Morgunblaðið - 15.07.1987, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 15.07.1987, Blaðsíða 10
10 -MORGUNBLABIÐ, MIÐVHC-UDAGUR 15, JÚÍÍ-W87 FASTEIGNASALAN FJÁRFESTING HF. LögfræðinganPétur Þór Sigurðsson hdl., Jónína Bjartmarz hdl. ER FLUTT í NÝTT OG BETRA HÚSNÆÐI í ÁRMÚLA 38 - 3. HÆÐ SÍMINN ER 68-55-80 NÆG BÍLASTÆÐI VERIÐ VELKOMIN Sérhæð með bílskúr Til sölu og afh. fljótl. afar vönduð ca 160 fm efri hæð á besta stað í Austurborginni. í íbúðinni eru m.a. 4 svefn- herb., stofa, borðstofa, sjónvarpsherb., eldhús m. þvotta- herb. og búri. Stórar suðursvalir. J2600 VAGN JÓNSSON B FASTEIGNASAIA SUÐURLANDSBRAUT18 SIMI84433 LÖGFRÆÐINGURATU VAGNSSON___________________ Bladid sem þú vaknar við! 21750 Upplýsingar ísömu símum utan skrifstofutíma Miðborgin — 2ja 2ja herb. rúmg. og snyriil. kjib. við Snorrabraut. Tvöf. verksmgler. Oanfoss. Laus fljótl. Einkasala. Verð ca 1,6 millj. Hraunbær — 2ja 2ja herb. ca 60 fm falleg ib. á 2. hæö. Stórar svalir. Laus strax. Einkasala. Blöndubakki — 2ja 2ja herb. falleg íb. á 1. hæð. Einkasala. Miðborgin — 2ja 2ja herb. 66 fm fallog íb. á 3. hæð við Snorrabraut. Tvöf. verksmiðjugler. Dan- foss. Laus strax. Ekkert éhv. Einkasala. Þingholtin 4ra-5 herb. ca 80 fm góð efri hæð og ris við Óöinsgötu. Nýtt verksm. gler. Nýjar raflagnir. Sér hiti. Einkasala. Verð ca 2,6 inillj. íbúðir óskast Höfum kaupendur að íb. af öllum stærð- , iiiii, raðhúsum og einbhúsum. skejfam r^ 685556 m* SKEIFUNNI 11A |( M 1 = MAGNÚS HILMARSSON JÓN G. SANDHOLT l>w/J Fh LÖGMENN: JÓN MAGNÚSSON HDL. ..... -----" ; v---------' r PÉTURMAGNÚSSONLÖGFR. SKOÐUM OG VERÐMETUM EIGNIR SAMDÆGURS • BRÁÐVANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ « • SKÝR SVÖR - SKJÓT ÞJÓNUSTA • Einbýli og raðhús KOGURSEL Mjög fallegt parhús sem er hæð og ris, ca 140 fm. Sérl. fallegar innr. Parket é stofu og herb. Suðurlóð. Bílskplata fylgir. V. 5,5-5,6 millj. DVERGHAMRAR Glæsil. efri sérh. á góðum stað i Grafarvogi ásamt bílsk. Skilast fokh. innan frág. utan, grófjöfnuð lóð. Afh. I sept. SELTJARNARNES Vorum aö fá i sölu sérl. glæsil. oinb- hús á einni hæð, ca 160 fm ásarnt góðum bílsk. Húsið stondur á einum besta stað norðan megin á Nesinu. Frábært útsýni. DVERGHAMRAR Glæsil. efri sérhæð í tvib. ca 150 fm ésamt ca 32 fm bilsk. Stórar horn- svalir í suður og vestur. Skilast fullb. að utan. fokh. að innan i okt. nk. Teikn. og allar uppl. á skrífst. V. 3950 þús. SÆVIÐARSUND Fallegt endaraðhús sem er hæð og ris, samtals 210 fm ásamt ca 20 fm bilsk. Nýtt þak. Frábær staður. Ákv. sala. Skipti á ca 120 f m íb. meö 3 svef nherb. eða bein sala. BJARGARTANGI - MOS. Glæsil. einb. sem er iiæð. ca 143 fm, kj. sem er ca 140 fm (120 fm m. gluggum), bilsk. ca 57 fm. Arinn i stofu. Glæsil. útsýni. Sérsm. mjög faltegar innr. Kj. er fokh. með