Morgunblaðið - 15.07.1987, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 15.07.1987, Blaðsíða 11
MORGUNBLAÐIÐ, MIÐVIKUDAGUR 15. JÚLÍ 1987 ,'; 11 84433 BOÐAGRANDI 2JA HERBERGJA (b. á 3. hæð I lyftuhúsi, ca 60 fm. Laus strax. Suðursv. Verð 2,6 millj. ENGIHJALLI 3JA HERBERGJA Falleg ca 85 fm ib. ó S. hæð [ lyftuhúsi, som skiptist i stofu, 2 herb., eldhús og bað. Mikil og góð sameign. Laus f ágúst. Verð: ca 3,0 millj. KLEPPSVEGUR 3JA HERBERGUA Rúmg. ca 97 fm ibúð á 3. hæð i lyftuhúsl sem skiptist í 2 saml. suðurstofur (skiptanl.), herb., eldhús og bað. Verð: ca 3,3 millj. HJALLAVEGUR 3JA HERBERGJA Falleg ca 75 fm risíb. I tvíbhúsi sem skiptist i stofu, 2 svefnherb. o.fl. Utið áhv. Verð: oa 3 millj. DVERGABAKKI 2JA HERBERGJA Falleg ca 65 fm ib. a 1. hssö i fjölbhúsl, með stóru aukaherb. i kj. Góðar innr. Verð ca: 2,4 mnij. VOGAHVERFI HÆÐ MEÐ BÍLSKÚR Fallog ca 112 fm 4 herb. rishæð f tvfbhúsi við Slgluvog. Mikið endurn. íb., sem sklptist m.a. i stofu og 3 svef nher b. o.fl. Vcrð ca 4,3 mlll). FANNAFOLD PARHÚS MEÐ BÍLSKÚR Nýkomin i sölu tvö fallega teiknuð ca 213 fm hús á tvoimur hæðum. Tengjast með tveimur ca 33 fm bflsk. Seljast fokh. innan en tilb. utan. Fokh ca júlf/égúst nk. SÆBÓLSBRAUT RAÐHÚS í SMÍÐUM Hús sem er 2 hæðir og kj., alls ca 250 fm. Afh. tilb. u. trév. i haust. Miðhæð: Stofur, old- hús, bilek. o.fl. Efri hæð: 4 svefnherb. og bað. Kj.: Mætti nýta fyrir 3ja herb. ib. VOGAHVERFI EINBÝLISHÚS Virðulegt eldra steinh., sem er kj., hæð og ris, m. innb. bilsk., alls að gólffleti ca 400 fm. Hús þetta gefur mögul. a tveimur fb. EINBÝLISHÚS HRAUNTUNGA Mjög fallegt hús á tveimur hæðum, alls um 190 fm. Uppi eru m.a. 2 stofur m. stórum suðursv., 3 svefnherb., sjúnvhol, eldhús og baðherb. Niðri er innb. biisk., geymslur o.fl. ATVINNUHÚSNÆÐI Mikið úrval af nýju og eldra húsn. í öllum stœrðum fyrir skrífstofur, verslun og iðnað m.8. i Ármúlahverfi-Miðborginni-Ártúnshöfða- Kopavogi. F rASTBGNASAiA SUDURLANDSBRMJT18 VAGN ifliVII w SIMr84433 26600 allír þurfa þakyfírhöfuðið Einbýlishús Kópavogur (505) (98) Einbhús á tveimur hæðum með íb. á neðri hæð. Seltjarnarnes Glæsil. 210 fm einbhús. Byggt '83. Álftanes (571) Einbhús á 1200 fm lóð. Byggt '74. Mosfellssveit (572) Stórt glæsil. hús á stóru, rækt- uðu eignarlandi. 3ja-5 herbergja Engihjalli (590) Falleg 4ra herb. íb. með tvenn- um svölum. Parket. Álfaskeíð — Hafn. (309) 3ja herb íb. á 2. hæð. Sér- þvottah. á hæðinni. Heimar (584) 4ra herb. íb. V. 3,9 millj. Norðurmýri (205) 4ra herb. íb. Bílsk. Suðursv. Hólar (566) 3ja herb. íb. Hverfisgata (593) 3ja herb. íb. í steinhúsi. 