Morgunblaðið - 26.10.1986, Blaðsíða 20

Morgunblaðið - 26.10.1986, Blaðsíða 20
20 MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 26. OKTÓBER 1986 r Lagerpláss við Síðumúla Til sölu 230 fm lagerhúsnæði auk 50 fm rýmis í kj. Mikil lofthæð. Góð innkeyrsla. Laust fljótlega. Góð greiðslukjör. EKnMTVÐLumn ÞINGHOLTSSTRÆTI 3 SIMI 27711 (68 88 28] f 26933 raan | Söluatjóri: Svsrrtr Kh»tin«aon Þorl»ilur Gu^mundMOn, sólum. UnntUinn B*ck hrl., timi 12320 Þórótfur Halldómon, lögfr. ^díh-. Verslunarhúsnæði — Seljahverfi [ byggingu er nú glæsilegt verslunarhúsnæði í Seljahverfi á tveimur hæðum alls um 1000 fm. Afh. tilb. u. trév. að innan og fullfrág. að utan. 1. hæð feb.-mars 1987. 2. hæð apríl-maí 1987. Óseldir eru enn um 600 fm sem henta undir hvers konar verslunar- og þjónustustarfsemi. 1. hœð: Ca 300 fm sem möguleiki er að selja i þremur hlutum, hentar vel undir bóka- og ritfangaverslun, bakarí, blómabúð, gjafavöruverslun o.fl. 2. hæð: Ca 300 fm sem mögul. er að selja í 4-5 hlutum, hentar vel undir hárgreiðslu, snyrtist., sólbaðst., tannlæknast. o.fl. Uppl. aðeins veittar á skrifst. M HAGSKIPTI Sklpholri 50 (gegnt Tónobiói) $•688-123 Krltt|án V. Krl«t|óni»on vi8sk.fr. • SlgurSur örn SlgurBarton vl6fk.fr. Opið 1-3 íbúðarhúsnæði Grettisgata 2ja-3ja herb. hæð og ris í timb- urhúsi. Mikið endurn. Bílskrétt- ur. Bein sala. Holtsgata 4ra herb. falleg íb. á 2. hæö. Ib. er öll nýendurn. Laus strax. Grenimelur — sérhæð Ca 120 fm sérhæð. 3 saml. stofur. Stór bílsk. Laus strax. Miðbærinn 115 fm „penthouse". Glæsil. útsýni. Sérbílastæði. Til afh. strax tilb. undir trév. Einbýlishús Langholtsvegur Gott sænskt hús sem er kj. og hæð. í húsinu eru 2 íbúðir. Einkasala. Hafnarfjörður Virðulegt gamalt einbhús sem er kj., hæð og ris ásamt stórum bílsk. Ýmis skipti koma til greina. í skiptum Stóragerði 4ra herb. íb. m. bílskrétti og miklu útsýni, fæst í skiptum fyr- ir 2ja-3ja herb. íb. á 1. hæð miðsv. í Rvk. Markland 3ja herb. falleg íb. á 2. hæð, fæst í skiptum fyrir sórh. eða stóra blokkaríb. miðsv. í Rvk. I smíðum Blokkaríbúðir, sérhæðir og raðhús f Grafarvogi á ýmsum byggingarstigum. Sérhæðir við Funafold 145 fm skemmtil. sérh. í tvíbhúsum. Seljast fokh. Bílskplata. Raðhús Raöhús við Fannafold, tilb. u. trév. og við Hlaðhamra, fokh. INGILEIFUR EINARSSON löggiltur fasteignasali Suðurlandsbraut 32 Glæsileg sérbýli við Smárabarð Hér er um að ræða fjórar 2ja-3ja herb. íbúðir og 3 eina 4 herb. íbúð, sem allar eru sérbýli á 2. hæö Hver íbúð hefur sérinngang, sérhita, tvennar góðar € svalir. Húsið verður frágengið að utan, múrhúðað S og málað, frágengin lóð með hitalögn í bílastæði. j íbúðirnar afh. tilb. undir trév. og málningu að innan. s Teikn. og uppl. á skrifst. .___102 HERB. ELDHÚS I \~J V. B0HOST0FA | flí FLATARMÁL : NETTÓr , ÍBÚO 0 JARDH/ÍÐ-ISSrf I H*C 677 n/ SAMTALS ¦ »3.6 é ¦ @ ¦ 159 ní . 677 m2 • «lW • © . 15.1 n? ¦ 6».5m2 • I3tní . @ • 15.1 m2 ¦ 6»5 m2 ¦ 83.