Morgunblaðið - 24.02.1987, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 24.02.1987, Blaðsíða 11
MORGUNBLAÐIÐ, ÞRIÐJUDAGUR 24. FEBRUAR 1987 11 & ^ FASTEIGIMASALA Suðurlandsbraut 10 s.: 21870-687808-687828 Ábyrgð — Reynsla — Öryggi HABÆR V. 6,3 Vorum að fá i sölu við Hábæ 148 fm einbhús á einni hæð, 32 fm bilsk. Vel ræktuð lóð. KÓPAVOGSBRAUT V. 7,2 230 fm + 30 fm bílsk. URÐARSTÍGUR HF. V. 4,6 Ný endurn. með bílsk. FJARÐARAS V. 5,7 140 fm + bilsk. ALFHÓLSVEGUR V. 2,6 70 fm á 900 fm lóð. Laust fljðtl. KLAUSTURHV. V.6,8 290 f m raðhús ásamt innb. bflsk. Sérhæöir LYNGBREKKA V. 4,3 5 herb. ce 125 fm neðri sérh. Glæsileg eign. SÓLHEIMAR V. 3,0 Góö fb. ca 100 fm á jarðhæð. LAUGATEIGUR Efrí sérh. ásamt rísfb. I góðu stoinh. Bilsk. Titvalið að nýta elgnina sem tvfb. Ákv. sala. Afh. sept. 4ra herb. HVERFISGATA Hæð og rís, ca 75 fm. V. 2,2 3|a herb. ENGIHJALLI V. 2,9 Ca 100 fm rúmg. ib. á 2. hæð. LYNGMOAR V. 3,7 3ja-4ra herb. ib. ca 95 fm. i Garðabæ. Bilsk. AUSTURBRUN V. 2,6 Ca 100 fm á jarðh. Laus nú þegar. HVERFISGATA V. 1,4 65 fm íb. i.timburh. Laus fljótl. MARKHOLTMOS. V. 2,0 Ca 80 fm þokkal. íb. 2ia herb. VESTURBERG V.2,1 65 fm íb. á 6. hæð. Mikið útsýni. Suð-vestursvalir. Glæsil. eign. Makaskipti koma til greina á 3ja- 4ra herb. ib. HRINGBRAUT V. 1,9 Nýl. ca 50 fm fb. á 2. hæð. VÍFILSGATA V. 1,7 Samþ. 55 fm kjib. LAUGARNESV. V. 1,9 Ca 65 fm kjfb. Mikið endurn. HRAUNBRÚN HF. V. 1,7 Ca 70 fm falleg ib. á jarðhæð. Atvinnuhúsnæði NORÐURBRAUT HF. V. 9,0 Vorum að fá til sölu við Norðurbraut Hf. íb. ca 140 fm og iðnhúsn. ca 300 fm. Mikið endurn. EYRHÖFÐI V. 15.0 Fullb. iðnhúsn. 600 fm. Lofhæð 7,5 m. Innkeyrsludyr 5,4 m. SMIÐJUVEGUR Fokhelt iðnaðar- og verslhúsn. 880 fm hús ó 3 hæðurn. Mögul. á að selja hú- sið i tvennu lagi, annars vegar 1. hæð 340 fm og hins 2. og 3. hæð 540 fm (með aðkeyrslu inn á 2. hæð.) Ákv. sala. smioum JÖKLAFOLD V. 3,3 170 fm parhús með bflsk. Afh. fullb. að utan f júlí. ÞVERÁS V. 3,3 160 fm raðhús + bilsk. Húsln skilast fullb. að utan. Glæsil. oignir. Frábær staður. ÁLFAHEIÐI KÓP. 2ja herb. ib. tUb. u. trév. og máln. Afh.juni.Ath. glæsil. penthousa ib. HVERAFOLD 2ja og 3ja herb. íb, tilb. u. trév. og máln. Afh. í september. f== HHrnar VaWimarsson s. 687225, rfp Geir Sigurosson s. 641657, Vilhjálmur Roe s. 76024, Sigmundur Böovarsson hdl. Askriflarsiminn er 83033 26600 allir þurfa þak yfir höfudid 2ja herbergja Asparfell. 2. hæð. V. 2,2 m. Krummahólar. 