Morgunblaðið - 26.10.1986, Blaðsíða 18

Morgunblaðið - 26.10.1986, Blaðsíða 18
18 MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 26. OKTÓBER 1986 ¦"hDsvangur-1 /tó FASTEIGNASALA <** jV LAUGAVEGI 24, 2. HÆÐ. fl 62-17-17 Opið í dag 1-4 Seltjarnarnes Ca 170 fm glæsil. fokh. einbhús + tvöf. bilsk. Verð 5,3 millj. Stærri eignir Einb.— Birkihvammi Ca 153 fm fallegt hús á góðum stað í Kópavogi. Fæst f skiptum fyrir 3ja herb. íb. í blokk. Einb.— Skipasundi Fallegt timburh. sem er kj., hæð og ris, ca 65 fm að grunnfleti. Stór bílsk. Góð lóð. Verð 4,9 millj. Einb. - Básendi Ca 200 fm fallegt steinhús, kjallari, hæð og ris. Sérib. í kj. Verð 5,5 millj. Einb. - Nesvegi Ca 80 fm rómantiskt eldra hús. Stendur á 460 fm eignarlöð. Verð 2,5 millj. Rað. - Seltjnesi Ca 210 fm fallegt raðh. við Látra- strönd. Innb. bílsk. Verð 6-6,5 m. Raðh. — Grundarási Ca 210 fm fallegt raðhús. Tvöf. bflsk. Raðh. — Kambaseli Ca 190 fm raðh. á tveimur hæðum með innb. bílsk. Verð 5,2 millj. Raðhús — Sævargörðum Ca 208 fm gullfallegt raðh. á tveimur hæðum. Sólstofa. Góð aðkoma. Innb. bilsk. Fæst í akipt- um fyrír góða sérh. á Seltjn. Verð 6,7 millj. Raðh. — Garðabæ Ca 308 fm fokh. raötí. i Garðabæ. Skipti mögul. á 4ra herb. ib. 4ra-5 herb. Sólvallagata Ca 100 fm björt og falleg ib. á 1. hæð. fb. er mikiö endurn. á smekkl. hátt. Verð 3,3 millj. Asparfell m. bílsk. Ca 150 fm glæsil. ib. á 2 hæðum. Fæst í skiptum fyrir sérh. í Hliðahverfi og nágr. Spóahólar m/bflsk. Ca 130 fm gullfalleg Ib. 3. hæð f blokk. Parket á gólfum. Gott skipul. Allar innr. vandaðar. Verð 3,6 millj. Ægisgata Ca 150 fm einstök ib. í vönduðu sambýli. Hátt til lofts og vítt til veggja. Útsýni yfir höfnina. Eign sem býður upp á mikla mögu- leika. Kleppsvegur Ca 110 fm falleg fb. á 3. hæð. Verð 2,8 míllj. Laxakvísl Ca 155 fm smekkleg fb. á 2 hæðum. Bflskúrsplata. Verö 4,1 rnillj. Dalsel m. bílgeymslu Ca 120 fm falleg íb. Verð 2,8 millj. Espigerði — lúxusíbúð Ca 130 fm glæsil. fb. á 3. hæð f lyftu- blokk. Mögul. á 4 svefnherb., þvotta- herb. í fb. Verð 4,4 millj. Vesturberg Ca 100 fm falleg ib. á 3. hæð. Verð 2,6 m. 3ja herb. Vesturborgin — 3ja-4ra herb. Ca 85 fm falleg fb. á 3. hæö f tyftuh. Laus fljótl. S-svalir. Verð 3,1-3,2 millj. Garðastræti Ca 80 fm göö fb. á 2. hæð. Sérhiti. Vantar í Hraunbæ Okkur bráðvantar 3ja herb. fb. á 1. eða 2. hæð i Hraunbæ. Samn- ingsgr. allt að ein og hálf millj. f. rétta eign. Súluhólar Ca 85 fm falleg íb. á 3. hæð. S-svalir, mikið útsýni. Verð 