hita, gefur góðan mögul. á sérib. V. 8 millj. HÓLABERG Einb. sem er kj., hæð og ris, ca 90 fm að grunnfleti ásamt ca 80 fm iðnaðarhúsn. Ekki fullbúin eign. FANNAFOLD Fokh. einb. á einni hæð ca 180 fm m. innb. bilsk. Skilast fokh. innan m. glori í gluggum og járni á þaki. HLAÐHAMRAR Falleg raðh. ca 144 fm á einum besta og sólrikasta útsýnisstað I Reykjavik. Húsin skilast fullfrág. að utan, fokh. að innan. Ör- stutt í alla þjónustu. SOGAVEGUR - EINBÝLI Höfum til sölu vandað einbhús á tveimur hæðum ásamt bílsk., samt. ca 365 fm. Einn- ig eru ca 70 fm svalir sem hægt væri að byggja yfir. V. 8,5 millj. Á SELTJARNARNESI Glæsil. einb. sem er hæð ca 156 fm, kj. ca 110 fm og tvöf. bílsk. ca 65 fm, á mjög góðum stað á Nesinu. Miklar og fallegar innr. Steypt loftplata. Gróðurh. á lóð, sem er fallega ræktuð. Getur losnað fljótl. ENGJASEL Fallegt endaraðhús sem er kj. og tvær hæðir ca 70 fm að grfleti ásamt br'lskýli. Suð-vestursv. Ræktuö lóð. V. 5,8-5,9 millj. SELÁS - RAÐH. Höfum til sölu falleg raðhús við Þverás, sem eru ca 173 fm ásamt 30 fm bílsk. Húsin skilast fokheld að innan, tilb. að utan eöa tilb, u. trév. að innan. Gott verö. Teikn. og allar nánari uppl. á skrifstofunni. BUGÐUTANGI - MOS. Glæsif. einb. sem er kj. og hæö ca 150 fm að grunnfl. Góður innb. bilsk. Glæsil. innr. BÆJARGIL - GBÆ Ernbhús á tveim hæðum ca 160 fm ásamt ca 30 fm bilsk. Húsið skilast fullb. að utan, fokh. að innan. Teikn. á skrifst. V. 3,8 millj. HRINGBRAUT — PARH. Fallegt parhús sem er kj. og tvær hæðir ca 150 fm. Nýtt þak. Bilskróttur. Arinn i stofu. Laust strax. V. 4,7-4,8 millj. 5-6 herb. og sérh. FUNAFOLD - GRAFARV. Höfum til sölu nýja sérhæð i tvíbýli ca 127 fm. Skilast fullb. aö utan, fokh. að innan. Bilskplata. AUSTURBÆR - KÓP. Falleg rishæð í 6-býli ca 150 fm. Frábært útsýni. Bílskréttur. Ákv. sala. V. 4,1 millj. 4ra-5 herb. HVASSALEITI Góð ib. á 4. hæð, ca 100 fm ásamt bilsk. Vestursv. Ákv. sala. Sérþvottah. V. 4,2 millj. HVERFISGATA Falleg ib. á 5. hæð, ca 70 fm. Suðursv. Fallegt útsýni. Falleg ib. V. 2,2 millj. HRINGBRAUT - HAFN. Snotur íb. á jarðhæð, ca 95 fm i þribýli (slétt jarðhæð). Sérhiti. V. 2,5 millj. EIRÍKSGATA Góð íb. á-1. hæð í þriggja hæða húsi, ca 80 fm, ásamt bilsk. Austursv. Ekkert áhv. V. 3,0 millj. LINDARGATA Góð 3ja-4ra herb. r'b. á 2. hæð ca 80 fm i tvib. með sérinng. V. 2,1 millj. FROSTAFOLD - GRAFAR- VOGUR - LÚXUSÍB. OFANLEITI Falleg 4ra herb. endaib. á 4. hæð ca 117 fm ásamt bilsk. Tvennar svalir. Faliegt útsýni. Uppl. eingöngu vefttar á skrifst., ekki í sima. - _—..