4. hæð + bílgeymsla. V. 2,2 m. Kóngsbakki. Jaröhæð. v. 1650 þ. Hrísmóar. 79 fm h. V. 2,5 m. 3ja herbergja Maríubakki. 90 fm + 20 fm í kj. V. 3 m. Vesturberg. Háhýsi, 6. hæð. V. 2,8 m. Kríuhólar. Háhýsi, 3. hæö. V. 2,7 m. Furugrund. 97 fm á 2. hæð. V. 3,2 m. Seilugrandi. Ný mjög góð 93 fm. Bnskýli. V. 3,5 m. 4ra-5 herbergja Stóragerði. 3. hæð. V. 3,8 m. Bílskúr. Fellsmúli. 4. hæð V. 3,8 m. Seljabraut. með bflgeymslu V. 3,8 m. Fornhagi. 3. hæð. v. 3,6 m. Víðimelur. Kj. v. 3,6 m. Suðurhólar. Jarðh. V. 3,2 m. Hrísmóar. Háhýsi. V. 4 m. Snorrabraut. Hæð með bnsk. V. 3,8 m. Fífusel. V. 3,7 m. Krummahólar. 5 herb. á tveimur hæðum + bílsk. V. 4,5 m. Suðurhólar. 2. hæð. V. 3,2 Rað- og einbýiishús Skeiðarvog. Raðh. v. 4,5 m. Eikjuvogur. Einb. V. 9 m. Stórihjallí. Raðh. V. 6,8 m. Vallhólmi. Einb. V. 8,2 m. Birkigrund. Einb. v. 8 m. Makaskipti Vantar raðh. í Seljahv. í skiptum fyrir ca 150 fm ib. í sama hverfi. • Vantar rað- eða einbhús á Seltj- nesi í skiptum fyrir 150 fm sérhæð í tvíb. á Nesinu. Vantar Hœð eða raðhús í Fossvogi eða Háaleiti. Raðhús ( Seljahverfi. Sérhæð á Seltjarnarnesi Stóra blokkaríb. (háhýsl. Góð- ur kaupandi. 1 smíðum Stórar 3ja herb. lúxus íb. við Frostafold 28. Ib. eru óvenju stórar eða 118 og 114 fm. Ath. tilb. u. trév. og máln. I hverri íb. er sérþvottaherb., búr og geymsla. Öll sameign afh. fullg. þ.m.t. malb. bflst. Afh. mars 1988. V. stærri íb. — endaíb. kr. 3120 þ. V. minni íb. kr. 3025 þ. Einb. Mosf. 150 fm ásamt bílsk. Fokhelt. V. 2,8 m. /£fc\ Fastetgnaþjónustan AusUmtrmti 17, s. 26800 Þorsteinn Steingrimsson lögg. fasteignasali Metsöiubhðá nverjum degi! 681066 Leitiö ekki fanqt vti' skammt SKOÐUM OG VMET'JM EIGNIR SAMDÆGURS Eigmr óskast Seltj. — Vesturbær Höfum kaupanda að sérh., raðh. eða titlu einbhúsi á Seltjamarnesi eða i Vesturbæ. Góður kaupandi. Safamýri — Háaleitishverfi — Smáíbúðarhverfi Hðfum kaupanda að sérh., raðh. eða einbhúsi. Rótt eign borguð út á árinu. Vogahverfi — Langholt Höfum kaupanda að sérh., raðh. eða einbhúsi. Allt að kr. 6 millj. HúsafeU FASTEIGNASALA Lsngholtsvegi 115 (Bæjarleióahúsinu) Simi: 681066 c_ £tenjufGuötié*ion hd' PorfaJoif Fír.arvson fTR FASTEIGNA LuJhölun FASTErGNAVIÐSKIPTI MIDBÆR-HÁALEITISBHAUT58 60 35300 - 35522 - 35301 Hlaðbrekka - 3ja Mjög snotur íb. á 1. hæð i þrib. Húsið allt nýstands. utan sem innan. Parkot á gólfum. Getur losnað fljótl. Nýstandsett — 3ja Mjög góð fb. við Miðtún i kj. Sérinng. Öll nýstands. Ákv. bein sala. Engihjalli — 3ja Glæsil. rúmg. ib. á 2. hæð. Skiptist