2650 þús. Brattakinn Hf. Ca 80 fm falleg risíb. Verð 1850 þús. Nýbýlavegur Kóp. Ca 80 fm fb. á 2. hæð f nýl. húsi. Bilsk. Verð 2,7 millj. Reykás Ca 93 fm gullfalleg íb. é2. hæð í nýju húsi. Bílsk.plata Verð 2,7 millj. Skólabraut — Seltj. Ca 90 fm falleg jarðh. í steinhúsi. Allt sér. Verð 2,6 millj. Hlaðbrekka Kóp. Ca 80 fm falleg miðhæð í þrfb. Mikið endurn. eign. Stór lóð. Verð 2,3 millj. Drápuhlíð Ca 83 fm goð kj.íb. Sérinng. Sérhfti. Verð 2,2 millj. Dalsel m. bflgeymslu Ca 105 fm bráðfalleg ib. á 2. hæð. Verð 2,9 millj. Hraunbær Ca 85 fm falleg fb. á 3. hæð. Verð 2,4 millj. Lyngmóar m/bflsk. Ca 90 fm falleg íb. á 2. hæð. Verð 3 millj. Víðihvammur m/bflsk. Ca 105 fm falleg jarðh. Verð 3,3 millj. Kambasel Ca 95 fm falleg fb. á 1. hæð. Bilskúrsr. Hjallabrekka — Kóp. Ca 90 fm l/tiö niðurgr. kjfb. fb. er mikið endurn. Sérinng. Sérhiti. Sérgarður. Lindargata Ca 70 fm snotur risfb. Verð 1,7 millj. 2ja herb. Vantar í lyftublokk Höfum traustan kaupanda að 2ja herb. íb. i lyftublokk vestan Ell- iðaáa. Stýrimannastígur Ágæt íb. á jarðh. Góð staðsetn. Óðinsgata Ca 50 fm göð íb. á 1. hæð. Verð 1,8 millj. Víðimelur Ca 50 fm falleg kjib. Góður garður. Verð 1650 þús. Langholtsvegur Ca 70 fm góð ib. á 1. hæð. Verð 1950 þ. Hringbraut — Nýl. íb. Ca 50 fm fb. rúml. tilb. u. tróv. Suðursv. Grandavegur Ca 40 f m fb. á 1. hæð. Verð 1500 þús. Seljavegur Ca 55 fm falleg rislb. Verð 1,5 millj. Skipasund — Sérinng. Ca 50 fm falleg kjíb. Verð 1450 þús. Fjöldi annarra eigna á söluskrá! Helgi Steingrímsson, Guömundur Tómasson, I Viðar Böðvarsson, viðskfr./lögg. fast. I jTH FASTEIGHA LlLJhöllin FASTEIGNAVIÐSKIPTI MIÐBÆR-HAAUErnSBRAUT58 60 35300 35301 Opið 1-3 Kópavogur — einstaklíb. Glæsil. ósamþ. íb. á jarðh v/Furugrund. Fumklæðningar á veggjum. Gott verð. Rekagrandi — 2ja herb. Glæsil. rúmg. fb. á 1. hæð. S-svalir. Bílsk. Fullfrág. sameign. Frábær eign. Skipasund — 2ja herb. Mjög góð kjib. i tvfbhúsi. Nýtt gler og gluggar. Sérinng. Laus strax. Krummah. — 2ja herb. Nýstandsett fb. á 2. hæð. Bílskýli. Laus. Orrahólar — 3ja herb. 97 fm fb. á 2. hæð i lyftuh. Að mestu fullfrág. Mögul. á 50% útb. Reynimelur — 3ja herb. Mjög góð íbúð á 1. hæð i þríbýli. Nýtt gler og þak. Góður bílsk. Afgirt lóð. Engjasel — 4ra herb. Glæsil. endaíb. á 1. hæð ásamt bilskýli. Gott útsýni. Ákv. bein sala. Engihjalli — 4ra herb. Glæsil. ib. á 3. hæð í Kóp. Mjög mikið útsýni. Stórar Suðursv. Vandaðar innr. Laus i mai 1987. Nýi miðbærinn 4ra herb. Stórglæsil. ib. á 2. hæð i litlu fjölbhúsi. Sérþv.hús. Suðursv. (b. fykjir stæði í upp- hituðu bílskýii. Sk. mögul. á minni eign. Espigerði — 5 herb. Glæsil. 