Morgunblaðið - 10.12.1986, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 10.12.1986, Blaðsíða 10
10 MORGUNBLAÐIÐ, MIÐVIKUDAGUR 10. DESEMBER 1986 SKOÐUM OG VERÐMETUM EIGNIR SAMDÆGURS Einbýli og raðhús LEIRUTANGI - MOS. Mjög fallegt einb. á einni hæð ca 160 fm ásamt 40 fm bílsk. V. 5,3 millj. SELÁSHVERFI Fokhelt einbhús á einni hæð, ca (70 f m ásamt ca 50 fm bílskúr. V. 3,1 millj. LEIRUTANGI - MOS. Fallegt einbýlishús. Fokhelt með járni á þaki og plasti i gluggum. Ca 170 fm ásamt ca 50 fm bílsk. Frábært útsýni. GARÐABÆR Fokhelt einb. Timburhús, byggt á staðn- um ca 170 fm. V. 2,7 millj. BÆJARGIL - GB. Fokh. einb., hæð og ris, ca 170 fm ásamt ca 33 fm bílsk. V. 3,2 millj. GRJÓTASEL Glæsil. einb. (keðjuhús) sem er kj. og tvær hæðir með innb. bílsk. Fráb. stað- ur. Séríb. í kj. V. 7 millj. 5-6 herb. og sérh. SEUAHVERFI Mjög falleg íb. á tveimur hæðum ca 160 fm nettó ásamt bílskýli. Tvennar suð- ursv. Frábært útsýni. Laus fljótl. KRUMMAHÓLAR Falleg „penthouse"-íb. á 2 hæðum, ca 136 fm ásamt bílskýli. Tvennar svalir. Frábært útsýni. 4ra-5 herb. KRIUHOLAR Falleg íb. á 2. hæð i lítilli blokk ca 117 fm. Sérþvottah. í ib. V. 2,9 millj. ÞINGHOLTIN Falleg íb. í kj. i þrib. ca 110 fm. Sér- inng. Mjög sérstök íb. V. 2,3 millj. KLEPPSVEGUR Góð ib. á 3. hæð ca 110 fm. Þvhús og búr innaf eldhúsi. Suðursvalir. Verð 2,7 millj. 3já herb. MARIUBAKKI Falleg íb. á 1. hæð. Ca 80 fm. Suður- svalir. Þvhús og búr innaf eldhúsi. Ákv. sala. Laus fljótl. V. 2,4-2,5 millj. MIÐTÚN Snortur ib. i kj. ca 80 fm. Sérinng. Nýtt tvöf. verksm.gler. Ákv. sala. Laus strax. Verð 1,8 millj. EIÐISTORG - 3JA-4RA Glæsil. íb. á 2. hæð, ca 100 fm i 3ja hæða blokk. Tvennar svalir. Frábært útsýni. Glæsil. innr. VÍÐIMELUR Glæsil. efsta hæð i þribýli, ca 100 fm. Nýtt parket á allri íb. Nýtt eldh. Nýtt gler. Aukaherb. í kj. Bílskréttur. Frábær staður. BÁSENDI Falleg íb. I kj. í þríbýli, ca 90 fm, sér- inng. Sérhiti. Frábær staður. SKIPASUND Falleg neðri sérhæð I tvib. ca 100 fm ásamt 40 fm bilsk. og plássi í kj. V. 3,5 millj. 2ja herb. KÓPAVOGSBRAUT Falleg íb. á jarðh., ca 60 fm ( (jórbýli. Sértiiti. Sérinng. Ákv. sala. Laus 1. des. 1986. V. 1,8 millj. SÚLUHÓLAR Falleg íb. á 3. hæð. Ca 60 fm. Fallegt útsýni. Góðar útsýni. V. 2 millj. KARFAVOGUR Snotur 2ja-3ja herb. f kj. f tvíb. Ca 55 fm. Verð 1750 pús. SKEJFAN r^ fiftFJRRfi SKEIFUNNI 11A MAGNUS HILMARSSON JON G. SANDHOLT J 3 LINUR 0 LOGMENN: JON MAGNUSSON HDL. MNtiHOLT — FASTEIGNASALAN — BANKASTRÆTI S 29455 Hjallabraut - Hf. Glæsil. 