¦ 11 .HÉliieiK —w\ m ítlLl 1«. ENGIHJALLI Falleg íb. á 2. hæð, efstu, ca 117 fm. Suö- ursv. Fallegt útsýni. GRETTISGATA Góð 4ra herb. risib. ca 90 fm. Steinhús. V. 3,4-3.5 millj. VESTURBERG Falleg íb. á 3. hæö, ca 110 fm. Góðar vest- ursv. Ákv. sala. V. 3,5 millj. ARAHOLAR Falleg Ib. á 3. hæð ca 117 fm f tyftu- blokk ásamt bilsk. Frábært útsýni yfir borgina. Góð íb. LANGHOLTSVEGUR Falleg 4ra herb. sérhæð, ca 110 fm í þrib. ásamt bílsk. Góður staður. V. 4,4 millj. í HAMARSHÚSINU Mjög falleg íb. á 1. hæð ca 112 fm í fjðg- urra hæða húsi. Parket á gólfum. Góö eign. SÓLVALLAGATA Sérf. glæsil. 2. hæð i þríb. ca 112 fm. Allar innr. eru nýjar sérsm., mjög glæsil. Akv. sala. LANGAGERÐI Falleg risib. ca 100 fm ósamþ. í þrfb. (stein- hús). Suðursv. V. 2,4 millj. 3ja herb. FURUGRUND Falleg fb, á 2. hæð, efstu, ca 85 fm. Suð- ursv. Laus strax. Ákv. sala. LAUGAVEGUR Falleg íb. i rísi, ca 90 fm á besta staö viö Laugaveginn. Sérinng. Ákv. sala. V. 2,7 millj. I lölum til sölu séri. rúmg. 2ja og 3ja herb. lúxusib. i þessari fallegu 3ja hæða blokk. Afh. fullb. að utan. Sameign fullfrág. tilb. u. trév. að innan, afh. i apríl 1988. Teikn. og allar nánari uppl. á skrifst. 2ja herb. VIFILSGATA Falleg íb. á efrí hæð i þríb., ca 60 fm. Aust- ursv. Frábær staður. V. 2,5-2,6 millj. SÚLUHÓLAR Mjög falleg ib. á 3. hæö, ca 60 fm. Fallegt útsýni. Austursvalir. V. 2,4 rnillj. GRETTISGATA Falleg ca 65 fm íb. á 2. hæð I ateinhúsi. Geymsluris yfir íb. gefur mikla möguleika. V. 2,1 millj. LANGHOLTSVEGUR Mjög falleg íb. ca 60 fm á 1. hæð. Suö- ursv. V. 2,3 millj. í AUSTURBÆNUM Falleg íb. i kj., ca 60 fm I þríbhúsi. Falleg ræktuð lóð. Sérinng. V. 2-2,1 mlllj. FRAMNESVEGUR Goð íb. í kj., ca 55 fm. Sórinng. Nýl. innr. KAPLASKJÓLSVEGUR Góð íb. í kj. ca 50 fm (i blokk). Ósamþ. Snyrtil. og góð íb. V. 1,4 millj. Annað SKRIFSTOFUHÆÐ Höfum til sölu ca 100 fm skrifsthæö á 2. hæð í nýju húsi í Austurborginni. Uppl. á skrifst. SÖLUTURN Höfum tll sölu góðan söluturn ásamt mynd- bandal. í austurborginni. Góð velta. SÆLGÆTISVERSLUN Höfum til sölu sælgœtísverslun ó góðum staö í miðb. Wterkurog KJ hagkvæmur auglýsingamiðill! kAgnar Gústafsson hrl.,j Eiríksgötu 4 Málflutnings- og fasteignastofa yS& FASTEIGNASALA ^k jmV BORGARTÚNI 29, 2. HÆÐ. #f 62-17-17 RAUÐALÆKUR Höfum i oinkaoölu falloga neðri sér- hæð. ca 100 fm ásamt góðum bilsk. Ákv. sala. V. 4,7 millj. NYI MiÐBÆRINN LÚXUSEIGN Hðfum tii Sölu 3ja hsrti. endaib. á 2. hæð í Breiðabliksblokkinni við Efsts- leítl. Övenju mikii sameign s.s, sundlaug, kaffistofur, sauna, likams- rækt o.fl. Frábært útsýni. Uppl. á skrifst. TÍSKUVERSLUN MEÐ SPORTL. FATNAÐ Höfum til sölu tiskuverslun i Austur- borginni í nýl. húsn. sem vorslar með sportl. fatnað. Góðir mögul. Uppl. veittar á skrifst. LOÐ A ALFTANESI Til sölu einbhúsalóð á Álftanosi ca 1000 fm. Öll gjöld greidd. V. 600 þús. Stærri eignir Einbýli — Þingás Ca 150 fm nýtt einbhús á einni hæð ásamt sökklum fyrir ca 65 fm bllsk. Skiptist í m.a. i 4 svefnherb. 