140 fm lúxusib. á 6. hæð.Skipt- ist m.a. f 4 svherb., bað, þvhús, eldh. og stofu. Svalir f suður og austur. Bilskýli fylgir. Eign í sórflokki. Unufell - raðhús Mjög gott 137 fm endaraðh. á einni hæð ásamt bílsk. Stór ræktuð tóö. Árbær — einbýli Fallegt 1 hæðar 160 fm einb. við Hlað- bæ. Skiptist m.a. f 4 svefnh. og bað, gestasnyrt. og góða stofu. Nýjar innr. Skipti mögul. á 4ra herb. i Hraunbæ. Álftanes — einbýli Glæsil. ca 170 fm einb. ásamt inn- byggðum, rúmg. bilsk. Húsið er fulffrég. að utan m/ lituðu glerí en tilb. un. trév. að innan. Teikn. á skrífst. Sogavegur — einbýli Mjög gott 120 fm einbýli ásamt rúm- góðum bilsk. Húsið er talsvert endurn. Stór ræktuð lóð. Seljahverfi — einb. Mjög fallegt fultfrág. oinbýli á 2 hæðum v. Akrasel. Samtals ca 300 fm. Util fb. á neðrí hæð. Innb. tvöf. bflsk. Hafnarfj. — einb. Glæsilegt endumýjað timburhús sem er kj., hæð og rís. Húsið er allt nýstand- sett að utan og innan. Frábær eign. Skipti mögul. á 4ra herb. í Hf. Vesturbær — tvíbýli Mikið endurn. húseign v/Nýlundugötu m. 2ja og 3ja herb. ib. Hagst. verð. i bakgarði fylgir mjög góður 30 fm skúr m. hfta og rafmagni. í smíðum Garðabær — einb. Glæsil. 163 fm einb. á 1 hæð ásamt rúmg. bflsk. við Löngumýrí. Skilast fokh. m. járni é þaki. Skipti mögul. á 4ra herb. íb. i Kóp. Hafnarfj. — raðhús Glæsil. 150 f m raðhús á einni hæð með innb. bílsk. Frábær teikning. Skilast ffjótl. fulffrág. að utan með glerí, útihurð- um og bilskhurðum en fokh. að innan. Sólheimar — lúxushæð Ný stórglæsileg f 74 fm sórhæð i þríb. ásamt bflsk. Skilast fokh. að innan strax eða tilb. u. trév. eftir ca 3 mán. Fast verð. Teikn. á skrifst. Grafarvogur — parhús Fallegt 100 fm parhús á einni hæð + bílsk. Skilast fulffrág. að utan m/ glerí og útihurðum en fokh. að innan. Garðabær — sérhæð Glæsil. 100 fm sérh. Skilast fulffrág. að utan m. glerí og útihurðum en fokh. að innan. Hæðinni getur fylgt bflsk. Vesturbær — lúxusíb. Glæsileg 120 fm fb. við Framnesveg. ib. er á tveimur hæðum og skilast tilb. u. trév. i feb. Suðursv. Eigninni fylgir bilskýli. Fast verð. Atvinnuhúsnæði Smiðjuvegur Vel staðsett 600 fm húsn. á jarðhæð. Góðar innkeyrsludyr. Skilast glerjað m. einangruðum útveggjum. Lofthæð 3,8 m. Til afh. strax. MJÖg hagot. verð. Kópavogur Vorum að fá til solu nýtt 85 fm pláss á jarðh. v/Nýbýlaveg. Til afh. strax. Hent- ar vel til ýmiskonar verslunarreksturs eða sem skrífstofuhúsn. Óskum eftir sérhæð f Stóragerði. 