laus fljótt. KRUMMAH. - „PENTHOUSE" Ca 120 fm falleg íb. á 2 hæðum. S-svalir, útsýni, bílskýli, ákv. sala, laus fljótl. -PENTHOUSE" í SMÍÐUM I VESTURBÆ OG GAMLA BÆNUM C 140 og 152 fm á tveimur hæðum. ásamt bflstæði í kj. Afh. tilb. u. trév. í febr.-apríl. Sérhæðir HÁTEIGSV. - SÉRHÆÐ + RIS Ca 178 fm efri sérh. ásamt risi og stórum bflsk. Á hæðinni eru m.a. stórar stofur og 4 svefn- herb., í risi 3 svefnherb. o.fl. (Mögul. á séríb.) Æskil. skipti á góðu raðh. eða einbhúsi á 1 hæð í Garðabæ eða góðri neðri sórh ca 150 fm miðsv. f Rvk. Nánari uppl. á skrlfst. Einbýlishús í HLÍÐUM - f SMÍÐUM Mjög glæsil. einbhús, ca 450 fm (m. mögul. á séríb.), m. út- sýni. Húsið er svotil tilb. u. trév. ( dag. Teikn. og nánari uppl. á skrifst. KROSSHAMAR í smíðum 215 fm glæsil. einb- hús. Útsýni. BRÖNDUKVÍSL Ca 188 fm glæsil. nýtt einbhús á 1 hæð ásamt tvöf. bflsk. FOSSVOGUR 2x124 fm + 30 fm bílsk. Nýtt hús á hornlóð. Uppl. á skrifst. ARNARNES M/MOGUL. TVÍB. Hæðin ca 200 fm, 4-5 herb., stofur o.fl., kj. ca 120 fm, 2 svefnherb., stofa o.fl. (sér- inng.). Mögul. á séríb. 50 fm bflsk. Góð verönd og hitapott- ur. Skipti á minni séreign æskil. HOLTSBÚÐ - GB. Stórt og vandað hús með ca 70 fm innb. bílsk. Húsið er byggt 1983. Ýmis eignaskipti. KALDAKINN - HF. - EINBYLI 2 x 80 fm hæð og ris með stór- um kvistum. Allt nýendurbyggt. Fallegt hús á friðsælum stað. AKURHOLT - MOS. Gott 140 fm á einni hæð ásamt 35 fm bflsk. Skipti á litlu rað- húsi í Mos. eða 4ra herb. í bænum æskileg. GRETTISGATA Ca 210 fm jórnklætt timburhús. Kj. hæð og ris. Hornlóð. jMfriq$tt«Mit>ift Áskriftarsíminn er 83033 14120-20424 SÍMATfMI 13-16 Sýnishorn úr söluskré I Einbýlishús GARÐABÆR Glæsilegt einb. ca 190 fm ásamt góðum bilsk. Frábær staðsetn. Fœst i skiptum fyrír minni eign t.d. 4ra herb. íb., sér- hæð eða litið raðhús I Garðabæ. Bílsk. æskilegur. FRAKKASTÍGUR Til sölu mjög gott steinhús á þremur hæðum + kj. Samtals rúmlega 1100 fm. Áhugaverð fjárfesting. Ýmsir mögul. SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR Húseignin skiptist i götuhæð sem er verslunarhúsn., efrí hæö m. tveimur stofum og ondurnýjuðu eldhúsi, rís með 3 herb., baðherb. og þvottaaðstöðu. Verð: tilboð. RAUÐAVATN Til sölu ca 100 fm einbhús ásamt ca 50 fm bílsk. f. ofan Rauðavatn. 2000 fm eignaríand. VALLHÓLMI KÓP. Gott ca 220 fm einbhús v/Vallhólma. Innb. bilsk. Góð staðsetning. Skipti mögul. AKRASEL Ca 290 fm glæsil. einbhús. Æskileg skipti á eign, t.d. góðri sérhæð. ÁLFHÓLSV. KÓP. + B. 280 fm. 6,0 m. ÁLFTANES + B. 137fm.4,5m. BRÆÐRABORQARST. 