2ja herbergja Kríuhólar (595) 2ja herb. lítil ib. í lyftublokk. Góð sameign. Holtsgata — Hafn. (579) Góð ca 52 fm risíb. Mikið end- urn. 2ja herb. íb. á 1. hæð í sama húsi. Framnesvegur (403) Góð. ca 53 fm nýstands. íb. Harðv. innr. Allt sér. V. 2,3 millj. Hverfisgata (69) 2ja herb. ib. á 1. hæö í forsköl- uöu timburhúsi. Tilboð óskast. Laus strax. /q>N Fasteignaþjónustan ^£§í? Austurstrmti 17, s. 26600 ffijg Þorsteinn Steingrimsson IMm lögg. fastoignasali H£ j^iglýsinga- síminn er 2 24 80 VITASTÍGI3 26030-26065 VITA5TÍG 13 26020-26065 VITA5TÍGI3 26020-26065 Járnháls/Krókháls Til sölu þetta glæsilega 4000 fm verksmiðju-, iðnaðar- eða verslunarhúsnæði sem er í byggingu á einum eftir- sóttasta stað í borginni. Húsið afhendist á mismunandi byggingarstigum. Upplýsingar á skrifstofu. Bergur Oliversson hdl., Gunnar Gunnarsson hs: 77410. Valur J. Ólafsson hs: 73869. f^11540 [¦ fl. Byggingarlóð: Höfum ta *aiú byggingarlóð undir 6-7 ib. hús á göðum stað i Vesturbæ. Einbýlis- og raðhús Einbýlishús í Fossvogi: Vorum að fá til sölu mjög vandað ca 200 fm oinl. einbhús. Garðstofa. 3 svefnherb. Bflsk. Mjög fallegurgarður. í Austurbæ: ni söiu romi. 200 fm mjög gott parhús auk bílsk. Uppl. aðeins á skrífst. í Skerjafirði: 711 söiu 185 fm nýi. tvil. hús auk bilsk. Arínn 1 stofu. Laust tljótl. FaDagt útsýnl. Mögul. á aérib. fkj. í Grafarvogi: Höfum tii sölu mjög skemmtil. einbhús, raðhú's og parhús t.d. Logafold, Fannafold og Jöklafold. Húsin afh. á mismunandi byggingast. Nánarí uppl. og teikn. á skrífst. Skerjafirði: vorum að fá tii sölu 150 fm einbhús auk bflsk. Langholtsvegur: tíisöiuiftið, snoturt cinbhús á stórri lóð. Bflsk. Laust fljótl. Verð 4 mlllj. 5 herb. og stærri Miðleiti — glæsil. íb.: th sölu stórglæsil. 200 fm íb. Stðrar stof- ur, arínn. Suðursv. 3 svefnh., 2 baðh. Vandað eldh. Stór og góð sameign, m.a. sauna. Eign f sérflokki. Höfum kaupanda að góðri sérh. í Vesturbæ, Austurbæ eða Kóp. Háaleitisbraut m. bflsk.: 120 fm goð fb. á 4. hæð. 3 svefnherb., stór stofa. Bílsk. AlftamýrÍ: Ca 115 fm góð endafb. á 2. hæð. 3 svefnherb. Stór stofo. Laus fljótl. FífUSel: Hl sölu 110 fm mjög góð fb. á 1. hæð ásamt 40 fm fb. f kj. Verð 4,7 millj. 4ra herb. Hraunbær: 110 fm mjog goða ib. á 3. hæð. 3 svefnh. Stór stofa. Suð- ursv. Sklptl á 3Ja harb. fb. f Hraunbas koma Ul grelna. Grettisgata: ca 100 fm ib. 14. hæð (rísh.). Nýtt glor + gluggar. Útsynl. Hæð í Vesturbæ: tíi söiu 110 fm falleg neðrí hæð f fjórbhúsi. Stórar stofur. Suðursv. 2 svefnh. Ib. og er er talsvort endurn. Engjasel m. bflsk. — laus: 105 fm göð íb. á 1. hæð. Suðursv. í Kópavogi: 120 fm goð n>. i stoinhúsi. Laus strax. Verð 3,1 mlllj. I VeStUrbæ: 95 fm nýstands. og góð íb. á 4. hæð ásamt óinnr. risi. Laus. Verð 3,7 millj. 