3ja herb. fb. I Vesturbæ. Góðir kaupendur. Vorðmetum samdægurs jj"Sl Agnar Agnarss. viðskfr., lÉiTll Agnar Ólafsson, Gunnar Halldórsson. HEIMASÍMISÖLUM. 73154. feíf^feí? Símatími 1-4 2ja herbergja Flyðrugrandi. Óvenju vönduð og rúmgóð íb. Svefnherb., stofa og hol. Verð 2,8 millj. Fálkagata. 2ja herb. íb. í smíðum í Vesturbæ. Sérþvottah. Suðursvalir. Verð 2590 þús. Hamarsbraut Hf. Rúmgóð risíb. í timburhúsi. Laus fljótl. Verð 1550 þús. Hraunbær. Góð íb á 3. hæð. Suðursvalir. Nýtt gler. Hringbraut Rvflc. Tb. í nýuppg. húsi. Laus strax. Verð 2,4 millj. Kóngsbakki. Rúmgóð einstakl- ingsíb. Verð 1650 þús. Vesturbær — Lágholtsvegur. Neðri hæð ásamt kj. í nýju tvíbhúsi. Ca 100 fm. Verð 2,7 millj. Nökkvavogur. 66,7 fm ib. nettó i þríbhúsi. Talsvert endurn. Sér- hiti. Verð 1850 þús. Rauðás. Mjög rúmgóð 2ja herb. 96 f m. í nýl. húsi. Vandaðar innr. Verð 2480 þús. Seljaland. Snotur einstakl- ingsíb. ca 30 fm. Verð 950 þús. Laus strax. Skipasund. 2ja herb. kjíb. lítið niðurgr. Parket á gólfum, end- urn. lagnir. Mögul. skipti á stærri ib. sem má þarfnast standsettningar. 3ja herbergja Fálkagata. 3ja herb. á miðh. í þríbhúsi. Nýtt gler. Ákv. sala. Eignaskipti mögul. á ódýrari eign. Verð 2,1 millj. Fálkagata. 3ja herb. íb í Vestur- bæ. Sérþvottah. Suðursvalir. Verð 3741 þús. Frostafold. 3ja herb. íb. í smíðum í Grafarvogi. Verð frá 2395 þús Hallveigarstfgur. Góð ib. á 1. hæð í þríbhúsi. Sérinng. Sér- hiti. Verð 1,9 millj. Kleppsvegur. Góð 90 fm íbúð á 2. hæð. Fæst í skiptum fyrir 2ja herb. í grennd v/Landspítat- ann. Kóngsbakki. Einstaklega rúm- góð ib á 1. hæö. Verð 2,3 millj. Lækjarkinn Hf. Mjög góð íb. í nýlegu húsi. Verð 2,5 millj. Rauðás. 3ja herb. ný rúmg. ib. á efstu hæð. Fullfrág. ib. Verð 2,7 millj. Sólheimar — lyftublokk. Rúm- góð 3ja herb. ib. á 4. hæð í lyftuhúsi. Ákv. sala. Laus í jan. 1987. Verð 2,5 millj. Hagkvæm greiðslukj. Óldugata. Rúmgóð risib. sem mögul. er að stækka. Laus um áramót. Verð 2 miilj. 4ra herbergja Fálkagata. 4ra herb. ib. í sm. í Vesturbæ. Sér- þvottah. Suðursvalir. Verð 3668 þús. Frostafold. 4ra herb. íb. í smíðum í Grafarvogi. Mögul. á bílsk. Verð frá 3195 þús. Krummahólar. Nýlega endur- bætt íb. á tveimur efstu hæöum í lyftuhúsi. Verð 2,8 millj. Seljabraut. Mjög rúmgóð íb. á 2. hæð ásamt bílskýli. Verð 3 millj. Skipasund. Efsta hæð í þríb. Suðursvalir. Verð 2,9 millj. Get- urlosnað strax. Skólabraut. Risíb. í tvib. Frá- bært útsýni. Sérhiti. 