2 stofur. Ekki alveg fullbúin. Einb. — Mosfellssveit Ca 307 fm glæsil. nýtt hús við Leiru- tanga. Eignin er ekki fullbúin en mjög smekklega innréttuð. Verð 7-7,5 millj. Einb. — Þinghólsbr. Kóp. Ca 180 fm mikið endurn. einb. 90 fm iðnaðarhúsn. og bílsk. fylgir. Verð 6,5 m. Einb. — Grafarvogi Dalsel m. bílg. Ca 110 fm falleg ib. á 1. hæð. Þvotta- herb. Verð 3,5 millj. 3ja herb. Sólvallagata — lúxusíb. Ca 110 fm glæsil. 3ja herb. ib. á 2. hæð i þrib. Barónsstígur Ca 70 fm mikiö endurn. r'b. á 3. hæð. Ný eldhúsinnr. Verð 2,9 millj. Laugamesvegur Ca 90 fm endaíb. á 1. hæö. Suðursv. Verð 3,4 millj. Grundarstígur ákv. sala Ca 90 fm ib. á 2. hæö i steinhúsi. Laus 1. okt. Verð 2,5 millj. Ca 180 fm fallegt hús á fráb. stað við Dverghamra. Húsið er hlaðið úr dönsk- um múrsteini, byggingaraðili Faghús. Selst fullb. að utan, fokh. að innan. Engihjalli — Kóp. Ca 90 fm gullfalleg ib. Stórkost- legt útsýni. Verö 3,2 millj. Raðhús — Kóp. Ca 300 fm stór skemmtil. raðh. á tveimur hæðum. Vel staðsett við Bröttubrekku i Kóp. 50 fm sólarsv. Fráb. útsýni. Bilsk. Verð 7,3 millj. Raðh. — Langholtsvegi Ca 160 fm fallegt nýl. raðhús á tveimur hæðum. Verð 6 millj. 4ra-5 herb. Hrísmóar — Gbæ Ca 160 fm íb. Tilb. u. trév. m. bílsk. é 3. hæð i blokk. Tvennar svalir. Gott útsýni. Skipti æskil. á einbhúsi f Mos. Hjallahverfi — Kóp. Ca 117 fm falleg ib. á 2. hæð i 3Ja hæða blokk. Suðursv. Ákv. sala. Framnesvegur Ca 60 fm íb. á 1. hæð í steinh. Verð 2,5 m. 2ja herb. Langholtsvegur Ca 60 fm góð íb. á 1. hæð. Verð 2,3 millj. Skeljanes — Skerjafj. Ca 55 fm íb. á 1. hæð í járnkl. timburh. Verö 1850 þús. Höfðatún Ca 70 fm mikið endurnýjuö r'b. Verö 2,0 millj. Miklabraut Ca 60 fm fallegt kjíb. Sérhiti og -inng. Verð 2,1 millj. Smiðjustígur Ca 100 fm mikið endum. íb. á 2. hæð í þríbýli. Verð 3,5 millj. Karlagata Ca 60 fm brúttó falleg efri hæð. Góður garður. Verð 2,6 millj. írabakki m. auka h. Ca 110 fm falleg, vel um gongin ib. á 2. hæð. Tvennar sv. Þvherb. á hæð. Aukah. i kj. Verð 3,7 millj. Bergþórug. — 5-6 herb. Ca t30 fm hæð og rla ( þribýli. Ákv. sala. Verð 2,9 millj. Seljabraut Ca 119 fm brúttó falleg ib. á tvelmur hæðum. Bílageymsla. Verð 3,7 millj. Fellsmúli Ca 107 fm göð ib. á efstu hæð. Mikið útsýni. Stórar stofur. Verð 3,6 millj. Sérhæð — Bollagötu Ca 110 fm góð neðri sórhæð. Garður í rækt. Verð 3,7 millj. Laugavegur — laus Ca 50 fm björt og falleg mikið endurn. íb. Grettisgata Ca 70 fm falleg k)lb. Verð 1,9 mlllj. Framnesvegurákv. sala. Ca 55 fm mikið endurn. kjfb. Verð 2,3 millj. Snorrabraut Ca 50 f m góð Ib. á 1. hæð. Verð 1850 þ. Engihjalli — Kóp. Ca 70 fm falleg jarðhæð í litilli blokk. Góð suðurverönd. Nökkvavogur Ca 50 fm ágæt kjíb. Verð 1,7 millj. Guömundur Tómasson, Finnbogi Kristjénsson, Viftar Böðvsrsson, viöskfr./lögg. fast.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.