250fm.4,8m. VATNSENDI 70fm.Tilb. LITLALAND MOS. 170 fm. 1,7 m. ÞINGHÓLSBRAUT 150fm.4,2m. Raðhús — parhús BREKKUBYGGÐ Nýl. raðh. á einni hæð ca 80 fm. LOGAFOLD Glæsil. ca 190 fm parhús á einni hæð með innb. bílsk. Afh. fokhelt. Verð 3,2 millj. 5-7 herb. GUÐRÚNARGATA Góð sérhæð ásamt íb. i rísi. Frábær staðsetning. Fæst I skiptum f. 3ja-4ra herb. ib. helst m. bflsk. HVASSALEITI Sérhæð á besta stað ca 150 fm ásamt bílsk. Æskileg skipti á minni eign, helst á svipuðum slóðum. GAMLI MIÐBÆRINN Glæsil. „penthouse" með stórum svöl- um. Stórkostl. útsýni. Afh. tilb. undir trév. i nóv. Verð 3,5 millj. 4ra herb. HÓLAHVERFI Mjög góð 4ra-5 herb. ca 110 fm íb. Suðursvalir. Frábært útsýni. Ákv. sala gegn góðrí útb. UNNARBRAUT SELTJ. Sérhæð á 1. hæð ca 100 fm + ca um 50 fm i kj. Ótrág. að hluta. Frábær stað- setn. Gott útsýni. Verð 3,9 millj. RAUÐALÆKUR Rúmgóð 4ra herb. kjíb. Ekki mikið niður- grafin á góðum stað við Rauðalæk. Agæt ib. Æskileg skipti á stærri eign á svipuðum slóðum. ÁSBRAUT KÓP. 4ra herb. íb. á 2. haað ca 100 fm ásamt bflsk. Mikið áhv. Verð 2650 þús. VESTURGATA T4ra liorb. kjíb. (ósamþykkt) ca 90 fm. Ib. er svo til fullgerð. Allt sér. Verö 1850 þús. KRÍUHÓLAR Ágæt 3ja-4ra herb. ib. ca 110 fm ásamt 25 fm bílsk. Verð 3 niillj. VESTURBERG Góð 4ra herb. endaib. við Vesturberg. Verð 2,6 millj. EFSTALAND Mjög góð 4ra herb. ib. á oftirsóttum stað. Æskiieg skipti á rúmg. 3ja herb. ib. með bflskúr. GUNNARSSUND — HF. Agæt 4ra herb. ca. 100 fm íb. á 1. hæð i steinhúsi. Töluvert endurnýjuö. Verð 2,2 millj. ÆSUFELL Ágæt ca 100 fm í fjölbhúsi (tyfta) ósamt bilsk. Æskil. sk. á stærri eign með bflsk. Verð 2,7 millj. 3ia herb. BRÆÐRABORGARSTÍGUR Vel umgengin 3ja herb. íb. I fjölbhúsi é góðum stað i Vesturbæ. Rúmgóð sam- eign. HÁTÚN Agæt 3ja herb. kjfb. ca 90 fm. Góð stað- setn. STÓRGLÆSILEGT í GRAFARVOGI Höfum fengið i sölu stórglæsileg- ar og rúmgóðar 2ja og 3ja-4ra herb. íb. á goðum stað við Loga- fold. Suðursv. Frábært útsýni. Stutt í alla þjónustu. Afh. tilb. undir trév. — sameign fullfrág. Mjög traustur byggingaraðili. ÆSUFELL Góð íb. ca 90 fm. Suðursv. Góð og mikil sameign. Laus fljótl. Verð 2,5 millj. LAUGAVEGUR 3ja herb. ib. á 2. hæð ofaríega við Laugaveg. Mikið áhv. Hagstæð kjör. FALKAGATA 80 fm. 1,8 m. LANQAFIT QB. 90 fm. 1,8 m. LÆKJ ARGATA HF. 60 fm. 1,4 m. 2ja herb. FÁLKAGATA Vorum að fó i