ín2 . ® . USm2 • 7tS m2 • 93Am* VALHÚS SB51122 RASTEIQMASALA ¦Valgeir Krislinsson hrl. Baykiavtkurwgi BQ * Sveinn Siflurjðnsson söluslj. ÍBÚÐERÖRYGGI Opið 1-4 Akurholt — einb. Mjög vel umgengið ca 135 fm' einb. á 1 hæð auk 56 fm bílsk. Fallegt útsýni. Til afh. fljótl., Einkasala. Seljahverfi — raðh. Fallegt endaraðh. á tveimur hæðum ca 160 fm ásamt [ bflskýli. Eignaskipti æskil. á ' 4ra herb. íb. Verð 4,9 millj. Skaftahlíð — sérhæð Mjög falleg og velstaðs. neðri hæð ca 135 fm. Nýtt eldh. og baðherb. Eign í sérflokki Verð 4,6 millj. Einkasala Espigerði — 4ra herb. Ca 114 fm íb. á 2. hæð í litlu stigahúsi á þessum eftirsótta stað. Eignin skiptist í stofu, skála, 3 svefnherb., þvottah. í íb., parket á gólfum, Ijós- ar innr. Háaleitisbraut — 4ra + bflsk. Ca. 117 fm endaíb. á 4. hæð. l'b. er sérstakl. fal- leg og vönduð. Skiptist í 2 samliggjandi stofur, 3 svefnherb. ásamt 22 fm bflsk. Einkasala. Suðurhlíðar — raðh. | Ca 180 fm raðh. á tveim hæð- um í Suðurhlíðum Rvk. ásamt I 40 fm rými í kj. auk 30 fm bflsk. Eignaskipti æskil. á I vandaðri 4ra herb. íb. Verð | 5,3 millj. Einkasala. Hrafnhólar — 3ja herb. + bflsk. Ca 95 fm óvenju rúmg. og falleg íb. á 1. hæð auk 28 fm bflsk. Einkasala Engihjalli — 3ja herb. i Ca 89 fm 3ja herb. íb. á 4. hæö í lyftuh. Vandaðar innr. Þvottah. á hæðinni. Til afh. { fljótl. Einkasala. Verð 2,4 millj. Hólmgaður — 2ja herb. Ca 70 fm íb. á jarðhæð. lEigna (aðunnn Hatnaritr. 20, *. 2*933 (Nýja húsinu vio Lartjartorg) Hlöover Sigurðuon, hs. 13044. Þú svalar lestrarþörf da; FASTEIGIMASALA Suðurlandsbraut 10 s.: 21870-687808-687828 Ábyrgð — Reynsla — Öryggi Opið 1-4 Birkigrund Kóp. 218 fm einbhús. Innb. bflskúr. Kópavogsbraut Kóp. 230 fm einbhús. Innb. bflskúr. Verð 7-7,2 millj. Barrholt Mos. Einbhús á einni hæð 140 fm + 30 fm bflskúr. Verð 5,0 millj. Akurholt Mos. Einbhús á einni hæð 140 fm + 30 fm bílskúr. Verð 5,0 millj. Baldurshagi v/Suðurlandsveg Einbhús. Hæð og ris ca 160 fm + 45 fm bílskúr. 2000 fm eignar- land. Verð 3,0 millj. Brekkubyggð Garðabæ 90 fm raðhús. Bflskúr. Verð 3,1 millj. Leirutangi Mos. 107 fm neðri hæð í raðhúsi. Verð 2,8 millj. Meistaravellir 130 fm 5-6 herb. íb. á 4. hæð. Verð 3,9 millj. Bergstaðastræti 130 fm 5 herb. íb. á 2. hæð. Þarfnast lagfæringar. Verð 2,4 millj. Álfaskeið Hf. 115 fm 4ra herb. íb. á 2. hæð. Bílskúr. Verð 2,7 mlilj. Skólabraut Seltj. 85 fm 4ra herb. risíb. Suðursv. Ásbraut Kóp. Ca 90 fm 3ja herb. íb. á 1. hæð. Nýstandsett. Verð 2,4 millj. Básendi 90 fm 3ja herb. kjíb. Endurn. að hluta. Verð 2,2 millj. Hraunbœr 2ja herb. íb. á 2. hæð. Verð 190^-1950 þús. SKipasund Ca 55 fm kjíb. Verð 1500 þús. í smíðum Lúxusíb. í Suðurhlíðum Kópa- vogs Nokkrar íb. eftir í 8 íbhúsa- samstæðu við Álfaheiði. Sumar af íb. eru með sér- inng. og bílsk. Lúxusíb. í Grafarvogi 2ja og 3ja herb. íb. tilb. u. trév. og málningu. ; HilmarValdimarssons. 687225, Vilhjálmur Roe s. 76024, Sigmundur Böðvarsson hdl. Trönuhraun — Haf narfjörður Til leigu húsnæði á jarðhæð. Heppilegt fyrir verslun eða léttan iðnað. Heildarstærð ca 600 fm. Góðir mögujeik- ar að skipta því í smærri einingar sem leigjast þá sér. Nánari upplýsingar á skrifstofunni. Árni Grétar Finnsson, hrl., Strandgötu 25, Hafnarfirði, sími 51500. Sérverslun með byggingavörur Vorum að fá í sölu góða sérverslun með byggingavör- ur, vel staðsetta í austurborginni. Góðir möguleikar. FASTEIGNAMieLXJfN ^7V^ \J\J%J\J*J\J SKEIFUNNI 11A [ (J ) P°J 3 LINUR MaONUSHILMARSSON JON G SANDHOLT \JV/I /•}¦? LOGMENN J0N MAGNUSSON HDL.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.