4ra-5 herb. íb. sem er 137 fm nettó á 2. hæð. Þvottahús í íb. Nýjar innr. að mestu. Parket á gólfum. Góð sameign. Verð 4 millj. Álfaheiði — Kóp. Um 93 fm efri sérhæð ásamt bílsk. við Álfaheiði í Kópavogi. íb. afh. tilb. u. trév. að innan en fullb. að utan í jan. '87. Verð 3,3 millj. Geithamrar Um 135 fm raðhús í bygg. ásamt bílsk. Afh. fullb. að utan en fokh. að innan. Bílsk. uppsteyptur m. járni á þaki. Verð 2.850 þús. Háaleitisbraut Góð ca 120 fm íb. á 3. hæð. 4 svefnherb., stór stofa. Suðvestursv. Góður bílsk. Góð sameign. Verð 3,6 millj. Vesturgata Góð íb. á 2. hæð í lyftuhúsi. Ca 117 fm nettó. 2 stofur, 2 svefnherb., eldh. og bað. Nýtt gler. Suðursv. Engihjalli Falleg ca 70 fm íb. á 5. hæð. Þvottah. á hæðinni. Stórar suðvestursv. Laus fljótl. Verð 2,2-2,3 millj. Skipasund Um 70 fm kjíb. lítið niðurgrafin m. sérinng. ítvíbhúsi. íb. er mjög mikið endurn. Ákv. sala. Verð 1900 þús. Heimasfmar sölumanna: BJðm Stefánsson s. 30268, SigurAur Sigurbjðmsson 31578. Friörik Ststsnsson vieskipUtratMngur. 28444 Hlunnavogur 2ja Ca 65 fm kjib. í tvíbýli. Allt sér. Falleg eign. Verð 1,9 millj. Smyrlahraun 3ja Ca 96 fm á 2. hæð í 4ra íbúða stigagangi. Falleg eign. Laus strax. Sökklar f. bílskúr. Verð 2750 þús. Básendi 3ja Ca 80 fm risíb. Falleg eign á toppstað. Verð 2,5 millj. Álfhólsvegur 3ja Ca 85 fm á 1. hæð í þríb. Bflskréttur. Laus Verð 2,4 millj. Álfhólsvegur Hæð og ris í tvíb. um 150 fm að stærð. Bílskréttur. Mögul. á tveimur íb. sem eru 2ja og 3ja herb. Uppl. á skrifst. okkar. Mosabarð Hf. Ca 115 fm neðri sérhæð ítvíbýl- ishúsi. Allt sér. Verð 2,8 millj. Miðborgin nýtt Ca 140 fm einbhús auk 80 fm atvhúsn. Selst tilb. u. trév. Uppl. á skrifst. Seltjarnarnes Iðnaðarhúsn. um 260 fm auk millilofts 65 fm. Selst fokh. Allar nánari uppl. á skrifst. okkar. HÚSEIGNIR VELTUSUNOI 1 O. CtfBD SIMI 28444 KsJIUl DsnM Árnsson, lögg. fsal. FASTEIGIMASALA Suðurlandsbraut 10 s.: 21870-687808-687828 Ábyrgð — Reynsla — Öryggi Einbýli BIRKIGRUND V. 7,5 Glæsil. 200 fm. Innb. bilsk. KÓPAVOGSBRAUT V. 7,2 230 fm + 30 fm bilsk. URÐARSTÍGUR HF. V. 4,5 Ný endum. með bílsk. 4ra herb. SÓLHEIMAR V. 2,8 Gófi íb. ca 100 fm á jarðh. SKÓLABRAUT V. 2,4 Þokkaleg 85 fm risíb. 