2,5 millj. Vesturberg. Rúmgóð íb. á 2. hæð. Lítið áhvílandi. Giæsil. útsýni. Verð 2,7 millj. 5 herb. og stærri Frostafold. 5 herb. íb. í smíðum í Grafarvogi. Verð 3295 þús. Óvenju glæsilegar „pent- house" íbúðir. Hringbraut. Sérlega glæsil. Stórkostlegt útsýni. Verð 5 millj. Suðurgata 7. 150 fm á tveimur hæðum í lyftuhúsi. Bílgeymsla í kj. Verð 4,5 millj. Vesturgata. 140 fm efsta hæð. Tilb. u. tróv. Frág. sameign. Raðhús — einbýli Grafarvogur — parhús 270 fm timbur parhús á tveimur hæðum. Tilb. að utan, fokh. að innan. Vesturbær. 120 fm endaraðhús sem afh. tilb. u. trév. og móln- ingu í nóv. Þverás. 200 fm raðhús. Fokhelt innan, fullb. utan. Mjög vel staðsett.Verðaðeins3,1 millj. ÁsbúA Garðabæ. Sérlega glæsil. hús á mjög góðum út- sýnisstað. Allar innr. sérsmíð- aðar. Teikn. á skrifst. Fifuhvammsvegur Kópavogi. 240 fm einb. (tvíb.) ásamt 260 fm iðnaðarhúsn. með góðum innkeyrsludyrum og góðri loft- hæð. Einstakt tækifæri fyrir þann sem vill hafa stutt f vinnu. Eignaskipti mögul. Verð tilboð. Haukanes. Eitt af þessum eftir- sóttu húsum á sjáyarlóð með innb. bátaskýli. Ákv. sala. Eignaskipti mögul. Verð 9,5 millj. Hvannhólmi Kópavogi. 256 fm einbhús. Arinstofa. Verð 6,2 millj. Þrastarnes. Kúluhús á tveimur hæðum. Til afh. strax. Tilb. u. trév. og málningu. Verð tilboð. Alftanes. Sjávargata Álftanesi. Rúmg. einbhús, næstum fullklárað á 1 hæð, työf. bilsk., blóma- skáli. Ákv. sala, eignask. mögul. á minni eign. Teikn. á skrifst. Atvinnuhúsnæði Hríngbraut. Verslunarhúsnæði fyrir ýmiss konar sérverslanir. Laust strax eða eftir samkomu- lagi. Iðnbúð Garðabæ.Vorslunar- og skrifstofuhúsnæði. Mjög skipt- anlegt. Skipholt. 400 fm verslunar- húsnæði. Laust fljótlega. Samkomusalur. 200 fm sam- komusalur vel staðsettur í Kópavogi. Fyrirtæki Leikfangaverslun í miðborginni. Austurbær. Skóbúð rétt við Laugaveginn. Verð 700-800 þús. Nánari uppl. á skrifst. Borgarfjörður. Gróðrarstöð til sölu, 1600 f m undir gleri. Allt nýf. Bílasala í fullum rpkstri. Ýmis kjör í boði. Iðnvogar. Trésmíðaverkstæði í eigin húsnæði. Mjög góð greiðslukj. i boði. Nánari uppl. á skrifst. Kópavogur. Hverfiskjörbúð til sölu. Mikil og góð velta. Nánari uppl. á skrifst. Til leigu Garðabær. 116 fm verslunar- húsn. með innkeyrsludyrum. Hlemmtorg. Til leigu 120 fm skrifsthúsn. rétt við Hlemm- torg. Getur leigst til langs tíma. IAUFAS IAUFAS SÍÐUMÚLA 17 SÍÐUMÚLA 17
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.