i stóra stofu, tvö stór herb. m. skápum, skála og fallegt og bjart eldhús. Þvotta- herb. á hæðinni. Sólvallagata — 4ra Góð ib. á 1. hæð í eldra húsi. Laus strax. Þarfnst stands. i kj. fylgir ein- staklíb. m. öllu sór. Selst f einu eða tvennu lagi. Flyðrugrandi — 5 herb. Glæsil. ca 130 fm ib. á 2. hæð. Sérínng., ca 20 fm s-svalir. Skiptist i 3 stór herb. og stóra stofu. Sauna o.fl. i samoign. Arnartangi — einb. Vorum að fá í sölu glæsil. ca 150 fm einnar hæðar einb. ásamt innb. tvöf. bílsk. [ Mosfellssveit. Húsið skiptist m.a. i 4 góð svefnherb., bað, skála, tvær stofur, eldhús, stór þvottah. og gestasnyrtingu. Glæsil. útsýni. Óskum eftir Höfum á kaupendaskrá fjölda kaupenda að 3ja og 4ra herb. íbúðum. Stað- greiðsla i boði fyrir réttar oignir. Einnig vantar fyrir góðan kaupanda gott rað- hús við Vesturberg. Háar útb. f boði. Agnar Agnarss. viðskfr., 3| Agnar Ólafsson, Arnar Sigurðsson. Heimasími sölum.73154. MEÐEINi er hægt að breyta innheimtu- aöferðinni. Eftir það verða gnrciíTmwPimTTiprfrrc-ra viðkomandi greiðslukorta- reikning manaðarlega. SIMINN ER 691140 691141 Fasteignakaupendur Takmarkaður hópur á kost á mjög hagkvæmum samn- ingum við seljendur húsnæðis sem er í byggingu. Vantar ennþá fáeina til að fylla þennan hóp. Lysthafendur vinsamlega sendið nafn og símanúmer á auglýsingadeild Mbl. fyrir 28. febrúar nk. merkt: „Hagkvæm fjárfesting — 5117" Höfum til sölu í þessu húsi glæsilegar óvenju stórar 2 herb. (89 fm) og 3ja (119 fm) fb. sem afh. tilb. u„ trév. Ein 2ja til afh. i mars nk. en aðrar i júni nk. Tvennar svalir. Glæsil. útsýnl. Verð aðoins 2360 og 2750 þús. Miðtún — 2ja Ca 70 fm snotur risib. Samþ. teikn. til stækkunar á fb. Vorð 1960 þús. Grenimelur — 2ja 65 fm mjög falleg kjfb. Varð 2 millj. Skipasund — 2ja Ca 60 fm falleg risib. Verð 1660 þus. Njálsgata — 2ja 60 frn kjib. Verð 1,6 mlllj. Langholtsvegur — 2ja Góð ca 65 ósamþ. ib. í kj. I nýl. húsi. Verð 1600 þús. Skaftahlíð — 3ja l.ítil og snotur íb. á jarðhæð I litlu fjölb- húsi. Laus strax. Verð 2,6 mlllj. Engjasel — 3ja-4ra Falleg 110 fm íb. á 2. hæð. Glæsil. út- sýni. Verð 3,4 millj. Engihjalli — 3ja Vorum að fá í einkasölu 2 glæsilegar íb. á 2. og 7. hæð. Verð 2,8 millj. Grettisgata nýtt Ca 90 fm góð 3ja herb. íb. á 3. hæð ii nýju steinhúsi (fjórb.). Fossvogur — 4ra Ca 100 fm glæsil. íb. á 2. hæð. Fallegt útsýni. Vorð 3,6 mlllj. Við Rauðalæk — 4ra 90 fm góð ib. á 3. hæð (efstu). ib. er m.a. — 2 saml. stofur og 2 herb. Verð 3,1 millj. Kaplaskjólsvegur — hæð og ris Rúmg. íb. á 4. hæð (3ja) ésamt risi'en þar eru 3 herb. og geymsla. Verð 3,2- 3,3 millj. Miðborgin — íbúðarhæð Góð ca 100 fm íb. á 2. hæð í töluv. endum. timburhúsi við Ingólfsstræti. Á veggjum er upphafl. panell, rósettur I loftum og upprunaleg gólfborð. 