3ja herb. V. 2,6 V. 1,9 V. 2,2 V.2,4 V. 2,6 DVERGABAKKI Ca 70 fm á 1. hæð. FÁLKAGATA 80 fm 3ja herb. íb. á 2. h KIRKJUTEIGUR 85 fm kjíb. ÁSBRAUT Ca 80 fm íb. Laus strax. UGLUHÓLAR Ca 90 fm góð fb. MARBAKKABRAUT V. 2,5 Sérh. 3ja herb. Mikiö endurn. 2ja herb. LYNGMÓAR V. 2,4 Ca 70 fm með bftsk. NJARÐARGATA V. 1,8 65 fm á 1. hæð. AUSTURBERG V. 1,6 Falleg 67 fm kjfb. MÁVAHLÍÐ V. 1,8 Góð 70 fm kjib. MARBAKKABRAUTV. 1,5 2ja herb. kjíb. I smiöum FROSTASK. RAÐH. V.4,5 Rúmlega fokhelt. RAUÐÁS RAÐH. V. 3,0 Fokhelt endaraðhús. BÆJARGILGB. V. 3,2 Fokh. einb. 170 fm + bflsk. HVERAFOLD FJÖLBÝLI 2ja og 3ja herb. ib. tilb. u. trév. og máln. Alfaheiði KÓPAVOGI 2ja og 3ja herb. íb. tilb. u. trév. og máln. FF Hilmar Valdimarsson s. 687225, Geir Sigurosson s. 641657, Vilhjálmur Roe s. 76024, Sigmundur Böðvarsson hdl. Einbýlishús við Túngötu Vorum að fá í einkasölu vandað einbhús við Túngötu. Húsið er tvær hæðir og kj. Á 1. hæð eru rúmg. saml. stofur, gott eldh. og húsbherb. Gengið út í garð af 1. hæð. Á efri hæð eru 4 herb., bað og svalir. I kj. eru 2 stór saml. herb., þvottah. og geymsla. Bílsk. fylgir. Trjá- garður (fyrrum verðlaunagarður). Húsið er allt í mjög góðu ástandi. EIGfMASALAN REYKJAVIK Ingólfsstræti 8 Sími 19540 og 19191 Magnús Einarsson, Sölum. Hólmar Finnbogason hs. 688513. 4-50.000.000 Verslunar- og skrif stof uhúsnœði óskast Höfum fjársterka kaupendur að verslunar- og skrifstofu- húsnæði af ýmsum stærðum í miðborginni og austur- borginni (Múlahverfi). Byggingarréttur má fylgja. Hér er um að ræða ákveðna kaupendur, sem kaupa rétta eign strax. SraziD EiGnnmiÐLunin ÞINGHOLTSSTRÆTI 3 SIMI 27711 Sölustjóri: Svorrir Krítlintson Þorlsilur Guðrnjnd»ion, lölum. Unn»t9inn B*ck hrl., timi 12320 Þóróiiur HalldórsBon. Ittgfr. i iusv\iv<;ik Jfáh FASTEIGNASALA SL JV LAUGAVEGI 24, 2. HÆÐ. ff 62-17-17 Stærri eignir Einb. — Hnjúkaseli Ca 220 fm einb. Tvöf. bilsk. Eignin ekki fullb., vel ibúöarhæf. Laugavegur 20b Allar húseignir Náttúrulækninga- fél. að Laugavegi 20b eru til sölu. Um er að ræða samt. 700 f m sem skiptast i 4 verslhúsn., matsölu, skrífst. íb. o.fl. Einb. — Bollagörðum Ca 170 fm glæsil. fokh. einb. Tvöf. bílskúr. Verð 5,3 millj. Einb. — Stigahlíð Ca 274 fm stórglæsil. einb. m. tvöf. bílskúr. Einb. — Smáíbúðahverfi Ca 180 fm fallegt steinhús v. Heiða- gerði. Bílsk. Fallegur garður. Einb.— Skipasundi Fallegt timburh. sem er kj., hæð og ris, ca 65 fm að grunnfleti. Stór bílsk. 