3ia herb. Flyðrugrandi: ca70fmgiæsii. ib. á 1. hæð. Stór og góð sameign, m.a. sauna. Fallegur sérgarður. Freyjugata: 85 fm goð íb. & jarð- hæð. Sérinng. Laus strax. Njálsgata: 70 tm m. & 1. hæð. Verð 2,5 mlllj. í miðborginni: 100 fm íd. á tveimur hæðum. Sérinng. 2ja herb. Gaukshólar: 60 fm goð fb. 0 7. hæð. Suöursv. Útsýni. Þvottah. á hæðinni. Verð 2,5 millj. SkÓgarás: 76 frn mjög góö ib. á 1. hæð. Sötvorönd. Bilsk. Hagst. lán áhv. Bergstaðastræti: 55 fm ib. á 1. hæð i steinhúsi. EfStaSUnd: 55 fm fb. é 1. hæð í þríbhúsi. Verð 1850 þús. Atvhúsn./fyrirtæki Á Ártúnshöfða: th söiu 78o fm verslunarhúsn. á götuhæð og 115 fm á 2. hæð. Uppl. á skrífst. T1I SÖIu: Mjög gott húsn. og öll áhöld fyrir söluturn. Nánarí uppl. á skrífst. Suðurlandsbraut. tu söiu 300 fm á götuhæð. Skrifsthúsn. miðsvæðis: Höfum fjársterkan kaupanda að 100-150 fm skrifsthúsn. I Mjóddinni: tii söiu 770 versi- unar-, skrifst.- og lagerhúsn. f^>, FASTEIGNA ÍLf\ MARKAÐURINN I 1 1 Óðinsgötu 4 11540-21700 Jón Guðmundsson sólustj., . Leó E. Löve lögfr., Olafur Stefánsson viðskiptafr. **í$»* GARÐUR S.62-I200 62-120! Skipholti 5 2ja herb. Karlagata. 2ja herb. ca 55 fm samþ. kjib. Verð 1,7 millj. Skúlagata. 2ja herb. samþ. kjib. Nýstandsett. Verð 1,8 millj. Rofabær. 2ja herb. ca 55 fm ib. á 1. hæð í blokk. Mjög falleg lóð. Verð 2450 bús. Langholtsvegur. 2ja herb. ca 60 fm (b. á 1. hœð i góðu járnkl. timburh. Verð 2,3 millj. 4ra-5 herb. Kleppsvegur 3ja-4ra herb. ca 100 fm fb. á 2 hæð. Góð íb. m.a nýtt eldhús. Verð 3,4 millj. Einka- sala. Hvassaleiti 3ja-4ra herb. íb. á 4. hæö. Góð ib. á mjög góðum stað. Bílsk. Laus 15. ág. Verð 3,7 millj. Austurberg. 4ra herb. ca 110 fm fb. á 3. haað. Bilsk. ib. f sam- eign í góðu ástandi. Verð 3,8 millj. Hraunbær. 5 herb. ca 125 fm endaib. á 1. hæð. 4 svefnherb. m. glugga, sér snyrting, tvennar sv. Verð 4,2 millj'. Hraunbær 4ra herb. ca 100 fm íb. ó 2. hæð. Þvherb. og búr i ib. Suðursv. Lokastígur. 5 herb. íb. á miðh. í steinh. Bílsk. fylgir. Snvrtil. íb. á mjög rólegum stað. Verð 4,1 millj. Lundarbrekka. 4ra herb. ca 100fm fb. á 3. hæð (efstu i blokk). Þvherb. í íb. Tvennar sv. Fallegt útsýni. Verö 3,8 miilj. Einbýli — raðhúr Ásgarður. Vorum að fá í einka- sölu eitt af vinsælu raðhúsunum i Bústhverfi. Húsið sem er enda- raðhús er tvær hæðir og kj. og er í goðu ástandi. Hlaðbær. Einbhús 160 fm auk 40 fm bilsk. og sólstofu. Gott hús, m.a. nýl. eldhús, fallegur garður. Verð 7,8 millj. Seltjarnarnes. 168 fm einb- hús á einni hæð á einum fegursta útsýnisstað á Stór-Reykjavikursv. Bflsk. Vandað hús. Einstök staðs. Annad Armúli. 