Morgunblaðið - 24.02.1987, Blaðsíða 32

Morgunblaðið - 24.02.1987, Blaðsíða 32
32 MORGUNBLAÐIÐ, ÞRIÐJUDAGUR 24. FEBRÚAR 1987 Ásgeir Bjarnason, formaður Búnaðarfélags íslands, flytur setningarræðu sína. Nokkrir búnaðarþingsfulltrúar á setningarf undinum. Morgunblaðið/Bjarni Búnaðarþing sett í gær: Bændastéttin er í biðstöðu og verður að þrauka um sinn — segir Ásgeir Bjarnason f ormaður Búnaðarfélags Islands „IIORFUR í landbúnaði eru ekki góðar þó tíðarfarið hafi oftast leikið við bændur að undanförnu, eins og aðra landsmenn," sagði Ásgeir Bjarnason, formaður Búnaðarfélags íslands, meðal annars í setningarræðu sinni við upphaf 69. búnaðarþings í gær- morgun. Viðstaddir setninguna voru búnaðarþingsfulltrúar og • fjöldi gesta, meðal annars Vigdís Finnbogadóttir forseti íslands, ráðherrar og alþingismenn. Jón Heigason landbúnaðarráðherra flutti ávarp við setningarathöfn- ina. Þetta búnaðarþing er það fyrsta á kjörtímabili núverandi búnaðar- þingsfulltrúa. Þeir eru alls 25 úr öllum landshlutum. Níu þeirra hafa ekki setið búnaðarþing áður, þar af 2 konur og er þær fyrstu konurn- ar sem kosnar eru til setu á búnaðarþíngi. Áður hefur kona setið þingið sem varamaður. Búnað- arþing stendur venjulega í hálfan mánuð. Fjallað er um ýmis land- búnaðarmál, bæði í nefndum og á I búnaðarþingsfundum. Fyrsta dag- inn var til dæmis fjöldi frumvarpa og þingsályktunartillagna, sem liggja fyrir Alþingi, lagður fram. í lok búnaðarþings verður kosin ný stjórn fyrir félagið til fjögurra ára. Aðlögunin verði fram- lengd til aldamóta í setningarræðu sinni sagði Ás- geir Bjarnason frá stofnun Suður- amtsins húss- og bústjórnarfélags árið 1837 en það var forveri Búnað- GENGIS- SKRÁNING Nr.36 -23.febrúarl987 Kr. Kr. ToH- Ein.Kl.09.lS Kanp Sala gengi DoUari 39,230 39,350 39,230 Stpuod 60,257 60,442 60,552 Kan.dollari 29,528 29,619 29,295 Dðnskkr. 5,7062 5,7236 5,7840 Norekkr. 5,6272 5,6444 5,6393 Sœnskkr. 6,0517 6,0702 6,0911 FLmark 8,6534 8,6798 8,7236 Fr.franki 6,4613 6,4811 6,5547 Belg.franki 1,0387 1,0418 1,0566 Sv.franki 25,4245 25,5023 26,1185 Holl.gyHini 19,0437 19,1019 19,4303 V-þ.mark 21,5136 21,5794 21,9223 ítlíra 0,03025 0,03035 0,03076 Austurr. sch. 3,0597 3,0691 3,1141 Portescudo 0,2780 0,2789 0,2820 Sp.pesetí 0,3054 0,3063 0,3086 Jap.yen 0,25552 0,25630 0,25972 íraktpnnd 57,223 57,398 58,080 SDR(Sént) 49,5656 49,7169 50,2120 ECU.Evrépum. 44,4084 i-------------------------------- 44,5442 45,1263 arfélags íslands. í ár heldur Búnaðarfélagið því upp á 150 ára afmæli sitt. „Á þessum merku tíma- mótum kemur það fram í huga minn, hvort við höfum gengið til góðs, götuna fram eftir veg. Þegar ég lít til allra átta, lands og sjávar, ber saman fortíð og nútíð, þá svara ég þessari spurningu hiklaust ját- andi," sagði Ásgeir. Nefndi hann ýmis dæmi um þróun mála á liðnum árum, meðal annars löggjöf um málefni landbúnaðarins. „Bændastéttin er í biðstöðu og verður að þrauka um sinn og sjá til hvort það ástand sem nú ríkir, lagast ekki bráðlega," sagði form- aður Búnaðarfélagsins. Hann sagði að sauðfjárræktin ætti við mikil vandamál að etja. Innanlandssala á dilkakjöti væri að dragast saman og vandamál virtust vera hjá ullar- verksmiðjunum að nota íslensku ullina. Ásgeir sagði að búvörulögin hefðu verið umdeild en nauðsynleg, því ófremdarástand ríkti nú í at- vinnugreininni ef þau hefðu ekki verið sett. Varðandi þann þátt þeirra, sem snýr að búháttabreyt- ingum og stuðningi við nýjar búgreinar, sagði hann, að langan tíma tæki að byggja upp ný bú og koma þeim í arðsamt horf, hvort sem það væru refa- og minkabú, fiskeldi, ferðamannaþjónusta eða eitthvað annað, og væri því nauð- synlegt að lengja aðlögunartímann myndarlega, og hafa hann til næstu aldamóta. Þorsteinn Pálsson fjármálaráðherra og Steinþór Gestsson á Hæli, stjórnarmaður í Búnaðarfélagi íslands. Arangur í uppbyggingu nýrra búgreina Jón Helgason landbúnaðarráð- herra ræddi meðal annars um búvörulögin og búháttabreytingar í ávarpi sínu. „Öflugur stuðningur við nýja atvinnustarfsemi í sveitum skyldi koma í stað meira en hálfrar aldar þróunar þegar bændastéttinni fækkaði stöðugt," sagði Jón. Hann Kynning á tengslum upplýsingatækni við stefnumótun fyrirtækja Endurmenntunarnefnd Há- skóla íslands í samvinnu við Félag viðskipta- og hagf ræðinga heldur stutt námskeið eða kynn- ingu um tengsl