Morgunblaðið - 26.10.1986, Blaðsíða 44

Morgunblaðið - 26.10.1986, Blaðsíða 44
44 MOBGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 26, OKTÓBER 1986 atvinna — atvinna — atvinna — atvinna — atvinna — atvinna Garðabær Blaðbera vantar í Silfurtún. Upplýsingar í síma 656146. llI*¥$itttMftfófe Norrœna leiklistarnefndin er ein um það bil 30 nefnda og stofnana sem fjármagnaðar eru af Norðurlöndum sameiginlega og lýtur stjórn Norrœnu ráðherranefndarínnar. Aöalverksviö nofndarinnar er að skipuleggja fram- haldsmenntun fyrir atlar starfsgreinar leikhúsfólks og eiga frumkvæði að og úthluta framlögum til gestaleikja milli Norðurlanda. Allt starf nofndarinnar er unnið I nánu samstarfi við þau leiklistarsamtök sem tll eru á Norðurlöndum. Ráðstöfunarfé Norrænu leiklistarnefndarínn- ar áríð 1986 nam um það bil 3,2 milljónum norskra króna. Nefndin skipuleggur árlega 10-15 nómskeið og ráðstefnur og veitir styrki til 30-35 gestaleikja. i nefndtnni eiga sæti fulltrúar frá öllum Norðurtöndum og eru þeir allir starfandi leikhúsfólk tilnefnt af Norrœnu ráðherranefndinni til fjog- urra éra f senn. Daglegt starf á vegum nefndarinnar annast skrífstofa og til þess að veita þeirri skrifstofu forstöðu augfýsir nú nefndin eftir framkvæmdastjóra. Norræna leiklistar- nefndin auglýsir eftir framkvæmdastjóra Framkvæmdastjórinn er sérfræðilegur ráð- gjafi nefndarinnar og ber ábyrgð á fram- kvæmdum á vegum hennar. Úmsækjendur skulu því hafa víðtæka reynslu af leiklistar- störfum og stjórnun og þekkja nokkuð til leiklistarsamtaka á Norðurlöndum. Viðkom- andi þarf að ráða yfir þeirri málakunnáttu ! sem nauðsynleg er innan Norðurlanda. Önn- ur málakunnátta er kostur. Skrifstofa nefndarinnar er sem stendur í Osló en umsækjendur geta vænst þess að hún kunni að verða flutt til annars lands inn- an Norðurlanda meðan á ráðningartímanum stendur. framkvæmdastjórinn er ráðinn á ársgrund- velli, skemmst til tveggja ára og lengst til fjögurra, þó er mögulegt að framlengja ráðn- inguna. Norræna ráðherranefndin ræður í stöðuna eftir tilmælum Norrænu leiklistar- nefndarinnar. Þess er óskað að viðkomandi taki til starfa frá og með 1. apríl 1987 eða jafnskjótt og unnt er að þeim degi liðnum. Laun og önnur ráðningarkjör fylgja norrænum kjarasamningum og miðast við hliöstæð störf I landi þvi sem skrrfstofan er í hverju sinni. Laun nema sem stendur 207 þúsund norskum krónum é éri (l.fl. 29). Nánarí upphýsingar um starfið veitir Lasse Dehle, núverandi framkvæmda- stjóri, Osló, simi 02-42 67 70 eða fulltrúi fslands í nefndinni, Stefán Baldursson, leikhússtjóri. Umsóknir sendist til Norrænu leiklistarnefndarinnar, pósthóff 611, Sentr- um, 0106 Oslo 1, Norge og verða að vera póstlagðar í síðasta lagi 20. nóvember 1986. IAUSARSTÖDURHJÁ REYKJAVÍKURBORG Fóstrur/Aðstoðar- fólkóskast Hefirðu áhuga á börnum og uppeldisstarfi? Viltu leyfa skipulagshæfileikum þínum að njóta sín? Dagvist barna í Reykjavík óskar að ráða fóstr- ur og aðra með hliðstæða menntun til starfa f.o.m. 1. nóv. nk. við Foldaborg sem er nýr 3ja deilda leikskóli í Grafarvogi. Viljirðu vera með frá upphafi að móta og byggja upp nýjan leikskóla í nýju hverfi, hafðu þá samband við Ingibjörgu Sigurþórsdóttur forstöðumann eða Fanny Jónsdóttur um- sjónarfóstru sem veita allar nánari upplýs- ingar í síma 27277 daglega. Umsóknum ber að skila til starfsmanna- halds Reykjavflcurborgar, Pósthússtræti 98, 6. hæð á sérstökum eyðublöðum sem þar fást. Mötuneyti — mötuneyti H.F. Eimskipafélag íslands óskar eftir að ráða starfsmann til starfa í mötuneyti félags- ins í Sundahöfn. Við erum að leita að starfsmanni til fram- tíðarstarfa við vaktavinnu. Mötuneytið í Sundahöfn er fyrir alla starfs- menn félagsins á vinnusvæði Sundahafnar. í mötuneytinu er framreitt kaffi og meðlæti ásamt heitum mat í hádegi og á kvöldin, en maturinn