109fm gottskrif- stofuhúsn. á 2. hæð. Laus fljótl. Vantar Vesturbær — Seltjnes. Höfum kaupanda að hæð, raðhúsi eða einb. m. bilsk. Æskil. stærð ca 150 fm. Útb. v. samn. 2,0 millj. Kópavogur. Höfum kaupanda að rúmg. blokkaríb. m. bilsk. Hafnarfjörður — Gbær Höfum kaupanda að rað- eða einbhúsi ca 170 fm. Góð útb. Höfum kaupanda að rað- eða einbhúsi í Austurbæ Rvík og Kóp. Kári Fanndal Guðbrandsson, Gestur Jónsson hrf. Melsölublað á hierjum degi! EIGIMAS/VLAN REYKJAVIK 19540 - 19191 ÍBÚÐIR ÓSKAST HÖFUM KAUPANDA að góðri 2ja-3ja herb. íb. Má gjarnan vera í úthverfi. íb. þarf ekki að losna strax. Góö samn- ingsgr. og íb. greidd að fullu á árinu. HÖFUM KAUPEIMDUR að 2ja, 3ja og 4ra herb. kj.- og risíbúðum. Útb. frá kr. 1 millj. til kr. 2,5 millj. HÖFUM KAUPANDA að góðri 4ra herb. íb., gjarnan í Árbæjar- eða Breiðholtshverfi. Fleiri staðir koma þó til greina. Útb. kr. 3 millj. HÖFUM KAUPANDA að 4ra til 6 herb. íb., helst sem mest sér, gjarnan með bílsk eða bflskrétti. Mjög góð útb. í boði fyrir rétta eign. HÖFUM KAUPANDA að einbhúsi, gjarnan í Smá- íbúðahverfi. Fleiri staðir koma þó til greina. Húsið þarf ekki að losna strax. Mjög góð útb. HÖFUM KAUPANDA að einbhúsi, ca 200 fm, í Garðabæ eða Hafnarfirði. Einn- ig Mosfellsveit kemur til greina. Staðgreiðsla í boði fyrir rétta eign. HÖFUM ENNFREMUR KAUPENDUR með mikla kaupgetu að öllum stærðum íb. og húsa í smíðum. IÐNHÚSN. ÓSKAST Höfum fjársterka kaupendur að ýmsum stærðum iðnaðarhúsn. EIGNASALAN REYKJAVIK Ingólfsstræti 8 IfSími 19540 og 19191 Magnús Elnarsson Sölum.: Hólmar Flnnbogason. Helmaslml: 688613.________ HRAUNHAMARhf a ^fasteigna-og ¦ ¦ skipasala /$ L| í Reykjavikurvegl 72, L Ll Hafnarfirði. S- 54511 Seljendur athugið Hafnftrðingar f fasteignaleit koma fyrst tit okkar. Skriið þvf eign ykkar hjá okkur og tryggið skjóta og góða sölu. ÁsbÚð — Gb. 200 fm einb. á einni hæð auk 75 f m bílsk. 4 góð svefn- herb. 3 stofur. Skipti æskil. á 5 herb. fb. i Gb. eða Hafnarf. Verð ca 7,3 millj. KvÍStaberg. Vorum aö fá í sölu 2 parhús 150 og 125 fm é einni hæð. Bilsk. Afh. fokh. aö innan frág. að utan. Verð 3,6 og 3,8 millj. Lækjarfít. Ca 100 fm a tveimur hæðum. Bflskréttur. Verð 3 millj. Hringbraut Hf. Mjog goð 3ja herb. íb. á 2. hæð. Þvotttah. i íb. Verð 2,9 millj. Miðvangur. Vorum að fá eina af þessum vinsætu 2ja herb. íb. sem seljast strax. Verð 2,3 millj. Helluhraun. 60fm iðnaðarhúsn. á jarðhæð. Góð greiðslukjör. Trönuhraun — einstakt tækif æri Vorum að fá 200 fm iðnaðar- húsn. sem er laust strax. Góð aðkeyrsla. Góð lofthæð. Einka- sala. Mjog góð grelostukjör. Sölumaður: Magnús Emilsson, hs. 53274. Lögmenn: Guðmundur Kristjánsson hdl., Hlöðver Kjartansson hdl. Eiríksgata — Reykjavík Höfum fengið til sölu 3ja herb. íbúð, ca 70 fm. Getur losnað mjög fljótlega. Nánari upplýsingar á skrifstofu. Árni Grétar Finnsson hrl., Strandgötu 25, Hafnarfirði, sími 51500.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.