sölu rúmgóða 2ja herb. ca 70 fm risíb. Parket á gðlfum. Mjög góður ca 60 fm bflsk. fytgir. BÓLSTAÐARHLÍÐ Rúmgóð 2ja herb. fb. á 2. hæð. Suð- austursv. Akv. sala. Laus 1. des. Verð 2,5 millj. ÞVERHOLT Risib. ca 65 fm. Afh. tilb. u. trév. og máln. í apríl 1987. GARÐAVEGUR HF. Ca 50 fm rísíb. í tvíbýlishúsi. Töluvert endurn. Bflsk.réttur. Verð 1250 þús. LAUFÁSVEGUR Góð ca 50fm jarðhæð. Verð 1,6 miilj. - GRANDAVEGUR Mjög snotur 2ja herb. íb. á 1. hæð. Mikið endum. Verð 1500 þús. SEUAVEGUR Agæt ca 55 fm rísib. við Seljaveg. Verð 1500 þús. LAUGAVEGUR 2ja herb. risíb. i bakhúsi v/Laugaveg. Laus strax. BALDURSGATA 2ja herb. ib. á 2. hæð i steinh. Laus nú þegar. Verð 1450 þús. NJÁLSGATA Ca 45 fm ib. i kj. Sérínng. Laus nú þeg- ar. Verð 1 millj. grettisgata smAragata öldugata selvogsgatahf. hverfisgata austurgatahf. ranargata 35fm.1200þ. 70 fm. 1,9m. 40fm.850þ. 50 fm. 1,55 m. 60 fm. 1,45 m. 50 f m. 1 m. 25 fm. 1,1 m. Atvinnuhúsnæði SEUAHVERFI Mjög áhugavert verslhúsn. á góðum stað. Gott tækifærí. Uppl. á skrífst. okkar. SMIÐJUVEGUR Til sölu ca 260 fm húsn. við Smiðjuveg. Laust nú þegar. SÍÐUMÚLI Ca 200 fm jarðh. við Síðumúla. Inn- keyrsludyr. Laust nú þegar. NÝBÝLAVEGUR Ca 85 fm atvinnu- eða verslunarhús- næði v/Nýbýlaveg. Hitalögn i stétt. SKEMMUVEGUR 140 fm iðnaðarhúsn. á einni hæð með innkeyrsludyrum. BOLHOLT Ca 180 fm yerslunar- eða atvhúsnæði á jarðhæð. Ýmsir mögul. Laust strax. Fynrtæki BAKARINN LEIRUBAKKA 34 Bakariið Leirubakka 34, Breiðholti, er til sölu. Hér er um að ræða bakarí i fullum rekstrí í eigin húsnæði um 240 fm. Allt á einni hæð. Ákv. sala. Nánarí uppl. á skrífst. SÖLUTURN — HAFNARF. Til sölu söluturn í góðu húsnæði. Nýleg- REYKJANESBRAUT — BYGGINGARVERKTAKAR — ATVINNUFYRIRTÆKI Til sölu byggingaríand ó óvenjugóðum stað. Hér gæti veríð um að ræða nokkra ha. Byggingarsvæði þetta er við nýja umferðaræð i Kópavogi (Reykjanes- braut). Nánarí uppl. veittar á skrífst. Bújarðir FERJUBAKKI ÖXARFIRÐI Jörðin Ferjubakki, Öxarfjarðarhreppi, er til sölu. Mikið af iandinu er skógi vaxið. Veiðiréttur. Jörðin er i eyði. Gamlar byggingar. Nánarí uppl. á skrífst. okkar. MINNIBORG GRÍMSNESI Jörðin Minniborg f Grímsneshreppi er til sölu. Agætt íbúðarhús og fjárhús. Fjaríægð frá Rvik um 75 km. Skoðum og verðmetum samdægurs Söluumboð fyrir ASPAR-einlngahús H.S: 62282S — 667030 — 622030 — miöstööin HÁTÚNI 2BSTOFNSETT1958 Sveinn Skúlason hdl.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.