4ra-5 herb. í smíðum við Hlemm Ca 95 fm ib. á efstu hæð og í risi við Laugaveg. Selst i smíðum. Hátt til lofts og vítt til veggja. Afh. strax. Jörfabakki m. aukaherb. Ca 117 fm falleg ib. á 2. hæð m. auka- herb. í kj. Verð 3 millj. Hraunbær Ca 117 fm gullfalleg Ib. á fyrstu hæð. Parket á gólfum. Suðursv. Verð 3,1 millj. Sólvallagata Ca 100 fm björt og falleg Ib. á 2. hæð. fb. er mikið endurn. á smekkl. hátt. Verð 3,3 millj. Vesturgata Ca 110 fm (jóð ib. á 2. hæð í lyftuhúsi. Neðstaleiti Ca 125 fm falleg íb. á 2. hæð i fjölb. Bílgeymsla. Verð 4,6 millj. Hvassaleiti m. bílsk. Ca 100 fm falleg íb. á 1. hæð. Ákv. sala. Verð 3,3 millj. Vesturberg Ca 110 fm falleg ib. á 2. hæð. Vest- ursv. Verð 2,8-2,9 millj. Dalsel m. bílgeymslu Ca 120 fm falleg íb. Verð 2,8 millj. Vesturberg Ca 80 fm falleg íb. á 4. hæð. Útsýni. Verð 2,5 millj. Hraunbær Ca 97 fm góð íb. á 1. hæð. Verð 2,5 millj. Rofabær Ca. 83 fm falleg fb. á 3. hæð. Suðursv. Gott útsýni. Verð 2,5 millj. Bólstaðarhlíð Ca 65 fm falleg rísib. Góð sameign. Fallegur garður. Verð 2,3 millj. Garðastræti Ca 80 fm góð ib. á 2. hæð. Sérhiti. Skólabraut — Seltj. Ca 90 fm falleg jarðh. í steinhúsi. Allt sér. Verð 2,6 millj. Hlaðbrekka Kóp. Ca 80 fm falleg miðhæð i þrib. Mikið endurn. eign. Stór lóð. Verð 2,3 millj. Drápuhlíð Ca 83 fm góð kj.íb. Sérinng. Sérhiti. Verð 2,2 millj. Hjallabrekka — Kóp. Ca 90 fm Iftið niðurgr. kjfb. (b. er mikið endurn. Sérinng. Sérhiti. Sérgsrður. 2ia herb. 3ja herb. Bergþórugata Ca 80 fm falleg íb. á 1. hæð I stein- húsi. Verð 2,5-2,6 millj. Austurbrún Ca 50 fm björt og falleg endaíb. I lyftubl. Verð 1,9 millj. Leifsgata Ca 70 fm góð Ib. á 2. hæð i steinhúsi. Verð 2,1 millj. Engihjalli — Kóp. Ca 70 fm falleg ib. á 1. hæð. Laus 1. febr. Ákv. sala. Verð 1950 þús. Hraunbær Ca 65 fm falleg íb. á 3. hæð. Suðursv. Verð 1,9-2 millj. Njarðargata Ca 65 fm íb. á 1. hæö. Verð 1,8 millj. Spítalastígur Ca 28 fm samþ. elnstakllb. Verð 1 millj. Grettisgata Co bO fm falleg kjíb. /tvíb. Voro 1450 þús. Stýrimannastígur Ca 65 fm falleg jarðh. Verð 1,8 mlllj. Óðinsgata Ca 50 fm góö ib. á 1. hæö. Verð 1,8 millj. Víðimelur Ca 50 fm falleg kjib. Góður garður. Verð 1650 þús. Grandavegur Ca 40 fm íb. á 1. hæð. Verð 1500 þús. Seljavegur Ca 55 fm falleg risib. Verð 1,5 millj. L- Fjöldi annarra eigna á söluskrá! Helgi Steingrímsson, Guðmundur Tómasson, I Viöar Böðvarsson, viðskfr./lögg. fast. ' I j -J
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.