6/13 hlutar kj. fylgja. Verð 3,2 mlllj. Miðstræti — hæð og kj. U.þ.b. 130 fm ib. á 1. hæð og i kj. í gömlu timburh. KJ. ekki fullinnr. 2. saml. stofur og 4 herb. Laus 1. sept. Verð 2,8 millj. Grettisgata — hæð og ris Ca 140 fm íb. sem er hæð og rls ásamt sérherb. í kj. m. sérsnyrtiaðst. Verð 3,3 mlllj. Vesturgata — parhús Gamalt timburhús á tveimur hæðum u. þ.b. 100 fm, auk skúrbygg. á lóö. Þarfn. stands. Laus strax. Verð 2,9 mlllj. Gistihús — hótel? U.þ.b. 450 fm steinhús, kj., tvær hæðir og rís auk 40 fm bflsk. á göðum stað i Norðurmýrí. Nú er alls 21 herb. i hús- inu, flest m. handlaugum og skápum, og má því auðveldlega útbúa gistihús i húsinu eða 3-4 ib. Laust strax. Faat verð 9 millj. Langholtsvegur raðhús Til sölu 3 glæsil. raðhús sem nú eru i byggingu. Húsin eru á tveimur hæðum, alls 183 fm að stærð. Húsin afh. fulffrág. að utan en fokh. eða tilb. u. trév. aö innan. Verð 4,5-5,2 mlllj. Á sunnanv. Álftanesi 216 fm mjög glæsil. einbhús við sjáv- arsíðuna. Einstakt útsýni. Teikn. og allar nánarí uppl. ó skrífst. (ekki I síma). Skipti mögul. Einbhús í Vesturb. 280 fm glæsil. einbhús á mjög góðum stað. Vorð 8,5-8,7 mlllj. Kópavogur — plata Höfum til sölu plötu að einbhúsi i Suður- hlíðum Kóp. Verð 1300 þús. Einb. í Hafnarfirði Tvífyft ca 130 fm steinhús með fallegrí lóð v/Suðurgötu. Bflskréttur. Vsrð 4,0- 4,2 millj. Arnarnes — einb. Ce 190 fm glæsil. einbhús, mest á einni hæð ásamt 45 fm bflsk. Verð 8,6 mlllj. EIGNA MIÐLUMN 27711 p I N G H 0 L T SSTR lí T I 3 Sverrir KrisfilKSOO, sölustjóri - Þorlcifur Guðmuixisson, solum. Poroltut fUHdórssoa, logli. - llimsteinn Bcck, hil., simi 12320 ^11540 Einbýlis- og raðhús í AuStUrbæ: Vorumaðfáieinka- sölu 200 fm mjög gott tvílyft einbhús. Bílsk. Verð 7,0 millj. Nærri miðborginni: tiisöiu eldra virðul. steinhús sem er kj. og tvær hæðir. Húsið er tæpl. 300 fm auk bilsk. Rauðagerði: 300 fm nýi. tvti. gott einbhús. Innb. bflsk. 2ja herb. fb. á jaröh. Sunnuflöt Gb.: 140 fm eim. einbhús auk 58 fm bflsk. Verð 6 mlllj. Logafold: 160 fm einl. einbhús auk bilsk. Verð 3,5 millj. Afh. fljótl. í Seljahverfi: Höfumíeinkasölu 250 fm mjög vandað endaraðhús á eft- irs. stað. Bilsk. 