upplýsingatækni við stefnumótun fyrirtækja finuntudaginn 26. febrúar kl. 13.00 til 17.00. Fyrirlesari verður Guðjón Guð- mundsson cand. merc., en hann rekur fyrirtækið Rekstrarráðgjöf og er stundakennari við viðskipta- deild Háskólans. Á námskeiðinu verða kynnt eftir- talin atriði: Hvað eru „strategisk" kerfi? — Hver er munurinn á þeim og hefðbundnum kerfum? — Hver er árangur fyrirtækja af samhæf- ingu upplýsingatækni og stefhu- mótunar og hvaða aðferðum getur fyrirtæki beitt til að nýta sér þessa tækni og þar með auka samkeppnis- hæfni sína? Námskeið þetta er fyrst og fremst ætlað stjórnendum fyrir- tækja og stofnana og háskólamönn- um sem vinna við hverskonar stjórnun, markaðsmál, starfs- mannamál, fjármál, tölvumál o.s.frv. Skráning þátttakenda er á aðal- skrifstofu Háskóla fslands og eru allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu endurmenntunarstjóra Háskólans í Nóatúni 17. (FréttatíUcynning.) sagði að hin þrönga staða land- búnaðarins hefði tafið fyrir nýrri uppbyggingu en eigi að síður hefði verulegur árangur náðst. Nefndi hann að undanfarin þrjú ár hefði ferðaþjónustubændum fjölgað um meira en helming, refastofhinn tífaldast, minkastofninn tvöfaldast og fiskeldi hefði bjargað strjálbýlu byggðarlagi frá hruni. „Með tilliti til þessarar reynslu hafa núverandi stjórnarflokkar samþykkt að beita sér fyrir því að framlög ríkisins til Framleiðnisjóðs haldi áfram eftir 1990, þegar núgildandi ákvæði laga fellur úr gildi," sagði Jón. Skipulagt átak til út- rýmingar riðuveiki Jón sagði að verið væri að vinna að öðrum tillögum sem hann hefði lagt fram í ríkisstjórninni. Kvaðst hann hafa gert tillögu um skipulagt átak til útrýmingar riðuveiki á næstu tveimur árum. Einnig að endurgreiddur verði meirihluti af verðskerðingu innan búmarks á inn- Ieggi kindakjöts á sfðastliðnu hausti. Væri verið að ljúka við að ganga frá leiðréttingum og útreikn- ingum á endurgreiðslum, þannig að skerðing á búum innan við 200 ærgilda framleiðslu fari ekki yfir 5.000 krónur, 200-300 ærgilda bú- um ekki yfir 7.500 kr. og á búum með 300-400 ærgildi væri miðað við 10.000 krónur. Samin hefði verið viðbót við reglugerð um full- virðisrétt á kindakjöti fyrir næsta haust, á grundvelli þeirrar reynslu sem fengist hefði. Þar væri meðal annars ákvæði um að úthluta nokkrum viðbótarfullvirðisrétti til þeirra sem verið hefðu að koma sér upp bústofni á síðustu árum. Aug- ljóst væri að hlutur þeirra yrði að vera sambærilegur við aðra. Enga skerðingu í nýjum búvörusamningum Jón sagði: „Þá er nú verið að semja til tveggja ára í viðbót við Stéttarsamband bænda um afurða- magn á mjólk og kindakjöti. Slíkt er nauðsynlegt til að bændur viti hvaða lágmarkstryggingu þeir muni fá á þeim árum, þar sem þeg- ar á komandi vori fara þeir að leggja grundvöll að framleiðslunni. Ég hef lagt áherslu á að nú verði Iagt til grundvallar við samnings- gerðina sama sjónarmiðið og við samniginn á síðastliðnu hausti, að bændur fengju að jafnaði ekki minni fullvirðisrétt og þeir fá á þessu verð- lagsári. Með búvörusamningunum og stjorn mjólkurframleiðslunnar hefur á skömmum tíma tekist að ná viðundandi jafnvægi í mjólkur- framleiðslunni. Mjólkurframleið- endur hafa sér nú skýra fram- leiðsluviðmiðun til þess að hagrasða framleiðslu og notkun aðfanga, með þeim árangri að kjarnfóðurnotkun hefur víða stórlega minnkað og nýting heimafengis fóðurs batnað að sama skapi. Bendir flest til þess að afkoma mjólkurframleiðenda sé betri en oft áður." Tónlistar- hátíð NFS í KVÖLD, þriðjudaginn 24. febr- úar, heldur Nemendafélag Fjölbrautaskóla Suðurnesja tón- listarhátíð i Stapa Njarðvíkum og hefst hátíðin kl. 21.30. Á tónlistarhátíðinni koma fram hljómsveitirnar Grafík, Ofris, Rauð- ir fletir og Björn Thoroddsen og co. Á dagskránni verða einnig atriði frá tónlistarskóla Keflavíkur og Sverrir Stormsker kemur fram. Vík í Mýrdal: Formenn flokk- anna á land- búnaðarfundi FORMENN stjórnmálnflokkanna hafa verið boðnir á almennan fund um landbúnaðarmál, sem Félag sauðfjárbænda í Vestur- Skaftafellssýslu heldur í Vik næstkomandi laugardag, 28. fe- bruar. Formennirnir hafa þegið boðið, nema Steingrímur Hermannsson, formaður Framsóknarflokksins, sem verður erlendis. Fundurinn verður haldinn í Leikskálum í Vík og hefst klukkan 13.30
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.