kemur aðsendur. Nánari upplýsingar veitir umsjónamaður mötuneytisins í síma 27100 daglega milli kl. 10.00 og 13.00. Umsóknareyðublöð fást í mötuneytinu og hjá starfsmanna- og skrifstofuþjónustu fé- lagsins Pósthússtræti 2. EIMSKIP m Starfsmanna- og skrifstofuþjónusta. ORKUBÚ VESTFJARÐA auglýsir lausa stöðu deildarstjóra fjármáiadeiidar Deildarstjóri fjármáladeildar veitir forstöðu fjármáladeild sem er ein af þrem deildum fyrirtækisins. Helstu verkéfni fjármáladeildar eru: Almenn fjármálastjórn, kostnaðareftirlit, bókhald, innkaup, tölvuvinnsla, útgáfa og innheimta orkureikninga, laun og áætlana- gerð. I boði eru góð laun og lifandi starf. Þess er krafist að umsækjendur hafi lokið háskólaprófi í viðskiptafræði eða hagfræði og æskilegt er að þeir hafi reynslu í stjórnun f|ármála og skrifstofu ásamt nokkurri innsýn í tölvuvinnslu. Umsóknir um starfið skal senda Kristjáni Haraldssyni orkubússtjóra, Stakkanesi 1, 400 ísafirði, fyrir 31. október nk. í umsókn skal m.a. greina frá aldri, menntun og fyrri störfum. Nánari upplýsingar veitir orkubússtjóri í síma 94-3211. <& ORKUBÚ VESTFJAROA BS-hjúkrunarfræðing- ur/ Einkafyrirtæki Fyrirtækið er rótgróið innflutnings- og smá- sölufyrirtæki í Reykjavík. Starfið felst í kynningu og sölu á vörum fyrir apótek. Hæfniskröfur eru að viðkomandi sé með há- skólapróf í hjúkrunarfræðum og hafi áhuga á söiustörfum. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem allra fyrst. Umsóknarf restur er til og með 30. október nk. Umsóknareyðublöð og nánarí upplýsingar á skrífstofunni frá kl. 9-15. Afleysinga- og ráðningaþjónusta Lidsauki hf. Skólavörðustig 1a - 101 Reykjavik - Simi 621355 <ö> Heimilistæki hf Tæknideild - Sætúni 8 - Simi 27500. WANG Sölustjóri óskast til starfa hjá tölvudeild Heimilistækja hf. Starfssvið: Skipulagning og stjórnun sölu- og markaðsmála, sala og ráðgjöf varðandi WANG tölvur og tölvubúnað. Sölustjóri skipuleggur og sér um framkvæmd tölvusýn- inga og auglýsinga í samvinnu við deildar- stjóra. Við leitum að manni með reynslu af sölu- og markaðsmálum og stjómun. Viðkomandi þarf að hafa vandaða framkomu og gott við- mót, vera þægilegur í daglegri umgengni, röggsamur og sjálfstæður og vera tilbúinn að veita vandaða og góða þjónustu fyrir hönd fyrirtækisins. Starfsmenn Heimilistækja hf. þurfa að hafa góða enskukunnáttu og geta sótt námskeið erlendis. Með starfi hjá Heimilistækjum hf. gefst þér möguleiki á að kynnast tölvubún- aði í fremstu röð. Skipaverk-/ -Tæknifræðingur Óskum að ráða fyrir einn af viðskiptavinum okkar verkfræðing eða tæknifræðing til að sinna áhugaverðum verkefnum á sviði skipa- iðnaðar. Vinsamlegast sendið skriflegar umsóknir til Ráðningarþjónustu Hagvangs hf. íyrir 1. nóv. nk. Nánari upplýsingar um þessi störf veitir Þórir Þorvarðarson hjá Hagvangi hf. Hagvangurhf RÁÐNINCARPJÓNUSTA GRENSÁSVECI 13, 108 REYKJAVÍK Sími: 83666 Markaðsstjóri Fyrirtækið er stórt deildaskipt iðnfyrirtæki í Reykjavík, með mikla framtíðarmöguleika. Traust fyrirtæki. Starfssvið markaðsstjóra: Aðstoð við sölu- deild, áætlanagerð, markaðsskipulag, aug- lýsingar, kynningarmál, sölustatistik, markaðsrannsóknir, markaðssetning og verkefnastjórnun. Við leitum að viðskiptafræðingi eða manni með sambærilega menntun. 2-3ja ára starfs- reynsla æskileg. Framhaldsmenntun erlend- is á markaðssviði gæti komið sér vel í þessu starfi. Lágmarksráðningartími er 3 ár. Starfið er laust strax, en beðið verður eftir réttum aðila. í boði er vellaunað og áhugavert starf hjá traustu og framsæknu fyrirtæki. vinsamlegast sendið umsóknir til Ráðningar- þjónustu Hagvangs merktar: „Markaðsstjóri TF" eða hafið samband við Þóri Þorvarðar- son sem veitir allar nánari upplýsingar. Hagvangurhf RÁÐNINCARPJÓNUSTA GRENSÁSVEGl 13, 108 REYKJAVÍK Sími: 83666
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.