3ja herb. sérfb. I kj. í VeStUrbæ: 195fmglæsil. tvil. raðhús auk bílsk. Vönduð oign. Kjarrmóar: ca iso fm tvnyft gott raðhús. 3 svefnh. Rúmg. stofa. Innb. bilsk. Úteýnl. Lyngberg: 96 fm einbhus. Afh. Iljóti. Tilb. u. trév. að innan, fullfrág. að utan. Bilskr. Verð 3,2-3,3 mlllj. Höfum kaupanda: að gomiu bakhúsi við Nönnugötu, Lokastfg eða Grettisgötu. Höfum kaupanda: aðgömiu húsi í Hveragerði eða lítilli garðyrkju- stöð. 5 herb. og stærri Sérhæð við Rauðalæk: 4ra-5 herb. góð neðri sérhæð. 3 svefn- herb. Rúmg. eldh. Svalir. Sérhæð við Drápuhlíð: 120 fm falleg neðrisérh. 3 svefnherb. Stórar stofur. Rúmgott eldh. með borð- krók. Baðherb. og gestasnyrting. Svalir. í Vesturbæ: 114 fm tb. ¦ 1. hæð. Stórar stofur. Suðursv. Verð 3,6 millj. Laus strax. Flyðrugrandi: Rumi. 130 fm 5 herb. vönduð ib. á 2. hæð. 3 svefn- horb. Þvottah. innaf eldh. Sörínng. Höfum fjársterka: kaupend- ur að: 3-4ra herb. góðri íb. i lyftublokk, t.d. í Espigerði eða Sólheimum. Sórhœð eða raðhúsi í Vesturbæ eða ó Seltjnesi. Gömlu steinhúsi miösvæöis. Má þarfn- ast mikillar stands. 4ra herb. Laugarnesvegur: 117 fmá 3. hæð. StelkshÓlar. 112fmmjogg6ð íb. á 3. hæð (efstu). Suöursv. Bílsk. Verð 3,3-3,5 millj. Engjasel: ca 110 fm goö tb. a 1. hæð. 3 svefnh. Bílskýli. 3ja herb. Lyngmóar Gb.: vomm að fa til sölu 95 fm glæsil. íb. á 1. hæð. bilsk. Hjarðarhagi: 90 tm faiieg fb. & 5. hæð. Suðursv. Glæsil. útssýni Verð 2,8 millj. Ásvallagata: 90 fm goð ib. 0 1. hæð. Verð 2,7 millj. Maríubakki: 90 fm mjög göð fb. á 3. hæö + 20 fm ( kj. Þvottah. innaf eldh. Suðursv. Furugrund: 3ja herb. göð ib. á 2. hæð ásamt ibherb. i kj. Vesturberg: 3ja herb. m. é 7. haað. Verð 2,6 millj. 2ja herb. KríuhÓlar: 68 fm mjög góð ib. ó 4. hæð. Suð-vestursv. Verð 2060 þúa. Austurbrún — laus: 2ja herb. íb. á 2. haað. Þverbrekka — laus: 2ja herb. góð íb. á 5. hæð. Útsýnl. Verð 2,0 millj. EyjaSlÓð: 160 fm skrtfstofuhæð. Gæti einnig hentað fyrír léttan iðnað. EldshÖfðÍ: 180 fm gott iðnaðar- húsnæði. Mikil lofthaað. I VeStUrbæ: Ca 150fmverslun- arhúsn. á götuhæð (2 sjélfstæðar einingar). Laust 1. april. Reykjanesbraut: loofmgiæsii. verslunarhúsn. i nýju húsi. Afh. fljótl. Fromtiðar staðsetn. Helluhraun: isofmgottiðnað- arhúsn. á jarðh. Störar innkeyrsludyr. Mikið athafnasvæöi. Laust tljótl. Góð greiðslukjör. FASTEIGNA MARKAÐURINN Óðinsgötu 4 11540-21700 Jón Guðmundsson sölustj., Leó E. Löve lögfr., Olahjr Stefánsson viðskiptafr.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.